Tabell over alle adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

Testdato: søn 1 jul 2012 17:04:35 CEST
lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
TG-grammatihkeles TG-grammatihkeles, TG-grammatihkeles TG-grammatihkeles, TG-grammatihkeles - - TG-grammatihkelassem, TG-grammatihkelassem TG-grammatihkelassese, TG-grammatihkelassese
aajmoes aajmoes aajmoes aajmoesåbpoe aajmoesommes - -
aajne aajne - - - - -
aajnehke aajnehke aajnehke aajnehkåbpoe aajnehkommes aajnehkem aajnehkasse
aajnes aajnes - - - - -
aajteles aajteles aajteles, aajtele aajtelåbpoe aajtelommes aajtelem aajtelasse
aajtijes aajtijs, aajtijes - - - - -
aales aales aales - - aalesem aalesasse
aalloes aalloes - - - - -
aalmijes aalmijs, aalmijes - - - - -
aalmoestæjja aalmoestæjja - - - - -
aalvere aalvere aalvere aalveråbpoe aalverommes aalverem aalverasse
aareh aarh, aareh aarh, aareh, aares aaregåbpoe, aarebe, aarehkåbpoe aaregommes, aaremes, aarehkommes - -
aarehke aarehke aarehke aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aareske aareske aareske aareskåbpoe aareskommes aareskem aareskasse
aarmogs aarmogs aarmogs aarmoegåbpoe aarmoegommes aarmogem aarmoegasse
aasmeles aasmeles aasmeles, aasmele aasmelåbpoe aasmelommes aasmelem aasmelasse
aasne aasne aasnes aasnebe, aasnesåbpoe aasnemes, aasnesommes aasnem, aasnesem aasnese, aasnesasse
aatjmeh aatjmeh aatjmeh - - - -
aatjmehke aatjmehke aatjmehke aatjmehkåbpoe aatjmehkommes aatjmehkem aatjmehkasse
aatjmohke aatjmohke aatjmohke aatjmohkåbpoe aatjmohkommes aatjmohkem aatjmohkasse
aavenaaktje aavenaaktje aavenaaktje - - aavenaaktjem aavenaaktjasse
aavoes aavoes - aavoesåbpoe aavoesommes - -
aavonte - aavonte - - - -
aavre aavre aavre, aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrem, aavrehkem aavrese, aavrehkasse
aavreburrie aavreburrie, aavrebuerie aavreburrie, aavrebuerie - - aavreburriem, aavrebueriem aavrebuaran, aavrebårran
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
aavrelassje aavrelassje aavrelassje aavrelassjebe aavrelassjemes aavrelassjem aavrelassjese
aavrelossje aavrelossje aavrelossje aavrelossjebe aavrelossjemes aavrelossjem aavrelossjese
aavroske aavroske aavroske aavroskåbpoe aavroskommes aavroskem aavroskasse
aavteburrie aavteburrie, aavtebuerie aavteburrie, aavtebuerie - - aavteburriem, aavtebueriem aavtebuaran, aavtebårran
aavtjoes aavtjoes - - - - -
abpeluktie abpeluktie abpeluktie - - abpeluktiem abpelåktan
abperes abperes abpere abperåbpoe abperommes abperem abperasse
abstrakte abstrakte abstrakte abstraktebe abstraktemes abstraktem abstraktese
aeblehts aeblehts aeblehts, aebliehtadtje aebliehtåbpoe aebliehtommes aeblehtem, aebliehtadtjem aebliehtasse, aebliehtadtjese
aehpies aehpies - - - - -
aejlegs aejlegs aejlege aejliegåbpoe aejliegommes aejlegem aejliegasse
aejlies aejlies aejlie, aejlies - - aejliem aajlan
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
aelies aelies aelies aelebe aelemes aeliem aalan
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
aelpieluktie aelpieluktie aelpieluktie - - aelpieluktiem aelpielåktan
aelpies aelpies aelpies aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
aerodynamihkeles aerodynamihkeles, aerodynamihkeles aerodynamihkeles, aerodynamihkeles - - aerodynamihkelassem, aerodynamihkelassem aerodynamihkelassese, aerodynamihkelassese
aesmeles aesmeles aesmeles, aesmele aesmielåbpoe aesmielommes aesmelem aesmielasse
aevhkies aevhkies aevhkies aevhkebe aevhkemes aevhkiem aavhkan
aevies aevies aevies aeviesåbpoe aeviesommes - -
aevries aevries aevrie, aevries aevrebe aevremes aevriem aavran
agrarpolitihkeles agrarpolitihkeles, agrarpolitihkeles agrarpolitihkeles, agrarpolitihkeles - - agrarpolitihkelassem, agrarpolitihkelassem agrarpolitihkelassese, agrarpolitihkelassese
ajmoes ajmoes ajmoes ajmasåbpoe ajmasommes - -
akrobatihkeles akrobatihkeles, akrobatihkeles akrobatihkeles, akrobatihkeles - - akrobatihkelassem, akrobatihkelassem akrobatihkelassese, akrobatihkelassese
akseptaabele akseptaabele akseptaabeles akseptaabelåbpoe akseptaabelommes akseptaabelem akseptaabelasse
aksijaale aksijaales, aksijaale aksijaale, aksijaales aksijaalebe aksijaalemes aksijaalem aksijaalese
aksijelle aksijelle aksijelles - - aksijellem aksijellese
aktegs aktegs aktegs - - - -
aktelaaketje aktelaaketje aktelaaketje - - aktelaaketjem aktelaaketjasse
aktengïele aktengïele aktengïeles - - aktengïelem aktengïelese
akteraeries akteraeries - - - - -
aktetjeleejnes aktetjeleejns, aktetjeleejnes - - - - -
aktuelle aktuelle aktuelles - - aktuellem aktuellese
aktïjve aktijve, aktïjve aktijve, aktïjve aktijvebe, aktïjvebe aktijvemes, aktïjvemes aktijvem, aktïjvem aktijvese, aktïjvese
akustihkeles akustihkeles, akustihkeles akustihkeles, akustihkeles - - akustihkelassem, akustihkelassem akustihkelassese, akustihkelassese
alkoholpolitihkeles alkoholpolitihkeles, alkoholpolitihkeles alkoholpolitihkeles, alkoholpolitihkeles - - alkoholpolitihkelassem, alkoholpolitihkelassem alkoholpolitihkelassese, alkoholpolitihkelassese
allesth allesth allesth alleståbpoe allestommes allestem allestasse
ambivalente ambivalente ambivalente - - ambivalentem ambivalentese
amhkeds amhkeds amhkede, amhkeds amhkadåbpoe amhkadommes amhkedem amhkadasse
ammes ammes ammes - - - -
anaales anaales anaales anaalebe anaalemes anaalesem anaalesasse
analyseteknihkeles analyseteknihkeles, analyseteknihkeles analyseteknihkeles, analyseteknihkeles - - analyseteknihkelassem, analyseteknihkelassem analyseteknihkelassese, analyseteknihkelassese
angelsaksen angelsaksen - - - - -
anglosaksen anglosaksen - - - - -
antarktihkeles antarktihkeles antarktihkeles - - antarktihkelassem antarktihkelassese
antihkeles antihkeles, antihkeles antihkeles, antihkeles - - antihkelassem, antihkelassem antihkelassese, antihkelassese
antiseptihkeles antiseptihkeles, antiseptihkeles antiseptihkeles, antiseptihkeles - - antiseptihkelassem, antiseptihkelassem antiseptihkelassese, antiseptihkelassese
arhkeds arhkeds - - - - -
aritmetihkeles aritmetihkeles, aritmetihkeles aritmetihkeles, aritmetihkeles - - aritmetihkelassem, aritmetihkelassem aritmetihkelassese, aritmetihkelassese
arktihkeles arktihkeles arktihkeles - - arktihkelassem arktihkelassese
armas armas armas armasåbpoe armasommes armam armese
arsenihkeles arsenihkeles, arsenihkeles arsenihkeles, arsenihkeles - - arsenihkelassem, arsenihkelassem arsenihkelassese, arsenihkelassese
artifisijelle artifisijelle artifisijelles - - artifisijellem artifisijellese
aseptihkeles aseptihkeles, aseptihkeles aseptihkeles, aseptihkeles - - aseptihkelassem, aseptihkelassem aseptihkelassese, aseptihkelassese
asimutaale asimutaales, asimutaale asimutaale, asimutaales asimutaalebe asimutaalemes asimutaalem asimutaalese
asosijaale asosijaales, asosijaale asosijaale, asosijaales asosijaalebe asosijaalemes asosijaalem asosijaalese
astrofysihkeles astrofysihkeles, astrofysihkeles astrofysihkeles, astrofysihkeles - - astrofysihkelassem, astrofysihkelassem astrofysihkelassese, astrofysihkelassese
astronautihkeles astronautihkeles, astronautihkeles astronautihkeles, astronautihkeles - - astronautihkelassem, astronautihkelassem astronautihkelassese, astronautihkelassese
asvoeh asvoeh - - - - -
ateenen ateenen - - - - -
atlanhten atlanhten - - - - -
atneldh - atneldh - - - -
atomfysihkeles atomfysihkeles, atomfysihkeles atomfysihkeles, atomfysihkeles - - atomfysihkelassem, atomfysihkelassem atomfysihkelassese, atomfysihkelassese
atonaale atonaales, atonaale atonaale, atonaales atonaalebe atonaalemes atonaalem atonaalese
audiovisuelle audiovisuelle audiovisuelles - - audiovisuellem audiovisuellese
austraalijen austraalijen - - - - -
automatihkeles automatihkeles, automatihkeles automatihkeles, automatihkeles - - automatihkelassem, automatihkelassem automatihkelassese, automatihkelassese
aviatihkeles aviatihkeles, aviatihkeles aviatihkeles, aviatihkeles - - aviatihkelassem, aviatihkelassem aviatihkelassese, aviatihkelassese
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
baahkes baahkes - - - - -
baajkoes baajkoes baajkoes baajkoesåbpoe baajkoesommes - -
baajneles baajneles baajneles, baajnele baajnelåbpoe baajnelommes baajnelem baajnelasse
baakteske baakteske baakteske - - baakteskem baakteskasse
baaktjes baaktjes - - - - -
baandtsan baandtsan baandtsan - - - -
baanhtsan - baanhtsan - - - -
baejhteles baejhteles baejhteles, baejhtele baejhtielåbpoe baejhtielommes baejhtelem baejhtielasse
baenehth baenehth baenehth baeniehtåbpoe baeniehtommes baenehtem baeniehtasse
baenehts baenehts baenehts, baeniehtadtje baeniehtåbpoe baeniehtommes baenehtem, baeniehtadtjem baeniehtasse, baeniehtadtjese
baenieburrie baenieburrie, baeniebuerie baenieburrie, baeniebuerie - - baenieburriem, baeniebueriem baeniebuaran, baeniebårran
baeskies baeskies baeskie, baeskies baeskebe baeskemes baeskiem baaskan
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
baetskies baetskies baetskie baetskebe, baetskiekåbpoe baetskemes, baetskiekommes baetskiem baatskan
bagkah bagkah bagkan bagkahkåbpoe bagkahkommes - -
bagkoeh bagkoeh bagkan bagkoehkåbpoe bagkoehkommes - -
bahhas bahhas bahha bahhasåbpoe bahhasommes - -
baljah baljah baljah baljahkåbpoe baljahkommes baljam baljese
ballistihkeles ballistihkeles, ballistihkeles ballistihkeles, ballistihkeles - - ballistihkelassem, ballistihkelassem ballistihkelassese, ballistihkelassese
balneske balneske balneske - - balneskem balneskasse
baltastæjja baltastæjja - - - - -
balvedhlaaketje balvedhlaaketje balvedhlaaketje - - balvedhlaaketjem balvedhlaaketjasse
banaale banaales, banaale banaale, banaales banaalebe banaalemes banaalem banaalese
banhkoeh banhkoeh banhkoeh banhkoehkåbpoe banhkoehkommes - -
banhkoes banhkoes banhkoes banhkoesåbpoe banhkoesommes - -
bankas bankas bankas bankasåbpoe bankasommes bankam bankese
bankes bankes bankes bankesåbpoe bankesommes - -
barhkehtje barhkehtje barhkehtje - - barhkehtjem barhkehtjasse
barkeres barkeres barkeres, barkere barkeråbpoe barkerommes barkerem barkerasse
barkoes barkoes barkoes barkoesåbpoe barkoesommes - -
barmah barmah barman barmahkåbpoe barmahkommes - -
barras barras barras, barran barrasåbpoe barrasommes barram barrese
barrehks barrehks barrehke barrehkåbpoe barrehkommes barrehkem barrehkasse
basaale basaales, basaale basaale, basaales basaalebe basaalemes basaalem basaalese
basjnoeh basjnoeh basjnoeh basjnoehkåbpoe basjnoehkommes - -
batihkeles batihkeles, batihkeles batihkeles, batihkeles - - batihkelassem, batihkelassem batihkelassese, batihkelassese
batnjah batnjah batnjan batnjahkåbpoe batnjahkommes - -
bavvehtje bavvehtje bavvehtje - - bavvehtjem bavvehtjasse
beadteles beadteles beadteles, beadtele beadtelåbpoe beadtelommes beadtelem beadtelasse
beagkas beagkas beagkas beagkasåbpoe beagkasommes beagkam beagkese
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
beajjetje beajjetje - - - - -
bealhkadihks bealhkadihks bealhkadihks - - bealhkadihkem bealhkadihkese
bealjerge bealjerge bealjerge bealjargåbpoe bealjargommes bealjergem bealjargasse
bealjijes bealjijes, bealjijs bealjije - - bealjijem bealjijasse
beapmoeburrie beapmoeburrie, beapmoebuerie beapmoeburrie, beapmoebuerie - - beapmoeburriem, beapmoebueriem beapmoebuaran, beapmoebårran
beapmohth beapmohth beapmohth beapmoehtåbpoe beapmoehtommes beapmohtem beapmoehtasse
beapmohts beapmohts beapmohts beapmoehtsåbpoe beapmoehtsommes beapmohtem beapmoehtasse
beavloes beavloes beavloes - - - -
beetnegapts beetnegapts beetnegapth - - - -
besteles besteles besteles, bestele bestielåbpoe bestielommes bestelem bestielasse
bestijaale bestijaales, bestijaale bestijaale, bestijaales bestijaalebe bestijaalemes bestijaalem bestijaalese
bibelkritihkeles bibelkritihkeles, bibelkritihkeles bibelkritihkeles, bibelkritihkeles - - bibelkritihkelassem, bibelkritihkelassem bibelkritihkelassese, bibelkritihkelassese
bieljege bieljege bieljege bieljiegåbpoe bieljiegommes bieljegem bieljiegasse
bieljehte bieljehte bieljehte bieljehtåbpoe bieljehtommes bieljehtem bieljehtasse
bieljehth bieljehth bieljehth bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem bieljiehtasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
bieljerge bieljerge bieljerge bieljiergåbpoe bieljiergommes bieljergem bieljiergasse
bihtjeds bihtjeds bihtjede bihtjiedåbpoe bihtjiedommes bihtjedem bihtjiedasse
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtsielåbpoe bihtsielommes bihtselem bihtsielasse
bijjies bijjies - bijjebe bijjemes - -
bijpeles bijpeles bijpeles, bijpele bijpielåbpoe bijpielommes bijpelem bijpielasse
bilateraale bilateraales, bilateraale bilateraale, bilateraales bilateraalebe bilateraalemes bilateraalem bilateraalese
bilingvaale bilingvaales, bilingvaale bilingvaale, bilingvaales bilingvaalebe bilingvaalemes bilingvaalem bilingvaalese
biodynamihkeles biodynamihkeles, biodynamihkeles biodynamihkeles, biodynamihkeles - - biodynamihkelassem, biodynamihkelassem biodynamihkelassese, biodynamihkelassese
biofysihkeles biofysihkeles, biofysihkeles biofysihkeles, biofysihkeles - - biofysihkelassem, biofysihkelassem biofysihkelassese, biofysihkelassese
bioteknihkeles bioteknihkeles, bioteknihkeles bioteknihkeles, bioteknihkeles - - bioteknihkelassem, bioteknihkelassem bioteknihkelassese, bioteknihkelassese
biseksuelle biseksuelle biseksuelles - - biseksuellem biseksuellese
bissie bissie bissie bissebe bissemes bissiem bæssan
boerehks boerehks boerehke boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
boesjerge boesjerge boesjerge boesjergåbpoe boesjergommes boesjergem boesjergasse
boevteres boevteres boevtere boevteråbpoe boevterommes boevterem boevterasse
boffere boffere boffere bofferåbpoe bofferommes bofferem bofferasse
bohteres bohteres bohtere bohteråbpoe bohterommes bohterem bohterasse
bolteres bolteres boltere bolteråbpoe bolterommes bolterem bolterasse
borrestæjja borrestæjja - - - - -
borsije borsije - - - - -
bossele bossele bossele bosselåbpoe bosselommes bosselem bosselasse
botanihkeles botanihkeles, botanihkeles botanihkeles, botanihkeles - - botanihkelassem, botanihkelassem botanihkelassese, botanihkelassese
botnehtje botnehtje botnehtje - - botnehtjem botnehtjasse
botnjerge botnjerge botnjerge botnjergåbpoe botnjergommes botnjergem botnjergasse
bovtere bovtere bovtere bovteråbpoe bovterommes bovterem bovterasse
bovteres bovteres bovteres bovteråbpoe bovterommes bovterem bovterasse
bovtseburrie bovtseburrie, bovtsebuerie bovtseburrie, bovtsebuerie - - bovtseburriem, bovtsebueriem bovtsebuaran, bovtsebårran
bovtsenburrie bovtsenburrie, bovtsenbuerie bovtsenburrie, bovtsenbuerie - - bovtsenburriem, bovtsenbueriem bovtsenbuaran, bovtsenbårran
bragkes bragkes bragkes bragkesåbpoe bragkesommes - -
brutaale brutaales, brutaale brutaale, brutaales brutaalebe brutaalemes brutaalem brutaalese
buajhkoes buajhkoes buajhkoes buajhkasåbpoe buajhkasommes - -
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkåbpoe båajtahkommes buajtehkem buajtahkasse
bualijes bualijes, bualijs bualijes, bualijs bualijåbpoe bualijommes bualijem bualijasse
buareds buareds buarede, buareds buaredåbpoe buaredommes buaredem buaredasse
buarjedh - buarjedh - - - -
buasjehke buasjehke buasjehke buasjahkåbpoe buasjahkommes buasjehkem buasjahkasse
buasjerge buasjerge buasjerge buasjargåbpoe buasjargommes buasjergem buasjargasse
buejkies buejkies buejkie buejkebe buejkemes buejkiem buajkan
buelehtje buelehtje buelehtje bueliehtjåbpoe bueliehtjommes buelehtjem bueliehtjasse
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
bueriesisse bueriesisse bueriesisse - - bueriesissem bueriesissese
buesjerge buesjerge buesjerge buesjiergåbpoe buesjiergommes buesjergem buesjiergasse
buesjies buesjies buesjie buesjebe buesjemes buesjiem buasjan
bulgaarijen bulgaarijen - - - - -
burman burman - - - - -
burries burries burries burrebe burremes burriem bårran
butnjerge butnjerge butnjerge butnjiergåbpoe butnjiergommes butnjergem butnjiergasse
byjjehks byjjehks - - - - -
byjjes byjjes byjjes - - byjjesem byjjesasse
byjngehtje byjngehtje byjngehtje - - byjngehtjem byjngehtjasse
byjres byjres - - - - -
byjreskeburrie byjreskeburrie, byjreskebuerie byjreskeburrie, byjreskebuerie - - byjreskeburriem, byjreskebueriem byjreskebuaran, byjreskebårran
byvnehke byvnehke byvnehke byvnehkåbpoe byvnehkommes byvnehkem byvnehkasse
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes byögkem, byögkesem byögkese, byögkesasse
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkåbpoe byögkehkommes byögkehkem byögkehkasse
byögkeles byögkeles byögkeles, byögkele byögkelåbpoe byögkelommes byögkelem byögkelasse
byölehts byölehts byölehth, byölehtadtje - - byölehtadtjem byölehtadtjese
byöpmijes byöpmijes, byöpmijs byöpmije - - byöpmijem byöpmijasse
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - - -
båadtsoes båadtsoes båadtsoes båadtsahkåbpoe båadtsahkommes - -
båajas båajas båajas - - båajam båajese
båajhtah båajhtah - - - - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - - -
båajoes båajoes båajoes - - - -
båajpoeh båajpoeh båajpoeh båajpoehkåbpoe båajpoehkommes - -
båantah båantah båantan båantahkåbpoe båantahkommes - -
båantas båantes båantes båantahkåbpoe båantahkommes båantesem båantasasse
båantoes båantoes båantoes båantahkåbpoe båantahkommes - -
båarhtoes båarhtoes båarhtoe, båarhtoes båarhtasåbpoe, båarhtebe, båarhtobe båarhtasommes, båarhtemes, båarhtomes båarhtoem båarhtose, båårhtese
båarkeluktie båarkeluktie båarkeluktie - - båarkeluktiem båarkelåktan
båatsoeburrie båatsoeburrie, båatsoebuerie båatsoeburrie, båatsoebuerie - - båatsoeburriem, båatsoebueriem båatsoebuaran, båatsoebårran
båavhjoeh båavhjoeh båavhjoeh båavhjoehkåbpoe båavhjoehkommes - -
båavhlijes båavhlijes, båavhlijs båavhlije båavhlijåbpoe båavhlijommes båavhlijem båavhlijasse
båavhrah båavhrah båavhran båavhrahkåbpoe båavhrahkommes - -
båavhroeh båavhroeh båavhran båavhroehkåbpoe båavhroehkommes - -
båavjah båavjah båavjan båavjahkåbpoe båavjahkommes - -
båavjoeh båavjoeh båavjan båavjoehkåbpoe båavjoehkommes - -
båeries båeries båeries båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
båeriesisse båeriesisse båeriesisse - - båeriesissem båeriesissese
båerieslaaketje båerieslaaketje båerieslaaketje - - båerieslaaketjem båerieslaaketjasse
båetije båetije - - - - -
båevties båevties båevtie, båevties båevtebe, båavtasåbpoe båevtemes, båavtasommes båevtiem båavtan
bågkoeh bågkoeh bågkan bågkoehkåbpoe bågkoehkommes - -
båljoeh båljoeh båljoeh båljoehkåbpoe båljoehkommes - -
båmhpoeh båmhpoeh båmhpan båmhpoehkåbpoe båmhpoehkommes - -
bånhtoeh bånhtoeh bånhtan bånhtoehkåbpoe bånhtoehkommes - -
bårhveds bårhveds bårhveds bårhvadåbpoe bårhvadommes bårhvedem bårhvadasse
bårhvijes bårhvijes, bårhvijs bårhvije bårhvijåbpoe bårhvijommes bårhvijem bårhvijasse
bårkoes bårkoes bårkoes bårkoesåbpoe bårkoesommes - -
bårmoeh bårmoeh bårman bårmoehkåbpoe bårmoehkommes - -
bårmoehtjelmie bårmoehtjelmie bårmoehtjelmie - - bårmoehtjelmiem bårmoehtjalman
bårmoes bårmoes bårmoes bårmoesåbpoe bårmoesommes - -
bårras bårras bårras, bårran bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
bårredihks bårredihks bårredihks - - bårredihkem bårredihkese
bårrehks bårrehks bårrehke bårrehkåbpoe bårrehkommes bårrehkem bårrehkasse
bårreske bårreske bårreske - - bårreskem bårreskasse
bårrohks bårrohks bårrohke bårroehkåbpoe bårroehkommes bårrohkem bårroehkasse
bårsije bårsije - - - - -
bårsijes bårsijes, bårsijs bårsije - - bårsijem bårsijasse
båsjloeh båsjloeh båsjlan båsjloehkåbpoe båsjloehkommes - -
båtnjoeh båtnjoeh båtnjan båtnjoehkåbpoe båtnjoehkommes - -
båvsoeh båvsoeh båvsan båvsoehkåbpoe båvsoehkommes - -
båvveles båvveles båvveles, båvvele båvvelåbpoe båvvelommes båvvelem båvvelasse
bååhkesjæjja bååhkesjæjja - - - - -
bååktjehke - bååktjehke bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
båånhtseres båånhtseres båånhtseres båånhtseråbpoe båånhtserommes båånhtserem båånhtserasse
bååresihks bååresihks - - - - -
bååvteres bååvteres bååvtere bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
bæjjhkuktie bæjjhkuktie bæjjhkuktie - - bæjjhkuktiem bæjjhkåktan
bæjngah bæjngah bæjngan bæjngahkåbpoe bæjngahkommes - -
bæjngoeh bæjngoeh bæjngan bæjngoehkåbpoe bæjngoehkommes - -
bïededihks bïededihks bïededihks - - bïededihkem bïededihkese
bïegkes bïegkes bïegkes beagkasåbpoe beagkasommes - -
bïehtedæjja bïehtedæjja - - - - -
bïevles bïevles bïevles - - - -
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
bïlsedæjja bïlsedæjja - - - - -
bïssedihks bïssedihks bïssedihks - - bïssedihkem bïssedihkese
bööhmenen bööhmenen - - - - -
böönjes böönjes böönjes böönjesåbpoe böönjesommes - -
bööntes bööntes böönte bööntebe bööntemes bööntem bööntese
californijen californijen - - - - -
ceylonen ceylonen - - - - -
chilen chilen - - - - -
colombijen colombijen - - - - -
costarican costarican - - - - -
crazykomihkeles crazykomihkeles, crazykomihkeles crazykomihkeles, crazykomihkeles - - crazykomihkelassem, crazykomihkelassem crazykomihkelassese, crazykomihkelassese
cuban cuban - - - - -
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
daakte daakte - - - - -
daaletje daaletje - - - - -
daallamasten daallamasth, daallamasts, daallamasten, daallamastes daallamasten - - - -
daamhts daamhts - - - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - - - -
daanske daanske daanskes - - daanskem daanskese
daapeles daapeles daapeles, daapele daapelåbpoe daapelommes daapelem daapelasse
daaroeladtje daaroeladtje daaroeladtje - - daaroeladtjem daaroeladtjese
dabtemes dabtemes - - - - -
dabtoes dabtoes dabtoes dabtasåbpoe dabtasommes - -
daejbaaletje daejbaaletje daejbaaletje - - daejbaaletjem daejbaaletjasse
daejkies daejkies daejkie, daejkies daejkebe daejkemes daejkiem daajkan
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
daeptems daeptems daepteme - - daeptemem daeptemasse
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
dakngas dakngas dakngan dakngakåbpoe dakngakommes - -
dakteme - dakteme - - - -
dalhtjah dalhtjah dalhtjan dalhtjahkåbpoe dalhtjahkommes - -
dallamasten dallamasth, dallamasts, dallamasten, dallamastes dallamasten - - - -
dampoeh dampoeh dampoeh dampoehkåbpoe dampoehkommes - -
damtas damtas damtas damtasåbpoe damtasommes - -
damtehtje damtehtje damtehtje - - damtehtjem damtehtjasse
damtemes damtemes - - - - -
damtoes damtoes damtoes damtasåbpoe damtasommes - -
darhvijes darhvijes, darhvijs darhvije darhvijåbpoe darhvijommes darhvijem darhvijasse
dasmas dasmas dasmas dasmasåbpoe dasmasommes dasmam dasmese
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesåbpoe dasmoesommes dasmosem dasmoesasse
datalingvistihkeles datalingvistihkeles, datalingvistihkeles datalingvistihkeles, datalingvistihkeles - - datalingvistihkelassem, datalingvistihkelassem datalingvistihkelassese, datalingvistihkelassese
datamaskinelle datamaskinelle datamaskinelles - - datamaskinellem datamaskinellese
datamatihkeles datamatihkeles, datamatihkeles datamatihkeles, datamatihkeles - - datamatihkelassem, datamatihkelassem datamatihkelassese, datamatihkelassese
datateknihkeles datateknihkeles, datateknihkeles datateknihkeles, datateknihkeles - - datateknihkelassem, datateknihkelassem datateknihkelassese, datateknihkelassese
dealhveres dealhveres, dealhvere dealhvere, dealhveres dealhveråbpoe dealhverommes dealhverem dealhverasse
dealoeldihkie dealoeldihkie dealoeldihkie - - dealoeldihkiem dealoeldæhkan
dearjah dearjah dearjan dearjahkåbpoe dearjahkommes - -
dearjoeh dearjoeh dearjan dearjoehkåbpoe dearjoehkommes - -
dearkah dearkah dearkah dearkahkåbpoe dearkahkommes dearkam dearkese
dearkas dearkas dearkas dearkasåbpoe dearkasommes dearkam dearkese
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkåbpoe dearkoehkommes - -
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesåbpoe dearkoesommes - -
debattteknihkeles debattteknihkeles, debattteknihkeles debattteknihkeles, debattteknihkeles - - debattteknihkelassem, debattteknihkelassem debattteknihkelassese, debattteknihkelassese
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
dekaadeles dekaadeles dekaadeles - - dekaadelassem dekaadelassese
demovnen demovnen - - - - -
dentaale dentaales, dentaale dentaale, dentaales dentaalebe dentaalemes dentaalem dentaalese
departementaale departementaales, departementaale departementaale, departementaales departementaalebe departementaalemes departementaalem departementaalese
desideraabele desideraabele desideraabeles desideraabelåbpoe desideraabelommes desideraabelem desideraabelasse
diagnostihkeles diagnostihkeles, diagnostihkeles diagnostihkeles, diagnostihkeles - - diagnostihkelassem, diagnostihkelassem diagnostihkelassese, diagnostihkelassese
diagonaale diagonaales, diagonaale diagonaale, diagonaales diagonaalebe diagonaalemes diagonaalem diagonaalese
dialektaale dialektaales, dialektaale dialektaale, dialektaales dialektaalebe dialektaalemes dialektaalem dialektaalese
dialektihkeles dialektihkeles, dialektihkeles dialektihkeles, dialektihkeles - - dialektihkelassem, dialektihkelassem dialektihkelassese, dialektihkelassese
dialåågeles dialåågeles dialåågeles - - dialåågelassem dialåågelassese
diametraale diametraales, diametraale diametraale, diametraales diametraalebe diametraalemes diametraalem diametraalese
dianetihkeles dianetihkeles, dianetihkeles dianetihkeles, dianetihkeles - - dianetihkelassem, dianetihkelassem dianetihkelassese, dianetihkelassese
diatonihkeles diatonihkeles, diatonihkeles diatonihkeles, diatonihkeles - - diatonihkelassem, diatonihkelassem diatonihkelassese, diatonihkelassese
didaktihkeles didaktihkeles, didaktihkeles didaktihkeles, didaktihkeles - - didaktihkelassem, didaktihkelassem didaktihkelassese, didaktihkelassese
dielies dielies dielie, dielies dielebe dielemes dieliem dealan
dietetihkeles dietetihkeles, dietetihkeles dietetihkeles, dietetihkeles - - dietetihkelassem, dietetihkelassem dietetihkelassese, dietetihkelassese
differente differente differente - - differentem differentese
diftongeles diftongeles diftongeles - - diftongelassem diftongelassese
digitaale digitaales, digitaale digitaale, digitaales digitaalebe digitaalemes digitaalem digitaalese
dihkies dihkies - - - - -
dioptrihkeles dioptrihkeles, dioptrihkeles dioptrihkeles, dioptrihkeles - - dioptrihkelassem, dioptrihkelassem dioptrihkelassese, dioptrihkelassese
diplomatihkeles diplomatihkeles, diplomatihkeles diplomatihkeles, diplomatihkeles - - diplomatihkelassem, diplomatihkelassem diplomatihkelassese, diplomatihkelassese
diskutaabele diskutaabele diskutaabeles diskutaabelåbpoe diskutaabelommes diskutaabelem diskutaabelasse
dispeles dispeles dispeles, dispele dispelåbpoe dispelommes dispelem dispelasse
disponijbele disponijbele disponijbeles disponijbelåbpoe disponijbelommes disponijbelem disponijbelasse
doeltehtæjja doeltehtæjja - - - - -
doemes doemes doemes doemebe doememes doemesem doemesasse
doevenihks doevenihks doevenihks - - doevenihkem doevenihkese
dogmatihkeles dogmatihkeles, dogmatihkeles dogmatihkeles, dogmatihkeles - - dogmatihkelassem, dogmatihkelassem dogmatihkelassese, dogmatihkelassese
dolve dolve dolves dolvesåbpoe dolvesommes dolvesem dolvesasse
domsedihks domsedihks domsedihks - - domsedihkem domsedihkese
donghkehke donghkehke donghkehke donghkehkåbpoe donghkehkommes donghkehkem donghkehkasse
dorjehkes dorjehkes dorjehke dorjehkåbpoe dorjehkommes dorjehkem dorjehkasse
dovhtehke dovhtehke dovhtehke dovhtehkåbpoe dovhtehkommes dovhtehkem dovhtehkasse
dovhtehks dovhtehks dovhtehke dovhtehkåbpoe dovhtehkommes dovhtehkem dovhtehkasse
dovkes dovkes dovkes dovkesåbpoe dovkesommes - -
dovletje dovletje dovletje - - dovletjem dovletjasse
dovres dovre, dovres dovres, dovres, dovrehke dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovrehkem dovrese, dovrehkasse
drabloetjööse drabloetjööse drabloetjööse - - drabloetjöösem drabloetjöösese
dramatihkeles dramatihkeles, dramatihkeles dramatihkeles, dramatihkeles - - dramatihkelassem, dramatihkelassem dramatihkelassese, dramatihkelassese
duasvas duasvas duasvan duasvakåbpoe duasvakommes - -
dubpebe - - dubpebe dubpemes - -
dueptems dueptems duepteme - - dueptemem dueptemasse
dujmies dujmies dujmies dujmiesåbpoe dujmiesommes - -
dulvies dulvies dulvies, dolvehke dulviesåbpoe, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
dumhtems dumhtems dumhteme - - dumhtemem dumhtemasse
duplihkeles duplihkeles, duplihkeles duplihkeles, duplihkeles - - duplihkelassem, duplihkelassem duplihkelassese, duplihkelassese
duraabele duraabele duraabeles duraabelåbpoe duraabelommes duraabelem duraabelasse
duvhties duvhties duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
dynamihkeles dynamihkeles, dynamihkeles dynamihkeles, dynamihkeles - - dynamihkelassem, dynamihkelassem dynamihkelassese, dynamihkelassese
dyvhtehke dyvhtehke dyvhtehke dyvhtehkåbpoe dyvhtehkommes dyvhtehkem dyvhtehkasse
dåajmetje dåajmetje dåajmetje dåajmatjåbpoe dåajmatjommes dåajmetjem dåajmatjasse
dåajmies dåajmies dåajmies dåajmiesåbpoe dåajmiesommes - -
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
dåankah dåankah dåankah dåankahkåbpoe dåankahkommes dåankam dåankese
dåapeles dåapeles dåapeles, dåapele dåapelåbpoe dåapelommes dåapelem dåapelasse
dåassah dåassah dåassan dåassahkåbpoe dåassahkommes - -
dåasvah dåasvah dåasvan dåasvahkåbpoe dåasvahkommes - -
dåedtjies dåedtjies dåedtjies dåedtjebe dåedtjemes dåedtjiem dåadtjan
dåeriedihks dåeriedihks dåeriedihks - - dåeriedihkem dåeriedihkese
dåermies dåermies - - - - -
dålhtjoeh dålhtjoeh dålhtjan dålhtjoehkåbpoe dålhtjoehkommes - -
dåmpoeh dåmpoeh dåmpoeh dåmpoehkåbpoe dåmpoehkommes - -
dånghkoeh dånghkoeh dånghkoeh dånghkahkåbpoe dånghkahkommes - -
dåsmas dåsmas dåsmas dåsmasåbpoe dåsmasommes dåsmam dåsmese
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesåbpoe dåsmoesommes dåsmosem dåsmoesasse
dåvhkehtje dåvhkehtje dåvhkehtje - - dåvhkehtjem dåvhkehtjasse
dåålvedihks dåålvedihks dåålvedihks - - dåålvedihkem dåålvedihkese
dåårehtje dåårehtje dåårehtje - - dåårehtjem dåårehtjasse
dååreles dååreles dååreles, dåårele dåårelåbpoe dåårelommes dåårelem dåårelasse
dåårhtehks dåårhtehks dåårhtehke dåårhtehkåbpoe dåårhtehkommes dåårhtehkem dåårhtehkasse
dåårrehtæjja dåårrehtæjja - - - - -
dæhkijes dæhkijes, dæhkijs dæhkije dæhkijåbpoe dæhkijommes dæhkijem dæhkijasse
dæjpeladtje dæjpeladtje - - - - -
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
dæljah dæljah dæljan dæljahkåbpoe dæljahkommes - -
dæljoeh dæljoeh dæljan dæljoehkåbpoe dæljoehkommes - -
dïenesjæjja dïenesjæjja - - - - -
dïetjke dïetjke dïetjkes dïetjkebe, dïetjkesåbpoe dïetjkemes, dïetjkesommes dïetjkem, dïetjkesem dïetjkese, dïetjkesasse
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
dïhperihks dïhperihks dïhperihks - - dïhperihkem dïhperihkese
eadtjoes eadtjoes eadtjoes eadtjoesåbpoe eadtjoesommes - -
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
ealehke ealehke ealehke ealehkåbpoe ealehkommes ealehkem ealehkasse
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkåbpoe ealjoehkommes - -
ealjohts ealjohts ealjohts ealjoehtåbpoe ealjoehtommes ealjohtem ealjoehtasse
earadæjja earadæjja - - - - -
earna - earna - - - -
easehts easehts easehts easahtsåbpoe easahtsommes easehtem easahtasse
ebries ebries ebries ebriesåbpoe ebriesommes - -
ebties ebties ebties ebtebe ebtemes ebtiem abtan
ecuadovre ecuadovre - - - - -
eejhtegapts eejhtegapts eejhtegapth - - - -
eejles eejles eejles - - eejlesem eejlesasse
eensi eensi eensi eensigåbpoe eensigommes - -
eeptsegs eeptsegs eeptsege eeptsegåbpoe eeptsegommes eeptsegem eeptsegasse
eeptsh eeptsh - - - - -
eerlege eerlege eerlege eerlegåbpoe eerlegommes eerlegem eerlegasse
egypten egypten - - - - -
ejties ejties ejtie, ejties ejtebe ejtemes ejtiem ajtan
ekliptihkeles ekliptihkeles, ekliptihkeles ekliptihkeles, ekliptihkeles - - ekliptihkelassem, ekliptihkelassem ekliptihkelassese, ekliptihkelassese
ekolåågeles ekolåågeles ekolåågeles - - ekolåågelassem ekolåågelassese
eksegetihkeles eksegetihkeles, eksegetihkeles eksegetihkeles, eksegetihkeles - - eksegetihkelassem, eksegetihkelassem eksegetihkelassese, eksegetihkelassese
eksepsjonelle eksepsjonelle, eksepsjovnelle eksepsjonelles, eksepsjovnelles - - eksepsjonellem, eksepsjovnellem eksepsjonellese, eksepsjovnellese
eksistensijelle eksistensijelle eksistensijelles - - eksistensijellem eksistensijellese
eksperimentalpedagogihkeles eksperimentalpedagogihkeles, eksperimentalpedagogihkeles eksperimentalpedagogihkeles, eksperimentalpedagogihkeles - - eksperimentalpedagogihkelassem, eksperimentalpedagogihkelassem eksperimentalpedagogihkelassese, eksperimentalpedagogihkelassese
eksperimentelle eksperimentelle eksperimentelles - - eksperimentellem eksperimentellese
ekstemporaale ekstemporaales, ekstemporaale ekstemporaale, ekstemporaales ekstemporaalebe ekstemporaalemes ekstemporaalem ekstemporaalese
ekuadovre ekuadovre - - - - -
ekvatorijaale ekvatorijaales, ekvatorijaale ekvatorijaale, ekvatorijaales ekvatorijaalebe ekvatorijaalemes ekvatorijaalem ekvatorijaalese
elastihkeles elastihkeles, elastihkeles elastihkeles, elastihkeles - - elastihkelassem, elastihkelassem elastihkelassese, elastihkelassese
elektrodynamihkeles elektrodynamihkeles, elektrodynamihkeles elektrodynamihkeles, elektrodynamihkeles - - elektrodynamihkelassem, elektrodynamihkelassem elektrodynamihkelassese, elektrodynamihkelassese
elektrohydraulihkeles elektrohydraulihkeles, elektrohydraulihkeles elektrohydraulihkeles, elektrohydraulihkeles - - elektrohydraulihkelassem, elektrohydraulihkelassem elektrohydraulihkelassese, elektrohydraulihkelassese
elektronihkeles elektronihkeles, elektronihkeles elektronihkeles, elektronihkeles - - elektronihkelassem, elektronihkelassem elektronihkelassese, elektronihkelassese
elektronihkepåasteles elektronihkepåasteles elektronihkepåasteles - - elektronihkepåastelassem elektronihkepåastelassese
elektrooptihkeles elektrooptihkeles, elektrooptihkeles elektrooptihkeles, elektrooptihkeles - - elektrooptihkelassem, elektrooptihkelassem elektrooptihkelassese, elektrooptihkelassese
elektrostatihkeles elektrostatihkeles, elektrostatihkeles elektrostatihkeles, elektrostatihkeles - - elektrostatihkelassem, elektrostatihkelassem elektrostatihkelassese, elektrostatihkelassese
elektroteknihkeles elektroteknihkeles, elektroteknihkeles elektroteknihkeles, elektroteknihkeles - - elektroteknihkelassem, elektroteknihkelassem elektroteknihkelassese, elektroteknihkelassese
ellies ellies - - - - -
elmies elmies elmies - - elmesem elmiesasse
elyjsijumen elyjsijumen - - - - -
elyjsion elyjsion - - - - -
elyjsiumen elyjsiumen - - - - -
emties emties emties emtebe emtemes emtiem amtan
endimensjonaale endimensjonaales, endimensjonaale endimensjonaale, endimensjonaales endimensjonaalebe endimensjonaalemes endimensjonaalem endimensjonaalese
energetihkeles energetihkeles, energetihkeles energetihkeles, energetihkeles - - energetihkelassem, energetihkelassem energetihkelassese, energetihkelassese
energipolitihkeles energipolitihkeles, energipolitihkeles energipolitihkeles, energipolitihkeles - - energipolitihkelassem, energipolitihkelassem energipolitihkelassese, energipolitihkelassese
englaanten englaanten - - - - -
epigrafihkeles epigrafihkeles, epigrafihkeles epigrafihkeles, epigrafihkeles - - epigrafihkelassem, epigrafihkelassem epigrafihkelassese, epigrafihkelassese
episkopaale episkopaales, episkopaale episkopaale, episkopaales episkopaalebe episkopaalemes episkopaalem episkopaalese
ermies ermies ermies ermebe ermemes ermiem arman
erotihkeles erotihkeles, erotihkeles erotihkeles, erotihkeles - - erotihkelassem, erotihkelassem erotihkelassese, erotihkelassese
eskies eskies - - - - -
essensijelle essensijelle essensijelles - - essensijellem essensijellese
estetihkeles estetihkeles, estetihkeles estetihkeles, estetihkeles - - estetihkelassem, estetihkelassem estetihkelassese, estetihkelassese
etihkeles etihkeles, etihkeles etihkeles, etihkeles - - etihkelassem, etihkelassem etihkelassese, etihkelassese
etiovpijen etiovpijen - - - - -
eugenihkeles eugenihkeles, eugenihkeles eugenihkeles, eugenihkeles - - eugenihkelassem, eugenihkelassem eugenihkelassese, eugenihkelassese
eurohpen eurohpen - - - - -
europeejehke europeejehke europeejehke - - europeejehkem europeejehkasse
eventuelle eventuelle eventuelles - - eventuellem eventuellese
evtebe - - evtebe evtemes - -
faalehtje faalehtje faalehtje - - faalehtjem faalehtjasse
faali faali faali faalikåbpoe faalikommes - -
faamehke faamehke faamehke faamehkåbpoe faamehkommes faamehkem faamehkasse
faamoeladtje faamoeladtje faamoeladtje - - faamoeladtjem faamoeladtjese
faamoes faamoes faamoes faamoesåbpoe faamoesommes - -
faamohks faamohkes, faamohks faamohkes, faamohke, faamohks faamohkåbpoe faamohkommes faamohkem faamohkasse
faamohth faamohts faamohts faamoehtåbpoe faamoehtommes faamohtem faamoehtasse
faamohts faamohts faamohts faamoehtåbpoe faamoehtommes faamohtem faamoehtasse
faamoje faamoje faamoje - - faamojem faamojasse
faarhkoeh faarhkoeh faarhkoeh faarhkoehkåbpoe faarhkoehkommes - -
faatoes faatoes faatoes faatoesåbpoe faatoesommes - -
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem faavrose, fååvrese
faelhkies faelhkies faelhkies faelhkiesåbpoe faelhkiesommes - -
faelskies faelskies faelskie, faelskies faelskebe faelskemes faelskiem faalskan
faepeles faepeles faepeles, faepele faepielåbpoe faepielommes faepelem faepielasse
faeties faeties faeties faetiesåbpoe faetiesommes - -
fahkas fahkas fahkas - - fahkam fahkese
fahkes fahkes fahkes - - - -
fahkoes fahkoes fahkoes, fahkan - - - -
faktorijaale faktorijaales, faktorijaale faktorijaale, faktorijaales faktorijaalebe faktorijaalemes faktorijaalem faktorijaalese
falloeh falloeh falloeh falloehkåbpoe falloehkommes - -
fasjonaabele fasjonaabele fasjonaabeles fasjonaabelåbpoe fasjonaabelommes fasjonaabelem fasjonaabelasse
fataale fataales, fataale fataale, fataales fataalebe fataalemes fataalem fataalese
feahperes feahperes feahperes, feahpere feahperåbpoe feahperommes feahperem feahperasse
feaskoeh feaskoeh feaskoeh feaskoehkåbpoe feaskoehkommes - -
feasoeh feasoeh feasan feasoehkåbpoe feasoehkommes - -
feavseres feavseres - - - - -
febrijle febrïjle, febrijle febrïjles, febrijles febrïjlebe, febrijlebe febrïjlemes, febrijlemes febrïjlem, febrijlem febrïjlese, febrijlese
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
feerlege feerlege feerlege - - feerlegem feerlegasse
fennougristihkeles fennougristihkeles, fennougristihkeles fennougristihkeles, fennougristihkeles - - fennougristihkelassem, fennougristihkelassem fennougristihkelassese, fennougristihkelassese
fenomenaale fenomenaales, fenomenaale fenomenaale, fenomenaales fenomenaalebe fenomenaalemes fenomenaalem fenomenaalese
feudaale feudaales, feudaale feudaale, feudaales feudaalebe feudaalemes feudaalem feudaalese
fiberoptihkeles fiberoptihkeles, fiberoptihkeles fiberoptihkeles, fiberoptihkeles - - fiberoptihkelassem, fiberoptihkelassem fiberoptihkelassese, fiberoptihkelassese
fibrööse fibrööse fibrööses - - fibröösem fibröösese
fiejliesmasten fiejliesmasth, fiejliesmasts, fiejliesmasten, fiejliesmastes fiejliesmasten - - - -
fijin fijin - - - - -
filippïjne filippïjne - - - - -
finansijelle finansijelle finansijelles - - finansijellem finansijellese
finlaanten finlaanten - - - - -
fleksijbele fleksijbele fleksijbeles fleksijbelåbpoe fleksijbelommes fleksijbelem fleksijbelasse
flueries flueries fluerie, flueries fluerebe flueremes flueriem fluaran
flævroeh flævroeh flævroeh flævroehkåbpoe flævroehkommes - -
folkloristihkeles folkloristihkeles, folkloristihkeles folkloristihkeles, folkloristihkeles - - folkloristihkelassem, folkloristihkelassem folkloristihkelassese, folkloristihkelassese
fonematihkeles fonematihkeles, fonematihkeles fonematihkeles, fonematihkeles - - fonematihkelassem, fonematihkelassem fonematihkelassese, fonematihkelassese
fonemihkeles fonemihkeles, fonemihkeles fonemihkeles, fonemihkeles - - fonemihkelassem, fonemihkelassem fonemihkelassese, fonemihkelassese
fonetihkeles fonetihkeles, fonetihkeles fonetihkeles, fonetihkeles - - fonetihkelassem, fonetihkelassem fonetihkelassese, fonetihkelassese
formelle formelle formelles - - formellem formellese
fraanske fraanske fraanskes - - fraanskem fraanskese
fraapmas fraapmas fraapmas fraapmasåbpoe fraapmasommes fraapmam fraapmese
fraskas fraskas fraska fraskebe fraskemes fraskam fraskese
fraskoes fraskoes fraskoe fraskebe, fraskobe fraskemes, fraskomes fraskoem froskese, fraskose
freepmes freepmes freepmes freepmesåbpoe freepmesommes - -
frijje frijje frijje - - frijjem frijjese
friskes friskes friske friskebe friskemes friskem friskese
friskies friskies friskie, friskies friskebe friskemes friskiem fræskan
frontaale frontaales, frontaale frontaale, frontaales frontaalebe frontaalemes frontaalem frontaalese
fropmehks fropmehke, fropmehks fropmehke, fropmehks fropmehkåbpoe fropmehkommes fropmehkem fropmehkasse
frååpmes frååpmes frååpmes, frååpmehke frååpmesåbpoe, frååpmehkåbpoe frååpmesommes, frååpmehkommes frååpmehkem frååpmehkasse
fuakehtje fuakehtje fuakehtje - - fuakehtjem fuakehtjasse
fuehpies fuehpies - - - - -
fundamentaale fundamentaales, fundamentaale fundamentaale, fundamentaales fundamentaalebe fundamentaalemes fundamentaalem fundamentaalese
fysihkeles fysihkeles, fysihkeles fysihkeles, fysihkeles - - fysihkelassem, fysihkelassem fysihkelassese, fysihkelassese
fåskoes fåskoes fåskoes - - - -
fååhperes fååhperes fååhperes, fååhpere fååhperåbpoe fååhperommes fååhperem fååhperasse
fååmehke fååmehke fååmehke fååmehkåbpoe fååmehkommes fååmehkem fååmehkasse
fååmijes fååmijes, fååmijs fååmijes, fååmijs fååmijåbpoe fååmijommes fååmijem fååmijasse
fååvrehke fååvrehke fååvrehke fååvrehkåbpoe fååvrehkommes fååvrehkem fååvrehkasse
fæjhrah fæjhrah fæjhran fæjhrahkåbpoe fæjhrahkommes - -
fæjhroeh fæjhroeh fæjhroeh, fæjhran fæjhroehkåbpoe, fæjhrahkåbpoe fæjhroehkommes, fæjhrahkommes - -
fæjroeh fæjroeh fæjran fæjroehkåbpoe fæjroehkommes - -
færhpah færhpah færhpan færhpahkåbpoe færhpahkommes - -
færhpoeh færhpoeh færhpoeh færhpoehkåbpoe færhpoehkommes - -
fïerhtenbeajjetje fïerhtenbeajjetje - - - - -
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesåbpoe, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
fïjne fïjne fïjne fïjnebe fïjnemes fïjnem fïjnese
föydaale föydaales, föydaale föydaale, föydaales föydaalebe föydaalemes föydaalem föydaalese
föörhkedihks föörhkedihks föörhkedihks - - föörhkedihkem föörhkedihkese
gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkes, gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes gaahtsehkem gaahtsehkasse
gaajhkedenmasten gaajhkedenmasth, gaajhkedenmasts, gaajhkedenmasten, gaajhkedenmastes gaajhkedenmasten - - - -
gaajhkelaaketje gaajhkelaaketje gaajhkelaaketje - - gaajhkelaaketjem gaajhkelaaketjasse
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
gaajhkesåårts gaajhkesåarhts, gaajhkesåårts - - - - -
gaajhtje gaajhtje gaajhtje gaajhtjebe gaajhtjemes gaajhtjem gaajhtjese
gaajle gaajle gaajle gaajlebe gaajlemes gaajlem gaajlese
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
gaalas gaalas gaalas gaalasåbpoe gaalasommes gaalam gaalese
gaalkahtæjja gaalkahtæjja - - - - -
gaalkehtæjja gaalkehtæjja - - - - -
gaaloes gaaloes gaaloes gaaloesåbpoe gaaloesommes - -
gaamehth gaamehth gaamehth gaamehtåbpoe gaamehtommes gaamehtem gaamehtasse
gaarhtijes gaarhtijs, gaarhtijes - - - - -
gaarhtseske gaarhtseske gaarhtseske - - gaarhtseskem gaarhtseskasse
gaarkeles gaarkeles, gaarkele gaarkele, gaarkeles gaarkelåbpoe gaarkelommes gaarkelem gaarkelasse
gaarkijes gaarkijes, gaarkijs gaarkije gaarkijåbpoe gaarkijommes gaarkijem gaarkijasse
gaarmanæjja gaarmanæjja - - - - -
gaarmeres gaarmeres gaarmeres, gaarmere gaarmeråbpoe gaarmerommes gaarmerem gaarmerasse
gaarnjah gaarnjah gaarnjan gaarnjahkåbpoe gaarnjahkommes - -
gaarnjoeh gaarnjoeh gaarnjan gaarnjoehkåbpoe gaarnjoehkommes - -
gaarrah gaarrah gaarrah gaarrahkåbpoe gaarrahkommes gaarram gaarrese
gaarroeh gaarroeh gaarroeh, gaarran gaarroehkåbpoe, gaarrahkåbpoe gaarroehkommes, gaarrahkommes - -
gaarsje gaarsje gaarsje gaarsjebe gaarsjemes gaarsjem gaarsjese
gaarsjehke gaarsjehke gaarsjehke gaarsjehkåbpoe gaarsjehkommes gaarsjehkem gaarsjehkasse
gaartijes gaartijes, gaartijs gaartije gaartijåbpoe gaartijommes gaartijem gaartijasse
gaarvanihks gaarvanihks gaarvanihks - - gaarvanihkem gaarvanihkese
gaarvasiktie gaarvasiktie gaarvasiktie - - gaarvasiktiem gaarvasæktan
gaarvesuktie gaarvesuktie gaarvesuktie - - gaarvesuktiem gaarvesåktan
gaarvoes gaarvoes gaarvoes gaarvoesåbpoe gaarvoesommes - -
gaasedæjja gaasedæjja - - - - -
gaasnjah gaasnjah gaasnjan gaasnjahkåbpoe gaasnjahkommes - -
gaasta gaasta gaasta gaastebe gaastemes gaastam gaastese
gaastah gaastah gaastah gaastahkåbpoe gaastahkommes gaastam gaastese
gaaste gaaste gaastan - - - -
gaastoeh gaastoeh gaastan gaastoehkåbpoe gaastoehkommes - -
gaaveles gaaveles gaavele gaavelåbpoe gaavelommes gaavelem gaavelasse
gaavnedihks gaavnedihks gaavnedihks - - gaavnedihkem gaavnedihkese
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - - - -
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gabonen gabonen - - - - -
gabpeldæjja gabpeldæjja - - - - -
gabroeh gabroeh gabran gabroehkåbpoe gabroehkommes - -
gabte gabte gabte, gabtege gabtebe gabtemes gabtem gabtese
gabtehaartege gabtehaartege gabtehaartege - - gabtehaartegem gabtehaartegasse
gadteles gadteles gadteles, gadtele gadtelåbpoe gadtelommes gadtelem gadtelasse
gadtsemes gadtsemes - - - - -
gadtsoes gadtsoes gadtsoes gadtsoesåbpoe gadtsoesommes - -
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes gaelhviem gaalhvan
gaelvere gaelvere gaelvere gaelvieråbpoe gaelvierommes gaelverem gaelvierasse
gaelvieruktie gaelvieruktie gaelvieruktie - - gaelvieruktiem gaelvieråktan
gaerhteles gaerhteles gaerhteles - - gaerhtelassem gaerhtelassese
gaerhteneburrie gaerhteneburrie, gaerhtenebuerie gaerhteneburrie, gaerhtenebuerie - - gaerhteneburriem, gaerhtenebueriem gaerhtenebuaran, gaerhtenebårran
gaerteles gaerteles gaerteles gaertielåbpoe gaertielommes - -
gaertjies gaertjies gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
gaevnjieruktie gaevnjieruktie gaevnjieruktie - - gaevnjieruktiem gaevnjieråktan
gahkestæjja gahkestæjja - - - - -
gahketje gahketje gahketje gahketjåbpoe gahketjommes gahketjem gahketjasse
gahkoeh gahkoeh gahkoeh gahkoehkåbpoe gahkoehkommes - -
gahkoes gahkoes gahkoes gahkasåbpoe gahkasommes - -
gajhnoeh gajhnoeh gajhnan gajhnoehkåbpoe gajhnoehkommes - -
gakngah gakngah gakngan gakngahkåbpoe gakngahkommes - -
galhpah galhpah galhpah galhpahkåbpoe galhpahkommes galhpam galhpese
galhpoeh galhpoeh galhpoeh galhpoehkåbpoe galhpoehkommes - -
galkije galkije - - - - -
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
galme galme galmes galmebe, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
galmehtje galmehtje galmehtje - - galmehtjem galmehtjasse
gambijen gambijen - - - - -
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
gapmah gapmah gapmah gapmahkåbpoe gapmahkommes gapmam gapmese
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
garhpege garhpege garhpege - - garhpegem garhpegasse
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelåbpoe garkelommes garkelem garkelasse
garmerdihks garmerdihks garmerdihks - - garmerdihkem garmerdihkese
garmerdæjja garmerdæjja - - - - -
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
garrah garrah - - - - -
garre garre garres garrebe, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
gartjege gartjege gartjege - - gartjegem gartjegasse
garvenihks garvenihks garvenihks - - garvenihkem garvenihkese
gaskemes - - - gaskemes - -
gaskenasjonaale gaskenasjonaales, gaskenasjonaale gaskenasjonaale, gaskenasjonaales gaskenasjonaalebe gaskenasjonaalemes gaskenasjonaalem gaskenasjonaalese
gaskeplehtiejovje gaskeplehtiejovje gaskeplehtiejovje gaskeplehtiejovjebe gaskeplehtiejovjemes gaskeplehtiejovjem gaskeplehtiejovjese
gassdynamihkeles gassdynamihkeles, gassdynamihkeles gassdynamihkeles, gassdynamihkeles - - gassdynamihkelassem, gassdynamihkelassem gassdynamihkelassese, gassdynamihkelassese
gavhtoeh gavhtoeh gavhtan gavhtoehkåbpoe gavhtoehkommes - -
gavsah gavsah gavsah gavsahkåbpoe gavsahkommes gavsam gavsese
gavsoeh gavsoeh gavsoeh gavsoehkåbpoe gavsoehkommes - -
gavva gavva gavva - - gavvam gavvese
geadkeske geadkeske geadkeske geadkeskåbpoe geadkeskommes geadkeskem geadkeskasse
geahpeds geahpeds - - - - -
geahpegs geahpegs - - - - -
geajhkeres geajhkeres geajhkeres, geajhkere geajhkaråbpoe geajhkarommes geajhkerem geajhkarasse
geamhpes geamhpes geamhpe geamhpebe geamhpemes geamhpem geamhpese
geamtah geamtah geamtan geamtahkåbpoe geamtahkommes - -
geanghke geanghke geanghkes geanghkebe, geanghkesåbpoe geanghkemes, geanghkesommes geanghkem, geanghkesem geanghkese, geanghkesasse
gearkehke gearkehke gearkehke gearkehkåbpoe gearkehkommes gearkehkem gearkehkasse
gearkehtje gearkehtje gearkehtje gearkahtjåbpoe gearkahtjommes gearkehtjem gearkahtjasse
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
gearkijes gearkijes, gearkijs gearkije gearkijåbpoe gearkijommes gearkijem gearkijasse
geehpedihks geehpedihks geehpedihks - - geehpedihkem geehpedihkese
geehpes geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
geekteleejnes geekteleejns, geekteleejnes - - - - -
geeles geeles geeles, gåålehke geelesåbpoe, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes gåålehkem gåålehkasse
geerhpmes geerhpmes geerhpmes - - - -
geerje - geerje - - - -
geerjene - geerjene - - - -
geeruve geeruve geeruve geeruvåbpoe geeruvommes geeruvem geeruvasse
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
geesjegs geesjegs geesjege, geesjegs geesjegåbpoe geesjegommes geesjegem geesjegasse
geesjele geesjeles, geesjele geesjeles geesjelåbpoe geesjelommes geesjelem geesjelasse
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
geeveles geeveles, geevele geevele, geeveles geevelåbpoe geevelommes geevelem geevelasse
gehties gehties gehtie gehtebe gehtemes gehtiem gahtan
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
gejhkielaaketje gejhkielaaketje gejhkielaaketje - - gejhkielaaketjem gejhkielaaketjasse
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
gellielaakan - gellielaakan - - - -
gellielaaketje gellielaaketje gellielaaketje - - gellielaaketjem gellielaaketjasse
gelliengïele gelliengïele gelliengïeles - - gelliengïelem gelliengïelese
gelliengïerts gelliengïerts - - - - -
gellienlaaketje gellienlaaketje gellienlaaketje - - gellienlaaketjem gellienlaaketjasse
genetihkeles genetihkeles, genetihkeles genetihkeles, genetihkeles - - genetihkelassem, genetihkelassem genetihkelassese, genetihkelassese
geofysihkeles geofysihkeles, geofysihkeles geofysihkeles, geofysihkeles - - geofysihkelassem, geofysihkelassem geofysihkelassese, geofysihkelassese
geopolitihkeles geopolitihkeles, geopolitihkeles geopolitihkeles, geopolitihkeles - - geopolitihkelassem, geopolitihkelassem geopolitihkelassese, geopolitihkelassese
geoteknihkeles geoteknihkeles, geoteknihkeles geoteknihkeles, geoteknihkeles - - geoteknihkelassem, geoteknihkelassem geoteknihkelassese, geoteknihkelassese
germanistihkeles germanistihkeles, germanistihkeles germanistihkeles, germanistihkeles - - germanistihkelassem, germanistihkelassem germanistihkelassese, germanistihkelassese
gerperes gerperes - - - - -
ghanan ghanan - - - - -
giedtsies giedtsies giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
giehpies giehpies giehpie giehpebe giehpemes giehpiem geahpan
giejmies giejmies giejmies giejmiesåbpoe giejmiesommes - -
giejmiesdæjja giejmiesdæjja - - - - -
gielteges gielteges gielteges, gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieries gieries gearehke gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
gietskies gietskies gietskie gietskebe gietskemes gietskiem geatskan
giganteles giganteles giganteles - - gigantelassem gigantelassese
gijhteles gijhteles gijhteles, gijhtele gijhtielåbpoe gijhtielommes gijhtelem gijhtielasse
gijmies gijmies gijmies, gyjmehke gijmebe, gyjmehkåbpoe gijmemes, gyjmehkommes gijmiem, gyjmehkem gæjman, gyjmehkasse
gijveles gijveles gijvele gijvielåbpoe gijvielommes gijvelem gijvielasse
gilledæjja gilledæjja - - - - -
gilvelihks gilvelihks gilvelihks - - gilvelihkem gilvelihkese
girvene - girvene - - - -
glasitektonihkeles glasitektonihkeles, glasitektonihkeles glasitektonihkeles, glasitektonihkeles - - glasitektonihkelassem, glasitektonihkelassem glasitektonihkelassese, glasitektonihkelassese
globaale globaales, globaale globaale, globaales globaalebe globaalemes globaalem globaalese
globalen globalen - - - - -
glossematihkeles glossematihkeles, glossematihkeles glossematihkeles, glossematihkeles - - glossematihkelassem, glossematihkelassem glossematihkelassese, glossematihkelassese
goebleske goebleske goebleske goebleskåbpoe goebleskommes goebleskem goebleskasse
goebperes goebperes goebperes, goebpere goebperåbpoe goebperommes goebperem goebperasse
goekedhlaaketje goekedhlaaketje goekedhlaaketje - - goekedhlaaketjem goekedhlaaketjasse
goerehtje goerehtje goerehtje goerehtjåbpoe goerehtjommes goerehtjem goerehtjasse
goetsehtje goetsehtje goetsehtje goetsehtjåbpoe goetsehtjommes goetsehtjem goetsehtjasse
golhpestæjja golhpestæjja - - - - -
goljehke - goljehke goljehkåbpoe goljehkommes goljehkem goljehkasse
gollehke gollehke gollehke gollehkåbpoe gollehkommes gollehkem gollehkasse
golmenlïhtsen golmenlïhtsen golmenlïhtsen - - golmenlïhtsenem golmenlïhtsenasse
gotihkeles gotihkeles, gotihkeles gotihkeles, gotihkeles - - gotihkelassem, gotihkelassem gotihkelassese, gotihkelassese
gouacheteknihkeles gouacheteknihkeles, gouacheteknihkeles gouacheteknihkeles, gouacheteknihkeles - - gouacheteknihkelassem, gouacheteknihkelassem gouacheteknihkelassese, gouacheteknihkelassese
govjehke govjehke govjehke govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
govlijes govlijes, govlijs govlije - - govlijem govlijasse
grafihkeles grafihkeles, grafihkeles grafihkeles, grafihkeles - - grafihkelassem, grafihkelassem grafihkelassese, grafihkelassese
grammatihkeles grammatihkeles, grammatihkeles grammatihkeles, grammatihkeles - - grammatihkelassem, grammatihkelassem grammatihkelassese, grammatihkelassese
grenaadan grenaadan - - - - -
gråantjoesisse gråantjoesisse gråantjoesisse - - gråantjoesissem gråantjoesissese
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
gualmijes gualmijes, gualmijs gualmije gualmijåbpoe gualmijommes gualmijem gualmijasse
gualmijs gualmijs gualmije gualmijåbpoe gualmijommes gualmijem gualmijasse
guarkijes guarkijes, guarkijs guarkije - - guarkijem guarkijasse
guatemaalan guatemaalan - - - - -
guedtijes guedtijes, guedtijs guedtije - - guedtijem guedtijasse
guektieleejnes guektieleejns, guektieleejnes - - - - -
guektiengïele guektiengïele guektiengïeles - - guektiengïelem guektiengïelese
guektiengïerts guektiengïerts - - - - -
guelehks guelehks guelehks guelehkåbpoe guelehkommes guelehkem guelehkasse
guelehte guelehte guelehte guelehtåbpoe guelehtommes guelehtem guelehtasse
guelehts guelehts guelehts gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
guelmiengïele guelmiengïele guelmiengïeles - - guelmiengïelem guelmiengïelese
guerehtje guerehtje guerehtje guerehtjåbpoe guerehtjommes guerehtjem guerehtjasse
guersies guersies guersie, guersies guersebe guersemes guersiem guarsan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
guhkiesjuelkie guhkiesjuelkie guhkiesjuelkie - - guhkiesjuelkiem guhkiesjualkan
guhtseles guhtseles guhtseles, guhtsele guhtsielåbpoe guhtsielommes guhtselem guhtsielasse
gujtege gujtege gujtege gujtegåbpoe gujtegommes gujtegem gujtegasse
gulhpies gulhpies gulhpies gulhpebe gulhpemes gulhpiem gålhpan
gulmientsagkeldh - gulmientsagkeldh - - - -
gumhtems gumhtems gumhteme - - gumhtemem gumhtemasse
gunkies gunkies - - - - -
gurriestæjja gurriestæjja - - - - -
guvhkiehtæjja guvhkiehtæjja - - - - -
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhtelåbpoe gyjhtelommes gyjhteladtjem gyjhteladtjese
gyjhtelihks gyjhtelihks gyjhtelihks gyjhtelåbpoe gyjhtelommes gyjhtelihkem gyjhtelihkese
gymnasijaale gymnasijaales, gymnasijaale gymnasijaale, gymnasijaales gymnasijaalebe gymnasijaalemes gymnasijaalem gymnasijaalese
gymnastihkeles gymnastihkeles, gymnastihkeles gymnastihkeles, gymnastihkeles - - gymnastihkelassem, gymnastihkelassem gymnastihkelassese, gymnastihkelassese
gyrredihks gyrredihks gyrredihks - - gyrredihkem gyrredihkese
gyssehke gyssehke gyssehke gyssehkåbpoe gyssehkommes gyssehkem gyssehkasse
gyvjeh gyvjeh gyvjehke gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs, gyönehke gyönegåbpoe, gyönehkåbpoe gyönegommes, gyönehkommes gyönegem, gyönehkem gyönegasse, gyönehkasse
gyöveles gyöveles gyöveles, gyövele gyövelåbpoe gyövelommes gyövelem gyövelasse
gyövte gyövte gyövte - - gyövtem gyövtese
gåabroeh gåabroeh gåabran gåabroehkåbpoe gåabroehkommes - -
gåajpa - gåajpa - - gåajpam gåajpese
gåajpehtje gåajpehtje gåajpehtje gåajpehtjåbpoe gåajpehtjommes gåajpehtjem gåajpehtjasse
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes - -
gåaras gåaras gåaras gåarasåbpoe gåarasommes - -
gåare gåare gåare gåarebe gåaremes gåarem gåarese
gåarhmah gåarhmah gåarhmah gåarhmahkåbpoe gåarhmahkommes gåarhmam gåarhmese
gåarhmoeh gåarhmoeh gåarhman gåarhmoehkåbpoe gåarhmoehkommes - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - - -
gåartijes gåartijes, gåartijs gåartije gåartijåbpoe gåartijommes gåartijem gåartijasse
gåarvah gåarvah gåarvan gåarvahkåbpoe gåarvahkommes - -
gåarvahjuelkie gåarvahjuelkie gåarvahjuelkie - - gåarvahjuelkiem gåarvahjualkan
gåarvoeh gåarvoeh gåarvan gåarvoehkåbpoe gåarvoehkommes - -
gåarvoehjuelkie gåarvoehjuelkie gåarvoehjuelkie - - gåarvoehjuelkiem gåarvoehjualkan
gåassehks gåassehks gåassehks gåassahkåbpoe gåassahkommes gåassehkem gåassahkasse
gåastohke gåastohke gåastohke gåastoehkåbpoe gåastoehkommes gåastohkem gåastoehkasse
gåavhketje gåavhketje gåavhketje gåavhketjåbpoe gåavhketjommes gåavhketjem gåavhketjasse
gåavoeh gåavoeh gåavan gåavoehkåbpoe gåavoehkommes - -
gåavvah gåavvah gåavvan gåavvahkåbpoe gåavvahkommes - -
gåedtjies gåedtjies gåedtjie gåedtjebe gåedtjemes gåedtjiem gåadtjan
gåedtsies gåedtsies gåedtsie, gåedtsies gåedtsebe gåedtsemes gåedtsiem gåadtsan
gåersies gåersies gåersie, gåårsehke gåersebe, gåårsehkåbpoe gåersemes, gåårsehkommes gåersiem, gåårsehkem gåarsan, gåårsehkasse
gåesties gåesties gåestie, gååstehke gåestebe, gååstehkåbpoe gåestemes, gååstehkommes gåestiem, gååstehkem gåastan, gååstehkasse
gåetievielieh gåetievielieh gåetievielieh - - - -
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkåbpoe gåffoehkommes - -
gåhketje gåhketje gåhketje gåhketjåbpoe gåhketjommes gåhketjem gåhketjasse
gålhpoeh gålhpoeh gålhpoeh gålhpoehkåbpoe gålhpoehkommes - -
gåpmoeh gåpmoeh gåpman - - - -
gåptoeburrie gåptoeburrie, gåptoebuerie gåptoeburrie, gåptoebuerie - - gåptoeburriem, gåptoebueriem gåptoebuaran, gåptoebårran
gårroeh gårroeh - - - - -
gåvhtoeh gåvhtoeh gåvhtan gåvhtoehkåbpoe gåvhtoehkommes - -
gåvloes gåvloes - - - - -
gåvnjoeh gåvnjoeh gåvnjan gåvnjoehkåbpoe gåvnjoehkommes - -
gåvsoeh gåvsoeh gåvsan gåvsoehkåbpoe gåvsoehkommes - -
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
gååmhpedihks gååmhpedihks gååmhpedihks - - gååmhpedihkem gååmhpedihkese
gååre gååre gååre gåårebe gååremes gåårem gåårese
gåårehtje gåårehtje gåårehtje gåårehtjåbpoe gåårehtjommes gåårehtjem gåårehtjasse
gåårkehke gåårkehke gåårkehke gåårkehkåbpoe gåårkehkommes gåårkehkem gåårkehkasse
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gååteds gååteds gååteds gååtedåbpoe gååtedommes gååtedem gååtedasse
gååvhkeles gååvhkeles gååvhkeles gååvhkelåbpoe gååvhkelommes gååvhkelem gååvhkelasse
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes - -
gæhtjah gæhtjah gæhtjah, gyhtjehke gæhtjahkåbpoe, gyhtjehkåbpoe gæhtjahkommes, gyhtjehkommes gæhtjam, gyhtjehkem gæhtjese, gyhtjehkasse
gæhtjas gæhtjas gæhtjas gæhtjasåbpoe gæhtjasommes gæhtjam gæhtjese
gæhtjoeh gæhtjoeh gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoehkåbpoe, gyhtjehkåbpoe gæhtjoehkommes, gyhtjehkommes gyhtjehkem gyhtjehkasse
gæhtjoes gæhtjoes gyhtje, gæhtjoes gyhtjekåbpoe gyhtjekommes - -
gæjhnoeh gæjhnoeh gæjhnan gæjhnoehkåbpoe gæjhnoehkommes - -
gæjhteles gæjhteles gæjhteles gæjhtalåbpoe gæjhtalommes gæjhtelem gæjhtalasse
gæjrah gæjrah gæjran gæjrahkåbpoe gæjrahkommes - -
gæjroeh gæjroeh gæjran gæjroehkåbpoe gæjroehkommes - -
gælloeh gælloeh gællan - - - -
gælpoje gælpoje - - - - -
gærjoeh gærjoeh gærjan gærjoehkåbpoe gærjoehkommes - -
gærroedihks gærroedihks gærroedihks - - gærroedihkem gærroedihkese
gævnjoeh gævnjoeh gævnjan gævnjoehkåbpoe gævnjoehkommes - -
gïebredihks gïebredihks gïebredihks - - gïebredihkem gïebredihkese
gïehtjelæjja gïehtjelæjja - - - - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
gïelemaehteles gïelemaehteles gïelemaehtele gïelemaehtielåbpoe gïelemaehtielommes gïelemaehtelem gïelemaehtielasse
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gïemtjeles gïemtjeles gïemtjeles, gïemtjele gïemtjelåbpoe gïemtjelommes gïemtjelem gïemtjelasse
gïengeles gïengeles gïengele gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
gïenghke gïenghke gïenghkes, gïenghkehke gïenghkebe, gïenghkesåbpoe, gïenghkehkåbpoe gïenghkemes, gïenghkesommes, gïenghkehkommes gïenghkem, gïenghkesem, gïenghkehkem gïenghkese, gïenghkesasse, gïenghkehkasse
gïepmeles gïepmeles - - - - -
gïerkeske gïerkeske gïerkeske gïerkeskåbpoe gïerkeskommes gïerkeskem gïerkeskasse
gïevre gïevre gïevre gïevrebe gïevremes gïevrem gïevrese
gïevte gïevte gïevte gievtebe, geavtebe gïevtemes gïevtem gïevtese
gïjretje gïjretje gïjretje - - gïjretjem gïjretjasse
gïllemes gïllemes - - - - -
gïltehke gïltehke gïltehke gïltehkåbpoe gïltehkommes gïltehkem gïltehkasse
gïmpele gïmpele gïmpele gïmpelåbpoe gïmpelommes gïmpelem gïmpelasse
gïrrijes gïrrijes, gïrrijs gïrrije gïrrijåbpoe gïrrijommes gïrrijem gïrrijasse
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe gissemes gïssem gïssese
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
göögkelihks göögkelihks göögkelihks - - göögkelihkem göögkelihkese
göölenæjja göölenæjja - - - - -
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesåbpoe göölesommes göölehkem, göölegem göölehkese, göölegese
göölijes göölijes, göölijs göölije - - göölijem göölijasse
göövjes göövjes, geevjes göövjes, geevjes, gyövjehke, gïevjehke göövjebe, geevjebe, gyövjehkåbpoe, gïevjehkåbpoe göövjemes, geevjemes, gyövjehkommes, gïevjehkommes göövjesem, geevjesem, gyövjehkem, gïevjehkem göövjesasse, geevjesasse, gyövjehkasse, gïevjehkasse
haalloeh haalloeh haalloeh haalloehkåbpoe haalloehkommes - -
haalsijes haalsijes, haalsijs haalsije haalsijåbpoe haalsijommes haalsijem haalsijasse
haaltja haaltja - - - - -
haaltjan - haaltjan - - - -
haaltje haaltje - - - - -
haaptjah haaptjah haaptjan haaptjahkåbpoe haaptjahkommes - -
haarmoes haarmoes haarmoes haarmoesåbpoe haarmoesommes - -
haarroeh haarroeh haarroeh haarroehkåbpoe haarroehkommes - -
haarroes haarroes haarroes haarroesåbpoe haarroesommes - -
habijle habïjle, habijle habïjles, habijles habïjlebe, habijlebe habïjlemes, habijlemes habïjlem, habijlem habïjlese, habijlese
habjoeh habjoeh habjan habjoehkåbpoe habjoehkommes - -
habrah habrah habrah habrahkåbpoe habrahkommes habram habrese
habroeh habroeh habroeh habroehkåbpoe habroehkommes - -
haeliehtæjja haeliehtæjja - - - - -
haeniedæjja haeniedæjja - - - - -
haerrehtje haerrehtje haerrehtje haerriehtjåbpoe haerriehtjommes haerrehtjem haerriehtjasse
haerretje haerretje haerretje haerrietjåbpoe haerrietjommes haerretjem haerrietjasse
hagloeh hagloeh hagloeh hagloehkåbpoe hagloehkommes - -
haitin haitin - - - - -
hajkehts hajkehts hajkehts hajkehtsåbpoe hajkehtsommes hajkehtem hajkehtasse
hajnas hajnas hajnan hajnakåbpoe hajnakommes - -
hamhpah hamhpah hamhpah hamhpahkåbpoe hamhpahkommes hamhpam hamhpese
hamhpas hamhpas hamhpas, hamhpa hamhpasåbpoe hamhpasommes - -
hapkoeh hapkoeh hapkoeh hapkoehkåbpoe hapkoehkommes - -
hapsijes hapsijs, hapsijes - - - - -
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - - -
harmonihkeles harmonihkeles harmonihkeles - - harmonihkelassem harmonihkelassese
hartjah hartjah hartjah hartjahkåbpoe hartjahkommes hartjam hartjese
hartjoeh hartjoeh hartjoeh hartjoehkåbpoe hartjoehkommes - -
hartsoeh hartsoeh hartsoeh hartsoehkåbpoe hartsoehkommes - -
harvah harvah harvan harvahkåbpoe harvahkommes - -
heajmeneburrie heajmeneburrie, heajmenebuerie heajmeneburrie, heajmenebuerie - - heajmeneburriem, heajmenebueriem heajmenebuaran, heajmenebårran
healmijes healmijes, healmijs healmije - - healmijem healmijasse
hearhkas hearhkas hearhkas hearhkasåbpoe hearhkasommes hearhkam hearhkese
hearhkoeh hearhkoeh hearhkoeh hearhkoehkåbpoe hearhkoehkommes - -
hearhkoes hearhkoes hearhkoes, hearhkoe hearhkoesåbpoe hearhkoesommes - -
hearloes hearloes hearloes hearloesåbpoe hearloesommes - -
hearlohke hearlohke hearlohke hearlohkåbpoe hearlohkommes hearlohkem hearlohkasse
hearskas hearskas hearska hearskebe hearskemes hearskam hearskese
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesåbpoe hearskoesommes - -
hebraen hebraen - - - - -
heehkesth heehkesth heehkesth heehkeståbpoe heehkestommes heehkestem heehkestasse
heejle heejle - - - - -
heelege heelege heelege heelegåbpoe heelegommes heelegem heelegasse
heelegs heelegs heelegs heelegåbpoe heelegommes heelegem heelegasse
hellasen hellasen - - - - -
heraldihkeles heraldihkeles, heraldihkeles heraldihkeles, heraldihkeles - - heraldihkelassem, heraldihkelassem heraldihkelassese, heraldihkelassese
hermeneutihkeles hermeneutihkeles, hermeneutihkeles hermeneutihkeles, hermeneutihkeles - - hermeneutihkelassem, hermeneutihkelassem hermeneutihkelassese, hermeneutihkelassese
hermetihkeles hermetihkeles, hermetihkeles hermetihkeles, hermetihkeles - - hermetihkelassem, hermetihkelassem hermetihkelassese, hermetihkelassese
heskies heskies heskies heskiesåbpoe heskiesommes - -
hiejjehts hiejjehts hiejjehts hiejjiehtåbpoe hiejjiehtommes hiejjehtem hiejjiehtasse
hiejjies hiejjies hiejjie, hiejjies hiejjebe hiejjemes hiejjiem heajjan
hietievoere hietievoere - - - - -
hijven hijven hijven - - - -
himhpes himhpes himhpes himhpesåbpoe himhpesommes - -
historihkeles historihkeles, historihkeles historihkeles, historihkeles - - historihkelassem, historihkelassem historihkelassese, historihkelassese
hollaanten hollaanten - - - - -
homiletihkeles homiletihkeles, homiletihkeles homiletihkeles, homiletihkeles - - homiletihkelassem, homiletihkelassem homiletihkelassese, homiletihkelassese
homofijle homofïjle, homofijle homofïjles, homofijles homofïjlebe, homofijlebe homofïjlemes, homofijlemes homofïjlem, homofijlem homofïjlese, homofijlese
homoseksuelle homoseksuelle homoseksuelles - - homoseksuellem homoseksuellese
honduvrasen honduvrasen - - - - -
horisontaale horisontaales, horisontaale horisontaale, horisontaales horisontaalebe horisontaalemes horisontaalem horisontaalese
horrijbele horrijbele horrijbeles horrijbelåbpoe horrijbelommes horrijbelem horrijbelasse
hovme hovme hovme hovmebe hovmemes hovmem hovmese
hudkies hudkies hudkie, hudkies hudkebe hudkemes hudkiem hådkan
huhteles huhteles huhteles, huhtele huhtielåbpoe huhtielommes huhtelem huhtielasse
hujnies hujnies - - - - -
hujnijes hujnijes, hujnijs hujnije hujnijåbpoe hujnijommes hujnijem hujnijasse
humanetihkeles humanetihkeles, humanetihkeles, humanetihkeles humanetihkeles, humanetihkeles, humanetihkeles - - humanetihkelassem, humanetihkelassem, humanetihkelassem humanetihkelassese, humanetihkelassese, humanetihkelassese
humhkies humhkies humhkie, humhkies humhkebe humhkemes humhkiem håmhkan
hurkies hurkies hurkie, hurkies hurkebe hurkemes hurkiem hårkan
hurries hurries hurries - - hurriem hårran
hydraulihkeles hydraulihkeles, hydraulihkeles hydraulihkeles, hydraulihkeles - - hydraulihkelassem, hydraulihkelassem hydraulihkelassese, hydraulihkelassese
hydrodynamihkeles hydrodynamihkeles, hydrodynamihkeles hydrodynamihkeles, hydrodynamihkeles - - hydrodynamihkelassem, hydrodynamihkelassem hydrodynamihkelassese, hydrodynamihkelassese
hydromekanihkeles hydromekanihkeles, hydromekanihkeles hydromekanihkeles, hydromekanihkeles - - hydromekanihkelassem, hydromekanihkelassem hydromekanihkelassese, hydromekanihkelassese
hydrostatihkeles hydrostatihkeles, hydrostatihkeles hydrostatihkeles, hydrostatihkeles - - hydrostatihkelassem, hydrostatihkelassem hydrostatihkelassese, hydrostatihkelassese
hydroteknihkeles hydroteknihkeles, hydroteknihkeles hydroteknihkeles, hydroteknihkeles - - hydroteknihkelassem, hydroteknihkelassem hydroteknihkelassese, hydroteknihkelassese
hypnodontihkeles hypnodontihkeles, hypnodontihkeles hypnodontihkeles, hypnodontihkeles - - hypnodontihkelassem, hypnodontihkelassem hypnodontihkelassese, hypnodontihkelassese
håakan - håakan - - - -
håakene - håakene - - - -
håalehke håalehke håalehke håalehkåbpoe håalehkommes håalehkem håalehkasse
håalijes håalijes, håalijs håalije - - håalijem håalijasse
håalohke håalohke håalohke håaloehkåbpoe håaloehkommes håalohkem håaloehkasse
håavkah håavkah håavkan håavkahkåbpoe håavkahkommes - -
hågloeh hågloeh hågloeh hågloehkåbpoe hågloehkommes - -
håhteles håhteles håhteles, håhtele håhtelåbpoe håhtelommes håhtelem håhtelasse
håjnoes håjnoes håjnan håjnoesåbpoe håjnoesommes - -
håkngoeh håkngoeh håkngoeh, håkngan håkngoehkåbpoe, håkngahkåbpoe håkngoehkommes, håkngahkommes - -
håmpoeh håmpoeh håmpoeh håmpoehkåbpoe håmpoehkommes - -
håmpoes håmpoes håmpoes håmpoesåbpoe håmpoesommes - -
hårsoeh hårsoeh hårsoeh hårsoehkåbpoe hårsoehkommes - -
hårtsoeh hårtsoeh hårtsoeh hårtsoehkåbpoe hårtsoehkommes - -
hårvah hårvah hårvan hårvahkåbpoe hårvahkommes - -
hårvoeh hårvoeh hårvan hårvoehkåbpoe hårvoehkommes - -
håvhnjoeh håvhnjoeh håvhnjan håvhnjoehkåbpoe håvhnjoehkommes - -
håvkoes håvkoes håvkoes håvkoesåbpoe håvkoesommes - -
håvnjoeh håvnjoeh håvnjan håvnjoehkåbpoe håvnjoehkommes - -
hååhperahke - hååhperahke - - - -
hååhpere hååhpere hååhpere hååhperåbpoe hååhperommes hååhperem hååhperasse
hååkene - hååkene - - - -
håålesjimmie håålesjimmie - - - - -
hïejmehth hïejmehth hïejmehth hïejmehtåbpoe hïejmehtommes hïejmehtem hïejmehtasse
hïelhkes hïelhkes hïelhkes hïelhkesåbpoe hïelhkesommes - -
hïerreslaaketje hïerreslaaketje hïerreslaaketje - - hïerreslaaketjem hïerreslaaketjasse
hïerven hïerven hïerven - - - -
hïerves hïerves hïerves, hïervehke, hyörvehke hïervehkåbpoe hïervehkommes hïervehkem hïervehkasse
hïeven hïeven hïeven - - - -
hösate hösate hösat - - - -
ideologikritihkeles ideologikritihkeles, ideologikritihkeles ideologikritihkeles, ideologikritihkeles - - ideologikritihkelassem, ideologikritihkelassem ideologikritihkelassese, ideologikritihkelassese
iehkedsskabroeh iehkedsskabroeh iehkedsskabroeh, iehkedsskabran iehkedsskabroehkåbpoe, iehkedsskabrahkåbpoe iehkedsskabroehkommes, iehkedsskabrahkommes - -
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
iehtsemes iehtsemes - - - - -
iejneles iejneles iejneles, iejnele iejnielåbpoe iejnielommes iejnelem iejnielasse
iemeds iemeds iemede, iemeds iemiedåbpoe iemiedommes iemedem iemiedasse
iemeles iemeles iemeles, iemele iemelåbpoe iemelommes iemelem iemelasse
iemie iemie iemie - - iemiem eaman
ijtjeraadh ijtjeraadh ijtjeraadh, ijtjeraadehke ijtjeraadehkåbpoe ijtjeraadehkommes ijtjeraadehkem ijtjeraadehkasse
illedihkie illedihkie illedihkie - - - -
illegaale illegaales, illegaale illegaale, illegaales illegaalebe illegaalemes illegaalem illegaalese
indifferente indifferente indifferente - - indifferentem indifferentese
indijen indijen - - - - -
individuelle individuelle individuelles - - individuellem individuellese
indoeurohpen indoeurohpen - - - - -
indoneesijen indoneesijen - - - - -
industrijelle industrijelle industrijelles - - industrijellem industrijellese
industripolitihkeles industripolitihkeles, industripolitihkeles industripolitihkeles, industripolitihkeles - - industripolitihkelassem, industripolitihkelassem industripolitihkelassese, industripolitihkelassese
infaame infaame infaames - - infaamem infaamese
inflasjovneles inflasjovneles, inflasjovneles inflasjovneles, inflasjovneles - - inflasjovnelassem, inflasjovnelassem inflasjovnelassese, inflasjovnelassese
informatihkeles informatihkeles, informatihkeles informatihkeles, informatihkeles - - informatihkelassem, informatihkelassem informatihkelassese, informatihkelassese
inhabijle inhabïjle, inhabijle inhabïjles, inhabijles inhabïjlebe, inhabijlebe inhabïjlemes, inhabijlemes inhabïjlem, inhabijlem inhabïjlese, inhabijlese
initialkinetihkeles initialkinetihkeles, initialkinetihkeles initialkinetihkeles, initialkinetihkeles - - initialkinetihkelassem, initialkinetihkelassem initialkinetihkelassese, initialkinetihkelassese
initijaale initijaales, initijaale initijaale, initijaales initijaalebe initijaalemes initijaalem initijaalese
inkompressijbele inkompressijbele inkompressijbeles inkompressijbelåbpoe inkompressijbelommes inkompressijbelem inkompressijbelasse
inkvisitovreles inkvisitovreles inkvisitovreles - - inkvisitovrelassem inkvisitovrelassese
insi insi insi - - - -
instabijle instabïjle, instabijle instabïjles, instabijles instabïjlebe, instabijlebe instabïjlemes, instabijlemes instabïjlem, instabijlem instabïjlese, instabijlese
intellektuelle intellektuelle intellektuelles - - intellektuellem intellektuellese
interaktïjve interaktïjve, interaktijve interaktïjve, interaktijve interaktïjvebe, interaktijvebe interaktïjvemes, interaktijvemes interaktïjvem, interaktijvem interaktïjvese, interaktijvese
interkontinentaale interkontinentaales, interkontinentaale interkontinentaale, interkontinentaales interkontinentaalebe interkontinentaalemes interkontinentaalem interkontinentaalese
internasjonaale internasjonaales, internasjonaale internasjonaale, internasjonaales internasjonaalebe internasjonaalemes internasjonaalem internasjonaalese
intervjuteknihkeles intervjuteknihkeles, intervjuteknihkeles intervjuteknihkeles, intervjuteknihkeles - - intervjuteknihkelassem, intervjuteknihkelassem intervjuteknihkelassese, intervjuteknihkelassese
ipmies ipmies ipmies ipmiesåbpoe ipmiesommes - -
iraaken iraaken - - - - -
iraanen iraanen - - - - -
irrasjonaale irrasjonaales, irrasjonaale irrasjonaale, irrasjonaales irrasjonaalebe irrasjonaalemes irrasjonaalem irrasjonaalese
irreelle irreelle irreelles - - irreellem irreellese
irritaabele irritaabele irritaabeles irritaabelåbpoe irritaabelommes irritaabelem irritaabelasse
islaamen islaamen - - - - -
islaanten islaanten - - - - -
israelen israelen - - - - -
israjelen israjelen - - - - -
isveligs isveligs isveligs isveligebe isveligemes isveligem isveligese
isvelihks isvelihks isvelihks - - isvelihkem isvelihkese
itaalijen itaalijen - - - - -
itjmies itjmies itjmie, itjmies itjmebe itjmemes itjmiem ætjman
jaabne jaabne jaabnes jaabnebe jaabnemes jaabnem jaabnese
jaahkeles jaahkeles jaahkeles, jaahkele jaahkelåbpoe jaahkelommes jaahkelem jaahkelasse
jaahkevïddes jaahkevïddes jaahkevïddes jaahkevïddesåbpoe jaahkevïddesommes - -
jaahkevïrres jaahkevïrres jaahkevïrres jaahkevïrresåbpoe jaahkevïrresommes - -
jaahkoeladtje jaahkoeladtje jaahkoeladtje - - jaahkoeladtjem jaahkoeladtjese
jaahkoles jaahkoles jaahkoles jaahkolåbpoe jaahkolommes jaahkolem jaahkolasse
jaahtens jaahtens - - - - -
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
jaapanen jaapanen - - - - -
jaaske jaaske jaaskes jaaskebe, jaaskesåbpoe jaaskemes, jaaskesommes jaaskem, jaaskesem jaaskese, jaaskesasse
jabjah jabjah jabjan jabjahkåbpoe jabjahkommes - -
jabjehke jabjehke jabjehke jabjehkåbpoe jabjehkommes jabjehkem jabjehkasse
jabjoeh jabjoeh jabjoeh, jabjan jabjoehkåbpoe, jabjahkåbpoe jabjoehkommes, jabjahkommes - -
jabjohke jabjohke jabjohke jabjohkåbpoe jabjohkommes jabjohkem jabjohkasse
jaedties jaedties jaedties jaedtebe jaedtemes jaedtiem jaadtan
jaedtuves jaedtuves jaedtuve jaedtievåbpoe jaedtievommes jaedtuvem jaedtievasse
jaesiegoelke jaesiegoelke jaesiegoelke - - jaesiegoelkem jaesiegoelkese
jaesiegoelkije jaesiegoelkije jaesiegoelkije - - jaesiegoelkijem jaesiegoelkijasse
jahtses jahtses jahtses jahtsesåbpoe jahtsesommes - -
jaknge jaknge jaknges jakngebe, jakngesåbpoe jakngemes, jakngesommes jakngem, jakngesem jakngese, jakngesasse
jakngehtje jakngehtje jakngehtje - - jakngehtjem jakngehtjasse
jaksoes jaksoes jaksoes jaksoesåbpoe jaksoesommes jaksosem jaksoesasse
jalje jalje jalje jaljebe jaljemes jaljem jaljese
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
jalkeds jalkeds jalkede, jalkeds jalkedåbpoe jalkedommes jalkedem jalkedasse
jalle jalle jalle jallebe jallemes jallem jallese
jamaican jamaican - - - - -
japtjah japtjah japtjan japtjahkåbpoe japtjahkommes - -
japtsah japtsah japtsan japtsahkåbpoe japtsahkommes - -
jarhkes jarhkes jarhkes jarhkesåbpoe jarhkesommes - -
jarhpah jarhpah jarhpan jarhpahkåbpoe jarhpahkommes - -
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - - -
jarnge jarnge jarnges jarngebe, jarngesåbpoe jarngemes, jarngesommes jarngem, jarngesem jarngese, jarngesasse
jarpe jarpe jarpe jarpebe jarpemes jarpem jarpese
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
jatnoeh jatnoeh jatnan - - - -
jatnoes jatnoes jatnan jatnoesåbpoe jatnoesommes - -
javkeles javkeles javkeles, javkele javkelåbpoe javkelommes javkelem javkelasse
jeagkijes jeagkijs, jeagkijes - - - - -
jealamadtje - jealamadtje - - jealamadtjem jealamadtjese
jealehburrie jealehburrie, jealehbuerie jealehburrie, jealehbuerie - - jealehburriem, jealehbueriem jealehbuaran, jealehbårran
jearhkoe jearhkoe jearhkoe jearhkebe jearhkemes jearhkoem jearhkose, jyörhkese
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jearohke jearohke jearohke, jearohks jearohkåbpoe jearohkommes jearohkem jearohkasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesåbpoe jearsoesommes - -
jeatjahleejnes jeatjahleejns, jeatjahleejnes - - - - -
jeeluveburrie jeeluveburrie, jeeluvebuerie jeeluveburrie, jeeluvebuerie - - jeeluveburriem, jeeluvebueriem jeeluvebuaran, jeeluvebårran
jeene jeene jeene jeenebe jeenemes jeenem jeenese
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes jeenjem jeenjese
jemhkelds jemhkelds - - - - -
jemhkeles jemhkeles - - - - -
jemhkels jemhkels - - - - -
jesuitten jesuitten - - - - -
jielehburrie jielehburrie, jielehbuerie jielehburrie, jielehbuerie - - jielehburriem, jielehbueriem jielehbuaran, jielehbårran
jielije jielije - - - - -
jiermege jiermege jiermege jiermiegåbpoe jiermiegommes jiermegem jiermiegasse
jiermegs jiermegs jiermegs jiermiegåbpoe jiermiegommes jiermegem jiermiegasse
jiermehts jiermehts jiermehts jiermiehtsåbpoe jiermiehtsommes jiermehtem jiermiehtasse
jiermieburrie jiermieburrie, jiermiebuerie jiermieburrie, jiermiebuerie - - jiermieburriem, jiermiebueriem jiermiebuaran, jiermiebårran
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
jissehte jissehte jissehte jissehtåbpoe jissehtommes jissehtem jissehtasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
joejkeles joejkeles joejkeles, joejkele joejkelåbpoe joejkelommes joejkelem joejkelasse
joekehth joekehth joekehth joekehtåbpoe joekehtommes joekehtem joekehtasse
joekeldh joekeldh - - - - -
joeleds joeleds joeleds joeledåbpoe joeledommes joeledem joeledasse
joeletje joeletje joeletje joeletjåbpoe joeletjommes joeletjem joeletjasse
joevje joevje joevje joevjebe joevjemes joevjem joevjese
joevjelaaketje joevjelaaketje joevjelaaketje - - joevjelaaketjem joevjelaaketjasse
joevteres joevteres, joevtere joevtere, joevteres joevteråbpoe joevterommes joevterem joevterasse
jolkehke - jolkehke jolkehkåbpoe jolkehkommes jolkehkem jolkehkasse
jolle jolle jolle, jollehke jollebe, jollehkåbpoe jollemes, jollehkommes jollem, jollehkem jollese, jollehkasse
jollehke jollehke jollehke jollehkåbpoe jollehkommes jollehkem jollehkasse
jordaanijen jordaanijen - - - - -
jorpe jorpe jorpehke, jorpe jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
journalistihkeles journalistihkeles, journalistihkeles journalistihkeles, journalistihkeles - - journalistihkelassem, journalistihkelassem journalistihkelassese, journalistihkelassese
jovhkemes jovhkemes - - - - -
jovijaale jovijaales, jovijaale jovijaale, jovijaales jovijaalebe jovijaalemes jovijaalem jovijaalese
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
jovjelaaketje jovjelaaketje jovjelaaketje - - jovjelaaketjem jovjelaaketjasse
jovkehtje jovkehtje jovkehtje - - jovkehtjem jovkehtjasse
jualkijs jualkijs jualkije jualkijåbpoe jualkijommes jualkijem jualkijasse
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
jugoslaavijen jugoslaavijen - - - - -
juhteles juhteles juhtele juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
jupmeles jupmeles jupmeles - - jupmelem jupmielasse
juridihkeles juridihkeles, juridihkeles juridihkeles, juridihkeles - - juridihkelassem, juridihkelassem juridihkelassese, juridihkelassese
jyöhkehke jyöhkehke jyöhkehke jyöhkehkåbpoe jyöhkehkommes jyöhkehkem jyöhkehkasse
jyöhkehkejovje jyöhkehkejovje jyöhkehkejovje jyöhkehkejovjebe jyöhkehkejovjemes jyöhkehkejovjem jyöhkehkejovjese
jyörkehke jyörkehke jyörkehke jyörkehkåbpoe jyörkehkommes jyörkehkem jyörkehkasse
jyövje jyövje jyövje jyövjebe jyövjemes jyövjem jyövjese
jyövteres jyövteres, jyövtere jyövtere, jyövteres jyövteråbpoe jyövterommes jyövterem jyövterasse
jåabpa - jåabpa jåabpebe jåabpemes - -
jåabpah jåabpah jåabpah jåabpahkåbpoe jåabpahkommes jåabpam jåabpese
jåabpoe - jåabpoe jåabpebe jåabpemes - -
jåabpoeh jåabpoeh jåabpan - - - -
jåalhkah jåalhkah jåalhkah jåalhkahkåbpoe jåalhkahkommes jåalhkam jåalhkese
jåalhkas jåalhkas - - - - -
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes - -
jåalhkoes jåalhkoes - - - - -
jåalkas jåalkas jåalkas jåalkasåbpoe jåalkasommes - -
jåalloeh jåalloeh jåalloeh jåalloehkåbpoe jåalloehkommes - -
jåamah jåamah jåaman jåamahkåbpoe jåamahkommes - -
jåampah jåampah jåampan jåampahkåbpoe jåampahkommes - -
jåapoeh jåapoeh jåapoeh jåapoehkåbpoe jåapoehkommes - -
jåarhtjah jåarhtjah jåarhtjah jåarhtjahkåbpoe jåarhtjahkommes jåarhtjam jåarhtjese
jåasa jåasa - - - - -
jåasah jåasah jåasan jåasahkåbpoe jåasahkommes - -
jåase - - jåasebe jåasemes - -
jåasoeh jåasoeh jåasan - - - -
jåeskies jåeskies jåeskie jåeskebe jåeskemes jåeskiem jåaskan
jånhtsoeh jånhtsoeh jånhtsan jånhtsoehkåbpoe jånhtsoehkommes - -
jåvkeles jåvkeles jåvkeles, jåvkele jåvkelåbpoe jåvkelommes jåvkelem jåvkelasse
jååktetje jååktetje - - - - -
jïebne jïebne jïebnes jïebnebe jïebnemes jïebnem jïebnese
jïegke jïegke jïegkes jïegkesåbpoe, jïegkebe jïegkesommes, jïegkemes jïegkesem jïegkesasse
jïemmerdihks jïemmerdihks jïemmerdihks - - jïemmerdihkem jïemmerdihkese
jïemperdihks jïemperdihks jïemperdihks - - jïemperdihkem jïemperdihkese
jïermegs jïermegs jïermege jïermegåbpoe jïermegommes jïermegem jïermegasse
jïermehks jïermehks jïermehke jïermehkåbpoe jïermehkommes jïermehkem jïermehkasse
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jïevteres jïevteres, jïevtere jïevtere, jïevteres jïevteråbpoe jïevterommes jïevterem jïevterasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
jïjnjedihks jïjnjedihks jïjnjedihks - - jïjnjedihkem jïjnjedihkese
jïjtjehke jïjtjehke - - - - -
jïjtjeraarh jïjtjeraarh jïjtjeraarh, jïjtjeraarehke, jïjtjeråårehke jïjtjeraarehkåbpoe, jïjtjeråårehkåbpoe jïjtjeraarehkommes, jïjtjeråårehkommes jïjtjeraarehkem, jïjtjeråårehkem jïjtjeraarehkasse, jïjtjeråårehkasse
jïlle jïlle jïlle jillebe jillemes jïllem jïllese
jïrrehts jïrrehts - - - - -
kaleidoskovpeles kaleidoskovpeles kaleidoskovpeles - - kaleidoskovpelassem kaleidoskovpelassese
kalifornijen kalifornijen - - - - -
kambodsjan kambodsjan - - - - -
kampuchean kampuchean - - - - -
kamputjean kamputjean - - - - -
kapaabele kapaabele kapaabeles kapaabelåbpoe kapaabelommes kapaabelem kapaabelasse
kappverden kappverden - - - - -
karakteristihkeles karakteristihkeles, karakteristihkeles karakteristihkeles, karakteristihkeles - - karakteristihkelassem, karakteristihkelassem karakteristihkelassese, karakteristihkelassese
karakterstihkeles karakterstihkeles, karakterstihkeles karakterstihkeles, karakterstihkeles - - karakterstihkelassem, karakterstihkelassem karakterstihkelassese, karakterstihkelassese
kashmijren kashmijren - - - - -
kassaabele kassaabele kassaabeles kassaabelåbpoe kassaabelommes kassaabelem kassaabelasse
kasuistihkeles kasuistihkeles, kasuistihkeles kasuistihkeles, kasuistihkeles - - kasuistihkelassem, kasuistihkelassem kasuistihkelassese, kasuistihkelassese
katastrofaale katastrofaales, katastrofaale katastrofaale, katastrofaales katastrofaalebe katastrofaalemes katastrofaalem katastrofaalese
kateketihkeles kateketihkeles, kateketihkeles kateketihkeles, kateketihkeles - - kateketihkelassem, kateketihkelassem kateketihkelassese, kateketihkelassese
kaudervellen kaudervellen - - - - -
kausaale kausaales, kausaale kausaale, kausaales kausaalebe kausaalemes kausaalem kausaalese
kenyan kenyan - - - - -
keramihkeles keramihkeles, keramihkeles keramihkeles, keramihkeles - - keramihkelassem, keramihkelassem keramihkelassese, keramihkelassese
kinan kinan - - - - -
kinematihkeles kinematihkeles, kinematihkeles kinematihkeles, kinematihkeles - - kinematihkelassem, kinematihkelassem kinematihkelassese, kinematihkelassese
kinetihkeles kinetihkeles, kinetihkeles kinetihkeles, kinetihkeles - - kinetihkelassem, kinetihkelassem kinetihkelassese, kinetihkelassese
kiromantihkeles kiromantihkeles, kiromantihkeles kiromantihkeles, kiromantihkeles - - kiromantihkelassem, kiromantihkelassem kiromantihkelassese, kiromantihkelassese
kiropraktihkeles kiropraktihkeles, kiropraktihkeles kiropraktihkeles, kiropraktihkeles - - kiropraktihkelassem, kiropraktihkelassem kiropraktihkelassese, kiropraktihkelassese
kjemiteknihkeles kjemiteknihkeles, kjemiteknihkeles kjemiteknihkeles, kjemiteknihkeles - - kjemiteknihkelassem, kjemiteknihkelassem kjemiteknihkelassese, kjemiteknihkelassese
klaajpijes klaajpijes, klaajpijs klaajpije klaajpijåbpoe klaajpijommes klaajpijem klaajpijasse
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
klassihkeles klassihkeles, klassihkeles klassihkeles, klassihkeles - - klassihkelassem, klassihkelassem klassihkelassese, klassihkelassese
kleavvoeh kleavvoeh kleavvan kleavvoehkåbpoe kleavvoehkommes - -
klijmie klijmie klijmie klijmebe klijmemes klijmiem klæjman
klimateknihkeles klimateknihkeles, klimateknihkeles klimateknihkeles, klimateknihkeles - - klimateknihkelassem, klimateknihkelassem klimateknihkelassese, klimateknihkelassese
klinihkeles klinihkeles, klinihkeles klinihkeles, klinihkeles - - klinihkelassem, klinihkelassem klinihkelassese, klinihkelassese
klovreske klovreske klovreske - - klovreskem klovreskasse
klytnjehks klytnjehks klytnjehke klytnjehkåbpoe klytnjehkommes klytnjehkem klytnjehkasse
klåabtoeh klåabtoeh klåabtan klåabtoehkåbpoe klåabtoehkommes - -
klåadtah klåadtah klåadtah klåadtahkåbpoe klåadtahkommes klåadtam klåadtese
klåadtoeh klåadtoeh klåadtan klåadtoehkåbpoe klåadtoehkommes - -
klåanghkoeh klåanghkoeh klåanghkan klåanghkoehkåbpoe klåanghkoehkommes - -
klåbtjoeh klåbtjoeh klåbtjoeh klåbtjoehkåbpoe klåbtjoehkommes - -
klåtnjah klåtnjah klåtnjah, klytnjehke klåtnjahkåbpoe, klytnjehkåbpoe klåtnjahkommes, klytnjehkommes klåtnjam, klytnjehkem klåtnjese, klytnjehkasse
klåtnjas klåtnjas klåtnjas klåtnjasåbpoe klåtnjasommes klåtnjam klåtnjese
klåtnjoeh klåtnjoeh klåtnjan, klytnjehke klåtnjoehkåbpoe, klytnjehkåbpoe klåtnjoehkommes, klytnjehkommes klytnjehkem klytnjehkasse
klæhtjoeh klæhtjoeh klæhtjan klæhtjoehkåbpoe klæhtjoehkommes - -
klæjjah klæjjah - - - - -
klæmhpah klæmhpah klæmhpan klæmhpahkåbpoe klæmhpahkommes - -
koaksijaale koaksijaales, koaksijaale koaksijaale, koaksijaales koaksijaalebe koaksijaalemes koaksijaalem koaksijaalese
kolihkeles kolihkeles, kolihkeles kolihkeles, kolihkeles - - kolihkelassem, kolihkelassem kolihkelassese, kolihkelassese
kollegijaale kollegijaales, kollegijaale kollegijaale, kollegijaales kollegijaalebe kollegijaalemes kollegijaalem kollegijaalese
kolombijen kolombijen - - - - -
kolonijaale kolonijaales, kolonijaale kolonijaale, kolonijaales kolonijaalebe kolonijaalemes kolonijaalem kolonijaalese
kolossaale kolossaales, kolossaale kolossaale, kolossaales kolossaalebe kolossaalemes kolossaalem kolossaalese
komfortaabele komfortaabele komfortaabeles komfortaabelåbpoe komfortaabelommes komfortaabelem komfortaabelasse
komihkeles komihkeles, komihkeles komihkeles, komihkeles - - komihkelassem, komihkelassem komihkelassese, komihkelassese
kommensuraabele kommensuraabele kommensuraabeles kommensuraabelåbpoe kommensuraabelommes kommensuraabelem kommensuraabelasse
kommersijelle kommersijelle kommersijelles - - kommersijellem kommersijellese
kommunaale kommunaales, kommunaale kommunaale, kommunaales kommunaalebe kommunaalemes kommunaalem kommunaalese
kommunepolitihkeles kommunepolitihkeles, kommunepolitihkeles kommunepolitihkeles, kommunepolitihkeles - - kommunepolitihkelassem, kommunepolitihkelassem kommunepolitihkelassese, kommunepolitihkelassese
kompatijbele kompatijbele kompatijbeles kompatijbelåbpoe kompatijbelommes kompatijbelem kompatijbelasse
kompressijbele kompressijbele kompressijbeles kompressijbelåbpoe kompressijbelommes kompressijbelem kompressijbelasse
konfidensijelle konfidensijelle konfidensijelles - - konfidensijellem konfidensijellese
konkreete konkreete konkreete konkreetebe konkreetemes konkreetem konkreetese
konkurransepolitihkeles konkurransepolitihkeles, konkurransepolitihkeles konkurransepolitihkeles, konkurransepolitihkeles - - konkurransepolitihkelassem, konkurransepolitihkelassem konkurransepolitihkelassese, konkurransepolitihkelassese
konstitusjonelle konstitusjonelle konstitusjonelles - - konstitusjonellem konstitusjonellese
kontinentaale kontinentaales, kontinentaale kontinentaale, kontinentaales kontinentaalebe kontinentaalemes kontinentaalem kontinentaalese
kontinentaales kontinentaes, kontinentae kontinentae, kontinentaes kontinentaebe kontinentaemes kontinentaem kontinentaese
kontroversijelle kontroversijelle kontroversijelles - - kontroversijellem kontroversijellese
konveekse konveekse konveekses - - konveeksem konveeksese
konvensjonelle konvensjonelle konvensjonelles - - konvensjonellem konvensjonellese
koreean koreean - - - - -
kosmetihkeles kosmetihkeles, kosmetihkeles kosmetihkeles, kosmetihkeles - - kosmetihkelassem, kosmetihkelassem kosmetihkelassese, kosmetihkelassese
kosmopolihteles kosmopolihteles kosmopolihteles - - kosmopolihtelassem kosmopolihtelassese
kostarican kostarican - - - - -
kraajhpijs kraajhpijs kraajhpije kraajhpijåbpoe kraajhpijommes kraajhpijem kraajhpijasse
kraamhkah kraamhkah kraamhkan kraamhkahkåbpoe kraamhkahkommes - -
kraamhkas kraamhkas - - - - -
kraamhkes kraamhkes kraamhkes kraamhkesåbpoe kraamhkesommes - -
kraasijes kraasijes, kraasijs kraasije kraasijåbpoe kraasijommes kraasijem kraasijasse
kraavhpehke kraavhpehke kraavhpehke kraavhpehkåbpoe kraavhpehkommes kraavhpehkem kraavhpehkasse
kraavhpijes kraavhpijes, kraavhpijs kraavhpije kraavhpijåbpoe kraavhpijommes kraavhpijem kraavhpijasse
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
kraetnies kraetnies kraetnie, kraetnies kraetnebe kraetnemes kraetniem kraatnan
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
kraeviesjovje kraeviesjovje kraeviesjovje kraeviesjovjebe kraeviesjovjemes kraeviesjovjem kraeviesjovjese
kraevieslaaketje kraevieslaaketje kraevieslaaketje - - kraevieslaaketjem kraevieslaaketjasse
krahtjah krahtjah krahtjah krahtjahkåbpoe krahtjahkommes krahtjam krahtjese
krahtjoeh krahtjoeh krahtjoeh, krahtjan krahtjoehkåbpoe, krahtjahkåbpoe krahtjoehkommes, krahtjahkommes - -
krakngah krakngah krakngan krakngahkåbpoe krakngahkommes - -
kranghtjoeh kranghtjoeh kranghtjan kranghtjoehkåbpoe kranghtjoehkommes - -
krangkoeh krangkoeh krangkoeh krangkoehkåbpoe krangkoehkommes - -
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan kranhtjoehkåbpoe kranhtjoehkommes - -
kreanhtjoeh kreanhtjoeh kreanhtjoeh kreanhtjoehkåbpoe kreanhtjoehkommes - -
kredittpolitihkeles kredittpolitihkeles, kredittpolitihkeles kredittpolitihkeles, kredittpolitihkeles - - kredittpolitihkelassem, kredittpolitihkelassem kredittpolitihkelassese, kredittpolitihkelassese
kriminaale kriminaales, kriminaale kriminaale, kriminaales kriminaalebe kriminaalemes kriminaalem kriminaalese
kriminalistihkeles kriminalistihkeles, kriminalistihkeles kriminalistihkeles, kriminalistihkeles - - kriminalistihkelassem, kriminalistihkelassem kriminalistihkelassese, kriminalistihkelassese
kriminalpolitihkeles kriminalpolitihkeles, kriminalpolitihkeles kriminalpolitihkeles, kriminalpolitihkeles - - kriminalpolitihkelassem, kriminalpolitihkelassem kriminalpolitihkelassese, kriminalpolitihkelassese
kriminalteknihkeles kriminalteknihkeles, kriminalteknihkeles kriminalteknihkeles, kriminalteknihkeles - - kriminalteknihkelassem, kriminalteknihkelassem kriminalteknihkelassese, kriminalteknihkelassese
kriminelle kriminelle kriminelles - - kriminellem kriminellese
krinngehke krinngehke krinngehke krinngehkåbpoe krinngehkommes krinngehkem krinngehkasse
kritihkeles kritihkeles, kritihkeles kritihkeles, kritihkeles - - kritihkelassem, kritihkelassem kritihkelassese, kritihkelassese
krobpijes krobpijes, krobpijs krobpije krobpijåbpoe krobpijommes krobpijem krobpijasse
kroenes kroenes - - - - -
kromatihkeles kromatihkeles, kromatihkeles kromatihkeles, kromatihkeles - - kromatihkelassem, kromatihkelassem kromatihkelassese, kromatihkelassese
kronihkeles kronihkeles, kronihkeles kronihkeles, kronihkeles - - kronihkelassem, kronihkelassem kronihkelassese, kronihkelassese
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
kruanamasten kruanamasth, kruanamasts, kruanamasten, kruanamastes kruanamasten - - - -
kruanasisse kruanasisse kruanasisse - - kruanasissem kruanasissese
kruepie kruepie kruepie kruepebe kruepemes kruepiem kruapan
kruepies kruepies kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
kruepiesmasten kruepiesmasth, kruepiesmasts, kruepiesmasten, kruepiesmastes kruepiesmasten - - - -
kråabjah kråabjah kråabjah kråabjahkåbpoe kråabjahkommes kråabjam kråabjese
kråabjoeh kråabjoeh kråabjan kråabjoehkåbpoe kråabjoehkommes - -
kråaptjoeh kråaptjoeh kråaptjoeh kråaptjoehkåbpoe kråaptjoehkommes - -
kråavhkah kråavhkah kråavhkah kråavhkahkåbpoe kråavhkahkommes kråavhkam kråavhkese
kråavhkoeh kråavhkoeh kråavhkan kråavhkoehkåbpoe kråavhkoehkommes - -
kråavhtjah kråavhtjah kråavhtjan kråavhtjahkåbpoe kråavhtjahkommes - -
kråavhtjoeh kråavhtjoeh kråavhtjan kråavhtjoehkåbpoe kråavhtjoehkommes - -
kråavhtjoes kråavhtjoes kråavhtjoes kråavhtjoesåbpoe kråavhtjoesommes - -
kråavvah kråavvah kråavvan kråavvahkåbpoe kråavvahkommes - -
kråavvoeh kråavvoeh kråavvoeh, kråavvan kråavvoehkåbpoe, kråavvahkåbpoe kråavvoehkommes, kråavvahkommes - -
kråavvoehjuelkie kråavvoehjuelkie kråavvoehjuelkie - - kråavvoehjuelkiem kråavvoehjualkan
kråavvoesisse kråavvoesisse kråavvoesisse - - kråavvoesissem kråavvoesissese
kråbpoeh kråbpoeh kråbpoeh kråbpoehkåbpoe kråbpoehkommes - -
kråhtjoeh kråhtjoeh kråhtjoen kråhtjoehkåbpoe kråhtjoehkommes - -
kråkngoeh kråkngoeh kråkngoen kråkngoehkåbpoe kråkngoehkommes - -
krånhtjoeh krånhtjoeh krånhtjan krånhtjoehkåbpoe krånhtjoehkommes - -
kråånehke - kråånehke kråånehkåbpoe kråånehkommes kråånehkem kråånehkasse
krååvedæjja krååvedæjja - - - - -
kræjhtjoeh kræjhtjoeh kræjhtjan kræjhtjoehkåbpoe kræjhtjoehkommes - -
krængkoeh krængkoeh krængkoeh, krængkan krængkoehkåbpoe, krængkahkåbpoe krængkoehkommes, krængkahkommes - -
krænhtjoeh krænhtjoeh krænhtjoeh, krænhtjan krænhtjoehkåbpoe, krænhtjahkåbpoe krænhtjoehkommes, krænhtjahkommes - -
krænkoeh krænkoeh krænkan krænkoehkåbpoe krænkoehkommes - -
kuban kuban - - - - -
kubihkeles kubihkeles, kubihkeles kubihkeles, kubihkeles - - kubihkelassem, kubihkelassem kubihkelassese, kubihkelassese
kulturelle kulturelle kulturelles - - kulturellem kulturellese
kulturkritihkeles kulturkritihkeles, kulturkritihkeles kulturkritihkeles, kulturkritihkeles - - kulturkritihkelassem, kulturkritihkelassem kulturkritihkelassese, kulturkritihkelassese
kulturpolitihkeles kulturpolitihkeles, kulturpolitihkeles kulturpolitihkeles, kulturpolitihkeles - - kulturpolitihkelassem, kulturpolitihkelassem kulturpolitihkelassese, kulturpolitihkelassese
kuwaiten kuwaiten - - - - -
kvantefysihkeles kvantefysihkeles, kvantefysihkeles kvantefysihkeles, kvantefysihkeles - - kvantefysihkelassem, kvantefysihkelassem kvantefysihkelassese, kvantefysihkelassese
kvantemekanihkeles kvantemekanihkeles, kvantemekanihkeles kvantemekanihkeles, kvantemekanihkeles - - kvantemekanihkelassem, kvantemekanihkelassem kvantemekanihkelassese, kvantemekanihkelassese
kvïhke kvïhke kvïhke kvïhkebe kvïhkemes kvïhkem kvïhkese
kybernetihkeles kybernetihkeles, kybernetihkeles kybernetihkeles, kybernetihkeles - - kybernetihkelassem, kybernetihkelassem kybernetihkelassese, kybernetihkelassese
kyjprosen kyjprosen - - - - -
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
laabjah laabjah laabjan, laabja laabjakåbpoe laabjakommes laabjam laabjese
laabjoeh laabjoeh laabjan, laabjoe laabjoehkåbpoe laabjoehkommes - -
laabrah laabrah laabran, laabra laabrakåbpoe laabrakommes laabram laabrese
laabroeh laabroeh laabran laabroehkåbpoe laabroehkommes - -
laaffas laaffas - - - - -
laahkoegoerehtje laahkoegoerehtje laahkoegoerehtje - - laahkoegoerehtjem laahkoegoerehtjasse
laahtjeres laahtjeres laahtjeres laahtjaråbpoe laahtjarommes laahtjerem laahtjarasse
laahvoeh laahvoeh laahvoeh laahvoehkåbpoe laahvoehkommes - -
laahvoes laahvoes laahvoes laahvoesåbpoe laahvoesommes - -
laanjoeh laanjoeh laanjoeh laanjoehkåbpoe laanjoehkommes - -
laares laares - - - - -
laavkehtje laavkehtje laavkehtje - - laavkehtjem laavkehtjasse
labijle labïjle, labijle labïjles, labijles labïjlebe, labijlebe labïjlemes, labijlemes labïjlem, labijlem labïjlese, labijlese
laejjies laejjies laejjie laejjebe laejjemes laejjiem laajjan
laelije laelije - - - - -
laelijes laelijes, laelijs laelije - - laelijem laelijasse
laemies laemies laemie, laemies - - laemiem laaman
laenjeds laenjeds laenjede, laenjeds laenjiedåbpoe laenjiedommes laenjedem laenjiedasse
laktjeres laktjeres laktjeres, laktjere laktjaråbpoe laktjarommes laktjerem laktjarasse
lapsas lapsas lapsas lapsasåbpoe lapsasommes lapsam lapsese
lapsoes lapsoes lapsoes lapsoesåbpoe lapsoesommes - -
larhvah larhvah larhvan larhvahkåbpoe larhvahkommes - -
laserfysihkeles laserfysihkeles, laserfysihkeles laserfysihkeles, laserfysihkeles - - laserfysihkelassem, laserfysihkelassem laserfysihkelassese, laserfysihkelassese
laserteknihkeles laserteknihkeles, laserteknihkeles laserteknihkeles, laserteknihkeles - - laserteknihkelassem, laserteknihkelassem laserteknihkelassese, laserteknihkelassese
laskes laskes laskes laskesåbpoe laskesommes - -
lastekruana lastekruana lastekruana - - lastekruanam lastekruanese
lastes lastes - - - - -
latijnen latijnen - - - - -
latinameerihken latinameerihken - - - - -
latjkes latjkes latjkes latjkesåbpoe latjkesommes - -
latvijen latvijen - - - - -
laudaabele laudaabele laudaabeles laudaabelåbpoe laudaabelommes laudaabelem laudaabelasse
leagrah leagrah leagran leagrahkåbpoe leagrahkommes - -
leajhkohtje leajhkohtje leajhkohtje - - leajhkohtjem leajhkoehtjasse
leajpeldh - leajpeldh - - - -
leamas leamas leamas leamasåbpoe leamasommes - -
leamoes leamoes leamoes leamoesåbpoe leamoesommes - -
leapmah leapmah - - - - -
leapmoeh leapmoeh - - - - -
leavehke leavehke leavehke leavahkåbpoe leavahkommes leavehkem leavahkasse
leavhkoeh leavhkoeh leavhkoeh leavhkoehkåbpoe leavhkoehkommes - -
leavhkoes leavhkoes leavhkoes leavhkoesåbpoe leavhkoesommes - -
leavhmoes leavhmoes leavhmoe, leavhmoes leavhmebe, leavhmobe, leavhmobe leavhmemes, leavhmomes, leavhmomes leavhmoem leavhmose, lyövhmese
leevles lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
legaale legaales, legaale legaale, legaales legaalebe legaalemes legaalem legaalese
leksikaale leksikaales, leksikaale leksikaale, leksikaales leksikaalebe leksikaalemes leksikaalem leksikaalese
leskies leskies leskies leskiesåbpoe leskiesommes - -
libeerijen libeerijen - - - - -
liberaale liberaales, liberaale liberaale, liberaales liberaalebe liberaalemes liberaalem liberaalese
libyan libyan - - - - -
liehtie liehtie liehtie - - liehtiem leahtan
liehties liehties liehties, lyöhtehke liehtebe, lyöhtehkåbpoe liehtemes, lyöhtehkommes liehtiem, lyöhtehkem leahtan, lyöhtehkasse
liemkies liemkies liemkies liemkiesåbpoe liemkiesommes - -
lievlies lievlies lievlie, lievlies lievlebe lievlemes lievliem leavlan
lievsies lievsies lievsie, lievsies lievsebe lievsemes lievsiem leavsan
lijbanonen lijbanonen - - - - -
linejæære linejæære linejææres linejæærebe linejææremes linejæærem linejæærese
lineæære lineæære lineææres lineæærebe lineææremes lineæærem lineæærese
lingvistihkeles lingvistihkeles, lingvistihkeles lingvistihkeles, lingvistihkeles - - lingvistihkelassem, lingvistihkelassem lingvistihkelassese, lingvistihkelassese
liskes liskes liskes, loskehke liskesåbpoe, loskehkåbpoe liskesommes, loskehkommes loskehkem loskehkasse
lissehts lissehts - - - - -
litauenen litauenen - - - - -
loengedh - loengedh - - - -
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
logihkeles logihkeles, logihkeles logihkeles, logihkeles - - logihkelassem, logihkelassem logihkelassese, logihkelassese
logistihkeles logistihkeles, logistihkeles logistihkeles, logistihkeles - - logistihkelassem, logistihkelassem logistihkelassese, logistihkelassese
lohkemes lohkemes - - - - -
lohkije lohkije - - - - -
lohkijes lohkijes, lohkijs lohkije - - lohkijem lohkijasse
lojaale lojaales, lojaale lojaale, lojaales lojaalebe lojaalemes lojaalem lojaalese
lokalpolitihkeles lokalpolitihkeles, lokalpolitihkeles lokalpolitihkeles, lokalpolitihkeles - - lokalpolitihkelassem, lokalpolitihkelassem lokalpolitihkelassese, lokalpolitihkelassese
longitudinaale longitudinaales, longitudinaale longitudinaale, longitudinaales longitudinaalebe longitudinaalemes longitudinaalem longitudinaalese
lopmes lopmes lopmes lopmesåbpoe lopmesommes - -
lopmijes lopmijes - - - - -
lopmijs lopmijs - - - - -
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
lovvesmasten lovvesmasth, lovvesmasts, lovvesmasten, lovvesmastes lovvesmasten - - - -
luevkies luevkies luevkies luevkiesåbpoe luevkiesommes - -
luevlies luevlies luevlie, luevlies luevlebe luevlemes luevliem luavlan
luevsies luevsies luevsie, luevsies luevsebe luevsemes luevsiem luavsan
luhpehts luhpehts luhpehts luhpiehtsåbpoe luhpiehtsommes luhpehtem luhpiehtasse
lujjies lujjies lujjies lujjebe lujjemes lujjiem låjjan
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
luvdegs luvdegs luvdege luvdegåbpoe luvdegommes luvdegem luvdegasse
luvkeds luvkeds luvkeds luvkiedåbpoe luvkiedommes luvkedem luvkiedasse
luvregs luvregs luvrege luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
lyjhkedihks lyjhkedihks lyjhkedihks - - lyjhkedihkem lyjhkedihkese
lyrihkeles lyrihkeles, lyrihkeles lyrihkeles, lyrihkeles - - lyrihkelassem, lyrihkelassem lyrihkelassese, lyrihkelassese
låabpah låabpah - - - - -
låabpan - låabpan - - - -
låabpas låabpas - - - - -
låabpeds låabpeds låabpede, låabpeds låabpedåbpoe låabpedommes låabpedem låabpedasse
låabpoeh låabpoeh - - - - -
låabpoes låabpoes - - - - -
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkåbpoe låagkoehkommes - -
låannoeh låannoeh låannoeh låannoehkåbpoe låannoehkommes - -
låapsoes låapsoes låapsoes låapsahkåbpoe låapsahkommes - -
låasmah låasmah låasmah låasmahkåbpoe låasmahkommes låasmam låasmese
låasmoeh låasmoeh låasmoeh låasmoehkåbpoe låasmoehkommes - -
låeblehtje låeblehtje låeblehtje låebliehtjåbpoe låebliehtjommes låeblehtjem låebliehtjasse
låeblies låeblies låeblie, låeblies låeblebe låeblemes låebliem låablan
låebties låebties låebtie, låebties låebtebe låebtemes låebtiem låabtan
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
låepies låepies låepies låepiesåbpoe låepiesommes - -
låhkije låhkije - - - - -
låhkijes låhkijes, låhkijs låhkije - - låhkijem låhkijasse
låpsoes låpsoes låpsoes - - - -
lårhvoeh lårhvoeh lårhvan lårhvoehkåbpoe lårhvoehkommes - -
låssas låssas - - - - -
låvletje låvletje låvletje låvletjåbpoe låvletjommes låvletjem låvletjasse
låvnoeh låvnoeh låvnan låvnoehkåbpoe låvnoehkommes - -
lååjedæjja lååjedæjja - - - - -
lååtjedihks lååtjedihks lååtjedihks - - lååtjedihkem lååtjedihkese
læhkas læhkas læhkas læhkasåbpoe læhkasommes læhkam læhkese
læhkoes læhkoes læhkoes læhkoesåbpoe læhkoesommes - -
læjnoes læjnoes læjnoes læjnoesåbpoe læjnoesommes - -
længhkah længhkah længhkah længhkahkåbpoe længhkahkommes længhkam længhkese
længhkoeh længhkoeh længhkoeh længhkoehkåbpoe længhkoehkommes - -
lïebkeds lïebkeds lïebkede, lïebkeds lïebkedåbpoe lïebkedommes lïebkedem lïebkedasse
lïedtes lïedtes lïedtes lïedtesåbpoe lïedtesommes - -
lïegkes lïegkes lïegkes lïegkesåbpoe lïegkesommes - -
lïejpeldh - lïejpeldh - - - -
lïeke lïeke lïekes lïekebe, lïekesåbpoe lïekemes, lïekesommes lïekem, lïekesem lïekese, lïekesasse
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
lïenegs lïenegs lïenegs lïenegåbpoe lïenegommes lïenegem lïenegasse
lïevlehke lïevlehke lïevlehke lïevlehkåbpoe lïevlehkommes lïevlehkem lïevlehkasse
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes lïhkesem lïhkesasse
lïnghkes lïnghkes lïnghkes lïnghkesåbpoe lïnghkesommes - -
lööfegs lööfegs lööfege, lööfegs lööfegåbpoe lööfegommes lööfegem lööfegasse
löökehtje löökehtje - - - - -
maagrehtje maagrehtje maagrehtje - - maagrehtjem maagrehtjasse
maahtsedihks maahtsedihks maahtsedihks - - maahtsedihkem maahtsedihkese
maajnehke maajnehke - - - - -
maalijes maalijes, maalijs maalije maalijåbpoe maalijommes maalijem maalijasse
maanaburrie maanaburrie, maanabuerie maanaburrie, maanabuerie - - maanaburriem, maanabueriem maanabuaran, maanabårran
maanavielieh maanavielieh maanavielieh - - - -
maanehth maanehth maanehth maanahtåbpoe maanahtommes maanehtem maanahtasse
maanehts maanehts maanehts maanahtsåbpoe maanahtsommes maanehtem maanahtasse
maarhketjåelieh maarhketjåelieh maarhketjåelieh - - - -
maateburrie maateburrie, maatebuerie maateburrie, maatebuerie - - maateburriem, maatebueriem maatebuaran, maatebårran
madtan madtan madtan - - - -
madtege madtege madtege - - madtegem madtegasse
madtegeraerie madtegeraerie madtegeraerie - - madtegeraeriem madtegeraaran
madtjas madtjas madtjas madtjasåbpoe madtjasommes madtjam madtjese
madtjeles madtjeles madtjele madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
madtsah madtsah madtsan madtsahkåbpoe madtsahkommes - -
maedeles maedeles maedele maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
maehteles maehteles maehtele maehtielåbpoe maehtielommes maehtelem maehtielasse
maereles maereles maerele maerielåbpoe maerielommes maerelem maerielasse
majkehtje majkehtje majkehtje - - majkehtjem majkehtjasse
majkehts majkehts majkehts majkehtsåbpoe majkehtsommes majkehtem majkehtasse
majkes majkes majkes majkesåbpoe majkesommes - -
malaawin malaawin - - - - -
malaysijen malaysijen - - - - -
maldijvijen maldijvijen - - - - -
malfas malfas malfa malfebe malfemes malfam malfese
maljedihks maljedihks maljedihks - - maljedihkem maljedihkese
mallehtje mallehtje mallehtje - - mallehtjem mallehtjasse
maltan maltan - - - - -
manchuvrijen manchuvrijen - - - - -
mandsjuvrijen mandsjuvrijen - - - - -
mannoes mannoes mannoes mennebe mennemes mannosem mannoesasse
mantihkeles mantihkeles, mantihkeles mantihkeles, mantihkeles - - mantihkelassem, mantihkelassem mantihkelassese, mantihkelassese
manuelle manuelle manuelles - - manuellem manuellese
marginaale marginaales, marginaale marginaale, marginaales marginaalebe marginaalemes marginaalem marginaalese
marhkehtje marhkehtje marhkehtje - - marhkehtjem marhkehtjasse
marhkijes marhkijes, marhkijs marhkije - - marhkijem marhkijasse
marhtjah marhtjah marhtjan marhtjahkåbpoe marhtjahkommes - -
marngah marngah marngan marngahkåbpoe marngahkommes - -
marngoeh marngoeh marngoeh, marngan marngoehkåbpoe, marngahkåbpoe marngoehkommes, marngahkommes - -
marokkon marokkon - - - - -
marveles marveles marveles, marvele marvelåbpoe marvelommes marvelem marvelasse
maskas maskas maskas - - maskam maskese
maskinelle maskinelle maskinelles - - maskinellem maskinellese
mastehkejovje mastehkejovje mastehkejovje mastehkejovjebe mastehkejovjemes mastehkejovjem mastehkejovjese
masteles masteles masteles, mastele mastelåbpoe mastelommes mastelem mastelasse
matematihkeles matematihkeles, matematihkeles matematihkeles, matematihkeles - - matematihkelassem, matematihkelassem matematihkelassese, matematihkelassese
materijelle materijelle materijelles - - materijellem materijellese
mauretaanijen mauretaanijen - - - - -
mavvas mavvas mavvas mavvasåbpoe mavvasommes mavvam mavvese
meagroeh meagroeh meagroeh, meagran meagroehkåbpoe, meagrahkåbpoe meagroehkommes, meagrahkommes - -
mealhkijes mealhkijes, mealhkijs mealhkije - - mealhkijem mealhkijasse
mealtjah mealtjah mealtjan mealtjahkåbpoe mealtjahkommes - -
mealtjoeh mealtjoeh mealtjan - - - -
meammoeh meammoeh meammoeh, meamman meammoehkåbpoe, meammahkåbpoe meammoehkommes, meammahkommes - -
mearhkehtje mearhkehtje mearhkehtje - - mearhkehtjem mearhkehtjasse
meartsah meartsah meartsan meartsahkåbpoe meartsahkommes - -
mediepolitihkeles mediepolitihkeles, mediepolitihkeles mediepolitihkeles, mediepolitihkeles - - mediepolitihkelassem, mediepolitihkelassem mediepolitihkelassese, mediepolitihkelassese
mekanihkeles mekanihkeles, mekanihkeles mekanihkeles, mekanihkeles - - mekanihkelassem, mekanihkelassem mekanihkelassese, mekanihkelassese
meksemes meksemes - - - - -
meksikon meksikon - - - - -
melodihkeles melodihkeles, melodihkeles melodihkeles, melodihkeles - - melodihkelassem, melodihkelassem melodihkelassese, melodihkelassese
melodijööse melodijööse melodijööses - - melodijöösem melodijöösese
mensendieckgymnastihkeles mensendieckgymnastihkeles, mensendieckgymnastihkeles mensendieckgymnastihkeles, mensendieckgymnastihkeles - - mensendieckgymnastihkelassem, mensendieckgymnastihkelassem mensendieckgymnastihkelassese, mensendieckgymnastihkelassese
mentaale mentaales, mentaale mentaale, mentaales mentaalebe mentaalemes mentaalem mentaalese
merkantijle merkantïjle, merkantijle merkantïjles, merkantijles merkantïjlebe, merkantijlebe merkantïjlemes, merkantijlemes merkantïjlem, merkantijlem merkantïjlese, merkantijlese
metaforihkeles metaforihkeles, metaforihkeles metaforihkeles, metaforihkeles - - metaforihkelassem, metaforihkelassem metaforihkelassese, metaforihkelassese
metafysihkeles metafysihkeles, metafysihkeles metafysihkeles, metafysihkeles - - metafysihkelassem, metafysihkelassem metafysihkelassese, metafysihkelassese
metodekritihkeles metodekritihkeles, metodekritihkeles metodekritihkeles, metodekritihkeles - - metodekritihkelassem, metodekritihkelassem metodekritihkelassese, metodekritihkelassese
metodihkeles metodihkeles, metodihkeles metodihkeles, metodihkeles - - metodihkelassem, metodihkelassem metodihkelassese, metodihkelassese
metrihkeles metrihkeles, metrihkeles metrihkeles, metrihkeles - - metrihkelassem, metrihkelassem metrihkelassese, metrihkelassese
mexicon mexicon - - - - -
miehtjies miehtjies miehtjies miehtjebe miehtjemes miehtjiem meahtjan
miektje miektje miektjes miektjebe, miektjesåbpoe miektjemes, miektjesommes miektjem, miektjesem miektjese, miektjesasse
miesehts miesehts miesehts miesehtsåbpoe miesehtsommes miesehtem miesehtasse
mikroelektronihkeles mikroelektronihkeles, mikroelektronihkeles mikroelektronihkeles, mikroelektronihkeles - - mikroelektronihkelassem, mikroelektronihkelassem mikroelektronihkelassese, mikroelektronihkelassese
mimihkeles mimihkeles, mimihkeles mimihkeles, mimihkeles - - mimihkelassem, mimihkelassem mimihkelassese, mimihkelassese
ministerijelle ministerijelle ministerijelles - - ministerijellem ministerijellese
minngeles minngels, minngeles minngels, minngeles - - - -
miseraabele miseraabele miseraabeles miseraabelåbpoe miseraabelommes miseraabelem miseraabelasse
mjovhke mjovhke mjovhkes mjovhkebe, mjovhkesåbpoe mjovhkemes, mjovhkesommes mjovhkem, mjovhkesem mjovhkese, mjovhkesasse
mnemoteknihkeles mnemoteknihkeles, mnemoteknihkeles mnemoteknihkeles, mnemoteknihkeles - - mnemoteknihkelassem, mnemoteknihkelassem mnemoteknihkelassese, mnemoteknihkelassese
mobijle mobïjle, mobijle mobïjles, mobijles mobïjlebe, mobijlebe mobïjlemes, mobijlemes mobïjlem, mobijlem mobïjlese, mobijlese
moehtege moehtege moehtege - - moehtegem moehtegasse
moehtegs moehtegs moehtegs moehtegåbpoe moehtegommes moehtegem moehtegasse
moenedammes moenedammes moenedammes moenedammesåbpoe moenedammesommes - -
moenjehke moenjehke moenjehke moenjehkåbpoe moenjehkommes moenjehkem moenjehkasse
moerehth moerehth moerehth moerehtåbpoe moerehtommes moerehtem moerehtasse
moerehts moerehts moerehts moerehtsåbpoe moerehtsommes moerehtem moerehtasse
moerijes moerijes, moerijs moerije moerijåbpoe moerijommes moerijem moerijasse
moeveles moeveles moeveles, moevele moevelåbpoe moevelommes moevelem moevelasse
mojjehtje mojjehtje mojjehtje mojjehtjåbpoe mojjehtjommes mojjehtjem mojjehtjasse
monacon monacon - - - - -
mongolijen mongolijen - - - - -
monnehke monnehke monnehke monnehkåbpoe monnehkommes monnehkem monnehkasse
monogaame monogaame monogaames - - monogaamem monogaamese
montessoripedagogihkeles montessoripedagogihkeles, montessoripedagogihkeles montessoripedagogihkeles, montessoripedagogihkeles - - montessoripedagogihkelassem, montessoripedagogihkelassem montessoripedagogihkelassese, montessoripedagogihkelassese
monumentaale monumentaales, monumentaale monumentaale, monumentaales monumentaalebe monumentaalemes monumentaalem monumentaalese
moraalen moraalen - - - - -
morhteske morhteske morhteske - - morhteskem morhteskasse
mosaihkeles mosaihkeles, mosaihkeles, mosajihkeles mosaihkeles, mosaihkeles, mosajihkeles - - mosaihkelassem, mosaihkelassem, mosajihkelassem mosaihkelassese, mosaihkelassese, mosajihkelassese
mosajihkeles mosajihkeles mosajihkeles - - mosajihkelassem mosajihkelassese
motorihkeles motorihkeles, motorihkeles motorihkeles, motorihkeles - - motorihkelassem, motorihkelassem motorihkelassese, motorihkelassese
mualhvah mualhvah - - - - -
muavjah muavjah muavjan muavjahkåbpoe muavjahkommes - -
muerhkies muerhkies muerhkie, muerhkies muerhkebe muerhkemes muerhkiem muarhkan
muetkies muetkies muetkie, muetkies muetkebe muetkemes muetkiem muatkan
mujhtehtje mujhtehtje mujhtehtje mujhtiehtjåbpoe mujhtiehtjommes mujhtehtjem mujhtiehtjasse
mujhteles mujhteles mujhteles, mujhtele mujhtielåbpoe mujhtielommes mujhtelem mujhtielasse
mujjeles mujjeles mujjeles mujjielåbpoe mujjielommes mujjelem mujjielasse
mujjels mujjels mujjels mujjelåbpoe mujjelommes mujjelem mujjelasse
mujjies mujjies mujjies mujjebe mujjemes mujjiem måjjan
mujvies mujvies - måjvasåbpoe måjvasommes mujviem måjvan
mullies mullies mullie, mullies mullebe mullemes mulliem mållan
mullieslaaketje mullieslaaketje mullieslaaketje - - mullieslaaketjem mullieslaaketjasse
multilateraale multilateraales, multilateraale multilateraale, multilateraales multilateraalebe multilateraalemes multilateraalem multilateraalese
murhteske murhteske murhteske - - murhteskem murhteskasse
murreds murreds murrede murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
murries murries murries murriesåbpoe murriesommes - -
musihkeles musihkeles, musihkeles musihkeles, musihkeles - - musihkelassem, musihkelassem musihkelassese, musihkelassese
mynnehke mynnehke mynnehke mynnehkåbpoe mynnehkommes mynnehkem mynnehkasse
mystihkeles mystihkeles, mystihkeles mystihkeles, mystihkeles - - mystihkelassem, mystihkelassem mystihkelassese, mystihkelassese
myvhke myvhke myvhkes myvhkebe, myvhkesåbpoe myvhkemes, myvhkesommes myvhkem, myvhkesem myvhkese, myvhkesasse
myvhkehke myvhkehke myvhkehke myvhkehkåbpoe myvhkehkommes myvhkehkem myvhkehkasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
myövhkehke myövhkehke myövhkehke myövhkehkåbpoe myövhkehkommes myövhkehkem myövhkehkasse
måadtieleejnes måadtieleejns, måadtieleejnes - - - - -
måajkoes måajkoes måajkan måajkoesåbpoe måajkoesommes - -
måalhvoeh måalhvoeh måalhvan måalhvoehkåbpoe måalhvoehkommes - -
måarehks måarehks måarehke måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
måasas måasas måasas - - måasam måasese
måasere måasere måasere måasaråbpoe måasarommes måaserem måasarasse
måaskas måaskas måaskas måaskebe måaskemes måaskam måaskese
måaskehtje måaskehtje måaskehtje - - måaskehtjem måaskehtjasse
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes måaskesem måaskesasse
måasoes måasoes måasoes - - måasosem måasoesasse
mådtan mådtan mådtan - - - -
mådtege mådtege mådtege - - mådtegem mådtegasse
mådtegeraerie mådtegeraerie mådtegeraerie - - mådtegeraeriem mådtegeraaran
mådtsas mådtsas mådtsas mådtsasåbpoe mådtsasommes mådtsam mådtsese
mådtsoeh mådtsoeh mådtsan mådtsoehkåbpoe mådtsoehkommes - -
mådtsoes mådtsoes mådtsoes mådtsoesåbpoe mådtsoesommes - -
måedtieleejnes måedtieleejns, måedtieleejnes - - - - -
måedtiesåårts måedtiesåarhts, måedtiesåårts - - - - -
måeriengielhts måeriengielhts måeriengielhts - - - -
måeries måeries - - - - -
måesieruktie måesieruktie måesieruktie - - måesieruktiem måesieråktan
måhtsijes måhtsijes, måhtsijs måhtsije måhtsijåbpoe måhtsijommes måhtsijem måhtsijasse
måjkoes måjkoes måjkoes måjkoesåbpoe måjkoesommes - -
måktege måktege måktege - - måktegem måktegasse
måktegs måktegs måktegs måktegåbpoe måktegommes måktegem måktegasse
målhtjoeh målhtjoeh målhtjan målhtjoehkåbpoe målhtjoehkommes - -
målhtjoes målhtjoes målhtjoes målhtjoesåbpoe målhtjoesommes - -
mårhtjah mårhtjah mårhtjan mårhtjahkåbpoe mårhtjahkommes - -
mårhtjoeh mårhtjoeh mårhtjan mårhtjoehkåbpoe mårhtjoehkommes - -
mårroeh mårroeh mårroeh mårrobe mårromes - -
måskas måskas måskas - - måskam måskese
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
måsnoeh måsnoeh måsnoeh måsnoehkåbpoe måsnoehkommes - -
måsnoes måsnoes måsnoen - - - -
måstohkejovje måstohkejovje måstohkejovje måstohkejovjebe måstohkejovjemes måstohkejovjem måstohkejovjese
mæjkes mæjkes mæjkes mæjkasåbpoe mæjkasommes - -
mæjtsah mæjtsah - - - - -
mævhkas mævhkas mævhkas mævhkasåbpoe mævhkasommes mævhkam mævhkese
mïektje mïektje mïektjes mïektjebe, mïektjesåbpoe mïektjemes, mïektjesommes mïektjem, mïektjesem mïektjese, mïektjesasse
mïereles mïereles mïereles, mïerele mïerelåbpoe mïerelommes mïerelem mïerelasse
mïetske mïetske mïetskes mïetskebe, mïetskesåbpoe mïetskemes, mïetskesommes mïetskem, mïetskesem mïetskese, mïetskesasse
mïevers mïevers mïevere mïeveråbpoe mïeverommes mïeverem mïeverasse
mïevhke mïevhke mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes mïevrem mïevrese
mïrhke mïrhke mïrhke mïrhkebe mïrhkemes mïrhkem mïrhkese
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
mïrhkelaaketje mïrhkelaaketje mïrhkelaaketje - - mïrhkelaaketjem mïrhkelaaketjasse
mïrhkeplaave mïrhkeplaave mïrhkeplaave - - mïrhkeplaavem mïrhkeplaavese
mïrhkereepses mïrhkereepses mïrhkereepses - - mïrhkereepsesem mïrhkereepsesasse
mïrhkerööpses mïrhkerööpses mïrhkerööpses - - mïrhkerööpsesem mïrhkerööpsesasse
mïrhkeveelkes mïrhkeveelkes mïrhkeveelkes - - mïrhkeveelkesem mïrhkeveelkesasse
mööreh mööreh mööreh möörehkåbpoe möörehkommes - -
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
naabrege naabrege naabrege - - naabregem naabregasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
naarpohke naarpohke naarpohke naarpoehkåbpoe naarpoehkommes naarpohkem naarpoehkasse
naaskah naaskah naaskan naaskahkåbpoe naaskahkommes - -
naaskehtje naaskehtje naaskehtje - - naaskehtjem naaskehtjasse
naaskeles naaskeles naaskeles, naaskele naaskelåbpoe naaskelommes naaskelem naaskelasse
naaskes naaskes naaskes naaskesåbpoe naaskesommes - -
naaskijes naaskijes, naaskijs naaskije - - naaskijem naaskijasse
naasseles naasseles naasseles, naassele naasselåbpoe naasselommes naasselem naasselasse
nahkeren - nahkeren nahkeråbpoe nahkerommes - -
najvah najvah najvan najvahkåbpoe najvahkommes - -
najveluktie najveluktie najveluktie - - najveluktiem najvelåktan
najveres najveres najvere najvaråbpoe najvarommes najverem najvarasse
najvoeh najvoeh najvan najvoehkåbpoe najvoehkommes - -
naljah naljah naljan naljahkåbpoe naljahkommes - -
naljas naljas naljas naljasåbpoe naljasommes naljam naljese
namhpah namhpah namhpah namhpahkåbpoe namhpahkommes namhpam namhpese
namhtah namhtah namhtah namhtahkåbpoe namhtahkommes namhtam namhtese
namibijen namibijen - - - - -
nannas nannas nannas nannebe nannemes nannam nannese
nannoes nannoes nannoes nennebe nennemes nannosem nannoesasse
narvoeh narvoeh narvoeh narvoehkåbpoe narvoehkommes - -
nasaale nasaales, nasaale nasaale, nasaales nasaalebe nasaalemes nasaalem nasaalese
nasjonaale nasjonaales, nasjonaale nasjonaale, nasjonaales nasjonaalebe nasjonaalemes nasjonaalem nasjonaalese
nasjonalromantihkeles nasjonalromantihkeles, nasjonalromantihkeles nasjonalromantihkeles, nasjonalromantihkeles - - nasjonalromantihkelassem, nasjonalromantihkelassem nasjonalromantihkelassese, nasjonalromantihkelassese
naskah naskah naskah naskahkåbpoe naskahkommes naskam naskese
naskas naskas naskas naskasåbpoe naskasommes naskam naskese
naskoeh naskoeh naskoeh naskoehkåbpoe naskoehkommes - -
naskoes naskoes naskoes naskoesåbpoe naskoesommes - -
naturromantihkeles naturromantihkeles, naturromantihkeles naturromantihkeles, naturromantihkeles - - naturromantihkelassem, naturromantihkelassem naturromantihkelassese, naturromantihkelassese
naurun naurun - - - - -
nautihkeles nautihkeles, nautihkeles nautihkeles, nautihkeles - - nautihkelassem, nautihkelassem nautihkelassese, nautihkelassese
navhkes navhkes navhkes navhkesåbpoe navhkesommes - -
navhkoeh navhkoeh navhkan navhkoehkåbpoe navhkoehkommes - -
neahkah neahkah - - - - -
neahkas neahkas neahkas neahkasåbpoe neahkasommes neahkam neahkese
neahkoeh neahkoeh - - - - -
neahkoes neahkoes neahkoes neahkoesåbpoe neahkoesommes - -
nealehts nealehts nealehts nealehtsåbpoe nealehtsommes nealehtem nealehtasse
nealkoes nealkoes nealkoes nealkoesåbpoe nealkoesommes - -
neatsmas neatsmas neatsmas neatsmasåbpoe neatsmasommes neatsmam neatsmese
negatïjve negatïjve, negatijve negatïjve, negatijve negatïjvebe, negatijvebe negatïjvemes, negatijvemes negatïjvem, negatijvem negatïjvese, negatijvese
neilihkeles neilihkeles neilihkeles - - neilihkelassem neilihkelassese
nepaalen nepaalen - - - - -
nervööse nervööse nervööses - - nervöösem nervöösese
nicaraguan nicaraguan - - - - -
nielehts nielehts nielehts nielehtsåbpoe nielehtsommes nielehtem nielehtasse
nieljenjoelkege nieljenjoelkege nieljenjoelkege - - nieljenjoelkegem nieljenjoelkegasse
nieljenraadtege nieljenraadtege nieljenraadtege - - nieljenraadtegem nieljenraadtegasse
nievries nievries nievrie, nievries nievrebe nievremes nievriem neavran
nigeerijen nigeerijen - - - - -
njaakedihks njaakedihks njaakedihks - - njaakedihkem njaakedihkese
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkåbpoe njaarpahkommes njaarpehkem njaarpahkasse
njaarpeske njaarpeske njaarpeske njaarpeskåbpoe njaarpeskommes njaarpeskem njaarpeskasse
njaatjeles njaatjeles njaatjeles, njaatjele njaatjelåbpoe njaatjelommes njaatjelem njaatjelasse
njabre njabre njabre njabrebe njabremes njabrem njabrese
njadtsah njadtsah njadtsan njadtsahkåbpoe njadtsahkommes - -
njaelkies njaelkies njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
njaerpeske njaerpeske njaerpeske njaerpeskåbpoe njaerpeskommes njaerpeskem njaerpeskasse
njaerpies njaerpies njaerpie, njaerpies njaerpebe njaerpemes njaerpiem njaarpan
njahkoeh njahkoeh njahkan njahkoehkåbpoe njahkoehkommes - -
njahpedihks njahpedihks njahpedihks - - njahpedihkem njahpedihkese
njahpeds njahpeds njahpede, njahpeds njahpedåbpoe njahpedommes njahpedem njahpedasse
njalhke njalhke njalhkes njalhkebe, njalhkesåbpoe njalhkemes, njalhkesommes njalhkem, njalhkesem njalhkese, njalhkesasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njalhkeds njalhkeds njalhkede, njalhkeds njalhkedåbpoe njalhkedommes njalhkedem njalhkedasse
njalke njalke njalkes njalkebe, njalkesåbpoe njalkemes, njalkesommes njalkem, njalkesem njalkese, njalkesasse
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - - njalkedihkem njalkedihkese
njamhkan njamhkan njamhkan - - - -
njarhke njarhkes, njarhke njarhkes njarhkebe njarhkemes njarhkem njarhkese
njavleske njavleske njavleske njavleskåbpoe njavleskommes njavleskem njavleskasse
njavloeh njavloeh njavlan njavloehkåbpoe njavloehkommes - -
njeanjoeh njeanjoeh njeanjoeh njeanjoehkåbpoe njeanjoehkommes - -
njeatsmoes njeatsmoes njeatsmoes njeatsmoesåbpoe njeatsmoesommes - -
njeblehtje njeblehtje njeblehtje - - njeblehtjem njeblehtjasse
njeemehtje njeemehtje njeemehtje - - njeemehtjem njeemehtjasse
njeerpes njeerpes njeerpes, njåårpehke njeerpesåbpoe, njeerpebe, njåårpehkåbpoe njeerpesommes, njeerpemes, njåårpehkommes njeerpesem, njåårpehkem njeerpesasse, njåårpehkasse
njeeruvske njeeruvske njeeruvske njeeruvskåbpoe njeeruvskommes njeeruvskem njeeruvskasse
njevleske njevleske njevleske njevleskåbpoe njevleskommes njevleskem njevleskasse
njieljenskaavhtege njieljenskaavhtege njieljenskaavhtege - - njieljenskaavhtegem njieljenskaavhtegasse
njieljienjoelkh njieljienjoelkh - - - - -
njiepeles njiepeles njiepeles, njiepele njiepielåbpoe njiepielommes njiepelem njiepielasse
njoektje njoektje njoektjes njoektjebe, njoektjesåbpoe njoektjemes, njoektjesommes njoektjem, njoektjesem njoektjese, njoektjesasse
njoektse njoektse njoektses njoektsebe, njoektsesåbpoe njoektsemes, njoektsesommes njoektsem, njoektsesem njoektsese, njoektsesasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
njoetjelukte njoetjelukte njoetjelukte - - njoetjeluktem njoetjeluktese
njoetjeluktie njoetjeluktie njoetjeluktie - - njoetjeluktiem njoetjelåktan
njoetse njoetse njoetse njoetsebe njoetsemes njoetsem njoetsese
njoetseldh - njoetseldh - - - -
njoetske njoetske njoetskes njoetskesåbpoe, njoetskebe njoetskesommes, njoetskemes njoetskesem njoetskesasse
njuajjah njuajjah njuajjah njuajjahkåbpoe njuajjahkommes njuajjam njuajjese
njuanerge njuanerge njuanerge njuanargåbpoe njuanargommes njuanergem njuanargasse
njuanijes njuanijes, njuanijs njuanije njuanijåbpoe njuanijommes njuanijem njuanijasse
njuenerge njuenerge njuenerge njueniergåbpoe njueniergommes njuenergem njueniergasse
njuevies njuevies njuevie, njuevies njuevebe njuevemes njueviem njuavan
njuvveske njuvveske njuvveske njuvveskåbpoe njuvveskommes njuvveskem njuvveskasse
njyjkehtje njyjkehtje njyjkehtje - - njyjkehtjem njyjkehtjasse
njyötjeluktie njyötjeluktie njyötjeluktie - - njyötjeluktiem njyötjelåktan
njåajjah njåajjah njåajjan njåajjahkåbpoe njåajjahkommes - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan njåajjoehkåbpoe njåajjoehkommes - -
njåalloeh njåalloeh njåalloeh njåalloehkåbpoe njåalloehkommes - -
njåamkehtje njåamkehtje njåamkehtje - - njåamkehtjem njåamkehtjasse
njåamkohtje njåamkohtje njåamkohtje - - njåamkohtjem njåamkoehtjasse
njåammoeh njåammoeh njåammoeh, njåamman njåammoehkåbpoe, njåammahkåbpoe njåammoehkommes, njåammahkommes - -
njåarah njåarah - - - - -
njåasjloeh njåasjloeh njåasjlan njåasjloehkåbpoe njåasjloehkommes - -
njåavvah njåavvah njåavvan njåavvahkåbpoe njåavvahkommes - -
njåblohtje njåblohtje njåblohtje - - njåblohtjem njåbloehtjasse
njålloeh njålloeh njålloeh njålloehkåbpoe njålloehkommes - -
njåvleske njåvleske njåvleske njåvleskåbpoe njåvleskommes njåvleskem njåvleskasse
njåvvah njåvvah njåvvan njåvvahkåbpoe njåvvahkommes - -
njæjjoeh njæjjoeh njæjjan njæjjoehkåbpoe njæjjoehkommes - -
njæssjoes njæssjoes njæssjoes njæssjoesåbpoe njæssjoesommes - -
njïeljenjuelkie njïeljenjuelkie njïeljenjuelkie - - njïeljenjuelkiem njïeljenjualkan
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
nominelle nominelle nominelles - - nominellem nominellese
nonnehke nonnehke nonnehke nonnehkåbpoe nonnehkommes nonnehkem nonnehkasse
notaabele notaabele notaabeles notaabelåbpoe notaabelommes notaabelem notaabelasse
novellistihkeles novellistihkeles, novellistihkeles novellistihkeles, novellistihkeles - - novellistihkelassem, novellistihkelassem novellistihkelassese, novellistihkelassese
nuajjan nuajjan nuajjan nåajjakåbpoe nåajjakommes - -
nuarvan - nuarvan - - - -
nuekies nuekies nuekie, nuekies nuekebe nuekemes nuekiem nuakan
nuhtegs nuhtegs nuhtege nuhtegåbpoe nuhtegommes nuhtegem nuhtegasse
nuhteles nuhteles, nuhtele nuhtele, nuhteles nuhtelåbpoe nuhtelommes nuhtelem nuhtelasse
nuhteligs nuhteligs nuhteligs nuhteligebe nuhteligemes nuhteligem nuhteligese
nuhtjeles nuhtjeles, nuhtjele nuhtjele, nuhtjeles nuhtjelåbpoe nuhtjelommes nuhtjelem nuhtjelasse
nuktehtje nuktehtje nuktehtje - - nuktehtjem nuktehtjasse
nuljes nuljes nuljes nuljesåbpoe nuljesommes - -
numeerijen numeerijen - - - - -
numismatihkeles numismatihkeles, numismatihkeles numismatihkeles, numismatihkeles - - numismatihkelassem, numismatihkelassem numismatihkelassese, numismatihkelassese
nuvvije nuvvije - - - - -
nyjsenæjja nyjsenæjja - - - - -
nynnehke nynnehke nynnehke nynnehkåbpoe nynnehkommes nynnehkem nynnehkasse
nåagkoeh nåagkoeh nåagkan nåagkoehkåbpoe nåagkoehkommes - -
nåajjoeh nåajjoeh nåajjoeh - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
nåake nåake nåake vearrebe, vïerrebe, nåakebe veerremes, vearremes, vïerremes, nåakemes nåakem nåakese
nåantah nåantah nåantan nåantahkåbpoe nåantahkommes - -
nåavedeleejnes nåavedeleejns, nåavedeleejnes - - - - -
nåejties nåejties nåejties - - nåejtiem nåajtan
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
nåjjah nåjjah nåjjan nåjjahkåbpoe nåjjahkommes - -
nåjjoeh nåjjoeh nåjjoeh nåjjoehkåbpoe nåjjoehkommes - -
nåljah nåljah nåljan nåljahkåbpoe nåljahkommes - -
nåljoehbieles nåljoehbieles nåljoehbieles - - - -
nåljoehbielies nåljoehbielies nåljoehbielien - - - -
nålloes nålloes nålloes nålloesåbpoe nålloesommes - -
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - - - -
nænnas nænnas nænnas nænnebe nænnemes nænnam nænnese
nænnehke nænnehke nænnehke nænnehkåbpoe nænnehkommes nænnehkem nænnehkasse
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
nïrrehts nïrrehts nïrrehts nïrrehtsåbpoe nïrrehtsommes nïrrehtem nïrrehtasse
nöörjen nöörjen - - - - -
nøytraale nøytraales, nøytraale nøytraale, nøytraales nøytraalebe nøytraalemes nøytraalem nøytraalese
obstetrihkeles obstetrihkeles, obstetrihkeles obstetrihkeles, obstetrihkeles - - obstetrihkelassem, obstetrihkelassem obstetrihkelassese, obstetrihkelassese
offisijelle offisijelle offisijelles - - offisijellem offisijellese
ohkenes ohkenes - - - - -
ohtje ohtje ohtje uhtjebe uhtjemes ohtjem ohtjese
oktegs oktegs oktegs - - - -
oljepolitihkeles oljepolitihkeles, oljepolitihkeles oljepolitihkeles, oljepolitihkeles - - oljepolitihkelassem, oljepolitihkelassem oljepolitihkelassese, oljepolitihkelassese
ollijes ollijes, ollijs ollije ollijåbpoe ollijommes ollijem ollijasse
omaanen omaanen - - - - -
ominööse ominööse ominööses - - ominöösem ominöösese
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
onomatopoietikovneles onomatopoietikovneles, onomatopoietikovneles onomatopoietikovneles, onomatopoietikovneles - - onomatopoietikovnelassem, onomatopoietikovnelassem onomatopoietikovnelassese, onomatopoietikovnelassese
onterligs onterligs onterligs onterligebe onterligemes onterligem onterligese
opposisjonelle opposisjonelle opposisjonelles - - opposisjonellem opposisjonellese
optihkeles optihkeles, optihkeles optihkeles, optihkeles - - optihkelassem, optihkelassem optihkelassese, optihkelassese
oratovreles oratovreles oratovreles - - oratovrelassem oratovrelassese
orgaaneles orgaaneles orgaaneles - - orgaanelassem orgaanelassese
orientaalen orientaalen - - - - -
originaale originaales, originaale originaale, originaales originaalebe originaalemes originaalem originaalese
ornamentihkeles ornamentihkeles, ornamentihkeles ornamentihkeles, ornamentihkeles - - ornamentihkelassem, ornamentihkelassem ornamentihkelassese, ornamentihkelassese
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
orredaajreh orredaajreh orredaajreh - - - -
orretjalmege orretjalmege orretjalmege - - orretjalmegem orretjalmegasse
orretjalmh orretjalmh orretjalmh - - - -
ortodokse ortodokse ortodokses - - ortodoksem ortodoksese
osteoplastihkeles osteoplastihkeles, osteoplastihkeles osteoplastihkeles, osteoplastihkeles - - osteoplastihkelassem, osteoplastihkelassem osteoplastihkelassese, osteoplastihkelassese
ovaale ovaales, ovaale ovaale, ovaales ovaalebe ovaalemes ovaalem ovaalese
ovbihkeldh - ovbihkeldh - - - -
ovbudteldh - ovbudteldh - - - -
ovbyjjes ovbyjjes ovbyjjes - - ovbyjjesem ovbyjjesasse
ovdaemies ovdaemies ovdaemies - - ovdaemiem ovdaaman
ovdaerpies ovdaerpies ovdaerpies ovdaerpebe ovdaerpemes ovdaerpiem ovdaarpan
ovdearas ovdearas ovdearas - - ovdearam ovdearese
ovdearehke ovdearehke ovdearehke ovdearahkåbpoe ovdearahkommes ovdearehkem ovdearahkasse
ovdearohke ovdearohke ovdearohke ovdearoehkåbpoe ovdearoehkommes ovdearohkem ovdearoehkasse
ovdæjpeles ovdæjpeles ovdæjpele ovdæjpalåbpoe ovdæjpalommes ovdæjpelem ovdæjpalasse
ovgodtske ovgodtske ovgodtskes ovgodtskebe ovgodtskemes ovgodtskem ovgodtskese
ovgudtske ovgudtske ovgudtskes ovgudtskebe ovgudtskemes ovgudtskem ovgudtskese
ovgårreldh - ovgårreldh - - - -
oviemeles oviemeles oviemeles, oviemele oviemelåbpoe oviemelommes oviemelem oviemelasse
ovjearohke ovjearohke ovjearohke, ovjearohks ovjearohkåbpoe ovjearohkommes ovjearohkem ovjearohkasse
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehts - - ovluhpehtem ovluhpiehtasse
ovluvregs ovluvregs ovluvrege - - ovluvregem ovluvregasse
ovmese ovmese - - - - -
ovmessie ovmessie ovmessie - - ovmessiem ovmassan
ovmissie ovmissie ovmissie - - ovmissiem ovmæssan
ovmurreds ovmurreds ovmurrede, ovmurreds ovmurriedåbpoe ovmurriedommes ovmurredem ovmurriedasse
ovmurries ovmurries ovmurries ovmurriesåbpoe ovmurriesommes - -
ovnaelies ovnaelies ovnaelies ovnaeliesåbpoe ovnaeliesommes - -
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
ovnormaale ovnormaales, ovnormaale ovnormaale, ovnormaales ovnormaalebe ovnormaalemes ovnormaalem ovnormaalese
ovnuhtegs ovnuhtegs ovnuhtege ovnuhtegåbpoe ovnuhtegommes ovnuhtegem ovnuhtegasse
ovnuhteles ovnuhteles, ovnuhtele ovnuhtele, ovnuhteles ovnuhtelåbpoe ovnuhtelommes ovnuhtelem ovnuhtelasse
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - - ovnuvhtegem ovnuvhtegasse
ovrïektes ovrïektes ovrïekte ovrïektebe ovrïektemes ovrïektem ovrïektese
ovsentimentaale ovsentimentaales, ovsentimentaale ovsentimentaale, ovsentimentaales ovsentimentaalebe ovsentimentaalemes ovsentimentaalem ovsentimentaalese
ovsjiehteles ovsjiehteles ovsjiehteles, ovsjiehtele ovsjiehtielåbpoe ovsjiehtielommes ovsjiehtelem ovsjiehtielasse
ovsjïehteles ovsjïehteles ovsjïehtele ovsjïehtelåbpoe ovsjïehtelommes ovsjïehtelem ovsjïehtelasse
ovstaeries ovstaeries ovstaeries - - ovstaeriem ovstaaran
ovtjohkeldh - ovtjohkeldh - - - -
ovtjïelke ovtjïelke ovtjïelkes ovtjïelkebe, ovtjïelkesåbpoe ovtjïelkemes, ovtjïelkesommes ovtjïelkem, ovtjïelkesem ovtjïelkese, ovtjïelkesasse
ovtryjjes ovtryjjes ovtryjjes - - ovtryjjesem ovtryjjesasse
ovuniversaale ovuniversaales, ovuniversaale ovuniversaale, ovuniversaales ovuniversaalebe ovuniversaalemes ovuniversaalem ovuniversaalese
ovvihties ovvihties ovvihties - - ovvihtiem ovvæhtan
ovvïssjehts ovvïssjehts ovvïssjehts ovvïssjehtsåbpoe ovvïssjehtsommes ovvïssjehtem ovvïssjehtasse
ovvïssjeles ovvïssjeles ovvïssjele ovvïssjielåbpoe ovvïssjielommes ovvïssjelem ovvïssjielasse
ovåehpies ovåehpies ovåehpie - - ovåehpiem ovåehpan
pakistaanen pakistaanen - - - - -
paleobotanihkeles paleobotanihkeles, paleobotanihkeles paleobotanihkeles, paleobotanihkeles - - paleobotanihkelassem, paleobotanihkelassem paleobotanihkelassese, paleobotanihkelassese
palestijnen palestijnen - - - - -
palestïjnen palestïjnen - - - - -
panaman panaman - - - - -
panegyrihkeles panegyrihkeles, panegyrihkeles panegyrihkeles, panegyrihkeles - - panegyrihkelassem, panegyrihkelassem panegyrihkelassese, panegyrihkelassese
panihkeles panihkeles, panihkeles panihkeles, panihkeles - - panihkelassem, panihkelassem panihkelassese, panihkelassese
paradoksaale paradoksaales, paradoksaale paradoksaale, paradoksaales paradoksaalebe paradoksaalemes paradoksaalem paradoksaalese
paraguayan paraguayan - - - - -
parallelle parallelle parallelles - - parallellem parallellese
partijelle partijelle partijelles - - partijellem partijellese
partipolitihkeles partipolitihkeles, partipolitihkeles partipolitihkeles, partipolitihkeles - - partipolitihkelassem, partipolitihkelassem partipolitihkelassese, partipolitihkelassese
partitaktihkeles partitaktihkeles, partitaktihkeles partitaktihkeles, partitaktihkeles - - partitaktihkelassem, partitaktihkelassem partitaktihkelassese, partitaktihkelassese
passaabele passaabele passaabeles passaabelåbpoe passaabelommes passaabelem passaabelasse
pedagogihkeles pedagogihkeles, pedagogihkeles pedagogihkeles, pedagogihkeles - - pedagogihkelassem, pedagogihkelassem pedagogihkelassese, pedagogihkelassese
pekunijæære pekunijæære pekunijææres pekunijæærebe pekunijææremes pekunijæærem pekunijæærese
penijbele penijbele penijbeles penijbelåbpoe penijbelommes penijbelem penijbelasse
perpleekse perpleekse perpleekses - - perpleeksem perpleeksese
persijen persijen - - - - -
personalpolitihkeles personalpolitihkeles, personalpolitihkeles personalpolitihkeles, personalpolitihkeles - - personalpolitihkelassem, personalpolitihkelassem personalpolitihkelassese, personalpolitihkelassese
personelle personelle personelles - - personellem personellese
peruan peruan - - - - -
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
plaavelaaketje plaavelaaketje plaavelaaketje - - plaavelaaketjem plaavelaaketjasse
plaavemasten plaavemasth, plaavemasts, plaavemasten, plaavemastes plaavemasten - - - -
plarhkoeh plarhkoeh plarhkan plarhkoehkåbpoe plarhkoehkommes - -
plastihkeles plastihkeles, plastihkeles plastihkeles, plastihkeles - - plastihkelassem, plastihkelassem plastihkelassese, plastihkelassese
platkoeh platkoeh platkan platkoehkåbpoe platkoehkommes - -
plausijbele plausijbele plausijbeles plausijbelåbpoe plausijbelommes plausijbelem plausijbelasse
pleahkah pleahkah pleahkan pleahkahkåbpoe pleahkahkommes - -
pleahkoeh pleahkoeh pleahkan pleahkoehkåbpoe pleahkoehkommes - -
pleahtjoeh pleahtjoeh pleahtjan pleahtjoehkåbpoe pleahtjoehkommes - -
pleaksjoeh pleaksjoeh pleaksjan pleaksjoehkåbpoe pleaksjoehkommes - -
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkåbpoe pleasoehkommes - -
pleasoevielieh pleasoevielieh pleasoevielieh - - - -
pliejhkie pliejhkie pliejhkie pliejhkebe pliejhkemes pliejhkiem pleajhkan
pliejhkies pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
plievhties plievhties plievhtie plievhtebe plievhtemes plievhtiem pleavhtan
plihkeles plihkeles plihkeles - - plihkelassem plihkelassese
pluaveske pluaveske pluaveske - - pluaveskem pluaveskasse
pluraale pluraales, pluraale pluraale, pluraales pluraalebe pluraalemes pluraalem pluraalese
plåjnah plåjnah plåjnan plåjnahkåbpoe plåjnahkommes - -
plænhtjah plænhtjah - - - - -
plænhtjoeh plænhtjoeh plænhtjan plænhtjoehkåbpoe plænhtjoehkommes - -
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
plïehtjes plïehtjes plïehtjes plïehtjesåbpoe plïehtjesommes - -
pneumatihkeles pneumatihkeles, pneumatihkeles pneumatihkeles, pneumatihkeles - - pneumatihkelassem, pneumatihkelassem pneumatihkelassese, pneumatihkelassese
poetihkeles poetihkeles, poetihkeles poetihkeles, poetihkeles - - poetihkelassem, poetihkelassem poetihkelassese, poetihkelassese
polemihkeles polemihkeles, polemihkeles polemihkeles, polemihkeles - - polemihkelassem, polemihkelassem polemihkelassese, polemihkelassese
politihkeles politihkeles, politihkeles politihkeles, politihkeles - - politihkelassem, politihkelassem politihkelassese, politihkelassese
polygaame polygaame polygaames - - polygaamem polygaamese
polyrytmihkeles polyrytmihkeles, polyrytmihkeles polyrytmihkeles, polyrytmihkeles - - polyrytmihkelassem, polyrytmihkelassem polyrytmihkelassese, polyrytmihkelassese
polyteknihkeles polyteknihkeles, polyteknihkeles polyteknihkeles, polyteknihkeles - - polyteknihkelassem, polyteknihkelassem polyteknihkelassese, polyteknihkelassese
pompööse pompööse pompööses - - pompöösem pompöösese
portugalen portugalen - - - - -
porööse porööse porööses - - poröösem poröösese
positïjve positïjve, positijve positïjve, positijve positïjvebe, positijvebe positïjvemes, positijvemes positïjvem, positijvem positïjvese, positijvese
postaale postaales, postaale postaale, postaales postaalebe postaalemes postaalem postaalese
postgymnasijaale postgymnasijaales, postgymnasijaale postgymnasijaale, postgymnasijaales postgymnasijaalebe postgymnasijaalemes postgymnasijaalem postgymnasijaalese
potensijaale potensijaales, potensijaale potensijaale, potensijaales potensijaalebe potensijaalemes potensijaalem potensijaalese
potensijelle potensijelle potensijelles - - potensijellem potensijellese
povlenen povlenen - - - - -
praade praade, praades praades praadebe, praadesåbpoe praademes, praadesommes praadem, praadesem praadese, praadesasse
praare praare praares praarebe, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
pragkoeh pragkoeh pragkan pragkoehkåbpoe pragkoehkommes - -
pragmatihkeles pragmatihkeles, pragmatihkeles pragmatihkeles, pragmatihkeles - - pragmatihkelassem, pragmatihkelassem pragmatihkelassese, pragmatihkelassese
praktihkeles praktihkeles, praktihkeles praktihkeles, praktihkeles - - praktihkelassem, praktihkelassem praktihkelassese, praktihkelassese
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkåbpoe prarroehkommes prarrohkem prarroehkasse
preadehtje preadehtje preadehtje - - preadehtjem preadehtjasse
preanghkah preanghkah preanghkan preanghkahkåbpoe preanghkahkommes - -
preanghkoeh preanghkoeh preanghkoeh, preanghkan preanghkoehkåbpoe, preanghkahkåbpoe preanghkoehkommes, preanghkahkommes - -
preanghkohks preanghkohks preanghkohks preanghkohkåbpoe preanghkohkommes preanghkohkem preanghkohkasse
prekæære prekæære prekææres prekæærebe prekææremes prekæærem prekæærese
presenijle presenïjle, presenijle presenïjles, presenijles presenïjlebe, presenijlebe presenïjlemes, presenijlemes presenïjlem, presenijlem presenïjlese, presenijlese
presentaabele presentaabele presentaabeles presentaabelåbpoe presentaabelommes presentaabelem presentaabelasse
presseetihkeles presseetihkeles, presseetihkeles presseetihkeles, presseetihkeles - - presseetihkelassem, presseetihkelassem presseetihkelassese, presseetihkelassese
preussenen preussenen - - - - -
prihtjies prihtjies prihtjies, pryhtjehke prihtjebe, pryhtjehkåbpoe prihtjemes, pryhtjehkommes prihtjiem, pryhtjehkem præhtjan, pryhtjehkasse
prinsipijelle prinsipijelle prinsipijelles - - prinsipijellem prinsipijellese
problematihkeles problematihkeles, problematihkeles problematihkeles, problematihkeles - - problematihkelassem, problematihkelassem problematihkelassese, problematihkelassese
profesjonelle profesjonelle profesjonelles - - profesjonellem profesjonellese
profitaabele profitaabele profitaabeles profitaabelåbpoe profitaabelommes profitaabelem profitaabelasse
pronominaale pronominaales, pronominaale pronominaale, pronominaales pronominaalebe pronominaalemes pronominaalem pronominaalese
pronominelle pronominelle pronominelles - - pronominellem pronominellese
propagandeles propagandeles propagandeles - - propagandelassem propagandelassese
propedeutihkeles propedeutihkeles, propedeutihkeles propedeutihkeles, propedeutihkeles - - propedeutihkelassem, propedeutihkelassem propedeutihkelassese, propedeutihkelassese
propedevtihkeles propedevtihkeles, propedevtihkeles propedevtihkeles, propedevtihkeles - - propedevtihkelassem, propedevtihkelassem propedevtihkelassese, propedevtihkelassese
proporsjonaale proporsjonaales, proporsjonaale proporsjonaale, proporsjonaales proporsjonaalebe proporsjonaalemes proporsjonaalem proporsjonaalese
prosessuelle prosessuelle prosessuelles - - prosessuellem prosessuellese
provinsijelle provinsijelle provinsijelles - - provinsijellem provinsijellese
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
provnetjeehpes provnetjeehpes provnetjeehpes - - provnetjeehpesem provnetjeehpesasse
provokasjovneles provokasjovneles, provokasjovneles provokasjovneles, provokasjovneles - - provokasjovnelassem, provokasjovnelassem provokasjovnelassese, provokasjovnelassese
provre provre provres provrebe provremes provrem provrese
provresth - provresth - - - -
pruvres pruvres - - - - -
prïetehtje prïetehtje prïetehtje - - prïetehtjem prïetehtjasse
prïhtjedihks prïhtjedihks prïhtjedihks - - prïhtjedihkem prïhtjedihkese
prïhtjeds prïhtjeds prïhtjede, prïhtjeds prïhtjedåbpoe prïhtjedommes prïhtjedem prïhtjedasse
pröösenahke pröösenahke - - - - -
psykedeeleles psykedeeleles psykedeeleles - - psykedeelelassem psykedeelelassese
psykolingvistihkeles psykolingvistihkeles, psykolingvistihkeles psykolingvistihkeles, psykolingvistihkeles - - psykolingvistihkelassem, psykolingvistihkelassem psykolingvistihkelassese, psykolingvistihkelassese
psykoteknihkeles psykoteknihkeles, psykoteknihkeles psykoteknihkeles, psykoteknihkeles - - psykoteknihkelassem, psykoteknihkelassem psykoteknihkelassese, psykoteknihkelassese
puerijle puerïjle, puerijle puerïjles, puerijles puerïjlebe, puerijlebe puerïjlemes, puerijlemes puerïjlem, puerijlem puerïjlese, puerijlese
puertorican puertorican - - - - -
pyroteknihkeles pyroteknihkeles, pyroteknihkeles pyroteknihkeles, pyroteknihkeles - - pyroteknihkelassem, pyroteknihkelassem pyroteknihkelassese, pyroteknihkelassese
pythagovrasen pythagovrasen - - - - -
påavrah påavrah påavran påavrahkåbpoe påavrahkommes - -
pårjoeh pårjoeh pårjan pårjoehkåbpoe pårjoehkommes - -
qutaaren qutaaren - - - - -
raadehke raadehke raadehke raadehkåbpoe raadehkommes raadehkem raadehkasse
raagkah raagkah raagkan raagkahkåbpoe raagkahkommes - -
raagkoeh raagkoeh raagkan raagkoehkåbpoe raagkoehkommes - -
raajnes raajnes raajne raajnebe raajnemes raajnem raajnese
raajnijes raajnijes raajnijes, raajnije raajnajåbpoe raajnajommes raajnijem raajnajasse
raajohth raajohth raajohth raajoehtåbpoe raajoehtommes raajohtem raajoehtasse
raarehke raarehke raarehke raarehkåbpoe raarehkommes raarehkem raarehkasse
raatsoeh raatsoeh raatsoeh raatsoehkåbpoe raatsoehkommes - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
radijaale radijaales, radijaale radijaale, radijaales radijaalebe radijaalemes radijaalem radijaalese
radijelle radijelle radijelles - - radijellem radijellese
radioteknihkeles radioteknihkeles, radioteknihkeles radioteknihkeles, radioteknihkeles - - radioteknihkelassem, radioteknihkelassem radioteknihkelassese, radioteknihkelassese
radtjehke radtjehke radtjehke radtjehkåbpoe radtjehkommes radtjehkem radtjehkasse
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesåbpoe radtjoesommes - -
radtjohke radtjohke radtjohke radtjohkåbpoe radtjohkommes radtjohkem radtjohkasse
radtsoeh radtsoeh radtsoeh radtsoehkåbpoe radtsoehkommes - -
raedtehks raedtehks raedtehke raedtehkåbpoe raedtehkommes raedtehkem raedtehkasse
raeffieladtje raeffieladtje raeffieladtje - - raeffieladtjem raeffieladtjese
raeffies raeffies raeffies raeffebe raeffemes raeffiem raaffan
raehkies raehkies raehkie raehkebe raehkemes raehkiem raahkan
raejnies raejnies raejnie raejnebe raejnemes raejniem raajnan
raerieburrie raerieburrie, raeriebuerie raerieburrie, raeriebuerie - - raerieburriem, raeriebueriem raeriebuaran, raeriebårran
ragkoeh ragkoeh ragkoeh, ragkan ragkoehkåbpoe, ragkahkåbpoe ragkoehkommes, ragkahkommes - -
rampehke rampehke - - - - -
rapsoeh rapsoeh rapsoeh rapsoehkåbpoe rapsoehkommes - -
rarhmah rarhmah rarhman rarhmahkåbpoe rarhmahkommes - -
rarhmehke rarhmehke rarhmehke rarhmehkåbpoe rarhmehkommes rarhmehkem rarhmehkasse
rarhmoeh rarhmoeh rarhman rarhmoehkåbpoe rarhmoehkommes - -
rasjonaale rasjonaales, rasjonaale rasjonaale, rasjonaales rasjonaalebe rasjonaalemes rasjonaalem rasjonaalese
rasjonelle rasjonelle rasjonelles - - rasjonellem rasjonellese
reajnas reajnas reajnas reajnasåbpoe reajnasommes reajnam reajnese
reajnoes reajnoes reajnoes reajnoesåbpoe reajnoesommes - -
realpolitihkeles realpolitihkeles, realpolitihkeles realpolitihkeles, realpolitihkeles - - realpolitihkelassem, realpolitihkelassem realpolitihkelassese, realpolitihkelassese
reangah reangah - - - - -
reangoeh reangoeh - - - - -
reangoehjuelkie reangoehjuelkie reangoehjuelkie - - reangoehjuelkiem reangoehjualkan
reavkah reavkah - - - - -
reavkoeh reavkoeh - - - - -
rebellen rebellen - - - - -
redaksjonelle redaksjonelle redaksjonelles - - redaksjonellem redaksjonellese
reegkes reegkes reegkes reegkesåbpoe reegkesommes - -
reejnes reejnes reejnes reejnebe, raajnebe reejnemes, raajnemes reejnesem reejnesasse
reelle reelle, rejelle reelles, rejelles - - reellem, rejellem reellese, rejellese
reepseslaaketje reepseslaaketje reepseslaaketje - - reepseslaaketjem reepseslaaketjasse
reepsesmasten reepsesmasth, reepsesmasts, reepsesmasten, reepsesmastes reepsesmasten - - - -
regionaale regionaales, regionaale regionaale, regionaales regionaalebe regionaalemes regionaalem regionaalese
regionalpolitihkeles regionalpolitihkeles, regionalpolitihkeles regionalpolitihkeles, regionalpolitihkeles - - regionalpolitihkelassem, regionalpolitihkelassem regionalpolitihkelassese, regionalpolitihkelassese
replihkeles replihkeles, replihkeles replihkeles, replihkeles - - replihkelassem, replihkelassem replihkelassese, replihkelassese
retorihkeles retorihkeles, retorihkeles retorihkeles, retorihkeles - - retorihkelassem, retorihkelassem retorihkelassese, retorihkelassese
reversijbele reversijbele reversijbeles reversijbelåbpoe reversijbelommes reversijbelem reversijbelasse
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
rigorööse rigorööse rigorööses - - rigoröösem rigoröösese
rituelle rituelle rituelles - - rituellem rituellese
robotihkeles robotihkeles, robotihkeles robotihkeles, robotihkeles - - robotihkelassem, robotihkelassem robotihkelassese, robotihkelassese
robotteknihkeles robotteknihkeles, robotteknihkeles robotteknihkeles, robotteknihkeles - - robotteknihkelassem, robotteknihkelassem robotteknihkelassese, robotteknihkelassese
romanijen romanijen - - - - -
romantihkeles romantihkeles, romantihkeles romantihkeles, romantihkeles - - romantihkelassem, romantihkelassem romantihkelassese, romantihkelassese
rompele rompele rompele rompelåbpoe rompelommes rompelem rompelasse
rotjkes rotjkes rotjkes rotjkesåbpoe rotjkesommes - -
rovnegs rovnegs, rovneges, rovnege rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnegåbpoe rovnegommes rovnegem rovnegasse
rovneligs rovneligs rovneligs - - - -
royaale royaales, royaale royaale, royaales royaalebe royaalemes royaalem royaalese
rubrihkeles rubrihkeles, rubrihkeles rubrihkeles, rubrihkeles - - rubrihkelassem, rubrihkelassem rubrihkelassese, rubrihkelassese
rudtjege rudtjege rudtjege rudtjebe, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes rudtjegem rudtjegasse
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes rupmiem råpman
russlaanten russlaanten - - - - -
rustihkeles rustihkeles, rustihkeles rustihkeles, rustihkeles - - rustihkelassem, rustihkelassem rustihkelassese, rustihkelassese
rutjkes rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkåbpoe, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem rutjkehkasse
rwandan rwandan - - - - -
ryjhkehks ryjhkehke, ryjhkehks ryjhkehke, ryjhkehks ryjhkehkåbpoe ryjhkehkommes ryjhkehkem ryjhkehkasse
rytmihkeles rytmihkeles, rytmihkeles rytmihkeles, rytmihkeles - - rytmihkelassem, rytmihkelassem rytmihkelassese, rytmihkelassese
ryöktehke - ryöktehke ryöktehkåbpoe ryöktehkommes ryöktehkem ryöktehkasse
råadtsah råadtsah råadtsah råadtsahkåbpoe råadtsahkommes råadtsam råadtsese
råadtsoeh råadtsoeh råadtsan råadtsoehkåbpoe råadtsoehkommes - -
råaptah råaptah råaptan råaptahkåbpoe råaptahkommes - -
råarhvah råarhvah råarhvan råarhvahkåbpoe råarhvahkommes - -
råasehtje råasehtje råasehtje - - råasehtjem råasehtjasse
råasohke råasohke råasohke råasoehkåbpoe råasoehkommes råasohkem råasoehkasse
råasohtje råasohtje råasohtje - - råasohtjem råasoehtjasse
råatjkah råatjkah råatjkah råatjkahkåbpoe råatjkahkommes råatjkam råatjkese
råatjkas råatjkas råatjkas råatjkasåbpoe råatjkasommes råatjkam råatjkese
råatjkoeh råatjkoeh råatjkoeh råatjkoehkåbpoe råatjkoehkommes - -
råavhtsah råavhtsah råavhtsan, råavhtsa råavhtsakåbpoe råavhtsakommes råavhtsam råavhtsese
råavhtsoeh råavhtsoeh råavhtsan råavhtsoehkåbpoe råavhtsoehkommes - -
rådtege rådtege rådtege - - rådtegem rådtegasse
råentjies råentjies - - - - -
råetnjies råetnjies - - - - -
råevhnjeds råevhnjeds råevhnjede, råevhnjeds råevhnjiedåbpoe råevhnjiedommes råevhnjedem råevhnjiedasse
råffoeh råffoeh råffan råffoehkåbpoe råffoehkommes - -
rånhtjoeh rånhtjoeh rånhtjan rånhtjoehkåbpoe rånhtjoehkommes - -
råpsoeh råpsoeh råpsoeh råpsoehkåbpoe råpsoehkommes - -
rårhvah rårhvah rårhvah rårhvahkåbpoe rårhvahkommes rårhvam rårhvese
råtjkoeh råtjkoeh råtjkoeh råtjkoehkåbpoe råtjkoehkommes - -
råågkehke råågkehke råågkehke råågkehkåbpoe råågkehkommes råågkehkem råågkehkasse
rååjnehke rååjnehke rååjnehke rååjnehkåbpoe rååjnehkommes rååjnehkem rååjnehkasse
rååpehke rååpehke rååpehke rååpehkåbpoe rååpehkommes rååpehkem rååpehkasse
rååpsehke rååpsehke rååpsehke rååpsehkåbpoe rååpsehkommes rååpsehkem rååpsehkasse
rædtsoeh rædtsoeh rædtsoeh rædtsoehkåbpoe rædtsoehkommes - -
rædvah rædvah rædvan rædvahkåbpoe rædvahkommes - -
ræhpas ræhpas ræhpas ræhpasåbpoe ræhpasommes ræhpam ræhpese
ræjhkas ræjhkas ræjhkas ræjhkasåbpoe ræjhkasommes ræjhkam ræjhkese
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes - -
ræjkoes ræjkoes ræjkoes ræjkasåbpoe ræjkasommes - -
rærvah rærvah rærvan rærvahkåbpoe rærvahkommes - -
ræsnoeh ræsnoeh ræsnoeh ræsnoehkåbpoe ræsnoehkommes - -
rïejhpegidtes rïejhpegidtes - - - - -
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
rïektes rïektes rïekte rïektebe rïektemes rïektem rïektese
rïhpes rïhpes rïhpes rïhpesåbpoe rïhpesommes - -
rööpses reepses, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
rööpsesisse rööpsesisse rööpsesisse - - rööpsesissem rööpsesissese
rööpseslaaketje rööpseslaaketje rööpseslaaketje - - rööpseslaaketjem rööpseslaaketjasse
rööpsesmasten rööpsesmasth, rööpsesmasts, rööpsesmasten, rööpsesmastes rööpsesmasten - - - -
saadteske saadteske saadteske - - saadteskem saadteskasse
saajhpe saajhpe saajhpes saajhpebe, saajhpesåbpoe saajhpemes, saajhpesommes saajhpem, saajhpesem saajhpese, saajhpesasse
saajnes saajnes saajne saajnebe saajnemes saajnem saajnese
saajpe saajpe saajpes saajpebe, saajpesåbpoe saajpemes, saajpesommes saajpem, saajpesem saajpese, saajpesasse
saajse saajse saajses saajsebe, saajsesåbpoe saajsemes, saajsesommes saajsem, saajsesem saajsese, saajsesasse
saakse saakse saakses saaksebe, saaksesåbpoe saaksemes, saaksesommes saaksem, saaksesem saaksese, saaksesasse
saangerdæjja saangerdæjja - - - - -
saasne saasne - - - - -
saasneme - saasneme - - - -
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
sabjoeh sabjoeh sabjan sabjoehkåbpoe sabjoehkommes - -
sabjoehtjelmie sabjoehtjelmie sabjoehtjelmie - - sabjoehtjelmiem sabjoehtjalman
sablehtje sablehtje sablehtje - - sablehtjem sablehtjasse
sabtje sabtje, sabtjes sabtjes sabtjebe, sabtjesåbpoe sabtjemes, sabtjesommes sabtjem, sabtjesem sabtjese, sabtjesasse
sachsen sachsen - - - - -
sadteres sadteres sadteres, sadtere sadteråbpoe sadterommes sadterem sadterasse
saegkie saegkie saagkehke saegkebe, saagkehkåbpoe saegkemes, saagkehkommes saagkehkem saagkehkasse
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes saejkiem saajkan
saejnedh saejnedh - - - - -
saelhtehks saelhtehks saelhtehke saelhtiehkåbpoe saelhtiehkommes saelhtehkem saelhtiehkasse
saelhtehth saelhtehth saelhtehth saelhtiehtåbpoe saelhtiehtommes saelhtehtem saelhtiehtasse
saelhtehts saelhtehts saelhtehts saelhtiehtsåbpoe saelhtiehtsommes saelhtehtem saelhtiehtasse
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
saevries saevries saevrie, saevries saevrebe saevremes saevriem saavran
sahpah sahpah sahpah sahpahkåbpoe sahpahkommes sahpam sahpese
sahpoeh sahpoeh sahpoeh sahpoehkåbpoe sahpoehkommes - -
sakraale sakraales, sakraale sakraale, sakraales sakraalebe sakraalemes sakraalem sakraalese
saksen saksen - - - - -
salvadovren salvadovren - - - - -
samhtjas samhtjas samhtjan samhtjakåbpoe samhtjakommes - -
samhtje samhtje, samhtjes samhtjes samhtjesåbpoe samhtjesommes samhtjesem samhtjesasse
samkas samkas samkan samkakåbpoe samkakommes - -
samskas samskas samskan samskakåbpoe samskakommes - -
samskoes samskoes samskan samskoesåbpoe samskoesommes - -
sapkes sapkes sapkes sapkesåbpoe sapkesommes - -
saptjah saptjah saptjan saptjahkåbpoe saptjahkommes - -
saptjas saptjas saptjan saptjakåbpoe saptjakommes - -
saptjoeh saptjoeh saptjoeh, saptjan saptjoehkåbpoe, saptjahkåbpoe saptjoehkommes, saptjahkommes - -
sapts sapts sapts saptsesåbpoe saptsesommes - -
sarhkah sarhkah sarhka - - sarhkam sarhkese
sarhkehtje sarhkehtje sarhkehtje - - sarhkehtjem sarhkehtjasse
sarhkes sarhkes sarhka - - - -
sarhpah sarhpah sarhpan sarhpahkåbpoe sarhpahkommes - -
sarhvoeh sarhvoeh sarhvoeh, sarhvan sarhvoehkåbpoe, sarhvahkåbpoe sarhvoehkommes, sarhvahkommes - -
saudi-araabijen saudi-araabijen - - - - -
savsah savsah savsan savsahkåbpoe savsahkommes - -
seadtas seadtas seadtas seadtasåbpoe seadtasommes seadtam seadtese
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesåbpoe seadtoesommes - -
seajke seajke seajke seajkebe seajkemes seajkem seajkese
seajkes seajkes seajkes seajkasåbpoe seajkasommes - -
seajkoes seajkoes seajkoes seajkoesåbpoe seajkoesommes - -
seakoes seakoes seakoes seakoesåbpoe seakoesommes - -
seammalaaketje seammalaaketje seammalaaketje - - seammalaaketjem seammalaaketjasse
seammaleejnes seammaleejns, seammaleejnes - - - - -
seammaplieres seammaplieres - - - - -
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
searrah searrah searran searrahkåbpoe searrahkommes - -
searroeh searroeh searran - - - -
seassoeh seassoeh seassoeh seassoehkåbpoe seassoehkommes - -
seatadihks seatadihks seatadihks - - seatadihkem seatadihkese
seejke seejke seejke seejkebe seejkemes seejkem seejkese
seejnes seejnes seejne seejnebe seejnemes seejnem seejnese
seekes seekes seekes seekesåbpoe seekesommes - -
seerkehke seerkehke seerkehke seerkehkåbpoe seerkehkommes seerkehkem seerkehkasse
sehpeles sehpeles sehpeles, sehpele sehpielåbpoe sehpielommes sehpelem sehpielasse
sehpieldihks sehpieldihks sehpieldihks - - sehpieldihkem sehpieldihkese
seismihkeles seismihkeles, seismihkeles seismihkeles, seismihkeles - - seismihkelassem, seismihkelassem seismihkelassese, seismihkelassese
seksualpolitihkeles seksualpolitihkeles, seksualpolitihkeles seksualpolitihkeles, seksualpolitihkeles - - seksualpolitihkelassem, seksualpolitihkelassem seksualpolitihkelassese, seksualpolitihkelassese
seksuelle seksuelle seksuelles - - seksuellem seksuellese
sekundæære sekundæære sekundææres sekundæærebe sekundææremes sekundæærem sekundæærese
semantihkeles semantihkeles, semantihkeles semantihkeles, semantihkeles - - semantihkelassem, semantihkelassem semantihkelassese, semantihkelassese
semhkies semhkies semhkie, semhkies semhkebe semhkemes semhkiem samhkan
semiotihkeles semiotihkeles, semiotihkeles semiotihkeles, semiotihkeles - - semiotihkelassem, semiotihkelassem semiotihkelassese, semiotihkelassese
senegaalen senegaalen - - - - -
senijle senïjle, senijle senïjles, senijles senïjlebe, senijlebe senïjlemes, senijlemes senïjlem, senijlem senïjlese, senijlese
sensijbele sensijbele sensijbeles sensijbelåbpoe sensijbelommes sensijbelem sensijbelasse
sensuelle sensuelle sensuelles - - sensuellem sensuellese
sentimentaale sentimentaales, sentimentaale sentimentaale, sentimentaales sentimentaalebe sentimentaalemes sentimentaalem sentimentaalese
sentraale sentraales, sentraale sentraale, sentraales sentraalebe sentraalemes sentraalem sentraalese
sentrallyrihkeles sentrallyrihkeles, sentrallyrihkeles sentrallyrihkeles, sentrallyrihkeles - - sentrallyrihkelassem, sentrallyrihkelassem sentrallyrihkelassese, sentrallyrihkelassese
sentrifugaale sentrifugaales, sentrifugaale sentrifugaale, sentrifugaales sentrifugaalebe sentrifugaalemes sentrifugaalem sentrifugaalese
serbijen serbijen - - - - -
serebraale serebraales, serebraale serebraale, serebraales serebraalebe serebraalemes serebraalem serebraalese
servijle servïjle, servijle servïjles, servijles servïjlebe, servijlebe servïjlemes, servijlemes servïjlem, servijlem servïjlese, servijlese
servoteknihkeles servoteknihkeles, servoteknihkeles servoteknihkeles, servoteknihkeles - - servoteknihkelassem, servoteknihkelassem servoteknihkelassese, servoteknihkelassese
setnies setnies - - - - -
sfragistihkeles sfragistihkeles, sfragistihkeles sfragistihkeles, sfragistihkeles - - sfragistihkelassem, sfragistihkelassem sfragistihkelassese, sfragistihkelassese
sibijren sibijren - - - - -
sibïrske sibïrske sibïrskes - - sibïrskem sibïrskese
sicilijen sicilijen - - - - -
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
siengeles siengeles siengeles, siengele siengielåbpoe siengielommes siengelem siengielasse
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
sijngeres sijngeres sijngeres sijngeråbpoe sijngerommes sijngerem sijngerasse
sijngers sijngers sijngers sijngieråbpoe sijngierommes sijngerem sijngierasse
silhkes silhkes silhkes silhkesåbpoe silhkesommes - -
sillere sillere - - - - -
singaleesen singaleesen - - - - -
sirriebualehke sirriebualehke sirriebualehke sirriebualehkåbpoe sirriebualehkommes sirriebualehkem sirriebualehkasse
sirrieburrie sirrieburrie, sirriebuerie sirrieburrie, sirriebuerie - - sirrieburriem, sirriebueriem sirriebuaran, sirriebårran
sivijle sivïjle, sivijle sivïjles, sivijles sivïjlebe, sivijlebe sivïjlemes, sivijlemes sivïjlem, sivijlem sivïjlese, sivijlese
sjaareske sjaareske sjaareske - - sjaareskem sjaareskasse
sjaavodh sjaavodh sjaavodh sjaavodåbpoe sjaavodommes sjaavodem sjaavodasse
sjaavohth sjaavohth sjaavohth sjaavohtåbpoe sjaavohtommes sjaavohtem sjaavohtasse
sjadteles sjadteles sjadteles, sjadtele sjadtelåbpoe sjadtelommes sjadtelem sjadtelasse
sjaevehth sjaevehth sjaevehth sjaeviehtåbpoe sjaeviehtommes sjaevehtem sjaeviehtasse
sjaevehts sjaevehts sjaevehts sjaeviehtsåbpoe sjaeviehtsommes sjaevehtem sjaeviehtasse
sjalhkah sjalhkah sjalhkah sjalhkahkåbpoe sjalhkahkommes sjalhkam sjalhkese
sjalhkoeh sjalhkoeh sjalhkoeh sjalhkoehkåbpoe sjalhkoehkommes - -
sjalkes sjalkes sjalkes sjalkesåbpoe sjalkesommes - -
sjalloeh sjalloeh sjallan sjalloehkåbpoe sjalloehkommes - -
sjeavehth sjeavehth sjeavehth sjeavehtåbpoe sjeavehtommes sjeavehtem sjeavehtasse
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
sjenerööse sjenerööse sjenerööses - - sjeneröösem sjeneröösese
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
sjiepsies sjiepsies sjiepsies sjiepsebe sjiepsemes sjiepsiem sjeapsan
sjiepsjies sjiepsjies sjiepsjies sjiepsjebe sjiepsjemes sjiepsjiem sjeapsjan
sjievnjies sjievnjies sjievnjies sjievnjiesåbpoe sjievnjiesommes - -
sjikanööse sjikanööse sjikanööses - - sjikanöösem sjikanöösese
sjojmehke sjojmehke sjojmehke sjojmehkåbpoe sjojmehkommes sjojmehkem sjojmehkasse
sjuaksjah sjuaksjah - - - - -
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
sjuevnjies sjuevnjies sjuevnjies sjuevnjiesåbpoe sjuevnjiesommes - -
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
sjïdtehtje sjïdtehtje sjïdtehtje - - sjïdtehtjem sjïdtehtjasse
sjïehteles sjïehteles sjïehtele sjïehtelåbpoe sjïehtelommes sjïehtelem sjïehtelasse
sjïekeds sjïekeds sjïekeds sjïekedåbpoe sjïekedommes sjïekedem sjïekedasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
sjïjjehke sjïjjehke sjïjjehke sjïjjehkåbpoe sjïjjehkommes sjïjjehkem sjïjjehkasse
skaadtjerdæjja skaadtjerdæjja - - - - -
skaajhvoeh skaajhvoeh skaajhvoeh skaajhvoehkåbpoe skaajhvoehkommes - -
skaajle skaajle skaajle skaajlebe skaajlemes skaajlem skaajlese
skaajmes skaajmes skaajmes, skaajmehke skaajmesåbpoe, skaajmehkåbpoe skaajmesommes, skaajmehkommes skaajmehkem skaajmehkasse
skaajmoes skaajmoes skaajmoes, skaajmes skaajmasåbpoe skaajmasommes skaajmesem skaajmesasse
skaajmohke skaajmohke skaajmohke skaajmoehkåbpoe skaajmoehkommes skaajmohkem skaajmoehkasse
skaajvele skaajvele skaajvele skaajvelåbpoe skaajvelommes skaajvelem skaajvelasse
skaamehts skaamehts skaamehts skaamehtsåbpoe skaamehtsommes skaamehtem skaamehtasse
skaanjkah skaanjkah skaanjkah skaanjkahkåbpoe skaanjkahkommes skaanjkam skaanjkese
skaanjkoeh skaanjkoeh skaanjkoeh skaanjkoehkåbpoe skaanjkoehkommes - -
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtehkese, skaavhtegese
skabroeh skabroeh skabroeh, skabran skabroehkåbpoe, skabrahkåbpoe skabroehkommes, skabrahkommes - -
skaejlehke skaejlehke skaejlehke skaejlehkåbpoe skaejlehkommes skaejlehkem skaejlehkasse
skaejlies skaejlies skaejlie, skaejlies skaejlebe skaejlemes skaejliem skaajlan
skaemehts skaemehts skaemehts skaemiehtsåbpoe skaemiehtsommes skaemehtem skaemiehtasse
skaemiehtadtje - skaemiehtadtje - - skaemiehtadtjem skaemiehtadtjese
skaepies skaepies skaepie, skaepies skaepebe skaepemes skaepiem skaapan
skaglah skaglah skaglan skaglahkåbpoe skaglahkommes - -
skagrah skagrah skagran skagrahkåbpoe skagrahkommes - -
skahtjah skahtjah skahtjan skahtjahkåbpoe skahtjahkommes - -
skajkoeh skajkoeh skajkoeh skajkoehkåbpoe skajkoehkommes - -
skalnjah skalnjah skalnjan skalnjahkåbpoe skalnjahkommes - -
skandinaavijen skandinaavijen - - - - -
skandinavistihkeles skandinavistihkeles, skandinavistihkeles skandinavistihkeles, skandinavistihkeles - - skandinavistihkelassem, skandinavistihkelassem skandinavistihkelassese, skandinavistihkelassese
skarrehtje skarrehtje skarrehtje - - skarrehtjem skarrehtjasse
skavhrah skavhrah - - - - -
skeajah skeajah - - - - -
skeajroeh skeajroeh skeajroeh skeajroehkåbpoe skeajroehkommes - -
skealhkoeh skealhkoeh skealhkoen skealhkoehkåbpoe skealhkoehkommes - -
skealka skealka - - - - -
skealmoeh skealmoeh - - - - -
skeamtjan - skeamtjan - - - -
skearhpoeh skearhpoeh skearhpoen skearhpoehkåbpoe skearhpoehkommes - -
skearmah skearmah skearmah skearmahkåbpoe skearmahkommes skearmam skearmese
skearmoeh skearmoeh skearmoeh skearmoehkåbpoe skearmoehkommes - -
skearmohke skearmohke skearmohke skearmoehkåbpoe skearmoehkommes skearmohkem skearmoehkasse
skearrehks skearrehke, skearrehks skearrehke, skearrehks skearrehkåbpoe skearrehkommes skearrehkem skearrehkasse
skeavehke skeavehke, skeavehks skeavehke, skeavehks skeavehkåbpoe skeavehkommes skeavehkem skeavehkasse
skihkeles skihkeles skihkeles - - skihkelassem skihkelassese
skolastihkeles skolastihkeles, skolastihkeles skolastihkeles, skolastihkeles - - skolastihkelassem, skolastihkelassem skolastihkelassese, skolastihkelassese
skottlaanten skottlaanten - - - - -
skovvehtje skovvehtje skovvehtje - - skovvehtjem skovvehtjasse
skraajvoeh skraajvoeh skraajvan skraajvoehkåbpoe skraajvoehkommes - -
skramhkas skramhkas - - - - -
skrapmoeh skrapmoeh skrapmoeh skrapmoehkåbpoe skrapmoehkommes - -
skreahpoeh skreahpoeh skreahpoeh skreahpoehkåbpoe skreahpoehkommes - -
skrovhpes skrovhpes skrovhpes skrovhpesåbpoe skrovhpesommes - -
skråadtjoeh skråadtjoeh skråadtjan skråadtjoehkåbpoe skråadtjoehkommes - -
skråajhpa skråajhpa skråajhpa skråajhpebe skråajhpemes skråajhpam skråajhpese
skråajhpoeh skråajhpoeh skråajhpan skråajhpoehkåbpoe skråajhpoehkommes - -
skråajhvan skråajhvan skråajhvan - - - -
skråanhkoeh skråanhkoeh skråanhkan skråanhkoehkåbpoe skråanhkoehkommes - -
skrådtjoeh skrådtjoeh skrådtjan skrådtjoehkåbpoe skrådtjoehkommes - -
skråmhkoes skråmhkoes - - - - -
skråmhpoeh skråmhpoeh skråmhpoeh skråmhpoehkåbpoe skråmhpoehkommes - -
skualah skualah - - - - -
skuallah skuallah skuallan - - - -
skualloeh skualloeh skuallan skualloehkåbpoe skualloehkommes - -
skuapmah skuapmah skuapman - - - -
skuekierdihks skuekierdihks skuekierdihks - - skuekierdihkem skuekierdihkese
skuvlegrammatihkeles skuvlegrammatihkeles, skuvlegrammatihkeles skuvlegrammatihkeles, skuvlegrammatihkeles - - skuvlegrammatihkelassem, skuvlegrammatihkelassem skuvlegrammatihkelassese, skuvlegrammatihkelassese
skuvlematematihkeles skuvlematematihkeles, skuvlematematihkeles skuvlematematihkeles, skuvlematematihkeles - - skuvlematematihkelassem, skuvlematematihkelassem skuvlematematihkelassese, skuvlematematihkelassese
skåabpoes skåabpoes - - - - -
skåalloeh skåalloeh skåalloeh, skåallan skåalloehkåbpoe, skåallahkåbpoe skåalloehkommes, skåallahkommes - -
skåarkoeh skåarkoeh skåarkoeh skåarkoehkåbpoe skåarkoehkommes - -
skåatske skåatske skåatskes skåatskebe skåatskemes skåatskem skåatskese
skåavrah skåavrah skåavrah skåavrahkåbpoe skåavrahkommes skåavram skåavrese
skåavroeh skåavroeh skåavroeh skåavroehkåbpoe skåavroehkommes - -
skåernehks skåernehks skåernehke skåerniehkåbpoe skåerniehkommes skåernehkem skåerniehkasse
skåernies skåernies skåernies, skåernehke skåernebe, skåerniehkåbpoe skåernemes, skåerniehkommes skåerniem, skåernehkem skåerniehkasse, skåarnan
skågloeh skågloeh skåglan skågloehkåbpoe skågloehkommes - -
skågroeh skågroeh skågroeh skågroehkåbpoe skågroehkommes - -
skåhpoeh skåhpoeh - - - - -
skåhpoes skåhpoes skåhpoes skåhpoesåbpoe skåhpoesommes - -
skåhtjoeh skåhtjoeh skåhtjan skåhtjoehkåbpoe skåhtjoehkommes - -
skåhtjoejuelkie skåhtjoejuelkie skåhtjoejuelkie - - skåhtjoejuelkiem skåhtjoejualkan
skålnjah skålnjah skålnjan skålnjahkåbpoe skålnjahkommes - -
skålnjoeh skålnjoeh skålnjoeh skålnjoehkåbpoe skålnjoehkommes - -
skæjhkah skæjhkah skæjhkan skæjhkahkåbpoe skæjhkahkommes - -
skærrehks skærrehks skærrehke skærrehkåbpoe skærrehkommes skærrehkem skærrehkasse
skætjkoeh skætjkoeh skætjkoeh skætjkoehkåbpoe skætjkoehkommes - -
skïebtje skïebtje skïebtjes skïebtjebe, skïebtjesåbpoe skïebtjemes, skïebtjesommes skïebtjem, skïebtjesem skïebtjese, skïebtjesasse
skïebtjeles skïebtjeles skïebtjele skïebtjelåbpoe skïebtjelommes skïebtjelem skïebtjelasse
skïelhkes skïelhkes skïelhkes skïelhkesåbpoe skïelhkesommes - -
skïelme skïelme, skïelmes skïelmes skïelmebe, skïelmesåbpoe skïelmemes, skïelmesommes skïelmem, skïelmesem skïelmese, skïelmesasse
skïelpe skïelpe, skïelpes skïelpes skïelpebe, skïelpesåbpoe skïelpemes, skïelpesommes skïelpem, skïelpesem skïelpese, skïelpesasse
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
skïemtjeles skïemtjeles skïemtjeles, skïemtjele skïemtjelåbpoe skïemtjelommes skïemtjelem skïemtjelasse
skïerkes skïerkes skïerkes skïerkesåbpoe skïerkesommes - -
slaabrah slaabrah slaabrah slaabrahkåbpoe slaabrahkommes slaabram slaabrese
slaabroeh slaabroeh slaabroeh slaabroehkåbpoe slaabroehkommes - -
slaahpoegeeles slaahpoegeeles slaahpoegeeles, slaahpoegåålehke slaahpoegeelesåbpoe, slaahpoegåålehkåbpoe slaahpoegeelesommes, slaahpoegåålehkommes slaahpoegåålehkem slaahpoegåålehkasse
slaahpoegåålehke slaahpoegåålehke slaahpoegåålehke slaahpoegåålehkåbpoe slaahpoegåålehkommes slaahpoegåålehkem slaahpoegåålehkasse
slaajvoeh slaajvoeh slaajvan slaajvoehkåbpoe slaajvoehkommes - -
slaapoeh slaapoeh slaapoeh slaapoehkåbpoe slaapoehkommes - -
slaaptjah slaaptjah slaaptjan slaaptjahkåbpoe slaaptjahkommes - -
slaatjijes slaatjijes, slaatjijs slaatjije - - slaatjijem slaatjijasse
slaave slaave - - - - -
slaavvah slaavvah slaavvan slaavvahkåbpoe slaavvahkommes - -
slabnjoeh slabnjoeh slabnjan slabnjoehkåbpoe slabnjoehkommes - -
slabrah slabrah slabran slabrahkåbpoe slabrahkommes - -
slabroeh slabroeh slabroeh, slabran slabroehkåbpoe, slabrahkåbpoe slabroehkommes, slabrahkommes - -
slaetsies slaetsies slaetsie, slaetsies slaetsebe slaetsemes slaetsiem slaatsan
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
slajvah slajvah slajvan slajvahkåbpoe slajvahkommes - -
slajvedihks slajvedihks slajvedihks - - slajvedihkem slajvedihkese
slajvoeh slajvoeh slajvoeh, slajvan slajvoehkåbpoe, slajvahkåbpoe slajvoehkommes, slajvahkommes - -
slapmah slapmah slapman - - - -
slapmoeh slapmoeh slapmoeh, slapman slapmoehkåbpoe, slapmahkåbpoe slapmoehkommes, slapmahkommes - -
slapsoeh slapsoeh slapsoeh slapsoehkåbpoe slapsoehkommes - -
slassoeh slassoeh slassoeh, slassan slassoehkåbpoe, slassahkåbpoe slassoehkommes, slassahkommes - -
slavistihkeles slavistihkeles, slavistihkeles slavistihkeles, slavistihkeles - - slavistihkelassem, slavistihkelassem slavistihkelassese, slavistihkelassese
slavvah slavvah slavvan - - - -
slavvoeh slavvoeh slavvan - - - -
sleadtjah sleadtjah sleadtjan - - - -
sleadtjoeh sleadtjoeh sleadtjan - - - -
sleagrah sleagrah sleagran - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - - -
sleantjah sleantjah sleantjan - - - -
sleapmoeh sleapmoeh sleapmoeh sleapmoehkåbpoe sleapmoehkommes - -
slearkoeh slearkoeh slearkoeh slearkoehkåbpoe slearkoehkommes - -
sleatjah sleatjah sleatjan - - - -
sleatjijs sleatjijs - - - - -
sleatsijs sleatsijs - - - - -
sleavnah sleavnah sleavnan sleavnahkåbpoe sleavnahkommes - -
sleavnjoeh sleavnjoeh sleavnjan sleavnjoehkåbpoe sleavnjoehkommes - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
sleekes sleekes sleekes sleekesåbpoe sleekesommes - -
slehties slehties slehtie, slehties slehtebe slehtemes slehtiem slahtan
slovaakijen slovaakijen - - - - -
slovve slovve slovve slovvebe slovvemes slovvem slovvese
slovves slovves slovves slovvesåbpoe slovvesommes - -
sluekies sluekies sluekie, sluekies sluekebe sluekemes sluekiem sluakan
sluenies sluenies sluenie, sluenies sluenebe sluenemes slueniem sluanan
slåaptjah slåaptjah slåaptjan slåaptjahkåbpoe slåaptjahkommes - -
slåaptjoeh slåaptjoeh slåaptjan slåaptjoehkåbpoe slåaptjoehkommes - -
slæjjan - slæjjan - - - -
slæntjoeh slæntjoeh slæntjan slæntjoehkåbpoe slæntjoehkommes - -
smaajloes smaajloes smaajloes smaajloesåbpoe smaajloesommes - -
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
smaejlies smaejlies smaejlies - - smaejliem smaajlan
smaejvies smaejvies smaejvies, smååjvehke smaejvebe, smååjvehkåbpoe smaejvemes, smååjvehkommes smaejviem, smååjvehkem smaajvan, smååjvehkasse
smaekeds smaekeds smaekede, smaekeds smaekiedåbpoe smaekiedommes smaekedem smaekiedasse
smealoeh smealoeh smealan smealoehkåbpoe smealoehkommes - -
smealuktie smealuktie smealuktie - - smealuktiem smealåktan
smeelnjeh smeelnjeh - - - - -
smohkes smohkes smohken smohkesåbpoe smohkesommes - -
smuahkah smuahkah smuahkan smuahkahkåbpoe smuahkahkommes - -
snaare snaare snaares snaerebe sneeremes snaarem snaarese
snaarhkehtje snaarhkehtje snaarhkehtje - - snaarhkehtjem snaarhkehtjasse
snadtjoeh snadtjoeh snadtjoeh snadtjoehkåbpoe snadtjoehkommes - -
snaebpie - snaebpie - - - -
snaehpies snaehpies snaehpie - - snaehpiem snaahpan
snaerkehtje snaerkehtje snaerkehtje - - snaerkehtjem snaerkehtjasse
snaevkies snaevkies snaevkie, snaevkies snaevkebe snaevkemes snaevkiem snaavkan
snajvah snajvah snajvan snajvahkåbpoe snajvahkommes - -
snajvoeh snajvoeh snajvan snajvoehkåbpoe snajvoehkommes - -
snarroeh snarroeh snarroeh snarroehkåbpoe snarroehkommes - -
snartjas snartjas snartjan snartjakåbpoe snartjakommes - -
snarvah snarvah snarvan snarvahkåbpoe snarvahkommes - -
snavrah snavrah snavran snavrahkåbpoe snavrahkommes - -
sneehpes sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
snjadtjoeh snjadtjoeh snjadtjan snjadtjoehkåbpoe snjadtjoehkommes - -
snjadtsah snjadtsah snjadtsan snjadtsahkåbpoe snjadtsahkommes - -
snjahpeds snjahpeds snjahpede, snjahpeds snjahpedåbpoe snjahpedommes snjahpedem snjahpedasse
snjallah snjallah snjallan snjallahkåbpoe snjallahkommes - -
snjaltje snjaltje - - - - -
snjatjkah snjatjkah snjatjkah snjatjkahkåbpoe snjatjkahkommes snjatjkam snjatjkese
snjatjkoeh snjatjkoeh snjatjkoeh snjatjkoehkåbpoe snjatjkoehkommes - -
snjealhkadihks snjealhkadihks snjealhkadihks - - snjealhkadihkem snjealhkadihkese
snjearvoeh snjearvoeh snjearvoeh snjearvoehkåbpoe snjearvoehkommes - -
snjeelhkedihks snjeelhkedihks snjeelhkedihks - - snjeelhkedihkem snjeelhkedihkese
snjuhtjeles snjuhtjeles snjuhtjele snjuhtjielåbpoe snjuhtjielommes snjuhtjelem snjuhtjielasse
snjåammah snjåammah snjåamman snjåammahkåbpoe snjåammahkommes - -
snjåammoeh snjåammoeh snjåamman snjåammoehkåbpoe snjåammoehkommes - -
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan snjåhtjoehkåbpoe snjåhtjoehkommes - -
snjålloeh snjålloeh snjållan snjålloehkåbpoe snjålloehkommes - -
snjædtjah snjædtjah snjædtjan snjædtjahkåbpoe snjædtjahkommes - -
snjæjhtjah snjæjhtjah snjæjhtjan snjæjhtjahkåbpoe snjæjhtjahkommes - -
snjæjhtjoeh snjæjhtjoeh snjæjhtjoeh, snjæjhtjan snjæjhtjoehkåbpoe, snjæjhtjahkåbpoe snjæjhtjoehkommes, snjæjhtjahkommes - -
snjætjkoeh snjætjkoeh snjætjkoeh, snjætjkan snjætjkoehkåbpoe, snjætjkahkåbpoe snjætjkoehkommes, snjætjkahkommes - -
snuelies snuelies snuelies snueliesåbpoe snueliesommes - -
snåagkoeh snåagkoeh snoegke, snåagkoeh snåagkoehkåbpoe snåagkoehkommes - -
snåalah snåalah - - - - -
snåale snåale snåale snåalebe snåalemes snåalem snåalese
snåhkoeh snåhkoeh snåhkoeh snåhkoehkåbpoe snåhkoehkommes - -
snårhpoeh snårhpoeh snårhpan snårhpoehkåbpoe snårhpoehkommes - -
snårvoeh snårvoeh snårvoeh snårvoehkåbpoe snårvoehkommes - -
snærroeh snærroeh snærroeh snærroehkåbpoe snærroehkommes - -
snïrrehtje snïrrehtje snïrrehtje - - snïrrehtjem snïrrehtjasse
soejhkele soejhkele soejhkele soejhkelåbpoe soejhkelommes soejhkelem soejhkelasse
soelege soelege soelege - - soelegem soelegasse
soelegs soelegs soelegs soelegåbpoe soelegommes soelegem soelegasse
soelijs soelijs - - - - -
soevedihks soevedihks soevedihks - - soevedihkem soevedihkese
soeves soeves - - - - -
sofistihkeles sofistihkeles, sofistihkeles sofistihkeles, sofistihkeles - - sofistihkelassem, sofistihkelassem sofistihkelassese, sofistihkelassese
sojjehtje sojjehtje sojjehtje - - sojjehtjem sojjehtjasse
sokratihkeles sokratihkeles, sokratihkeles sokratihkeles, sokratihkeles - - sokratihkelassem, sokratihkelassem sokratihkelassese, sokratihkelassese
somaalijen somaalijen - - - - -
sommedihks sommedihks sommedihks - - sommedihkem sommedihkese
soptses soptses soptses soptsesåbpoe soptsesommes - -
sorrehtje sorrehtje sorrehtje - - sorrehtjem sorrehtjasse
sorreske sorreske sorreske - - sorreskem sorreskasse
sosialpolitihkeles sosialpolitihkeles, sosialpolitihkeles sosialpolitihkeles, sosialpolitihkeles - - sosialpolitihkelassem, sosialpolitihkelassem sosialpolitihkelassese, sosialpolitihkelassese
sosijaale sosijaales, sosijaale sosijaale, sosijaales sosijaalebe sosijaalemes sosijaalem sosijaalese
sosiokulturelle sosiokulturelle sosiokulturelles - - sosiokulturellem sosiokulturellese
sosiolingvistihkeles sosiolingvistihkeles, sosiolingvistihkeles sosiolingvistihkeles, sosiolingvistihkeles - - sosiolingvistihkelassem, sosiolingvistihkelassem sosiolingvistihkelassese, sosiolingvistihkelassese
sovhtene - sovhtene - - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
spaanske spaanske spaanskes - - spaanskem spaanskese
spatnas spatnas spatnas spatnebe spatnemes spatnam spatnese
speajroeh speajroeh speajroeh, speajran speajroehkåbpoe, speajrahkåbpoe speajroehkommes, speajrahkommes - -
speanjoeh speanjoeh speanjoeh speanjoehkåbpoe speanjoehkommes - -
spesialpedagogihkeles spesialpedagogihkeles, spesialpedagogihkeles spesialpedagogihkeles, spesialpedagogihkeles - - spesialpedagogihkelassem, spesialpedagogihkelassem spesialpedagogihkelassese, spesialpedagogihkelassese
spesijelle spesijelle spesijelles - - spesijellem spesijellese
spidtjeburrie spidtjeburrie, spidtjebuerie spidtjeburrie, spidtjebuerie - - spidtjeburriem, spidtjebueriem spidtjebuaran, spidtjebårran
spinaale spinaales, spinaale spinaale, spinaales spinaalebe spinaalemes spinaalem spinaalese
spirituaale spirituaales, spirituaale, spirituvaales, spirituvaale spirituaale, spirituaales, spirituvaale, spirituvaales spirituaalebe, spirituvaalebe spirituaalemes, spirituvaalemes spirituaalem, spirituvaalem spirituaalese, spirituvaalese
spirituelle spirituelle spirituelles - - spirituellem spirituellese
spoerjehke spoerjehke spoerjehke spoerjehkåbpoe spoerjehkommes spoerjehkem spoerjehkasse
sporjehke sporjehke sporjehke sporjehkåbpoe sporjehkommes sporjehkem sporjehkasse
spuarjah spuarjah spuarjan spuarjahkåbpoe spuarjahkommes - -
spuarjoeh spuarjoeh spuarjoen spuarjoehkåbpoe spuarjoehkommes - -
spæjngoeh spæjngoeh spæjngan spæjngoehkåbpoe spæjngoehkommes - -
spæntjoeh spæntjoeh spæntjoeh spæntjoehkåbpoe spæntjoehkommes - -
srilankan srilankan - - - - -
staajhkoeh staajhkoeh staajhkoeh staajhkoehkåbpoe staajhkoehkommes - -
staalehke staalehke staalehke staalahkåbpoe staalahkommes staalehkem staalahkasse
staarehke staarehke staarehke staarehkåbpoe staarehkommes staarehkem staarehkasse
staavlah staavlah staavlan, staavla staavlahkåbpoe staavlahkommes - -
stabijle stabïjle, stabijle stabïjles, stabijles stabïjlebe, stabijlebe stabïjlemes, stabijlemes stabïjlem, stabijlem stabïjlese, stabijlese
stabnjah stabnjah stabnjan stabnjahkåbpoe stabnjahkommes - -
stabnjoeh stabnjoeh stabnjan stabnjoehkåbpoe stabnjoehkommes - -
stabre stabre stabre stabrebe stabremes stabrem stabrese
stabrege stabrege stabrege - - stabregem stabregasse
staereles staereles staereles staerielåbpoe staerielommes - -
staeries staeries staaran - - - -
stankehke stankehke stankehke stankehkåbpoe stankehkommes stankehkem stankehkasse
starhtes starhtes starhtes starhtesåbpoe starhtesommes - -
starnes starnes starnes starnesåbpoe starnesommes - -
statihkeles statihkeles, statihkeles statihkeles, statihkeles - - statihkelassem, statihkelassem statihkelassese, statihkelassese
statistihkeles statistihkeles, statistihkeles statistihkeles, statistihkeles - - statistihkelassem, statistihkelassem statistihkelassese, statistihkelassese
stavnijs stavnijs - - - - -
steadtjah steadtjah steadtjan steadtjahkåbpoe steadtjahkommes - -
steadtjoeh steadtjoeh steadtjan steadtjoehkåbpoe steadtjoehkommes - -
steeves steeves steeves steevesåbpoe steevesommes - -
stejkedes stejkedes stejkede stejkiedåbpoe stejkiedommes stejkedem stejkiedasse
stejkeres stejkeres stejkere stejkeråbpoe stejkerommes stejkerem stejkerasse
sterijle sterïjle, sterijle sterïjles, sterijles sterïjlebe, sterijlebe sterïjlemes, sterijlemes sterïjlem, sterijlem sterïjlese, sterijlese
stijven stijven stijve stijvebe stijvemes stijvem stijvese
stilistihkeles stilistihkeles, stilistihkeles stilistihkeles, stilistihkeles - - stilistihkelassem, stilistihkelassem stilistihkelassese, stilistihkelassese
stinkes stinkes stinkes, stynkehke stinkebe, stynkehkåbpoe stinkemes, stynkehkommes stinkesem, stynkehkem stinkesasse, stynkehkasse
stoere stoerre, stoere stoerre, stoere stuerebe stööremes stoerrem, stoerem stoerrese, stoerese
stompeles stompeles stompele stompelåbpoe stompelommes stompelem stompelasse
stonkes stonkes stonkes, stonkehke stonkebe, stonkehkåbpoe stonkemes, stonkehkommes stonkesem, stonkehkem stonkesasse, stonkehkasse
straatnjah straatnjah straatnjan straatnjahkåbpoe straatnjahkommes - -
straptjoeh straptjoeh straptjan straptjoehkåbpoe straptjoehkommes - -
streavere streavere - - - - -
striehkies striehkies, streahkehke stryöhkehke, striehkie, streahkehke stryöhkehkåbpoe, striehkebe, streahkehkåbpoe stryöhkehkommes, striehkemes, streahkehkommes stryöhkehkem, striehkiem, streahkehkem stryöhkehkasse, streahkan, streahkehkasse
striengkies striengkies striengkie, striengkies striengkebe striengkemes striengkiem streangkan
strijdies strijdies strijdie strijdebe strijdemes strijdiem stræjdan
strijries strijries strijrie strijrebe strijremes strijriem stræjran
strukturelle strukturelle strukturelles - - strukturellem strukturellese
stråadtsah stråadtsah stråadtsan stråadtsahkåbpoe stråadtsahkommes - -
stråapoeh stråapoeh stråapoeh stråapoehkåbpoe stråapoehkommes - -
stråarkan - stråarkan - - - -
stråenghkies stråenghkies - - - - -
stuaralaakasadtje - stuaralaakasadtje - - stuaralaakasadtjem stuaralaakasadtjese
stuarijs stuarijs - - - - -
studentpolitihkeles studentpolitihkeles studentpolitihkeles - - studentpolitihkelassem studentpolitihkelassese
studieteknihkeles studieteknihkeles, studieteknihkeles studieteknihkeles, studieteknihkeles - - studieteknihkelassem, studieteknihkelassem studieteknihkelassese, studieteknihkelassese
stuerielaaketje stuerielaaketje stuerielaaketje - - stuerielaaketjem stuerielaaketjasse
stueries stueries stueries stueriesåbpoe stueriesommes - -
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes stunkesem stunkesasse
stålhtjoeh stålhtjoeh stålhtjan stålhtjoehkåbpoe stålhtjoehkommes - -
ståålelihks ståålelihks ståålelihks - - ståålelihkem ståålelihkese
stååpele stååpele stååpele stååpelåbpoe stååpelommes stååpelem stååpelasse
stædtjoes stædtjoes stædtjoes - - - -
stæhtjah stæhtjah stæhtjan stæhtjahkåbpoe stæhtjahkommes - -
stæhtjoeh stæhtjoeh stæhtjan stæhtjoehkåbpoe stæhtjoehkommes - -
stïeres - stïeres - - - -
stïerhke stïerhke stïerhkes stïerhkebe stïerhkemes stïerhkem stïerhkese
stöödegs stöödegs stöödege stöödegåbpoe stöödegommes stöödegem stöödegasse
stööregs stööregs stöörege stööregåbpoe stööregommes stööregem stööregasse
stöörelihks stöörelihks stöörelihks - - stöörelihkem stöörelihkese
stööves stööves stööves, stååvehke - - stååvehkem stååvehkese
suajas suajas suajas suajasåbpoe suajasommes suajam suajese
suajjah suajjah suajjan suajjahkåbpoe suajjahkommes - -
sualadihks sualadihks sualadihks - - sualadihkem sualadihkese
subsidijæære subsidijæære subsidijææres subsidijæærebe subsidijææremes subsidijæærem subsidijæærese
substansijelle substansijelle substansijelles - - substansijellem substansijellese
subtijle subtïjle, subtijle subtïjles, subtijles subtïjlebe, subtijlebe subtïjlemes, subtijlemes subtïjlem, subtijlem subtïjlese, subtijlese
sudties sudties sudtie, sudties sudtiekåbpoe sudtiekommes sudtiem sådtan
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
sueleds sueleds - - - - -
suelnies suelnies suelnie, suelnies suelnebe suelnemes suelniem sualnan
suepies suepies - - - - -
suerkehke suerkehke suerkehke suerkiehkåbpoe suerkiehkommes suerkehkem suerkiehkasse
supplihkeles supplihkeles, supplihkeles supplihkeles, supplihkeles - - supplihkelassem, supplihkelassem supplihkelassese, supplihkelassese
suvhtjies suvhtjies såvhtjan - - - -
suvries suvries suvries suvriesåbpoe suvriesommes - -
svaalas svaalas svaalas svaalasåbpoe svaalasommes svaalam svaalese
svaaloes svaaloes svaaloes svaaloesåbpoe svaaloesommes - -
svalkah svalkah svalkah svalkahkåbpoe svalkahkommes svalkam svalkese
svalkas svalkas svalkas svalkasåbpoe svalkasommes svalkam svalkese
svalkoeh svalkoeh svalkoeh svalkoehkåbpoe svalkoehkommes - -
svalkoes svalkoes svalkoes svalkasåbpoe, svalkoesåbpoe svalkasommes, svalkoesommes - -
svarhkoeh svarhkoeh svarhkoeh svarhkoehkåbpoe svarhkoehkommes - -
sveartah sveartah sveartah sveartahkåbpoe sveartahkommes sveartam sveartese
sveartoeh sveartoeh sveartoeh sveartoehkåbpoe sveartoehkommes - -
sveerjen sveerjen - - - - -
svyöhkedihks svyöhkedihks svyöhkedihks - - svyöhkedihkem svyöhkedihkese
svååjpeles svååjpeles, svååjpele svååjpele, svååjpeles svååjpelåbpoe svååjpelommes svååjpelem svååjpelasse
svælnjah svælnjah svælnjan svælnjahkåbpoe svælnjahkommes - -
svïenske svïenske svïenskes - - svïenskem svïenskese
svïerjen svïerjen - - - - -
svöörjen svöörjen - - - - -
syjrijes syjrijes, syjrijs syjrije syjrijåbpoe syjrijommes syjrijem syjrijasse
symbolihkeles symbolihkeles, symbolihkeles symbolihkeles, symbolihkeles - - symbolihkelassem, symbolihkelassem symbolihkelassese, symbolihkelassese
symbovlen symbovlen - - - - -
synonymihkeles synonymihkeles, synonymihkeles synonymihkeles, synonymihkeles - - synonymihkelassem, synonymihkelassem synonymihkelassese, synonymihkelassese
systematihkeles systematihkeles, systematihkeles systematihkeles, systematihkeles - - systematihkelassem, systematihkelassem systematihkelassese, systematihkelassese
systemkritihkeles systemkritihkeles, systemkritihkeles systemkritihkeles, systemkritihkeles - - systemkritihkelassem, systemkritihkelassem systemkritihkelassese, systemkritihkelassese
syögkehke - syögkehke syögkehkåbpoe syögkehkommes syögkehkem syögkehkasse
såajaburrie såajaburrie, såajabuerie såajaburrie, såajabuerie - - såajaburriem, såajabueriem såajabuaran, såajabårran
såajjoeh såajjoeh såajjan såajjoehkåbpoe såajjoehkommes - -
såajjoes såajjoes såajjoes såajjoesåbpoe såajjoesommes - -
såajoeburrie såajoeburrie, såajoebuerie såajoeburrie, såajoebuerie - - såajoeburriem, såajoebueriem såajoebuaran, såajoebårran
såaloeh såaloeh såaloeh såaloehkåbpoe såaloehkommes - -
såarkohks såarkohks, såarkohke såarkohks, såarkohke såarkoehkåbpoe såarkoehkommes såarkohkem såarkoehkasse
såassoeh såassoeh såassoeh såassoehkåbpoe såassoehkommes - -
såastoeh såastoeh såastoeh såastoehkåbpoe såastoehkommes - -
såavmijes såavmijes, såavmijs såavmije såavmijåbpoe såavmijommes såavmijem såavmijasse
sådteres sådteres sådteres, sådtere sådteråbpoe sådterommes sådterem sådterasse
såebrieruktie såebrieruktie såebrieruktie - - såebrieruktiem såebrieråktan
såebries såebries såabran såabrakåbpoe såabrakommes såebriem såabran
såevlies såevlies såevlie, såevlies såevlebe såevlemes såevliem såavlan
såmskoes såmskoes såmskan såmskoesåbpoe såmskoesommes - -
sårhpoeh sårhpoeh sårhpoeh sårhpoehkåbpoe sårhpoehkommes - -
sårhvoeh sårhvoeh sårhvoeh, sårhvan sårhvoehkåbpoe, sårhvahkåbpoe sårhvoehkommes, sårhvahkommes - -
sårjoeh sårjoeh sårjoeh sårjoehkåbpoe sårjoehkommes - -
sårkoes sårkoes sårkoes sårkoesåbpoe sårkoesommes - -
såvsah såvsah såvsan såvsahkåbpoe såvsahkommes - -
såvsoeh såvsoeh såvsan såvsoehkåbpoe såvsoehkommes - -
sååkehke sååkehke sååkehke sååkehkåbpoe sååkehkommes sååkehkem sååkehkasse
sååkehtje sååkehtje sååkehtje - - sååkehtjem sååkehtjasse
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
såålnehtje såålnehtje såålnehtje - - såålnehtjem såålnehtjasse
sååltehks sååltehks sååltehke sååltiehkåbpoe sååltiehkommes sååltehkem sååltiehkasse
sååmehke sååmehke sååmehke sååmehkåbpoe sååmehkommes sååmehkem sååmehkasse
sååvrehke sååvrehke sååvrehke sååvrehkåbpoe sååvrehkommes sååvrehkem sååvrehkasse
sæjjoes sæjjoes sæjjoes sæjjoesåbpoe sæjjoesommes - -
sæjkah sæjkah sæjkan sæjkahkåbpoe sæjkahkommes - -
sæjkoeh sæjkoeh sæjkan sæjkoehkåbpoe sæjkoehkommes - -
sæjlas sæjlas sæjlas sæjlasåbpoe sæjlasommes sæjlam sæjlese
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes - -
sæjngoeh sæjngoeh sæjngan sæjngoehkåbpoe sæjngoehkommes - -
sæjroes sæjroes sæjroes sæjrasåbpoe sæjrasommes - -
sïebpehtje sïebpehtje sïebpehtje - - sïebpehtjem sïebpehtjasse
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
sïejve sïejve sïejve sïejvebe sïejvemes sïejvem sïejvese
sïektjedihks sïektjedihks sïektjedihks - - sïektjedihkem sïektjedihkese
sïelkes sïelkes sïelkes sïelkesåbpoe sïelkesommes - -
sïemes sïemes sïemes - - sïemesem sïemesasse
sïerre sïerre, sïerres sïerres sïerrebe, sïerresåbpoe sïerremes, sïerresommes sïerrem, sïerresem sïerrese, sïerresasse
sïjmijes sïjmijs, sïjmijes - - - - -
sïmmedihks sïmmedihks sïmmedihks - - sïmmedihkem sïmmedihkese
sïrhke sïrhke sïrhke sïrhkebe sïrhkemes sïrhkem sïrhkese
sööjmehtje sööjmehtje sööjmehtje - - sööjmehtjem sööjmehtjasse
sööjmes seejmes, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
söökes söökes sååkehke, söökes suekebe, sååkehkåbpoe sååkehkommes, söökemes sååkehkem, söökesem sååkehkasse, söökesasse
söörkehke söörkehke söörkehke söörkehkåbpoe söörkehkommes söörkehkem söörkehkasse
taktihkeles taktihkeles, taktihkeles taktihkeles, taktihkeles - - taktihkelassem, taktihkelassem taktihkelassese, taktihkelassese
tangensijelle tangensijelle tangensijelles - - tangensijellem tangensijellese
teatraale teatraales, teatraale teatraale, teatraales teatraalebe teatraalemes teatraalem teatraalese
teknihkeles teknihkeles, teknihkeles teknihkeles, teknihkeles - - teknihkelassem, teknihkelassem teknihkelassese, teknihkelassese
tekstkritihkeles tekstkritihkeles, tekstkritihkeles tekstkritihkeles, tekstkritihkeles - - tekstkritihkelassem, tekstkritihkelassem tekstkritihkelassese, tekstkritihkelassese
tektonihkeles tektonihkeles, tektonihkeles tektonihkeles, tektonihkeles - - tektonihkelassem, tektonihkelassem tektonihkelassese, tektonihkelassese
telematihkeles telematihkeles, telematihkeles telematihkeles, telematihkeles - - telematihkelassem, telematihkelassem telematihkelassese, telematihkelassese
teleteknihkeles teleteknihkeles, teleteknihkeles teleteknihkeles, teleteknihkeles - - teleteknihkelassem, teleteknihkelassem teleteknihkelassese, teleteknihkelassese
tematihkeles tematihkeles, tematihkeles tematihkeles, tematihkeles - - tematihkelassem, tematihkelassem tematihkelassese, tematihkelassese
termihkeles termihkeles, termihkeles termihkeles, termihkeles - - termihkelassem, termihkelassem termihkelassese, termihkelassese
terminaale terminaales, terminaale terminaale, terminaales terminaalebe terminaalemes terminaalem terminaalese
termodynamihkeles termodynamihkeles, termodynamihkeles termodynamihkeles, termodynamihkeles - - termodynamihkelassem, termodynamihkelassem termodynamihkelassese, termodynamihkelassese
territorijaale territorijaales, territorijaale territorijaale, territorijaales territorijaalebe territorijaalemes territorijaalem territorijaalese
tertijaale tertijaales, tertijaale tertijaale, tertijaales tertijaalebe tertijaalemes tertijaalem tertijaalese
tertijæære tertijæære tertijææres tertijæærebe tertijææremes tertijæærem tertijæærese
tg-grammatihkeles tg-grammatihkeles, tg-grammatihkeles tg-grammatihkeles, tg-grammatihkeles - - tg-grammatihkelassem, tg-grammatihkelassem tg-grammatihkelassese, tg-grammatihkelassese
tjaajah tjaajah - - - - -
tjaajanihks tjaajanihks tjaajanihks - - tjaajanihkem tjaajanihkese
tjaajhtjehks tjaajhtjehks tjaajhtjehke tjaajhtjehkåbpoe tjaajhtjehkommes tjaajhtjehkem tjaajhtjehkasse
tjaaladihkie tjaaladihkie tjaaladihkie - - tjaaladihkiem tjaaladæhkan
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
tjaangedihks tjaangedihks tjaangedihks - - tjaangedihkem tjaangedihkese
tjaaradihks tjaaradihks tjaaradihks - - tjaaradihkem tjaaradihkese
tjaatsijes tjaatsijes, tjaatsijs tjaatsije tjaatsijåbpoe tjaatsijommes tjaatsijem tjaatsijasse
tjadmedihks tjadmedihks tjadmedihks - - tjadmedihkem tjadmedihkese
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
tjaejieh tjaejieh - - - - -
tjaekeds tjaekeds tjaekede, tjaekeds tjaekiedåbpoe tjaekiedommes tjaekedem tjaekiedasse
tjaekeres tjaekeres tjaekeres tjaekieråbpoe tjaekierommes tjaekerem tjaekierasse
tjaekiedihks tjaekiedihks tjaekiedihks - - tjaekiedihkem tjaekiedihkese
tjaerries tjaerries tjaerrie, tjaerries tjaerrebe tjaerremes tjaerriem tjaarran
tjaetsiejovkehtje tjaetsiejovkehtje tjaetsiejovkehtje - - tjaetsiejovkehtjem tjaetsiejovkehtjasse
tjaetsiejovkemes tjaetsiejovkemes - - - - -
tjagkeres tjagkeres tjagkeres, tjagkere tjagkaråbpoe tjagkarommes tjagkerem tjagkarasse
tjakngah tjakngah tjakngan tjakngahkåbpoe tjakngahkommes - -
tjalhvas tjalhvas tjalhva tjalhvebe tjalhvemes tjalhvam tjalhvese
tjalhve tjalhves, tjalhve tjalhve tjalhvebe tjalhvemes tjalhvem tjalhvese
tjallah tjallah - - - - -
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargåbpoe tjalmargommes tjalmergem tjalmargasse
tjalmeske tjalmeske tjalmeske tjalmaskåbpoe tjalmaskommes tjalmeskem tjalmaskasse
tjalmijes tjalmijes, tjalmijs tjalmije tjalmijåbpoe tjalmijommes tjalmijem tjalmijasse
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes tjamkem tjamkese
tjanhkah tjanhkah tjanhkah tjanhkahkåbpoe tjanhkahkommes tjanhkam tjanhkese
tjanhke tjanhke tjanhkes tjanhkebe, tjanhkesåbpoe tjanhkemes, tjanhkesommes tjanhkem, tjanhkesem tjanhkese, tjanhkesasse
tjanhkoeh tjanhkoeh tjanhkoeh tjanhkoehkåbpoe tjanhkoehkommes - -
tjanhtjoeh tjanhtjoeh tjanhtjan tjanhtjoehkåbpoe tjanhtjoehkommes - -
tjankedh tjankedh - - - - -
tjarhtehke tjarhtehke tjarhtehke tjarhtahkåbpoe tjarhtahkommes tjarhtehkem tjarhtahkasse
tjarke tjarke tjarke tjarkebe tjarkemes tjarkem tjarkese
tjarmedæjja tjarmedæjja - - - - -
tjarnedihks tjarnedihks tjarnedihks - - tjarnedihkem tjarnedihkese
tjarres tjarres tjarres tjarresåbpoe tjarresommes - -
tjarves tjarves tjarves tjarvesåbpoe tjarvesommes - -
tjatnerge tjatnerge tjatnerge tjatnergåbpoe tjatnergommes tjatnergem tjatnergasse
tjavvels tjavvels tjavvele, tjavvels tjavvalåbpoe tjavvalommes tjavvelem tjavvalasse
tjeakas tjeakas tjeakas tjeakasåbpoe tjeakasommes tjeakam tjeakese
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesåbpoe tjeakoesommes - -
tjeaktjeburrie tjeaktjeburrie, tjeaktjebuerie tjeaktjeburrie, tjeaktjebuerie - - tjeaktjeburriem, tjeaktjebueriem tjeaktjebuaran, tjeaktjebårran
tjearehke tjearehke tjearehke tjearahkåbpoe tjearahkommes tjearehkem tjearahkasse
tjeavkeds tjeavkeds tjeavkede tjeavkadåbpoe tjeavkadommes tjeavkedem tjeavkadasse
tjeavlijes tjeavlijes, tjeavlijs tjeavlije tjeavlijåbpoe tjeavlijommes tjeavlijem tjeavlijasse
tjeavrah tjeavrah tjeavran tjeavrahkåbpoe tjeavrahkommes - -
tjeehpes tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
tjeehpeslaaketje tjeehpeslaaketje tjeehpeslaaketje - - tjeehpeslaaketjem tjeehpeslaaketjasse
tjeekeds tjeekeds tjeekeds tjeekedåbpoe tjeekedommes tjeekedem tjeekedasse
tjelmehth tjelmehth tjelmehth tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem tjelmiehtasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
tjelmiebeeles tjelmiebyölehke, tjelmiebeeles tjelmiebyölehke, tjelmiebeeles - - tjelmiebyölehkem tjelmiebyölehkasse
tjelmiebieles tjelmiebieles tjelmiebieles - - - -
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
tjevties tjevties tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkåbpoe, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
tjidtjehts tjidtjehts tjidtjehts tjidtjiehtsåbpoe tjidtjiehtsommes tjidtjehtem tjidtjiehtasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
tjiehties tjiehties tjiehtie, tjiehties tjiehtebe tjiehtemes tjiehtiem tjeahtan
tjihkiejovje tjihkiejovje tjihkiejovje tjihkiejovjebe tjihkiejovjemes tjihkiejovjem tjihkiejovjese
tjijts tjijts tjijts tjijtsåbpoe tjijtsommes - -
tjoejeles tjoejeles tjoejeles, tjoejele tjoejelåbpoe tjoejelommes tjoejelem tjoejelasse
tjoevehke - tjoevehke - - - -
tjoevkes tjoevkes tjoevkes tjuevkebe, tjoevkesåbpoe tjoevkesommes, tjoevkemes - -
tjogkeles tjogkeles tjogkeles, tjogkele tjogkelåbpoe tjogkelommes tjogkelem tjogkelasse
tjogkeres tjogkeres tjogkere tjogkeråbpoe tjogkerommes tjogkerem tjogkerasse
tjohkehts tjohkehts tjohkehts tjohkehtsåbpoe tjohkehtsommes tjohkehtem tjohkehtasse
tjohkerds tjohkerds tjohkerds tjohkerdåbpoe tjohkerdommes tjohkerdem tjohkerdasse
tjolhteres tjolhteres tjolhteres, tjolhtere - - tjolhterem tjolhterasse
tjualah tjualah - - - - -
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
tjuedtjielihks tjuedtjielihks tjuedtjielihks - - tjuedtjielihkem tjuedtjielihkese
tjuejkeles tjuejkeles tjuejkeles, tjuejkele tjuejkielåbpoe tjuejkielommes tjuejkelem tjuejkielasse
tjueries tjueries - - - - -
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
tjulhpie tjulhpie tjulhpie tjulhpiehkåbpoe tjulhpiehkommes tjulhpiem tjålhpan
tjupte tjupte tjupte tjuptebe tjuptemes tjuptem tjuptese
tjyöreds tjyöreds tjyöreds tjyöredåbpoe tjyöredommes tjyöredem tjyöredasse
tjyöreles tjyöreles tjyöreles, tjyörele tjyörelåbpoe tjyörelommes tjyörelem tjyörelasse
tjåadtjah tjåadtjah tjåadtjan tjåadtjahkåbpoe tjåadtjahkommes - -
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - - - -
tjåagkehtje tjåagkehtje tjåagkehtje - - tjåagkehtjem tjåagkehtjasse
tjåagkohts tjåagkohts tjåagkohts tjåagkoehtsåbpoe tjåagkoehtsommes tjåagkohtem tjåagkoehtasse
tjåahke tjåahke tjåahke tjåahkebe tjåahkemes tjåahkem tjåahkese
tjåajhnoeh tjåajhnoeh tjåajhnoeh tjåajhnoehkåbpoe tjåajhnoehkommes - -
tjåajjijes tjåajjijes, tjåajjijs tjåajjije - - tjåajjijem tjåajjijasse
tjåalah tjåalah tjåalan tjåalahkåbpoe tjåalahkommes - -
tjåaloeh tjåaloeh tjåalan tjåaloehkåbpoe tjåaloehkommes - -
tjåaloehtjelmieh tjåaloehtjelmieh tjåaloehtjelmieh - - - -
tjåalpa tjåalpa tjåalpan tjåalpakåbpoe tjåalpakommes - -
tjåalpah tjåalpah tjåalpan tjåalpahkåbpoe tjåalpahkommes - -
tjåanghkeruktie tjåanghkeruktie tjåanghkeruktie - - tjåanghkeruktiem tjåanghkeråktan
tjåankah tjåankah tjåankah tjåankahkåbpoe tjåankahkommes tjåankam tjåankese
tjåarahjovje tjåarahjovje tjåarahjovje tjåarahjovjebe tjåarahjovjemes tjåarahjovjem tjåarahjovjese
tjåenghkies tjåenghkies - - - - -
tjåeptjels tjåeptjels tjåeptjele, tjåeptjels tjåeptjielåbpoe tjåeptjielommes tjåeptjelem tjåeptjielasse
tjåerviebielies tjåerviebielies tjåerviebielien - - - -
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
tjåkngoeh tjåkngoeh tjåkngoeh, tjåkngan tjåkngoehkåbpoe, tjåkngahkåbpoe tjåkngoehkommes, tjåkngahkommes - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpan - - - -
tjålhtah tjålhtah tjålhtan tjålhtahkåbpoe tjålhtahkommes - -
tjålhtoeh tjålhtoeh tjålhtan tjålhtoehkåbpoe tjålhtoehkommes - -
tjåmhpoeh tjåmhpoeh tjåmhpoeh tjåmhpoehkåbpoe tjåmhpoehkommes - -
tjånhkoeh tjånhkoeh tjånhkoeh tjånhkoehkåbpoe tjånhkoehkommes - -
tjïehte tjïehte tjïehte tjïehtebe tjïehtemes tjïehtem tjïehtese
tjïektjeburrie tjïektjeburrie, tjïektjebuerie tjïektjeburrie, tjïektjebuerie - - tjïektjeburriem, tjïektjebueriem tjïektjebuaran, tjïektjebårran
tjïektjedihks tjïektjedihks tjïektjedihks - - tjïektjedihkem tjïektjedihkese
tjïektjeles tjïektjeles tjïektjeles, tjïektjele tjïektjelåbpoe tjïektjelommes tjïektjelem tjïektjelasse
tjïelke tjïelke tjïelkes, tjyölkehke tjïelkebe, tjïelkesåbpoe, tjyölkehkåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes, tjyölkehkommes tjïelkem, tjïelkesem, tjyölkehkem tjïelkese, tjïelkesasse, tjyölkehkasse
tjïerve tjïerve tjïerves tjïervebe, tjïervesåbpoe tjïervemes, tjïervesommes tjïervem, tjïervesem tjïervese, tjïervesasse
tjïeve tjïeve tjïeves tjïevebe tjïevemes tjïevem tjïevese
tjïevhle tjïevhle tjïevhles tjïevhlebe, tjïevhlesåbpoe tjïevhlemes, tjïevhlesommes tjïevhlem, tjïevhlesem tjïevhlese, tjïevhlesasse
tjïevhles tjïevhles, tjielhves tjïevhles, tjielhves, tjyövlehke tjïevhlesåbpoe, tjielhvesåbpoe, tjyövlehkåbpoe tjïevhlesommes, tjielhvesommes, tjyövlehkommes tjyövlehkem tjyövlehkasse
tjïjhtjenlaaves tjïjhtjenlaaves - - - - -
tjïltere tjïltere - - - - -
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesåbpoe tjïrkesommes - -
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
tjööse tjööse tjööse - - tjöösem tjöösese
tonaale tonaales, tonaale tonaale, tonaales tonaalebe tonaalemes tonaalem tonaalese
topihkeles topihkeles, topihkeles topihkeles, topihkeles - - topihkelassem, topihkelassem topihkelassese, topihkelassese
totaale totaales, totaale totaale, totaales totaalebe totaalemes totaalem totaalese
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
tracerteknihkeles tracerteknihkeles, tracerteknihkeles tracerteknihkeles, tracerteknihkeles - - tracerteknihkelassem, tracerteknihkelassem tracerteknihkelassese, tracerteknihkelassese
tradisjonelle tradisjonelle tradisjonelles - - tradisjonellem tradisjonellese
traegkies traegkies traegkie, traegkies traegkebe traegkemes traegkiem traagkan
trafihkeles trafihkeles, trafihkeles trafihkeles, trafihkeles - - trafihkelassem, trafihkelassem trafihkelassese, trafihkelassese
tragihkeles tragihkeles, tragihkeles tragihkeles, tragihkeles - - tragihkelassem, tragihkelassem tragihkelassese, tragihkelassese
tragikomihkeles tragikomihkeles, tragikomihkeles tragikomihkeles, tragikomihkeles - - tragikomihkelassem, tragikomihkelassem tragikomihkelassese, tragikomihkelassese
trampah trampah trampah trampahkåbpoe trampahkommes trampam trampese
tramstah tramstah tramstan tramstahkåbpoe tramstahkommes - -
transendentaale transendentaales, transendentaale transendentaale, transendentaales transendentaalebe transendentaalemes transendentaalem transendentaalese
transformasjonsgrammatihkeles transformasjonsgrammatihkeles, transformasjonsgrammatihkeles transformasjonsgrammatihkeles, transformasjonsgrammatihkeles - - transformasjonsgrammatihkelassem, transformasjonsgrammatihkelassem transformasjonsgrammatihkelassese, transformasjonsgrammatihkelassese
transitïjve transitïjve, transitijve transitïjve, transitijve transitïjvebe, transitijvebe transitïjvemes, transitijvemes transitïjvem, transitijvem transitïjvese, transitijvese
transparente transparente transparente - - transparentem transparentese
transportteknihkeles transportteknihkeles, transportteknihkeles transportteknihkeles, transportteknihkeles - - transportteknihkelassem, transportteknihkelassem transportteknihkelassese, transportteknihkelassese
treaptjan treaptjan treaptjan - - - -
trearehke trearehke trearehke trearahkåbpoe trearahkommes trearehkem trearahkasse
trivijelle trivijelle trivijelles - - trivijellem trivijellese
tropihkeles tropihkeles, tropihkeles tropihkeles, tropihkeles - - tropihkelassem, tropihkelassem tropihkelassese, tropihkelassese
trovkes trovkes trovkes, trovkehke trovkesåbpoe, trovkehkåbpoe trovkesommes, trovkehkommes trovkehkem trovkehkasse
truvkes truvkes truvkes, truvkehke truvkesåbpoe, truvkehkåbpoe truvkesommes, truvkehkommes truvkehkem truvkehkasse
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
tråjjes tråjjes tråjjes - - tråjjesem tråjjesasse
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes - -
tråmstah tråmstah tråmstan tråmstahkåbpoe tråmstahkommes - -
tröjjes tröjjes tröjjes tröjjesåbpoe tröjjesommes - -
trööjjes trööjjes trööjjes trööjjesåbpoe trööjjesommes - -
tsaajhtsehks tsaajhtsehke, tsaajhtsehks tsaajhtsehke, tsaajhtsehks tsaajhtsehkåbpoe tsaajhtsehkommes tsaajhtsehkem tsaajhtsehkasse
tseagkah tseagkah tseagkan tseagkahkåbpoe tseagkahkommes - -
tseagkoeh tseagkoeh tseagkan tseagkoehkåbpoe tseagkoehkommes - -
tseaktseburrie tseaktseburrie, tseaktsebuerie tseaktseburrie, tseaktsebuerie - - tseaktseburriem, tseaktsebueriem tseaktsebuaran, tseaktsebårran
tsuejhkeles tsuejhkeles tsuejhkeles, tsuejhkele tsuejhkielåbpoe tsuejhkielommes tsuejhkelem tsuejhkielasse
tsåakeles tsåakeles tsåakeles, tsåakele tsåakelåbpoe tsåakelommes tsåakelem tsåakelasse
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkoeh, tsåalhkan tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes - -
tsåalkoes tsåalkoes tsåalkoes tsåalkoesåbpoe tsåalkoesommes - -
tsåaloeh tsåaloeh tsåaloeh - - - -
tsåatske tsåatske, tsåatskes tsåatskes tsåatskebe, tsåatskesåbpoe tsåatskemes, tsåatskesommes tsåatskem, tsåatskesem tsåatskese, tsåatskesasse
tsåatskeles tsåatskeles tsåatskeles, tsåatskele tsåatskelåbpoe tsåatskelommes tsåatskelem tsåatskelasse
tsåekies tsåekies tsåekie, tsåekies, tsååkehke tsåekebe, tsååkehkåbpoe tsåekemes, tsååkehkommes tsåekiem, tsååkehkem tsåakan, tsååkehkasse
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes tsåeptselem tsåeptsielasse
tsåvveles tsåvveles tsåvveles, tsåvvele tsåvvalåbpoe tsåvvalommes tsåvvelem tsåvvalasse
tsælloeh tsælloeh tsælloeh tsælloehkåbpoe tsælloehkommes - -
tsællohke tsællohke tsællohke tsælloehkåbpoe tsælloehkommes tsællohkem tsælloehkasse
tsïhkeles tsïhkeles tsïhkeles, tsïhkele tsïhkelåbpoe tsïhkelommes tsïhkelem tsïhkelasse
turbulente turbulente turbulente - - turbulentem turbulentese
tyjpeladtje tyjpeladtje tyjpeladtje - - tyjpeladtjem tyjpeladtjese
tyjpeles tyjpeles tyjpeles tyjpelåbpoe tyjpelommes tyjpelem tyjpelasse
tåaskah tåaskah tåaskan tåaskahkåbpoe tåaskahkommes - -
tåaskoeh tåaskoeh tåaskoeh, tåaskan tåaskoehkåbpoe, tåaskahkåbpoe tåaskoehkommes, tåaskahkommes - -
tåasoeh tåasoeh tåasan tåasoehkåbpoe tåasoehkommes - -
tåassoeh tåassoeh tåassoeh tåassoehkåbpoe tåassoehkommes - -
tïehte tïehte tïehte tïehtebe tïehtemes tïehtem tïehtese
tïjjejuhteles tïjjejuhteles tïjjejuhteles, tïjjejuhtele tïjjejuhtielåbpoe tïjjejuhtielommes tïjjejuhtelem tïjjejuhtielasse
ugandan ugandan - - - - -
ugraladtje ugraladtje ugraladtje - - ugraladtjem ugraladtjese
uhtjies uhtjies uhtjie uhtjebe uhtjemes uhtjiem åhtjan
uhtsie uhtsie, uhtsies uhtsie uhtsebe uhtsemes uhtsiem åhtsan
umhkies umhkies - - - - -
ummese ummese - - - - -
universaale universaales, universaale universaale, universaales universaalebe universaalemes universaalem universaalese
universelle universelle universelles - - universellem universellese
unnie - unnie - - - -
unnies unnies - - - - -
urkies urkies urkie, urkies urkebe urkemes urkiem årkan
urries urries urries - - urriem årran
ussjedammes ussjedammes ussjedammes ussjedammesåbpoe ussjedammesommes - -
ussjedihks ussjedihks ussjedihks - - ussjedihkem ussjedihkese
uvhte uvhte uvhte uvhtebe uvhtemes uvhtem uvhtese
uvtebe - - uvtebe uvtemes - -
vaahreles vaahreles vaahreles - - vaahrelassem vaahrelassese
vaajhkoes vaajhkoes - - - - -
vaajmas vaajmas vaajmas vaajmasåbpoe vaajmasommes - -
vaajmoes vaajmoes vaajmoes vaajmoesåbpoe vaajmoesommes - -
vaaloeh vaaloeh - - - - -
vaanejaahkoles vaanejaahkoles vaanejaahkoles vaanejaahkoelåbpoe vaanejaahkoelommes vaanejaahkolem vaanejaahkoelasse
vaaneraedties vaaneraedties vaaneraedtie - - vaaneraedtiem vaaneraadtan
vaapsijes vaapsijs, vaapsijes - - - - -
vaaradodtje - vaaradodtje - - vaaradodtjem vaaradodtjese
vadtedihks vadtedihks vadtedihks - - vadtedihkem vadtedihkese
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes vaejviem vaajvan
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes vaeniem vaanan
vaenies vaenies vaenies vaeniesåbpoe vaeniesommes - -
vaeniesjiermie vaeniesjiermie vaeniesjiermie - - vaeniesjiermiem vaeniesjearman
vaepiedodtje - vaepiedodtje - - vaepiedodtjem vaepiedodtjese
vaeteles vaeteles vaeteles, vaetele vaetielåbpoe vaetielommes vaetelem vaetielasse
vaeteres vaeteres vaeteres, vaetere vaetieråbpoe vaetierommes vaeterem vaetierasse
vaginaale vaginaales, vaginaale vaginaale, vaginaales vaginaalebe vaginaalemes vaginaalem vaginaalese
vajmehtje vajmehtje vajmehtje - - vajmehtjem vajmehtjasse
varijaabele varijaabele varijaabeles varijaabelåbpoe varijaabelommes varijaabelem varijaabelasse
varkes varkes varkes varkesåbpoe varkesommes - -
varres varres varres varresåbpoe varresommes - -
veagloeh veagloeh veagloeh veagloehkåbpoe veagloehkommes - -
veahkadihks veahkadihks veahkadihks - - veahkadihkem veahkadihkese
veaksehks veaksehks veaksehke veaksahkåbpoe veaksahkommes veaksehkem veaksehkasse
vealah vealah vealan - - - -
vealkoeh vealkoeh vealkoeh vealkoehkåbpoe vealkoehkommes - -
vealoeh vealoeh vealan vealoehkåbpoe vealoehkommes - -
veangoeh veangoeh veangoeh, veangan veangoehkåbpoe, veangahkåbpoe veangoehkommes, veangahkommes - -
vearhkas vearhkas - - - - -
vearije vearije - - - - -
vearijes vearijes, vearijs vearije vearijåbpoe vearijommes vearijem vearijasse
veasohks veasohks veasohks veasohkåbpoe veasohkommes veasohkem veasohkasse
veassoeh veassoeh veassoeh veassoehkåbpoe veassoehkommes - -
veassohks veassohks veassohke, veassohks veassohkåbpoe veassohkommes veassohkem veassohkasse
veavloeh veavloeh veavloeh, veavlan veavloehkåbpoe, veavlahkåbpoe veavloehkommes, veavlahkommes - -
vedteles vedteles vedteles, vedtele vedtielåbpoe vedtielommes vedtelem vedtielasse
vedtiedihks vedtiedihks vedtiedihks - - vedtiedihkem vedtiedihkese
veelkes veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
veelkeslaaketje veelkeslaaketje veelkeslaaketje - - veelkeslaaketjem veelkeslaaketjasse
veerehks veerehks veerehke veerehkåbpoe veerehkommes veerehkem veerehkasse
veerelihks veerelihks veerelihks - - veerelihkem veerelihkese
veerres veerres veerres veerresåbpoe veerresommes - -
veljies veljies veljeme - - veljemem veljemasse
vellie vellie vellie - - velliem vallan
verbaale verbaales, verbaale verbaale, verbaales verbaalebe verbaalemes verbaalem verbaalese
veritaabele veritaabele veritaabeles veritaabelåbpoe veritaabelommes veritaabelem veritaabelasse
veronaale veronaales, veronaale veronaale, veronaales veronaalebe veronaalemes veronaalem veronaalese
verries verries verries verriesåbpoe verriesommes - -
vervies vervies - - - - -
vesnjeske vesnjeske vesnjeske - - vesnjeskem vesnjeskasse
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
viehkies viehkies - - - - -
viejhkies viejhkies viejhkie, viejhkies viejhkebe viejhkemes viejhkiem veajhkan
viekserge viekserge viekserge vieksiergåbpoe vieksiergommes vieksergem vieksiergasse
vieksies vieksies vieksies vieksebe vieksemes vieksiem veaksan
vielhties vielhties vielhtie, vielhties vielhtebe vielhtemes vielhtiem vealhtan
viesjehts viesjehts viesjehts viesjiehtsåbpoe viesjiehtsommes viesjehtem viesjiehtasse
viesjies viesjies viesjie viesjebe viesjemes viesjiem veasjan
viesjlies viesjlies viesjlie, viesjlies viesjlebe viesjlemes viesjliem veasjlan
vietjeles vietjeles vietjeles, vietjele vietjielåbpoe vietjielommes vietjelem vietjielasse
vietseles vietseles vietsele vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
vievlies vievlies vievlie, vievlies vievlebe vievlemes vievliem veavlan
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielåbpoe vihkielommes vihkelem vihkielasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
vijdies vijdies vijdie, vijdies vijdebe vijdemes vijdiem væjdan
vijken vijken vijken - - - -
vijrege vijrege vijrege vijriegåbpoe vijriegommes vijregem vijriegasse
vijries vijries vijries vijrebe vijremes vijriem væjran
vijrijes vijrijes, vijrijs vijrije - - vijrijem vijrijasse
vijsies vijsies vijsies, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsahkåbpoe, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsahkasse, vyjsehkasse
virijle virïjle, virijle virïjles, virijles virïjlebe, virijlebe virïjlemes, virijlemes virïjlem, virijlem virïjlese, virijlese
virtuelle virtuelle virtuelles - - virtuellem virtuellese
visijbele visijbele visijbeles visijbelåbpoe visijbelommes visijbelem visijbelasse
viskes viskes viskes, vyskehke viskebe, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
viskesisse viskesisse viskesisse - - viskesissem viskesissese
vissjies vissjies vissjies vissjebe vissjemes vissjiem væssjan
visuelle visuelle visuelles - - visuellem visuellese
vitaale vitaales, vitaale vitaale, vitaales vitaalebe vitaalemes vitaalem vitaalese
voedtjes voedtjes voedtjes voedtjesåbpoe voedtjesommes - -
voejedihks voejedihks voejedihks - - voejedihkem voejedihkese
voejije voejije - - - - -
voejijes voejijes, voejijs voejije - - voejijem voejijasse
voemeles voemeles voemeles, voemele voemelåbpoe voemelommes voemelem voemelasse
voemeluktie voemeluktie voemeluktie - - voemeluktiem voemelåktan
voenges voenges voenges voengesåbpoe voengesommes - -
voenjeds voenjeds voenjede, voenjeds voenjedåbpoe voenjedommes voenjedem voenjedasse
voenjes voenjes voenjes voenjesåbpoe voenjesommes - -
voepedihks voepedihks voepedihks - - voepedihkem voepedihkese
voepeds voepeds voepeds voepedåbpoe voepedommes voepedem voepedasse
voepsijes voepsijes, voepsijs voepsije voepsijåbpoe voepsijommes voepsijem voepsijasse
voerehkes voerehkes voerehke voerehkåbpoe voerehkommes voerehkem voerehkasse
voeres voeres voeres voeresåbpoe voeresommes - -
voeresisse voeresisse voeresisse - - voeresissem voeresissese
voerkes voerkes voerkes voerkesåbpoe voerkesommes - -
voernges voernges - - - - -
voessjemes voessjemes - - - - -
voevnelihks voevnelihks voevnelihks - - voevnelihkem voevnelihkese
voevnijes voevnijes, voevnijs voevnije voevnijåbpoe voevnijommes voevnijem voevnijasse
voluminööse voluminööse voluminööses - - voluminöösem voluminöösese
vorpehke vorpehke vorpehke vorpehkåbpoe vorpehkommes vorpehkem vorpehkasse
vuajneres vuajneres - - - - -
vualijes vualijes, vualijs vualije vualijåbpoe vualijommes vualijem vualijasse
vuarhkas vuarhkas - - - - -
vuasehks vuasehks, vuasehke vuasehks, vuasehke vuasahkåbpoe vuasahkommes vuasehkem vuasahkasse
vuejnehtje vuejnehtje vuejnehtje - - vuejnehtjem vuejnehtjasse
vuelegs vuelegs vuelegs vuelegåbpoe vuelegommes vuelegem vuelegasse
vuelehks vuelehks vuelehke vueliehkåbpoe vueliehkommes vuelehkem vueliehkasse
vuerkies vuerkies vuerkies vuerkebe vuerkemes vuerkiem vuarkan
vuesvies vuesvies vuesvies vuesviehkåbpoe vuesviehkommes vuesvem vuesviasse
vulgæære vulgæære vulgææres vulgæærebe vulgææremes vulgæærem vulgæærese
vyjrehke vyjrehke vyjrehke vyjrehkåbpoe vyjrehkommes vyjrehkem vyjrehkasse
vyjrehtje vyjrehtje vyjrehtje - - vyjrehtjem vyjrehtjasse
vyljehks vyljehks vyljehke vyljehkåbpoe vyljehkommes vyljehkem vyljehkasse
vyrtehks vyrtehks vyrtehke vyrtehkåbpoe vyrtehkommes vyrtehkem vyrtehkasse
vyölkehke vyölkehke vyölkehke vyölkehkåbpoe vyölkehkommes vyölkehkem vyölkehkasse
vyörtegs vyörtegs vyörtege, vyörtegs vyörtegåbpoe vyörtegommes vyörtegem vyörtegasse
våalah våalah - - - - -
våalohke våalohke våalohke våaloehkåbpoe våaloehkommes våalohkem våaloehkasse
våaltoes våaltoes våaltoes våaltoesåbpoe våaltoesommes - -
våaras våaras våaras våarasåbpoe våarasommes våaram våarese
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
vååjeldihks vååjeldihks vååjeldihks - - vååjeldihkem vååjeldihkese
våårege våårege våårege vååregåbpoe vååregommes vååregem vååregasse
våårpehke våårpehke våårpehke våårpehkåbpoe våårpehkommes våårpehkem våårpehkasse
våårtegs våårtegs våårtegs våårtegåbpoe våårtegommes våårtegem våårtegasse
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkåbpoe vååvnehkommes vååvnehkem vååvnehkasse
vååvnele vååvnele vååvnele vååvnelåbpoe vååvnelommes vååvnelem vååvnelasse
vædtjan - vædtjan - - - -
vædtsoeh vædtsoeh vædtsoeh vædtsoehkåbpoe vædtsoehkommes - -
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkalåbpoe væjkalommes væjkelem væjkalasse
væjrah væjrah - - - - -
væjrarassje væjrarassje væjrarassje væjrarassjebe væjrarassjemes væjrarassjem væjrarassjese
væjreres væjreres - - - - -
væjreske væjreske væjreske væjreskåbpoe væjreskommes væjreskem væjreskasse
vælnjah vælnjah vælnjan vælnjahkåbpoe vælnjahkommes - -
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - - - -
væptehke væptehke væptehke væptahkåbpoe væptahkommes væptehkem væptahkasse
værsjas værsjas værsjas værsjasåbpoe værsjasommes værsjam værsjese
værsjoes værsjoes værsjoes, værsjoe værsjoesåbpoe værsjoesommes - -
væssjas væssjas væssjas væssjasåbpoe væssjasommes væssjam væssjese
væssjoeladtje væssjoeladtje væssjoeladtje - - væssjoeladtjem væssjoeladtjese
væstijes væstijes, væstijs væstije væstijåbpoe væstijommes væstijem væstijasse
vætneres vætneres vætnere vætneråbpoe vætnerommes vætnerem vætnerasse
vætnjah vætnjah vætnjan vætnjahkåbpoe vætnjahkommes - -
vætnjoeh vætnjoeh vætnjoen vætnjoehkåbpoe vætnjoehkommes - -
vïdtjele vïdtjele vïdtjele vïdtjielåbpoe vïdtjielommes vïdtjelem vïdtjielasse
vïenes vïenes - - - - -
vïetjele vïetjele vïetjele vïetjielåbpoe vïetjielommes vïetjelem vïetjielasse
vïjhtenskaavhtege vïjhtenskaavhtege vïjhtenskaavhtege - - vïjhtenskaavhtegem vïjhtenskaavhtegasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
vöökes vöökes vöökes vöökesåbpoe vöökesommes - -
vöörhkemes vöörhkemes - - - - -
vöövnjelihks vöövnjelihks vöövnjelihks - - vöövnjelihkem vöövnjelihkese
yöskeres yöskeres yöskeres yöskeråbpoe yöskerommes yöskerem yöskerasse
zoofysihkeles zoofysihkeles, zoofysihkeles zoofysihkeles, zoofysihkeles - - zoofysihkelassem, zoofysihkelassem zoofysihkelassese, zoofysihkelassese
åahpetje åahpetje åahpetje åahpatjåbpoe åahpatjommes åahpetjem åahpatjasse
åajvah åajvah åajvah åajvahkåbpoe åajvahkommes åajvam åajvese
åajvas åajvas åajvas åajvasåbpoe åajvasommes åajvam åajvese
åajvijes åajvijs, åajvijes - - - - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
åajvoes åajvoes åajvoes åajvoesåbpoe åajvoesommes - -
åakserge åakserge åakserge åaksargåbpoe åaksargommes åaksergem åaksargasse
åavras åavras åavras åavrasåbpoe åavrasommes åavram åavrese
åavroes åavroes åavroes åavrasåbpoe åavrasommes - -
åavtoeh åavtoeh åavtoeh åavtoehkåbpoe åavtoehkommes - -
åavtoes åavtoes åavtoes åavtoesåbpoe åavtoesommes - -
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
åejvies åejvies åejvies åejvasåbpoe åejvasommes åejviem åajvan
åelkies åelkies - - - - -
åemie åemie - - - - -
åenehks åenehks åenehke åenebe, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes åenehkem åeniehkasse
åerehtje åerehtje åerehtje - - åerehtjem åeriehtjasse
åerpies åerpies - - - - -
åhtas åhtas åhtas åhtebe åhtemes åhtam åhtese
åhtoes åhtoes åhtoes åhtoesåbpoe åhtoesommes - -
ållesth ållesth ållesth ålleståbpoe ållestommes ållestem ållestasse
åmhkeds åmhkeds åmhkede, åmhkeds åmhkadåbpoe åmhkadommes åmhkedem åmhkadasse
åtneldh - åtneldh - - - -
åtnoes åtnoes åtnoes - - - -
åålije åålije åålijes, åålije åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
åålpehke åålpehke åålpehke åålpehkåbpoe åålpehkommes åålpehkem åålpehkasse
åårehke åårehke åårehke åårehkåbpoe åårehkommes åårehkem åårehkasse
åårmegs åårmegs åårmege - - åårmegem åårmegasse
åårmehks åårmehks åårmehke - - åårmehkem åårmehkasse
ïedtjeburrie ïedtjeburrie, ïedtjebuerie ïedtjeburrie, ïedtjebuerie - - ïedtjeburriem, ïedtjebueriem ïedtjebuaran, ïedtjebårran
ïedtjeladtje ïedtjeladtje ïedtjeladtje ïedtjeladtjebe ïedtjeladtjemes ïedtjeladtjem ïedtjeladtjese
ïedtjeles ïedtjeles ïedtjeles - - ïedtjelassem ïedtjelassese
ïskeres ïskeres, yskeres ïskeres, yskeres ïskeråbpoe, yskeråbpoe ïskerommes, yskerommes ïskerem, yskerem ïskerasse, yskerasse
ökonomihkeles ökonomihkeles ökonomihkeles - - ökonomihkelassem ökonomihkelassese
ökopolitihkeles ökopolitihkeles ökopolitihkeles - - ökopolitihkelassem ökopolitihkelassese
ökumenihkeles ökumenihkeles ökumenihkeles - - ökumenihkelassem ökumenihkelassese
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
ööreles ööreles ööreles, öörele öörelåbpoe öörelommes öörelem öörelasse