pronounforms

Genererte pronomener

GG = KJ. Norm inneholder i tillegg Use/NG

 • mun+Pron+Pers+Sg1+Nom mun
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Gen mu
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Acc mu
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Ill munnje
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Loc mus
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Com muinna
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Ess munin
 • don+Pron+Pers+Sg2+Nom don
 • don+Pron+Pers+Sg2+Gen du
 • don+Pron+Pers+Sg2+Acc du
 • don+Pron+Pers+Sg2+Ill dutnje
 • don+Pron+Pers+Sg2+Loc dus
 • don+Pron+Pers+Sg2+Com duinna
 • don+Pron+Pers+Sg2+Ess dunin
 • son+Pron+Pers+Sg3+Nom son
 • son+Pron+Pers+Sg3+Gen su
 • son+Pron+Pers+Sg3+Acc su
 • son+Pron+Pers+Sg3+Ill sutnje
 • son+Pron+Pers+Sg3+Loc sus
 • son+Pron+Pers+Sg3+Com suinna
 • son+Pron+Pers+Sg3+Ess sunin
 • mun+Pron+Pers+Du1+Nom moai
 • mun+Pron+Pers+Du1+Gen munno
 • mun+Pron+Pers+Du1+Acc munno
 • mun+Pron+Pers+Du1+Ill munnuide
 • mun+Pron+Pers+Du1+Loc munnos
 • mun+Pron+Pers+Du1+Com munnuin
 • mun+Pron+Pers+Du1+Ess munnon
 • don+Pron+Pers+Du2+Nom doai
 • don+Pron+Pers+Du2+Gen dudno
 • don+Pron+Pers+Du2+Acc dudno
 • don+Pron+Pers+Du2+Ill dudnuide
 • don+Pron+Pers+Du2+Loc dudnos
 • don+Pron+Pers+Du2+Com dudnuin
 • don+Pron+Pers+Du2+Ess dudnon
 • son+Pron+Pers+Du3+Nom soai
 • son+Pron+Pers+Du3+Gen sudno
 • son+Pron+Pers+Du3+Acc sudno
 • son+Pron+Pers+Du3+Ill sudnuide
 • son+Pron+Pers+Du3+Loc sudnos
 • son+Pron+Pers+Du3+Com sudnuin
 • son+Pron+Pers+Du3+Ess sudnon
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Nom mii
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Gen min
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Acc min
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Ill midjiide
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Loc mis
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Com minguin
 • mun+Pron+Pers+Pl1+Ess minin
 • don+Pron+Pers+Pl2+Nom dii
 • don+Pron+Pers+Pl2+Gen din
 • don+Pron+Pers+Pl2+Acc din
 • don+Pron+Pers+Pl2+Ill didjiide
 • don+Pron+Pers+Pl2+Loc dis
 • don+Pron+Pers+Pl2+Com dinguin
 • don+Pron+Pers+Pl2+Ess dinin
 • son+Pron+Pers+Pl3+Nom sii
 • son+Pron+Pers+Pl3+Gen sin
 • son+Pron+Pers+Pl3+Acc sin
 • son+Pron+Pers+Pl3+Ill sidjiide
 • son+Pron+Pers+Pl3+Loc sis
 • son+Pron+Pers+Pl3+Com singuin
 • son+Pron+Pers+Pl3+Ess sinin
 • ieš+Pron+Refl+Sg+Nom ieš
 • ieš+Pron+Refl+Pl+Nom ieža
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxSg1 iežan
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxSg1 iežan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1 alccesan
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg1 alddán
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxSg1 iežainan
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxSg1 iehčanan
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxSg2 iežat
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxSg2 iežat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2 alccesat
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg2 alddát
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxSg2 iežainat
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxSg2 iehčanat
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxSg3 iežas
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxSg3 iežas
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3 alccesis
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg3 alddis
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxSg3 iežainis
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxSg3 iehčanis
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1 iežame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1 iežame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1 alcceseame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1 alddáme
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxDu1 iežaineame
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxDu1 iehčaneame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu2 iežade
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu2 iežade
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2 alcceseatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2 alddáde
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxDu2 iežaineatte
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxDu2 iehčaneatte
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu3 iežaska
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu3 iežaska
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3 alcceseaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3 alddiska
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxDu3 iežaineaskka
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxDu3 iehčaneaskka
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1 iežamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1 iežamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1 alcceseamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1 alddámet
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxPl1 iežaineamet
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxPl1 iehčaneamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl2 iežadet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl2 iežadet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2 alcceseattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2 alddádet
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxPl2 iežaineattet
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxPl2 iehčaneattet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl3 iežaset
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl3 iežaset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3 alcceseaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3 alddiset
 • ieš+Pron+Refl+Com+PxPl3 iežaineaset
 • ieš+Pron+Refl+Ess+PxPl3 iehčaneaset
 • dát+Pron+Dem+Sg+Nom dát
 • dát+Pron+Dem+Sg+Acc dán
 • dát+Pron+Dem+Sg+Gen dán
 • dát+Pron+Dem+Sg+Ill dása
 • dát+Pron+Dem+Sg+Loc dás
 • dát+Pron+Dem+Sg+Com dáinna
 • dát+Pron+Dem+Pl+Nom dát
 • dát+Pron+Dem+Pl+Acc dáid
 • dát+Pron+Dem+Pl+Gen dáid
 • dát+Pron+Dem+Pl+Ill dáidda
 • dát+Pron+Dem+Pl+Loc dáin
 • dát+Pron+Dem+Pl+Com dáiguin
 • dát+Pron+Dem+Ess dánin
 • diet+Pron+Dem+Sg+Nom diet
 • diet+Pron+Dem+Sg+Acc dien
 • diet+Pron+Dem+Sg+Gen dien
 • diet+Pron+Dem+Sg+Ill diesa
 • diet+Pron+Dem+Sg+Loc dies
 • diet+Pron+Dem+Sg+Com dieinna
 • diet+Pron+Dem+Pl+Nom diet
 • diet+Pron+Dem+Pl+Acc dieid
 • diet+Pron+Dem+Pl+Gen dieid
 • diet+Pron+Dem+Pl+Ill dieidda
 • diet+Pron+Dem+Pl+Loc diein
 • diet+Pron+Dem+Pl+Com dieiguin
 • diet+Pron+Dem+Ess dienin
 • duot+Pron+Dem+Sg+Nom duot
 • duot+Pron+Dem+Sg+Acc duon
 • duot+Pron+Dem+Sg+Gen duon
 • duot+Pron+Dem+Sg+Ill duosa
 • duot+Pron+Dem+Sg+Loc duos
 • duot+Pron+Dem+Sg+Com duoinna
 • duot+Pron+Dem+Pl+Nom duot
 • duot+Pron+Dem+Pl+Acc duoid
 • duot+Pron+Dem+Pl+Gen duoid
 • duot+Pron+Dem+Pl+Ill duoidda
 • duot+Pron+Dem+Pl+Loc duoin
 • duot+Pron+Dem+Pl+Com duoiguin
 • duot+Pron+Dem+Ess duonin
 • dot+Pron+Dem+Sg+Nom dot
 • dot+Pron+Dem+Sg+Acc don
 • dot+Pron+Dem+Sg+Gen don
 • dot+Pron+Dem+Sg+Ill dosa
 • dot+Pron+Dem+Sg+Loc dos
 • dot+Pron+Dem+Sg+Com doinna
 • dot+Pron+Dem+Pl+Nom dot
 • dot+Pron+Dem+Pl+Acc doid
 • dot+Pron+Dem+Pl+Gen doid
 • dot+Pron+Dem+Pl+Ill doidda
 • dot+Pron+Dem+Pl+Loc doin
 • dot+Pron+Dem+Pl+Com doiguin
 • dot+Pron+Dem+Ess donin
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Gen+PxDu1 guoibmáme
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Gen+PxDu2 guoimmáde
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Gen+PxDu3 guoimmiska
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Gen+PxPl1 guoibmámet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Gen+PxPl2 guoimmádet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Gen+PxPl3 guoimmiset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Acc+PxDu1 guoibmáme
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Acc+PxDu2 guoimmáde
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Acc+PxDu3 guoimmiska
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Acc+PxPl1 guoibmámet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Acc+PxPl2 guoimmádet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Acc+PxPl3 guoimmiset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Ill+PxDu1 guoibmáseame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Ill+PxDu2 guoibmáseatte
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Ill+PxDu3 guoibmáseaskka
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Ill+PxPl1 guoibmáseamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Ill+PxPl2 guoibmáseattet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Ill+PxPl3 guoibmáseaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Loc+PxDu1 guoimmisteame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Loc+PxDu2 guoimmisteatte
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Loc+PxDu3 guoimmisteaskka
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Loc+PxPl1 guoimmisteamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Loc+PxPl2 guoimmisteattet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Loc+PxPl3 guoimmisteaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Com+PxDu1 guimmiineame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Com+PxDu2 guimmiineatte
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Com+PxDu3 guimmiineaskka
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Com+PxPl1 guimmiineamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Com+PxPl2 guimmiineattet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Com+PxPl3 guimmiineaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Gen+PxDu1 guimmiideame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Gen+PxDu2 guimmiideatte
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Gen+PxDu3 guimmiideaskka
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Gen+PxPl1 guimmiideamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Gen+PxPl2 guimmiideattet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Gen+PxPl3 guimmiideaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Acc+PxDu1 guimmiideame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Acc+PxDu2 guimmiideatte
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Acc+PxDu3 guimmiideaskka
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Acc+PxPl1 guimmiideamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Acc+PxPl2 guimmiideattet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Acc+PxPl3 guimmiideaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Ill+PxDu1 guimmiidasame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Ill+PxDu2 guimmiidasade
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Ill+PxDu3 guimmiidasaska
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Ill+PxPl1 guimmiidasamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Ill+PxPl2 guimmiidasadet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Ill+PxPl3 guimmiidasaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Loc+PxDu1 guimmiineame
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Loc+PxDu2 guimmiineatte
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Loc+PxDu3 guimmiineaskka
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Loc+PxPl1 guimmiineamet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Loc+PxPl2 guimmiineattet
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Loc+PxPl3 guimmiineaset
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Com+PxDu1 guimmiideameguin
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Com+PxDu2 guimmiideadeguin
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Com+PxDu3 guimmiideaskkaguin
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Com+PxPl1 guimmiideametguin
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Com+PxPl2 guimmiideadetguin
 • guoibmi+Pron+Recipr+Pl+Com+PxPl3 guimmiideasetguin
 • mun+Pron+Pers+Sg1+Nom+Use/NG mon
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxSg1+Use/NG iehčan
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxSg1+Use/NG iehčan
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxSg1+Use/NG iehčan
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxSg1+Use/NG iehčan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG allasan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG alccan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG alccen
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG allasan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG alccan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG alccen
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG allasan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG alccan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg1+Use/NG alccen
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg1+Use/NG alddestan
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG allasat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG alccat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG alccet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG allasat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG alccat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG alccet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG allasat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG alccat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg2+Use/NG alccet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg2+Use/NG alddestat
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG allasis
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG alccis
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG alcces
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG allasis
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG alccis
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG alcces
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG allasis
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG alccis
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxSg3+Use/NG alcces
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg3+Use/NG alddes
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg3+Use/NG alddestis
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg3+Use/NG alddes
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxSg3+Use/NG alddestis
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iehčame
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu1+Use/NG iežaideame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG allaseame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG alccame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG alcceme
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG allaseame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG alccame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG alcceme
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG allaseame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG alccame
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu1+Use/NG alcceme
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddesteame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddáneame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddiineame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddesteame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddáneame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddiineame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddesteame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddáneame
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu1+Use/NG alddiineame
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu2+Use/NG iežaideatte
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu2+Use/NG iežaideatte
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu2+Use/NG iežaideatte
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu2+Use/NG iežaideatte
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG allaseatte
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG alccade
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG alccede
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG allaseatte
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG alccade
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG alccede
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG allaseatte
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG alccade
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu2+Use/NG alccede
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddesteatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddáneatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddiineatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddesteatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddáneatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddiineatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddesteatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddáneatte
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu2+Use/NG alddiineatte
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu3+Use/NG iežaideaskka
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu3+Use/NG iežaideaskka
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxDu3+Use/NG iežaideaskka
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxDu3+Use/NG iežaideaskka
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG allaseaskka
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG alcciska
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG alcceska
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG allaseaskka
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG alcciska
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG alcceska
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG allaseaskka
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG alcciska
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxDu3+Use/NG alcceska
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddeska
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddesteaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddáneaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddiineaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddeska
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddesteaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddáneaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddiineaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddeska
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddesteaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddáneaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddiineaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddeska
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddesteaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddáneaskka
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxDu3+Use/NG alddiineaskka
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iehčamet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl1+Use/NG iežaideamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG allaseamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG alccamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG alccemet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG allaseamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG alccamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG alccemet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG allaseamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG alccamet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl1+Use/NG alccemet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddesteamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddáneamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddiineamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddesteamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddáneamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddiineamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddesteamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddáneamet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl1+Use/NG alddiineamet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl2+Use/NG iežaideattet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl2+Use/NG iežaideattet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl2+Use/NG iežaideattet
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl2+Use/NG iežaideattet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG allaseattet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG alccadet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG alccedet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG allaseattet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG alccadet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG alccedet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG allaseattet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG alccadet
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl2+Use/NG alccedet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddesteattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddáneattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddiineattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddesteattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddáneattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddiineattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddesteattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddáneattet
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl2+Use/NG alddiineattet
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl3+Use/NG iežaideaset
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl3+Use/NG iežaideaset
 • ieš+Pron+Refl+Gen+PxPl3+Use/NG iežaideaset
 • ieš+Pron+Refl+Acc+PxPl3+Use/NG iežaideaset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG allaseaset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG alcciset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG alcceset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG allaseaset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG alcciset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG alcceset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG allaseaset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG alcciset
 • ieš+Pron+Refl+Ill+PxPl3+Use/NG alcceset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddeset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddesteaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddáneaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddiineaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddeset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddesteaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddáneaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddiineaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddeset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddesteaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddáneaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddiineaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddeset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddesteaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddáneaset
 • ieš+Pron+Refl+Loc+PxPl3+Use/NG alddiineaset