begrense_generering

Begrense generering av ordformer

Her er lister over hvilke attributter vi bruker for å begrense genereringa i smaOAHPA. Attributtverdien viser deler av taggene som skal genereres, evt flere deler med komma mellom. Det er mulig også med andre kombinasjoner enn det som er på denne lista.

gen_only="Inf,PrfPrc,Ger,ConNeg,Sg3"

for verb som bare har 3. person entall, uten subjekt, f.eks. abrodh, tidl. context=upers

gen_only="Inf,PrfPrc,Ger,ConNeg,3"

for verb som bare 3. person entall og flertall, med subjekt, f.eks. deahpadidh, tidl. context=3.pers

gen_only="Sg"

for subst som vi ikke vil presentere i flertalltidligere illpl=no

gen_only="Sg+Nom"

for subst som bare har denne grunnformen (f.eks. buaredh)

gen_only="Pl"

for substantiv som har grunnform i flertall

gen_only="Inf,PrfPrc,Ger,ConNeg,Du,Pl"

for verb som vi ikke ønsker i entall

gen_only="A+Sg,A+Attr"

for adjektiver som ikke skal kompareres

gen_only="A+Attr"

for adjektiver som bare har attributtform

gen_only="A+Sg"

for adjektiver som bare har predikatform, og ikke skal kompareres

gen_only="none"

for lemmaer som ikke kan genereres, kun for Leksa, f.eks. stedsnavn som består av to ord