131205p

Møte 05.12.13

Til stades: Heli, Lene, Trond.

Saker:

 • Korp
 • Konteaksta
 • Neste møte

Korp

Vi bruker svenske språkbankens infrastruktur for korpus, for å lage tjenester for

 • oversettere som vil se på andres oversettinger av termer
 • studenter som vil se på bruk av ord i kontekst
 • studenter som vil se på ordbilder (ala DeepDict)
 • lingvister

Svensk Korp
Samisk Korp

Konteaksta

Dokumentasjon

Grensesnitt:

Grensesnittet er finare og finare.

Mannen oppe til venstre kan kanskje få ein peikestokk eller ein kikkert.

Høyremenyen: valgt oppgave i annen farge enn blå

Google med desse url-ane:

 • samediggi.no
 • lapinkansa.fi
 • samediggi.fi
 • samediggi.se
 • avvir.no
 • riddu.no
 • ... (andre kandidatar kjem på dokumentasjonssida)

Navn:

 • alt. 1
  • Konteaksta
  • Konteksti
  • Контекст
 • alt. 2
  • Konteksta
  • Контекстa

Vi køyrer alternativ 1 så lenge.

Problem:overskrifter trenger setningsdelimiter

<h1>Overskrift  </h1>
<p>Her begynner teksten. Og her er neste setning.</p>

Mulig løsning:

</h1> --> ¶</h1> og deretter fjerne alle ¶ etter analysen

TILTAK

 • Lage liste med url for kvar oppgåvetype Lene
 • Legge inn flere urler for googlesøk på dokumentasjonssida Lene
 • Legge til språkgjenkjenning: "leat" Heli
 • Småfiks på layout, lage oppgavesidene Heli
 • Tekst til About-sida Lene
 • <h1> problem Heli
 • Funksjonaliteten Heli

Neste møte

13.12.13 kl. 8.30