vasta_questions

Vasta-oppgaver

Nivåer

 • 1: Bare presens og enkel kasusbruk, mest i ental
 • 2: Verb også i preteritum, meir kasus i flertal og også oblike kasus
 • 3: Talord bøygd i kasus, samlingstal, verb i kondisjonalis

Nye oppgavetyper

 • som skal lages
 • Cealkka

Eksisterende oppgaver

Verb:Presens

<qlevel="1" id="maid_odne_pron">

 • <text>Maid SUBJ MAINV odne</text>
 • <id>bargat</id>

<qlevel="1" id="maid_odne">

 • <text>Maid SUBJ MAINV odne</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>bargat</id>

<qlevel="1" id="maid_guovttos_odne">

 • <text>Maid SUBJ - guovttos bargaba odne</text>
 • <sem class="PAIR"/>

<qlevel="1" id="go_odne">

 • <text>MAINV go SUBJ odne</text>
 • <sem class="ACTIVITY"/>
 • <sem class="PAIR"/>

Verb:Preteritum

<qlevel="2" id="maid_ikte_pron">

 • <text>Maid SUBJ MAINV ikte</text>
 • <id>bargat</id>

<qlevel="2" id="maid_ikte">

 • <text>Maid SUBJ MAINV ikte</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>bargat</id>

<qlevel="2" id="maid_guovttos_ikte">

 • <text>Maid SUBJ - guovttos barggaiga ikte</text>
 • <sem class="PAIR"/>

<qlevel="2" id="go_ikte_pron">

 • <text>MAINV go SUBJ ikte</text>
 • <sem class="ACTIVITY"/>

<qlevel="2" id="go_ikte">

 • <text>MAINV go SUBJ ikte</text>
 • <sem class="ACTIVITY"/>
 • <sem class="PAIR"/>

Verb:Kondisjonalis

<qlevel="3" id="maid_luomus_pron">

 • <text>Maid SUBJ MAINV luomus</text>
 • <id>bargat</id>

<qlevel="3" id="maid_luomus">

 • <text>Maid SUBJ MAINV luomus</text>
 • <sem class="PROFESSION"/> <id>bargat</id>

<qlevel="3" id="maid_guovttos_luomus">

 • <text>Maid SUBJ - guovttos barggašeigga luomus</text>
 • <sem class="PAIR"/>

<qlevel="3" id="go_luomus">

 • <text>MAINV go SUBJ luomus</text>
 • <sem class="ACTIVITY"/> <sem class="PROFESSION"/>

Illativ

<qlevel="1" id="masa_prs">

 • <text>Masa SUBJ MAINV</text>
 • <id>liikot</id>

<qlevel="2" id="masa_prt">

 • <text>Masa SUBJ MAINV</text>
 • <id>liikot</id>

<qlevel="1" id="interr_pron_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV OBJ</text>
 • <id>gii</id> <id>addit</id> <sem class="KITCHEN"/>

<qlevel="2" id="interr_pron_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV OBJ</text>
 • <id>gii</id> <id>addit</id> <sem class="KITCHEN"/>

<qlevel="1" id="gosa_prs">

 • <text>Gosa SUBJ MAINV</text>
 • <id>mannat</id>

<qlevel="2" id="gosa_prt">

 • <text>Gosa SUBJ MAINV</text>
 • <id>mannat</id>

<qlevel="1" id="gosa_coavdagiid_prs">

 • <text>Gosa SUBJ MAINV čoavdagiid</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>bidjat</id>

<qlevel="2" id="gosa_coavdagiid_prt">

 • <text>Gosa SUBJ MAINV čoavdagiid</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>bidjat</id>

<qlevel="1" id="interr_suhttat_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="FAMILY"/> <id>suhttat</id>

<qlevel="2" id="interr_suhttat_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="FAMILY"/> <id>suhttat</id>

<qlevel="1" id="interr_luohttit_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="FAMILY"/> <id>luohttit</id>

<qlevel="2" id="interr_luohttit_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="FAMILY"/> <id>luohttit</id>

<qlevel="1" id="masa_illudit_prs">

 • <text>Masa SUBJ MAINV</text>
 • <id>illudit</id>

<qlevel="2" id="masa_illudit_prt">

 • <text>Masa SUBJ MAINV</text>
 • <id>illudit</id>

<qlevel="1" id="interr_jahkkit_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <id>jáhkkit</id>

<qlevel="2" id="interr_jahkkit_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <id>jáhkkit</id>

<qlevel="1" id="masa_algit_prs"> Kommentar:Ikke naturlig spørsmål uten kontekst

 • <text>Masa SUBJ MAINV</text>
 • <id>álgit</id>

<qlevel="2" id="masa_algit_prt"> Kommentar:Ikke naturlig spørsmål uten kontekst

 • <text>Masa SUBJ MAINV</text>
 • <id>álgit</id>

<qlevel="2" id="geaidda">

 • <text>Geaidda don attát OBJ</text>
 • <sem class="THING"/>

<qlevel="2" id="masa_bijat">

 • <text>Masa don bijat duogŋasa</text>

Lokativ

<qlevel="1" id="interr_varalas_prs">

 • <text>INTERR MAINV váralaš SUBJ</text>
 • <id>gii</id> <sem class="ANIMAL-PET"/> <id>leat</id>

<qlevel="2" id="interr_varalas_prt">

 • <text>INTERR MAINV váralaš SUBJ</text>
 • <id>gii</id> <sem class="ANIMAL-DOM"/> <id>leat</id>

<qlevel="1" id="gos_leat_prs">

 • <text>Gos SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="HUMAN"/> <id>leat</id>

<qlevel="2" id="gos_leat_prt">

 • <text>Gos SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="HUMAN"/> <id>leat</id>

<qlevel="1" id="gos_boahtit_prs">

 • <text>Gos SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="HUMAN"/> <id>boahtit</id>

<qlevel="2" id="gos_boahtit_prt">

 • <text>Gos SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="HUMAN"/> <id>boahtit</id>

<qlevel="2" id="mas_ballat_prs">

 • <text>Mas SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>ballat</id>

<qlevel="2" id="mas_ballat_prt">

 • <text>Mas SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>ballat</id>

<qlevel="2" id="mas_varuhit_prs">

 • <text>Mas SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="FAMILY"/> <id>váruhit</id>

<qlevel="2" id="mas_varuhit_prt">

 • <text>Mas SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="FAMILY"/> <id>váruhit</id>

<qlevel="2" id="interr_berostit_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <id>beroštit</id>

<qlevel="2" id="interr_berostit_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <id>beroštit</id>

<qlevel="2" id="mas_geargat_prs"> Kommentar:Ikke naturlig spørsmål uten kontekst

 • <text>Mas SUBJ MAINV</text>
 • <id>geargat</id>

<qlevel="2" id="mas_geargat_prt"> Kommentar:Ikke naturlig spørsmål uten kontekst

 • <text>Mas SUBJ MAINV</text>
 • <id>geargat</id>

<qlevel="1" id="interr_oazzut_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV skeaŋkka</text>
 • <id>gii</id> <id>oažžut</id>

<qlevel="2" id="interr_oazzut_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV skeaŋkka</text>
 • <id>gii</id> <id>oažžut</id>

<qlevel="1" id="interr_sagaid_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV ságaid</text>
 • <id>gii</id> <id>gullat</id>

<qlevel="2" id="interr_sagaid_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV ságaid</text>
 • <id>gii</id> <id>gullat</id>

<qlevel="1" id="gos_leat">

 • <text>Gos SUBJ leat</text>
 • <sem class="HUMAN"/> Kommentar: Vi bør kanskje innskrenke litt, nå får vi slike spørsmål: Gos nuorra lea? Dette er ikke den vanligste bruk for nuorra

<qlevel="1" id="gos_finai">

 • <text>Gos SUBJ finai</text>
 • <sem class="HUMAN"/> Kommentar: Vi bør kanskje innskrenke litt.

<qlevel="2" id="geain_varalas">

 • <text>Geain lea váralaš SUBJ</text>
 • <sem class="ANIMAL-PET"/>

Akkusativ

<qlevel="1" id="maid_oaidnit_prs">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <id>oaidnit</id>

<qlevel="2" id="maid_oaidnit_prt">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <id>oaidnit</id>

<qlevel="1" id="maid_niegadit_prs">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>niegadit</id>

<qlevel="2" id="maid_niegadit_prt">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>niegadit</id>

<qlevel="1" id="maid_oastit_prs">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <id>oastit</id>

<qlevel="2" id="maid_oastit_prt">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <id>oastit</id>

<qlevel="1" id="maid_sargut_prs">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <id>sárgut</id>

<qlevel="2" id="maid_sargut_prt">

 • <text>Maid SUBJ MAINV</text>
 • <id>sárgut</id>

<qlevel="1" id="interr_dovdat_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <id>dovdat</id>

<qlevel="2" id="interr_dovdat_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <id>dovdat</id>

<qlevel="1" id="maid_oainnat">

 • <text>Maid oainnát</text> OBS

<qlevel="3" id="man_luoikkasin">

 • <text>Man guhká oaččut OBJ luoikkasin</text>
 • <sem class="THING"/>

Genitiv

<qlevel="2" id="interr_leat_prt">

 • <text>INTERR SUBJ dát MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="FURNITURE"/> <id>leat</id>

<qlevel="1" id="interr_leat_prs">

 • <text>INTERR SUBJ dát MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="TOY"/> <id>leat</id>

<qlevel="2" id="man_duohkai_prs">

 • <text>Man duohkái SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>čiehkádit</id>

<qlevel="2" id="man_duohkai_prt">

 • <text>Man duohkái SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>čiehkádit</id>

<qlevel="2" id="geaid_leat_2">

 • <text>Geaid SUBJ dát MAINV</text>
 • <sem class="THING"/> <id>leat</id> Kommentar: Vi bør kanskje innskrenke litt, nå får vi slike spørsmål: Geaid penna dát lea?

<qlevel="2" id="geaid_leat_1">

 • <text>Geaid SUBJ dát MAINV</text>
 • <sem class="INSTRUMENT"/> <id>leat</id> Kommentar: Vi bør se på denne klassen. Er det naturlig med flere eiere for alt?

Komitativ

<qlevel="1" id="interr_comv_prs">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="COMV"/>

<qlevel="2" id="interr_comv_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>gii</id> <sem class="COMV"/>

<qlevel="1" id="interr_mannat_prs"> Kommentar:Ikke naturlig måte å spørre.

 • <text>INTERR SUBJ MAINV ruoktot</text>
 • <id>mii</id>
 • <id>mannat</id>

<qlevel="2" id="interr_mannat_prt"> Kommentar:Ikke naturlig måte å spørre.

 • <text>INTERR SUBJ MAINV ruoktot</text>
 • <id>mii</id>
 • <id>mannat</id>

<qlevel="1" id="interr_cierastit_prs">

 • <text>Mainna SUBJ MAINV</text>
 • <id>čierastit</id>

<qlevel="1" id="interr_cierastit_prs2">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>mii</id> <id>čierastit</id>

<qlevel="2" id="interr_cierastit_prt">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>mii</id> <id>čierastit</id>

<qlevel="2" id="interr_cierastit_prt2">

 • <text>INTERR SUBJ MAINV</text>
 • <id>mii</id> <id>čierastit</id>

<qlevel="2" id="geaiguin_comv">

 • <text>Geaiguin SUBJ MAINV</text>
 • <id>son</id> <sem class="COMV"/>

Essiv

<qlevel="2" id="manin_bargat_prs"> Kommentar:Kan forstås som hvorfor-spm. Bør fjernes fra Vasta.

 • <text>Manin SUBJ MAINV PLACE</text>
 • <sem class="PLACE-NAME"/> <id>bargat</id>

<qlevel="2" id="manin_bargat_prt"> Kommentar:Kan forstås som hvorfor-spm. Bør fjernes fra Vasta.

 • <text>Manin SUBJ MAINV PLACE</text>
 • <sem class="FAMILY"/> <sem class="PLACE-NAME"/> <id>bargat</id>

<qlevel="2" id="manin_maidnasis_prs">

 • <text>Manin SUBJ MAINV máidnasis</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>šaddat</id>

<qlevel="2" id="manin_maidnasis_prt">

 • <text>Manin SUBJ MAINV máidnasis</text>
 • <sem class="PAIR"/> <id>šaddat</id>

<qlevel="2" id="manin_karnevalas_prs"> Kommentar:Perfektum vil støtte opp om essiv-tolkning. Presens og preteritum gir mulighet for hvorfor-spm.

 • <text>Manin SUBJ MAINV karneválas</text>
 • <id>gárvodit</id>

<qlevel="2" id="manin_karnevalas_prt"> Kommentar:Perfektum vil støtte opp om essiv-tolkning. Presens og preteritum gir mulighet for hvorfor-spm.

 • <text>Manin SUBJ MAINV karneválas</text>
 • <id>gárvodit</id>

<qlevel="2" id="manin_gohcodit_prs">

 • <text>Manin SUBJ MAINV OBJ</text>
 • <id>son</id> <id>gohčodit</id>

<qlevel="2" id="manin_gohcodit_prt">

 • <text>Manin SUBJ MAINV OBJ</text>
 • <id>son</id> <id>gohčodit</id>

Numeral gihppu

<qlevel="1" id="maid_aigut_prs">

 • <text>Maid SUBJ MAINV oastit</text>
 • <sem class="PROFESSION"/> <id>áigut</id>

<qlevel="3" id="gallin_joavkun">

 • <text>Gallin joavkun SUBJ MAINV</text>
 • <sem class="HUMAN"/> <id>bargat</id>

Numeral lokativ

<qlevel="3" id="gallis_ruoktot">

 • <text>Gallis SUBJ MAINV ruoktot</text>
 • <id>boahtit</id>

<qlevel="3" id="gallis_alga">

 • <text>Gallis SUBJ álgá</text>
 • <sem class="ARRANGEMENT"/>

<qlevel="3" id="gallis_nohka">

 • <text>Gallis SUBJ nohká</text>
 • <sem class="ARRANGEMENT"/>

Numeral illativ

<qlevel="2" id="gallii_lohkan"> Kommentar:''gallii''er egentlig ikke illativ, men adverb-form. Illativ er ''gallái''. Jeg testet oppgaven og vi godtar både ''guktii''og ''guoktái''som svar på ''gallii''. ''guoktái''er egentlig svar på ''gallái''.

 • <text>Gallii SUBJ MAINV lohkan OBJ</text>
 • <id>leat</id> <sem class="TEXT"/>

Numeral komitativ

<qlevel="3" id="galliin_birget"> Kommentar:Vanskelig uten kontekst. Bør fjernes.

 • <text>Galliin SUBJ MAINV</text>
 • <id>birget</id>

<qlevel="3" id="galliin_juohkit">

 • <text>Galliin SUBJ MAINV loahppasupmi</text>
 • <id>juohkit</id>

Numeral akkusativ

<qlevel="3" id="galle_oastit">

 • <text>Galle OBJ SUBJ MAINV oastit</text>
 • <id>áigut</id> <sem class="CLOTHING"/>

<qlevel="3" id="galliid_oastit_pl">

 • <text>Galliid OBJ SUBJ MAINV oastit</text>
 • <id>áigut</id> <sem class="CLOTHING-PL"/>

<qlevel="3" id="galliid_lagidan">

 • <text>Galliid OBJ sii leat lágidan</text>
 • <sem class="ARRANGEMENT-PL"/>

Numeral nominativ flertall

<qlevel="3" id="gallit_dus_1">

 • <text>Gallit SUBJ dus leat</text>
 • <sem class="CLOTHING-PL"/>

<qlevel="3" id="gallit_dus_2">

 • <text>Gallit SUBJ dus leat</text>
 • <sem class="HANDICRAFTS-PL"/>

<qlevel="3" id="gallit_dus_3">

 • <text>Gallit SUBJ leat dáid beassážiid</text>
 • <sem class="ARRANGEMENT-PL"/>

Numeral illativ

<qlevel="3" id="man_guhka">

 • <text>Man guhká SUBJ MAINV odne?</text>
 • <id>bargat</id>

Samlingstall

<qlevel="3" id="gallasiin_juohkit">

 • <text>Gallásiin SUBJ MAINV juohkit daid ruđaid</text>
 • <id>fertet</id>

<qlevel="2" id="gallis_bohtet">

 • <text>Gallis bohtet N-ILL</text>
 • <sem class="BUILDING"/>

<qlevel="3" id="gallasa_don">

 • <text>Gallása don oainnát</text>

<qlevel="3" id="gallasii_muitalit">

 • <text>Gallásii SUBJ MAINV ságaid</text>
 • <id>muitalit</id>

<qlevel="3" id="gallasis_dilli">

 • <text>Gallásis lea dilli VERB</text>
 • <sem class="ACTIVITY"/>

<qlevel="3" id="gallasiin_vuolggat">

 • <text>Gallásiin don vuolggát N-ILL</text>
 • <sem class="PLACE-NAME"/>

Ordenstall

<qlevel="2" id="gallat_leat">

 • <text>Gallát luohkás don leat dál</text>

<qlevel="3" id="galladin_bohtet">

 • <text>Galládin don bohtet mollii</text>

<qlevel="2" id="gallat_alggat">

 • <text>Gallát luohkkái don álggát dál</text>