morfaC

Om Morfa-C

Man lager grammatikkoppgaver, hvor elevene får et spørsmål/svar eller setning/kommentar med et åpent felt. De får oppgitt et lemma (ord i grunnform) og de skal skrive riktig form at dette. Lemmaet kommer fra et semantiske sett, og slik vil datamaskinen generere mange ulike oppgaver ut av en mal. Ved å bruke variabler for noen av de andre ordene i setningene, vil antall forskjellige oppgaver bli mye større. +kongr betyr at ordet skal kongruere da f.eks. FAMILY kan være både entall og flertall.

Eksempel

Maid HUMAN-adj FAMILY oastit+kongr? FAMILY ..... (DRINK akkusativ) oastit+kongr.

XML-format - i ped/sme/meta/

Oppgavene i xml-format, f.eks.

 <q id="nill1sg">         <= unik id, den kan være hvordan som helst
  <qtype>N-ILL</qtype>      <= oppgavetype. Menyvalg gjøres ut fra denne.
  <qtype>N-MIX</qtype>      <= det kan være flere menyvalg
  <question>             
   <text>Geasa SUBJ OBJ MAINV</text> 
   <element id="SUBJ">     <= grammardefault: SUBJ er Nom
  <grammar pos="Pron"/>     <= kan være Sg og Pl. Kan spesifiseres: Pron+Pers+Sg
   </element>
   <element id="MAINV">     <= grammardefault: MAINV kongruerer med SUBJ
  <grammar tag="V+Ind+Tense+Person-Number"/> <= Tense og Person-Number er variabler
   <id>oastit</id>        <= man kan bruke id istedenfor semantisk sett
   </element>
   <element id="OBJ">      <= grammardefault: OBJ er Acc
  <sem class="TOY"/>       <= TOY er semantisk sett
   </element>
  </question>
  <answer> 
   <text>SUBJ OBJ MAINV N-ILL</text> <== SUBJ for å få svaret til å kongruere med spørsmål
   <element game='morfa' id="N-ILL" task="yes"> <= slik defineres hva som er oppgave
  <grammar tag="N+Sg+Ill"/>            <= fasit
  <sem class="FAMILY"/>
   </element>
  </answer>
 </q>
<text>Mu THING lea PRED . Makkár du THING lea</text> <= Alltid mellomrom mellom variabel og punktum.

meta/grammar_defaults.xml

Hvis man ønsker et annet verb i svaret enn i spørsmålet, kan man legge til <agreement id="MAINV"/>

Hvis man ønsker å bruke en annen variabel i svaret, kan man skrive content="MAINV" i element.

Ved å bruke variabel istedenfor å hardkode ordform i spørsmål/svar, kan man få dialektvariasjon. F.eks. muitalit+V+Ind+Prs+Pl1 vil gi muitalit for GG og muitalat for KJ.

Oversikt over oppgavetyper er i dette dokumentet

Vasta er som MorfaC, men bare question.

Semantiske sett for Morfa-C og Vasta

Disse settene er brukt i nordsamisk MorfaC, men man kan lage nye sett adhoc med prefiks m.

 • 8 ABSTRACT
 • 7 ANIMAL_DOM
 • 3 ANIMAL_WILD
 • 3 ARRANGEMENT
 • 3 ARRANGEMENT_PL
 • 5 BUILDING
 • 10 CLOTHING
 • 6 CLOTHING_A
 • 5 CLOTHING_PL
 • 3 CONTAINER
 • 2 EDUCATION
 • 28 FAMILY
 • 1 FOOD_GROCERY
 • 1 FURNITURE
 • 1 HANDICRAFTS_PL
 • 73 HUMAN
 • 1 INSTRUMENT
 • 8 ISSUE_A
 • 3 MYTH
 • 1 MYTH_HUM
 • 11 OBJECT
 • 4 PROFESSION
 • 2 SLIDETOOL
 • 3 TEXT
 • 1 THING
 • 2 TIME_POINT_ESS
 • 7 TIME_POINT_GEN
 • 7 TIME_POINT_GEN_PL
 • 1 TIME_SEASON
 • 6 VEHICLE
 • 30 mACTIVITY
 • 27 mCARD_SMALL
 • 6 mCOLL
 • 1 mCOLL_DU
 • 1 mCOLL_NOT_DU
 • 4 mCOMV
 • 2 mDILLI_ESS
 • 2 mHUM_A
 • 3 mORD
 • 3 mORD_SMALL
 • 5 mPAIR
 • 12 mPLACENAME