Tabell over alle adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom
AIDS-problematihkeles AIDS-problematihkeles AIDS-problematihkeles - -
TG-grammatihkeles TG-grammatihkeles TG-grammatihkeles - -
aajmone - aajmone - -
aajne aajne - - -
aajnehke aajnehke aajnehke aajnehkabpa, aajnehkåbpoe aajnehkommes
aajteles aajteles aajteles, aajtele aajtelabpa, aajtelåbpoe aajtelommes
aajtijes aajtijes, aajtijs - - -
aales aales aales - -
aalloes aalloes - - -
aalmijes aalmijes, aalmijs - - -
aalmoestæjja aalmoestæjja - - -
aalvere aalvere aalvere aalverabpa, aalveråbpoe aalverommes
aareh aareh aareh aarebe, aarehkabpa, aarehkåbpoe, aaregabpa aaremes, aarehkommes, aaregommes
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes
aares aares aares aarebe aaremes
aarmogs aarmogs aarmoge, aarmogs aarmoegabpa, aarmoegåbpoe aarmoegommes
aasmeles aasmeles aasmeles, aasmele aasmelabpa, aasmelåbpoe aasmelommes
aasne aasne aasnes aasnebe aasnemes
aavenaaktje aavenaaktje aavenaaktje - -
aavoes aavoes - aavoesabpa, aavoesåbpoe aavoesommes
aavonte - aavonte - -
aavrebuerie aavrebuerie aavrebuerie - -
aavreburrie aavreburrie aavreburrie - -
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes
aavroske aavroske aavroske aavroskabpa, aavroskåbpoe aavroskommes
aavtebuerie aavtebuerie aavtebuerie - -
aavteburrie aavteburrie aavteburrie - -
aavtjoes aavtjoes - - -
abpeluktie abpeluktie abpeluktie - -
abperes abperes abpere abperabpa, abperåbpoe abperommes
adverbiaale adverbiaale, adverbiaales adverbiaale, adverbiaales adverbiaalebe adverbiaalemes
adverbijaale adverbijaale, adverbijaales adverbijaale, adverbijaales adverbijaalebe adverbijaalemes
aeblehts aeblehts aeblehte, aeblehts aebliehtsabpa, aebliehtsåbpoe aebliehtsommes
aebliehtadtje - aebliehtadtje - -
aehpesne - aehpesne - -
aehpies aehpies - - -
aejlegs aejlegs aejlege aejliegabpa, aejliegåbpoe aejliegommes
aejlies aejlies aejlie, aejles - -
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes
aelmies aelmies aelmie, aelmes - -
aelpiebuktie aelpiebuktie aelpiebuktie - -
aelpieluktie aelpieluktie aelpieluktie - -
aelpies aelpies aelpie, aelpies aelpebe aelpemes
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes
aerodynamihkeles aerodynamihkeles aerodynamihkeles - -
aesmeles aesmeles aesmeles, aesmele aesmielabpa, aesmielåbpoe aesmielommes
aevhkies aevhkies aevhkie, aevhkies aevhkebe aevhkemes
aevies aevies aevies aeviesabpa, aeviesåbpoe aeviesommes
aevries aevries aevrie, aevries aevrebe aevremes
agrarpolitihkeles agrarpolitihkeles agrarpolitihkeles - -
aidsproblematihkeles aidsproblematihkeles aidsproblematihkeles - -
ajmoes ajmoes ajmoes ajmasabpa, ajmasåbpoe ajmasommes
akrobatihkeles akrobatihkeles akrobatihkeles - -
akseptaabele akseptaabele akseptaabeles, akseptaabele akseptaabelabpa, akseptaabelåbpoe akseptaabelommes
aksiaale aksiaale, aksiaales aksiaale, aksiaales aksiaalebe aksiaalemes
aksielle aksielle aksielle aksiellebe aksiellemes
aksijaale aksijaale, aksijaales aksijaale, aksijaales aksijaalebe aksijaalemes
aksijelle aksijelle aksijelle aksijellebe aksijellemes
aktelaaketje aktelaaketje aktelaaketje - -
aktengïele aktengïele aktengïeles - -
aktenraeresne - aktenraeresne - -
akteraeries akteraeries - - -
aktijve aktijve aktijve aktijvebe aktijvemes
aktuelle aktuelle aktuelle aktuellebe aktuellemes
aktuvelle aktuvelle aktuvelle aktuvellebe aktuvellemes
aktïjve aktïjve aktïjve aktïjvebe aktïjvemes
akustihkeles akustihkeles akustihkeles - -
akvarellteknihkeles akvarellteknihkeles akvarellteknihkeles - -
alkoholpolitihkeles alkoholpolitihkeles alkoholpolitihkeles - -
alkoholstatistihkeles alkoholstatistihkeles alkoholstatistihkeles - -
allesth allesth allesth allestabpa, alleståbpoe allestommes
alliansepolitihkeles alliansepolitihkeles alliansepolitihkeles - -
ambivalente ambivalente ambivalente ambivalentebe ambivalentemes
amhkeds amhkeds amhkede, amhkeds amhkadabpa, amhkadåbpoe amhkadommes
ammes ammes ammes - -
anaales anaales anaales anaalebe anaalemes
analyseteknihkeles analyseteknihkeles analyseteknihkeles - -
angelsaksen angelsaksen - - -
anglosaksen anglosaksen - - -
antarktihkeles antarktihkeles antarktihkeles - -
antihkeles antihkeles antihkeles - -
antiseptihkeles antiseptihkeles antiseptihkeles - -
aparteidpolitihkeles aparteidpolitihkeles aparteidpolitihkeles - -
apartheidpolitihkeles apartheidpolitihkeles apartheidpolitihkeles - -
arhkeds arhkeds - - -
aritmetihkeles aritmetihkeles aritmetihkeles - -
arktihkeles arktihkeles arktihkeles - -
arsenihkeles arsenihkeles arsenihkeles - -
artifisielle artifisielle artifisielles artifisiellebe artifisiellemes
artifisijelle artifisijelle artifisijelles artifisijellebe artifisijellemes
aseptihkeles aseptihkeles aseptihkeles - -
asimutaale asimutaale, asimutaales asimutaale, asimutaales asimutaalebe asimutaalemes
asosiaale asosiaale, asosiaales asosiaale, asosiaales asosiaalebe asosiaalemes
asosijaale asosijaale, asosijaales asosijaale, asosijaales asosijaalebe asosijaalemes
astrofysihkeles astrofysihkeles astrofysihkeles - -
astronautihkeles astronautihkeles astronautihkeles - -
ateenen ateenen - - -
atlanhten atlanhten - - -
atneldh - atneldh - -
atomfysihkeles atomfysihkeles atomfysihkeles - -
atonaale atonaale, atonaales atonaale, atonaales atonaalebe atonaalemes
audiovisuelle audiovisuelle audiovisuelle audiovisuellebe audiovisuellemes
audiovisuvelle audiovisuvelle audiovisuvelle audiovisuvellebe audiovisuvellemes
austraalijen austraalijen - - -
automatihkeles automatihkeles automatihkeles - -
aviatihkeles aviatihkeles aviatihkeles - -
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes
baahkes baahkes - - -
baajneles baajneles baajneles, baajnele baajnelabpa, baajnelåbpoe baajnelommes
baakteske baakteske baakteske - -
baandtsan baandtsan baandtsan - -
baanhtsan - baanhtsan - -
baejhteles baejhteles baejhteles, baejhtele baejhtielabpa, baejhtielåbpoe baejhtielommes
baenehth baenehth baenehth baeniehtabpa, baeniehtåbpoe baeniehtommes
baenehts baenehts baenehte, baenehts baeniehtabpa, baeniehtåbpoe baeniehtommes
baenhtsesne - baenhtsesne - -
baeniebuerie baeniebuerie baeniebuerie - -
baenieburrie baenieburrie baenieburrie - -
baeskies baeskies baeskie, baeskies baeskebe baeskemes
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes
baetskies baetskies baetskie, baetskies baetskebe, baetskiekabpa, baetskiekåbpoe baetskemes, baetskiekommes
bagkah bagkah bagkan, bagka bagkakabpa, bagkakåbpoe bagkakommes
bagkoeh bagkoeh bagkan - -
bahhas bahhas bahhas bahhasabpa, bahhasåbpoe bahhasommes
balalaikamusihkeles balalaikamusihkeles balalaikamusihkeles - -
balkanmusihkeles balkanmusihkeles balkanmusihkeles - -
ballettmusihkeles ballettmusihkeles ballettmusihkeles - -
ballistihkeles ballistihkeles ballistihkeles - -
balneske balneske balneske - -
baltastæjja baltastæjja - - -
baltiske - - - -
baltïske - - - -
balvedhlaaketje balvedhlaaketje balvedhlaaketje - -
banaale banaale, banaales banaale, banaales banaalebe banaalemes
banhkoeh banhkoeh banhkoeh banhkoehkabpa, banhkoehkåbpoe banhkoehkommes
banhkoes banhkoes banhkoes banhkoesabpa, banhkoesåbpoe banhkoesommes
bankas bankas bankas bankasabpa, bankasåbpoe bankasommes
bankes bankes bankes bankesabpa, bankesåbpoe bankesommes
barhkehtje barhkehtje barhkehtje - -
barkeres barkeres barkeres, barkere barkerabpa, barkeråbpoe barkerommes
barkoes barkoes barkoes barkoesabpa, barkoesåbpoe barkoesommes
barmah barmah barman, barma barmakabpa, barmakåbpoe barmakommes
barokkmusihkeles barokkmusihkeles barokkmusihkeles - -
barras barras barran - -
barrehks barrehks barrehke, barrehks barrehkabpa, barrehkåbpoe barrehkommes
basaale basaale, basaales basaale, basaales basaalebe basaalemes
basepolitihkeles basepolitihkeles basepolitihkeles - -
batihkeles batihkeles batihkeles - -
batnjah batnjah batnjan, batnja batnjakabpa, batnjakåbpoe batnjakommes
bavvehtje bavvehtje bavvehtje - -
beadteles beadteles beadteles, beadtele beadtelabpa, beadtelåbpoe beadtelommes
beagkas beagkas beagkas beagkasabpa, beagkasåbpoe beagkasommes
beagkoehkommes beagkoehkommes beagkoehkommes beagkoehkommesabpa, beagkoehkommesåbpoe beagkoehkommesommes
beagkoes beagkoes beagkoes - -
beajjetje beajjetje - - -
bealhkadihks bealhkadihks bealhkadihks - -
bealjerge bealjerge bealjerge bealjargabpa, bealjargåbpoe bealjargommes
bealjijes bealjijes, bealjijs bealjijes - -
beapmoebuerie beapmoebuerie beapmoebuerie - -
beapmoeburrie beapmoeburrie beapmoeburrie - -
beapmohth beapmohth beapmohth beapmoehtabpa, beapmoehtåbpoe beapmoehtommes
beapmohts beapmohts beapmohte, beapmohts beapmoehtsabpa, beapmoehtsåbpoe beapmoehtsommes
beatmusihkeles beatmusihkeles beatmusihkeles - -
beavloes beavloes, beavls beavloes, beavls - -
beetnegapts beentegapts beentegapth - -
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe bestielommes
bestiaale bestiaale, bestiaales bestiaale, bestiaales bestiaalebe bestiaalemes
bestijaale bestijaale, bestijaales bestijaale, bestijaales bestijaalebe bestijaalemes
bibelkritihkeles bibelkritihkeles bibelkritihkeles - -
bieljege bieljege bieljege bieljiegabpa, bieljiegåbpoe bieljiegommes
bieljehth bieljehth bieljehth bieljiehtabpa, bieljiehtåbpoe bieljiehtommes
bieljehts bieljehts bieljehte, bieljehts bieljiehtsabpa, bieljiehtsåbpoe bieljiehtsommes
bieljerge bieljerge bieljerge bieljiergabpa, bieljiergåbpoe bieljiergommes
bihtjeds bihtjeds bihtjede, bihtjeds bihtjiedabpa, bihtjiedåbpoe bihtjiedommes
bihtseds bihtseds bihtsede, bihtseds bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtsielabpa, bihtsielåbpoe bihtsielommes
bijjie bijjege bijjege bijjiegabpa, bijjiegåbpoe bijjiegommes
bijjies bijjies - - -
bijpeles bijpeles bijpeles, bijpele bijpielabpa, bijpielåbpoe bijpielommes
bilateraale bilateraale, bilateraales bilateraale, bilateraales bilateraalebe bilateraalemes
bilingvaale bilingvaale, bilingvaales bilingvaale, bilingvaales bilingvaalebe bilingvaalemes
biodynamihkeles biodynamihkeles biodynamihkeles - -
biofysihkeles biofysihkeles biofysihkeles - -
bioteknihkeles bioteknihkeles bioteknihkeles - -
biseksuelle biseksuelle biseksuelles biseksuellebe biseksuellemes
biseksuvelle biseksuvelle biseksuvelles biseksuvellebe biseksuvellemes
bissie bissie bissie bissebe bissemes
boerehke boerehke - - -
boerehks boerehks boerehke, boerehks boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes
boevteres boevteres boevteres, boevtere boevterabpa, boevteråbpoe boevterommes
boffere boffere boffere bofferabpa, bofferåbpoe bofferommes
bohteres bohteres bohtere bohterabpa, bohteråbpoe bohterommes
bolteres bolteres boltere bolterabpa, bolteråbpoe bolterommes
borrestæjja borrestæjja - - -
borsije borsije - - -
borsijs borsijs borsije, borsijs borsijabpa, borsijåbpoe borsijommes
bossele bosseles, bossele bosseles, bossele bosselabpa, bosselåbpoe bosselommes
botanihkeles botanihkeles botanihkeles - -
botnehtje botnehtje botnehtje - -
botnjerge botnjerge botnjerge botnjergabpa, botnjergåbpoe botnjergommes
bovtsebuerie bovtsebuerie bovtsebuerie - -
bovtseburrie bovtseburrie bovtseburrie - -
bovtsenbuerie bovtsenbuerie bovtsenbuerie - -
bovtsenburrie bovtsenburrie bovtsenburrie - -
bragkes bragkes bragkes bragkesabpa, bragkesåbpoe bragkesommes
brutaale brutaale, brutaales brutaale, brutaales brutaalebe brutaalemes
buajtehke buajtehke buajtehke buajtahkabpa, buajtahkåbpoe buajtahkommes
buajtehks buajtehkes, buajtehks buajtehke, buajtehkes, buajtehke, buajtehks buajtahkabpa, buajtahkåbpoe buajtahkommes
bualijes bualijes, bualije bualijes, bualije bualijabpa, bualijåbpoe bualijommes
bualijs bualijs bualije, bualijs bualijabpa, bualijåbpoe bualijommes
buareds buareds buarede, buareds buaredabpa, buaredåbpoe buaredommes
buarjedh - buarjedh - -
buasjerge buasjerge buasjerge buasjargabpa, buasjargåbpoe buasjargommes
buejkies buejkies buejkie buejkebe buejkemes
buelehtje buelehtje buelehtje bueliehtjabpa, bueliehtjåbpoe bueliehtjommes
buerie buerie buerie buerebe bööremes
bueriebadtje bueriebadtje bueriebadtje - -
bueriebiktie bueriebiktie bueriebiktie - -
bueriebodtje bueriebodtje bueriebodtje - -
bueriebuktie bueriebuktie bueriebuktie - -
bueriengielhts - - - -
bueriesisse bueriesisse bueriesisse - -
bueriesjigneds bueriesjigneds bueriesjignede, bueriesjigneds bueriesjigniedabpa, bueriesjigniedåbpoe bueriesjigniedommes
bueriesjugneds bueriesjugneds bueriesjugnede, bueriesjugneds bueriesjugniedabpa, bueriesjugniedåbpoe bueriesjugniedommes
bueriesjugnehts bueriesjugnehts, bueriesjugnehts bueriesjugnehte, bueriesjugnehts bueriesjugniehtsabpa, bueriesjugniehtsåbpoe bueriesjugniehtsommes
buesjerge buesjerge buesjerge buesjiergabpa, buesjiergåbpoe buesjiergommes
buesjies buesjies buesjie, buesjies buesjebe buesjemes
bulgaarijen bulgaarijen - - -
bulgarske - - - -
burman burman - - -
burmanske - - - -
butnjerge butnjerge butnjerge butnjiergabpa, butnjiergåbpoe butnjiergommes
byjjes byjjes byjjes - -
byjngehtje byjngehtje byjngehtje - -
byjreskebuerie byjreskebuerie byjreskebuerie - -
byvnehke byvnehke byvnehke byvnehkabpa, byvnehkåbpoe byvnehkommes
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesabpa, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkabpa, byögkehkåbpoe byögkehkommes
byögkeles byögkeles byögkeles, byögkele byögkelabpa, byögkelåbpoe byögkelommes
byölehts byölehts - - -
byöpmijes byöpmijes, byöpmijs byöpmijes - -
byöpmijs byöpmijs byöpmije, byöpmijs byöpmijabpa, byöpmijåbpoe byöpmijommes
båadtsah båadtsah båadtsah, båadtsan, båadtsa båadtsakabpa, båadtsakåbpoe, båadtsahkabpa, båadtsahkåbpoe båadtsakommes, båadtsahkommes
båadtsoeh båadtsoeh, båadtsoeh båadtsoeh, båadtsan båadtsoehkabpa, båadtsoehkåbpoe båadtsoehkommes
båadtsoes båadtsoes båadtsoes båadtsahkabpa, båadtsahkåbpoe båadtsahkommes
båadtsåejjien båadtsåejjien båadtsåejjien - -
båajas båajas båajas - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - -
båajoes båajoes båajoes - -
båajpoeh båajpoeh båajpoeh båajpoehkabpa, båajpoehkåbpoe båajpoehkommes
båantah båantah båantah båantahkabpa, båantahkåbpoe båantahkommes
båantas båantas båantas båantahkabpa, båantahkåbpoe båantahkommes
båantoes båantoes båantoes båantahkabpa, båantahkåbpoe båantahkommes
båarhtoes båarhtoes båarhtoes båarhtasabpa, båarhtasåbpoe båarhtasommes
båarkeluktie båarkeluktie båarkeluktie - -
båatsoebuerie båatsoebuerie båatsoebuerie - -
båatsoeburrie båatsoeburrie båatsoeburrie - -
båavhjoeh båavhjoeh båavhjoeh båavhjoehkabpa, båavhjoehkåbpoe båavhjoehkommes
båavhlijes båavhlijes, båavhlijs båavhlijes - -
båavhlijs båavhlijs båavhlije, båavhlijs båavhlijabpa, båavhlijåbpoe båavhlijommes
båavhrah båavhrah båavhran, båavhra båavhrakabpa, båavhrakåbpoe båavhrakommes
båavhroeh båavhroeh båavhran - -
båavjah båavjah båavjah båavjahkabpa, båavjahkåbpoe båavjahkommes
båavjoeh båavjoeh båavjoeh båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes
båeriesisse båeriesisse båeriesisse - -
båetije båetije båetijes - -
båevties båevties båevtie, båevties båevtebe, båavtasabpa, båavtasåbpoe båevtemes, båavtasommes
bågkoeh bågkoeh bågkan - -
båmhpoeh båmhpoeh båmhpan - -
bånhtoeh bånhtoeh bånhtan - -
bårhveds bårhveds bårhvede, bårhveds bårhvadabpa, bårhvadåbpoe bårhvadommes
bårhvijes bårhvijes, bårhvijs bårhvijes - -
bårhvijs bårhvijs bårhvije, bårhvijs bårhvijabpa, bårhvijåbpoe bårhvijommes
bårijes bårijes, bårijs bårijes - -
bårkoes bårkoes bårkoes bårkoesabpa, bårkoesåbpoe bårkoesommes
bårmoeh bårmoeh bårman - -
bårmoehtjelmie bårmoehtjelmie bårmoehtjelmie - -
bårmoes bårmoes bårmoes bårmoesabpa, bårmoesåbpoe bårmoesommes
bårras bårras bårran - -
bårredihks bårredihks bårredihks - -
bårreske bårreske bårreske - -
bårrohke bårrohkes, bårrohke bårrohkes, bårrohke bårrohkabpa, bårrohkåbpoe bårrohkommes
bårrohks bårrohks bårrohke, bårrohks - -
bårsije bårsije - - -
båsjloeh båsjloeh båsjlan - -
båtnjoeh båtnjoeh båtnjan, båtnjoeh båtnjoehkabpa, båtnjoehkåbpoe, båtnjahkabpa, båtnjahkåbpoe båtnjoehkommes, båtnjahkommes
båvsan båvsan båvsan båvsakabpa, båvsakåbpoe båvsakommes
båvsoeh båvsoeh båvsan - -
båvveles båvveles båvveles, båvvele båvvelabpa, båvvelåbpoe båvvelommes
bååhkesjæjja bååhkesjæjja - - -
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes
båånhtseres båånhtseres båånhtseres, båånhtsere båånhtserabpa, båånhtseråbpoe båånhtserommes
bååresihks bååresihks - - -
bååvteres bååvteres bååvteres, bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes
bæjjhkuktie bæjjhkuktie bæjjhkuktie - -
bæjngah bæjngah bæjngan, bæjnga bæjngakabpa, bæjngakåbpoe bæjngakommes
bæjngoeh bæjngoeh bæjngan - -
bïededihks bïededihks bïededihks - -
bïegkes bïegkes bïegkes beagkasabpa, beagkasåbpoe beagkasommes
bïehtedæjja bïehtedæjja - - -
bïjveles bïjveles bïjveles, bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes
bïlsedæjja bïlsedæjja - - -
bïssedihks bïssedihks bïssedihks - -
bööhmenen bööhmenen - - -
bööntes bööntes bööntes bööntesabpa, bööntesåbpoe bööntesommes
californijen californijen - - -
centraale centraale, centraales centraale, centraales centraalebe centraalemes
cerebraale cerebraale, cerebraales cerebraale, cerebraales cerebraalebe cerebraalemes
ceylonen ceylonen - - -
ceylåanske - - - -
chileenske - - - -
chilen chilen - - -
colombijen colombijen - - -
containertrafihkeles containertrafihkeles containertrafihkeles - -
continentaales continentaales continentaales continentaalebe continentaalemes
costarican costarican - - -
costaricanske - - - -
countrymusihkeles countrymusihkeles countrymusihkeles - -
crazykomihkeles crazykomihkeles crazykomihkeles - -
cruisetrafihkeles cruisetrafihkeles cruisetrafihkeles - -
cuban cuban - - -
daajroes daajroes daajroes - -
daakte daakte - - -
daaletje daaletje - - -
daallamasten daallamasth, daallamasts, daallamasten, daallamastes daallamasten - -
daamhts daamhts - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - -
daapeles daapeles daapeles, daapele daapelabpa, daapelåbpoe daapelommes
daaroeladtje daaroeladtje daaroeladtje - -
dabtemes dabtemes dabtemes - -
dabtoes dabtoes dabtoes dabtasabpa, dabtasåbpoe dabtasommes
daejbaaletje daejbaaletje daejbaaletje - -
daejkies daejkies daejkie, daejkies daejkebe daejkemes
daemies daemies daemies - -
daeptems daeptems daepteme - -
daerpies daerpies daerpies daerpebe daerpemes
dakngas dakngas, dakngas dakngan - -
dakteme - dakteme - -
dalhtjah dalhtjah dalhtjah dalhtjahkabpa, dalhtjahkåbpoe dalhtjahkommes
dallamasten dallamasth, dallamasts, dallamasten, dallamastes dallamasten - -
damtehtje damtehtje damtehtje - -
damtemes damtemes damtemes - -
damtoes damtoes damtoes damtasabpa, damtasåbpoe damtasommes
danske danske - - -
danskes - danskes - -
darhvijes darhvijes, darhvijs darhvijes - -
darhvijs darhvijs darhvije, darhvijs darhvijabpa, darhvijåbpoe darhvijommes
dasmas dasmas dasmas dasmasabpa, dasmasåbpoe dasmasommes
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesabpa, dasmoesåbpoe dasmoesommes
datagrafihkeles datagrafihkeles datagrafihkeles - -
datalingvistihkeles datalingvistihkeles datalingvistihkeles - -
datamaskinelle datamaskinelle datamaskinelles datamaskinellebe datamaskinellemes
datamatihkeles datamatihkeles datamatihkeles - -
datateknihkeles datateknihkeles datateknihkeles - -
davhkesmieresne - davhkesmieresne - -
dealhveres dealhveres, dealhvere dealhveres, dealhvere dealhverabpa, dealhveråbpoe dealhverommes
dearjah dearjah dearjan, dearja dearjakabpa, dearjakåbpoe dearjakommes
dearjoeh dearjoeh dearjan - -
dearkah dearkah dearkah dearkahkabpa, dearkahkåbpoe dearkahkommes
dearkas dearkas dearkas dearkasabpa, dearkasåbpoe dearkasommes
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkabpa, dearkoehkåbpoe dearkoehkommes
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes
debattteknihkeles debattteknihkeles debattteknihkeles - -
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - -
dekaadeles dekaadeles dekaadeles - -
demovnen demovnen - - -
dentaale dentaale, dentaales dentaale, dentaales dentaalebe dentaalemes
departementaale departementaale, departementaales departementaale, departementaales departementaalebe departementaalemes
desideraabele desideraabele desideraabeles, desideraabele desideraabelabpa, desideraabelåbpoe desideraabelommes
desiraabele desiraabele desiraabeles, desiraabele desiraabelabpa, desiraabelåbpoe desiraabelommes
desirabeele - - - -
diagnostihkeles diagnostihkeles diagnostihkeles - -
diagonaale diagonaale, diagonaales diagonaale, diagonaales diagonaalebe diagonaalemes
dialektaale dialektaale, dialektaales dialektaale, dialektaales dialektaalebe dialektaalemes
dialektihkeles dialektihkeles dialektihkeles - -
dialogeles - - - -
dialåågeles dialåågeles dialåågeles - -
diametraale diametraale, diametraales diametraale, diametraales diametraalebe diametraalemes
dianetihkeles dianetihkeles dianetihkeles - -
diatonihkeles diatonihkeles diatonihkeles - -
didaktihkeles didaktihkeles didaktihkeles - -
dielies dielies dielie, dielies dielebe dielemes
dietetihkeles dietetihkeles dietetihkeles - -
differente differente differentes differentebe differentemes
diftongeles diftongeles diftongeles - -
digitaale digitaale, digitaales digitaale, digitaales digitaalebe digitaalemes
digitalteknihkeles digitalteknihkeles digitalteknihkeles - -
dihkies dihkies - - -
dioptrihkeles dioptrihkeles dioptrihkeles - -
diplomatihkeles diplomatihkeles diplomatihkeles - -
diskomusihkeles diskomusihkeles diskomusihkeles - -
diskontopolitihkeles diskontopolitihkeles diskontopolitihkeles - -
diskutaabele diskutaabele diskutaabeles, diskutaabele diskutaabelabpa, diskutaabelåbpoe diskutaabelommes
dispeles dispeles dispeles, dispele dispelabpa, dispelåbpoe dispelommes
disponijbele disponijbele disponijbeles, disponijbele disponijbelabpa, disponijbelåbpoe disponijbelommes
doeltehtæjja doeltehtæjja - - -
doemes doemes doemes doemebe doememes
doevenihks doevenihks doevenihks - -
dogmatihkeles dogmatihkeles dogmatihkeles - -
dolve dolve dolves dolvesabpa, dolvesåbpoe dolvesommes
dolvehke dolvehke dolvehke dolvehkabpa, dolvehkåbpoe dolvehkommes
dominikanske - - - -
domsedihks domsedihks domsedihks - -
donghkehke donghkehke donghkehke donghkehkabpa, donghkehkåbpoe donghkehkommes
dorjehks dorjehke, dorjehks dorjehke, dorjehks dorjehkabpa, dorjehkåbpoe dorjehkommes
dovhtehke dovhtehke dovhtehke dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe dovhtehkommes
dovhtehks dovhtehks - - -
dovletje dovletje - - -
dovre dovre dovres dovrebe dovremes
dovrehke dovrehke dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe dovrehkommes
dovres dovres dovres dovresabpa, dovresåbpoe dovresommes
drabloetjööse drabloetjööse drabloetjööse - -
dramatihkeles dramatihkeles dramatihkeles - -
duasvas duasvas, duasvas duasvan - -
dubpe - - dubpebe dubpemes
dueptems dueptems duepteme - -
dulvies dulvies dulvie, dulvies dulvebe dulvemes
dumhtems dumhtems dumhteme - -
duplihkeles duplihkeles duplihkeles - -
duraabele duraabele duraabeles, duraabele duraabelabpa, duraabelåbpoe duraabelommes
duvhties duvhties duvhtie, duvhties duvhtebe duvhtemes
dynamihkeles dynamihkeles dynamihkeles - -
dåajmetje dåajmetje dåajmetje dåajmatjabpa, dåajmatjåbpoe dåajmatjommes
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmijes - -
dåapeles dåapeles dåapeles, dåapele dåapelabpa, dåapelåbpoe dåapelommes
dåassah dåassah dåassan, dåassa dåassakabpa, dåassakåbpoe dåassakommes
dåasvah dåasvah dåasvan, dåasva dåasvakabpa, dåasvakåbpoe dåasvakommes
dåedtjie dåedtjie dåedtjie dåedtjebe dåedtjemes
dåedtjies dåedtjies dåedtjie, dåedtjies dåedtjebe dåedtjemes
dåeriedihks dåeriedihks dåeriedihks - -
dåermies dåermies - - -
dålhtjoeh dålhtjoeh dålhtjoeh dålhtjoehkabpa, dålhtjoehkåbpoe dålhtjoehkommes
dånghkoeh dånghkoeh dånghkoeh dånghkahkabpa, dånghkahkåbpoe dånghkahkommes
dåsmas dåsmas dåsmas dåsmasabpa, dåsmasåbpoe dåsmasommes
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesabpa, dåsmoesåbpoe dåsmoesommes
dåvhkehtje dåvhkehtje dåvhkehtje - -
dåålvedihks dåålvedihks dåålvedihks - -
dåårehtje dåårehtje dåårehtje - -
dååreles dååreles dååreles, dåårele dåårelabpa, dåårelåbpoe dåårelommes
dåårrehtæjja dåårrehtæjja - - -
dæhkijes dæhkijes, dæhkijs - - -
dæjpeles dæjpeles, dæjpele dæjpele, dæjpeles dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes
dæljah dæljah dæljan, dælja dæljakabpa, dæljakåbpoe dæljakommes
dæljoeh dæljoeh dæljan - -
dïenesjæjja dïenesjæjja - - -
dïetjke dïetjke dïetjkes dïetjkebe, dïetjkesabpa, dïetjkesåbpoe dïetjkemes, dïetjkesommes
dïetjkes dïetjkes - - -
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes
dïhperihks dïhperihks dïhperihks - -
eadtjohkes eadtjohkes eadtjohke eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes
ealjohts ealjohts ealjohte, ealjohts ealjoehtsabpa, ealjoehtsåbpoe ealjoehtsommes
earadæjja earadæjja - - -
earna - earna - -
easehts easehts easehte, easehts easahtsabpa, easahtsåbpoe easahtsommes
ebries ebries ebries ebriesabpa, ebriesåbpoe ebriesommes
ecuadorianske - - - -
ecuadovre ecuadovre - - -
eejhtegapts eejhtegapts eejhtegapth - -
eejles eejles eejles - -
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes
eeptsegs eeptsegs eeptsege, eeptsegs eeptsegabpa, eeptsegåbpoe eeptsegommes
eeptsh eeptsh - - -
egypten egypten - - -
ejties ejties ejtie, ejties ejtebe ejtemes
ekliptihkeles ekliptihkeles ekliptihkeles - -
eksegetihkeles eksegetihkeles eksegetihkeles - -
eksepsjovnelle eksepsjovnelle eksepsjovnelles eksepsjovnellebe eksepsjovnellemes
eksistensielle eksistensielle eksistensielles eksistensiellebe eksistensiellemes
eksistensijelle eksistensijelle eksistensijelles eksistensijellebe eksistensijellemes
eksperimentalpedagogihkeles eksperimentalpedagogihkeles eksperimentalpedagogihkeles - -
eksperimentelle eksperimentelle eksperimentelles eksperimentellebe eksperimentellemes
eksportpolitihkeles eksportpolitihkeles eksportpolitihkeles - -
ekstemporaale ekstemporaale, ekstemporaales ekstemporaale, ekstemporaales ekstemporaalebe ekstemporaalemes
ekvatoriaale ekvatoriaale, ekvatoriaales ekvatoriaale, ekvatoriaales ekvatoriaalebe ekvatoriaalemes
ekvatorijaale ekvatorijaale, ekvatorijaales ekvatorijaale, ekvatorijaales ekvatorijaalebe ekvatorijaalemes
elastihkeles elastihkeles elastihkeles - -
elektrodynamihkeles elektrodynamihkeles elektrodynamihkeles - -
elektrohydraulihkeles elektrohydraulihkeles elektrohydraulihkeles - -
elektronihkeles elektronihkeles elektronihkeles - -
elektronihkepåasteles elektronihkepåasteles elektronihkepåasteles - -
elektrooptihkeles elektrooptihkeles elektrooptihkeles - -
elektrostatihkeles elektrostatihkeles elektrostatihkeles - -
elektroteknihkeles elektroteknihkeles elektroteknihkeles - -
ellies ellies - - -
elmies elmies elmies - -
elyjsijumen elyjsijumen - - -
elyjsion elyjsion - - -
elyjsiumen elyjsiumen - - -
elysijumen - - - -
elysion - - - -
elysiumen - - - -
emosjonelle - - - -
emosjovnelle - - - -
endimensjonaale endimensjonaale, endimensjonaales endimensjonaale, endimensjonaales endimensjonaalebe endimensjonaalemes
endimensjovnaale - - - -
energetihkeles energetihkeles energetihkeles - -
energipolitihkeles energipolitihkeles energipolitihkeles - -
englaanten englaanten - - -
epigrafihkeles epigrafihkeles epigrafihkeles - -
episkopaale episkopaale, episkopaales episkopaale, episkopaales episkopaalebe episkopaalemes
erotihkeles erotihkeles erotihkeles - -
eskies eskies - - -
essensielle essensielle essensielles essensiellebe essensiellemes
essensijelle essensijelle essensijelles essensijellebe essensijellemes
estetihkeles estetihkeles estetihkeles - -
etihkeles etihkeles etihkeles - -
etiovpijen etiovpijen - - -
etnomusihkeles etnomusihkeles etnomusihkeles - -
eugenihkeles eugenihkeles eugenihkeles - -
eurohpen eurohpen - - -
eventuelle eventuelle eventuelles eventuellebe eventuellemes
eventuvelle eventuvelle eventuvelles eventuvellebe eventuvellemes
evtebe - - evtebe -
evtemes - - - evtemes
faalehtje faalehtje faalehtje - -
faali faali faali faalikabpa, faalikåbpoe faalikommes
faamehke faamehke faamehke faamehkabpa, faamehkåbpoe faamehkommes
faamohks faamohks faamohke, faamohks faamohkabpa, faamohkåbpoe faamohkommes
faamohth faamohth faamohth faamoehtabpa, faamoehtåbpoe faamoehtommes
faamohts faamohts faamohte, faamohts faamoehtsabpa, faamoehtsåbpoe faamoehtsommes
faamoje faamojes faamojes, faamoje faamojabpa, faamojåbpoe faamojommes
faarhkoeh faarhkoeh faarhkoeh faarhkoehkabpa, faarhkoehkåbpoe faarhkoehkommes
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes
faavroeh faavroeh faavroeh faavroehkabpa, faavroehkåbpoe faavroehkommes
faavroes faavroes faavroe, faavros faavrobe, faavrebe faavromes, faavremes
faelhkesne - faelhkesne - -
faelhkies faelhkies faelhkies faelhkiesabpa, faelhkiesåbpoe faelhkiesommes
faelskies faelskies faelskie, faelskies faelskebe faelskemes
faepeles faepeles faepeles, faepele faepielabpa, faepielåbpoe faepielommes
fahkas fahkas fahkas - -
fahkes fahkes fahkes - -
fahkoes fahkoes fahkan, fahkoes - -
faktoriaale faktoriaale, faktoriaales faktoriaale, faktoriaales faktoriaalebe faktoriaalemes
falloeh falloeh falloeh falloehkabpa, falloehkåbpoe falloehkommes
fasjonaabele fasjonaabele fasjonaabeles, fasjonaabele fasjonaabelabpa, fasjonaabelåbpoe fasjonaabelommes
fasjovnaabele - - - -
fataale fataale, fataales fataale, fataales fataalebe fataalemes
feahperes feahperes feahperes, feahpere feahperabpa, feahperåbpoe feahperommes
feaskoeh feaskoeh feaskoeh feaskoehkabpa, feaskoehkåbpoe feaskoehkommes
feasoeh feasoeh feasoeh feasoehkabpa, feasoehkåbpoe feasoehkommes
feavseres feavseres - - -
febrijle febrijle, febrïjle febrijles, febrïjles febrijlebe, febrïjlebe febrijlemes, febrïjlemes
febrïle - - - -
feejjen feejjen feejjen - -
feerlege feerlege feerlege - -
fennougristihkeles fennougristihkeles fennougristihkeles - -
fenomenaale fenomenaale, fenomenaales fenomenaale, fenomenaales fenomenaalebe fenomenaalemes
feudaale feudaale, feudaales feudaale, feudaales feudaalebe feudaalemes
fiberoptihkeles fiberoptihkeles fiberoptihkeles - -
fibrööse fibrööse fibrööses fibröösebe fibröösemes
fiejliesmasten fiejliesmasth, fiejliesmasts, fiejliesmasten, fiejliesmastes fiejliesmasten - -
figuralmusihkeles figuralmusihkeles figuralmusihkeles - -
fijianske - - - -
fijin fijin - - -
filibustertaktihkeles filibustertaktihkeles filibustertaktihkeles - -
filippïjne filippïjne - - -
filippïnske - - - -
filmmusihkeles filmmusihkeles filmmusihkeles - -
finansielle finansielle finansielles finansiellebe finansiellemes
finansijelle finansijelle finansijelles finansijellebe finansijellemes
finlaanten finlaanten - - -
fiolinmusihkeles fiolinmusihkeles fiolinmusihkeles - -
flaamske - - - -
flamske - - - -
fleksijbele fleksijbele fleksijbeles, fleksijbele fleksijbelabpa, fleksijbelåbpoe fleksijbelommes
flueries flueries fluerie, flueries fluerebe flueremes
fluidmekanihkeles fluidmekanihkeles fluidmekanihkeles - -
flævroeh flævroeh flævroeh flævroehkabpa, flævroehkåbpoe flævroehkommes
folkloristihkeles folkloristihkeles folkloristihkeles - -
fonematihkeles fonematihkeles fonematihkeles - -
fonemihkeles fonemihkeles fonemihkeles - -
fonetihkeles fonetihkeles fonetihkeles - -
formelle formelle formelles formellebe formellemes
fraapmas fraapmas fraapmas fraapmasabpa, fraapmasåbpoe fraapmasommes
franske franske franskes franskebe franskemes
fraskas fraskas fraska fraskebe fraskemes
fraskoes fraskoes fraskoe fraskebe, fraskobe fraskemes, fraskomes
freepmes freepmes freepmes freepmesabpa, freepmesåbpoe freepmesommes
friskies friskies friskie, friskies friskebe friskemes
frontaale frontaale, frontaales frontaale, frontaales frontaalebe frontaalemes
fropmehks fropmehke, fropmehks fropmehke, fropmehks fropmehkabpa, fropmehkåbpoe fropmehkommes
frååpmehke frååpmehke frååpmehke frååpmehkabpa, frååpmehkåbpoe frååpmehkommes
frååpmes frååpmes frååpmes frååpmesabpa, frååpmesåbpoe frååpmesommes
fuakehtje fuakehtje fuakehtje - -
fuehpies fuehpies - - -
fundamentaale fundamentaale, fundamentaales fundamentaale, fundamentaales fundamentaalebe fundamentaalemes
funksjonelle - - - -
funksjovnelle - - - -
fysihkeles fysihkeles fysihkeles - -
fysikalske - - - -
fååhperes fååhperes fååhperes, fååhpere fååhperabpa, fååhperåbpoe fååhperommes
fååmehke fååmehke fååmehke fååmehkabpa, fååmehkåbpoe fååmehkommes
fååmijes fååmijes, fååmijs fååmijes - -
fååmijs fååmijs fååmije, fååmijs fååmijabpa, fååmijåbpoe fååmijommes
fååvrehke fååvrehke fååvrehke fååvrehkabpa, fååvrehkåbpoe fååvrehkommes
fæjhrah fæjhrah fæjhran, fæjhra fæjhrakabpa, fæjhrakåbpoe fæjhrakommes
fæjhroeh fæjhroeh fæjhran, fæjhroeh fæjhroehkabpa, fæjhroehkåbpoe, fæjhrahkabpa, fæjhrahkåbpoe fæjhroehkommes, fæjhrahkommes
færhpah færhpah færhpah færhpahkabpa, færhpahkåbpoe færhpahkommes
færhpoeh færhpoeh færhpoeh færhpoehkabpa, færhpoehkåbpoe færhpoehkommes
fïerske fïerske fïerskes fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes
fïjne fïjne fïjne fïjnebe fïjnemes
föörhkedihks föörhkedihks föörhkedihks - -
føydaale føydaale, føydaales føydaale, føydaales føydaalebe føydaalemes
gaahtsehke gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkabpa, gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes
gaajhkedenmasten gaajhkedenmasth, gaajhkedenmasts, gaajhkedenmasten, gaajhkedenmastes gaajhkedenmasten - -
gaajhkelaaketje gaajhkelaaketje gaajhkelaaketje - -
gaajhkesåarhts gaajhkesåarhts - - -
gaajhkesåårts gaajhkesåårts - - -
gaajhtje gaajhtje gaajhtje gaajhtjebe gaajhtjemes
gaajle gaajle gaajle gaajlebe gaajlemes
gaajpeles gaajpeles gaajpeles, gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes
gaalas gaalas gaalas gaalasabpa, gaalasåbpoe gaalasommes
gaalkahtæjja gaalkahtæjja - - -
gaalkehtæjja gaalkehtæjja - - -
gaaloes gaaloes gaaloes gaaloesabpa, gaaloesåbpoe gaaloesommes
gaamehth gaamehth gaamehth gaamehthkabpa, gaamehthkåbpoe gaamehthkommes
gaarhtijes gaarhtijes, gaarhtijs gaarhtijes - -
gaarhtseske gaarhtseske gaarhtseske - -
gaarkeles - - - -
gaarkijes gaarkijes, gaarkijs gaarkijes - -
gaarmanæjja gaarmanæjja - - -
gaarmeres gaarmeres gaarmeres, gaarmere gaarmerabpa, gaarmeråbpoe gaarmerommes
gaarnjah gaarnjah gaarnjan, gaarnja gaarnjakabpa, gaarnjakåbpoe gaarnjakommes
gaarnjoeh gaarnjoeh gaarnjan - -
gaarrah gaarrah gaarrah gaarrahkabpa, gaarrahkåbpoe gaarrahkommes
gaarroeh gaarroeh gaarran, gaarroeh gaarroehkabpa, gaarroehkåbpoe, gaarrahkabpa, gaarrahkåbpoe gaarroehkommes, gaarrahkommes
gaarsje gaarsje gaarsje gaarsjebe gaarsjemes
gaarsjehke gaarsjehke gaarsjehke gaarsjehkabpa, gaarsjehkåbpoe gaarsjehkommes
gaartijes gaartijes, gaartijs gaartijes - -
gaarvanihks gaarvanihks gaarvanihks - -
gaarvasiktie gaarvasiktie gaarvasiktie - -
gaarvesuktie gaarvesuktie gaarvesuktie - -
gaasedenmasten - - - -
gaasedæjja gaasedæjja - - -
gaasnjah gaasnjah gaasnjan, gaasnja gaasnjakabpa, gaasnjakåbpoe gaasnjakommes
gaastah gaastah gaastah gaastahkabpa, gaastahkåbpoe gaastahkommes
gaaste gaaste gaastan - -
gaastoeh gaastoeh, gaastoeh gaastoeh, gaastan gaastoehkabpa, gaastoehkåbpoe gaastoehkommes
gaaveles gaaveles, gaavele gaaveles, gaavele gaavelabpa, gaavelåbpoe gaavelommes
gaavnedihks gaavnedihks gaavnedihks - -
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - -
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - -
gaavnoes gaavnoes - - -
gabonen gabonen - - -
gabpeldæjja gabpeldæjja - - -
gabroeh gabroeh gabran - -
gabte gabte gabte gebtebe, gebtebe gebtemes, gebtemes
gabtege - - - -
gabtehaartege gabtehaartege gabtehaartege - -
gabtehaartegs gabtehaartegs gabtehaartege, gabtehaartegs - -
gadteles gadteles gadteles, gadtele gadtelabpa, gadtelåbpoe gadtelommes
gadtsemes gadtsemes gadtseme, gadtsemes - -
gadtsoes gadtsoes gadtsoes gadtsoesabpa, gadtsoesåbpoe gadtsoesommes
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes
gaelvere gaelvere gaelvere gaelvierabpa, gaelvieråbpoe gaelvierommes
gaelvieruktie gaelvieruktie gaelvieruktie - -
gaerhteles gaerhteles gaerhteles - -
gaerhtenebuerie gaerhtenebuerie gaerhtenebuerie - -
gaerhteneburrie gaerhteneburrie gaerhteneburrie - -
gaerteles gaerteles gaerteles gaertielabpa, gaertielåbpoe gaertielommes
gaertjies gaertjies gaertjie, gaertjies gaertjebe gaertjemes
gaervies gaervies gaervies - -
gaevnjieruktie gaevnjieruktie gaevnjieruktie - -
gahkestæjja gahkestæjja - - -
gahketje gahketje gahketje gahketjabpa, gahketjåbpoe gahketjommes
gahkoeh gahkoeh gahkoeh gahkoehkabpa, gahkoehkåbpoe gahkoehkommes
gahkoes gahkoes gahkoes gahkasabpa, gahkasåbpoe gahkasommes
gajhnoeh gajhnoeh gajhnan - -
gakngah gakngah gakngan, gaknga gakngakabpa, gakngakåbpoe gakngakommes
galhpah galhpah galhpah galhpahkabpa, galhpahkåbpoe galhpahkommes
galhpoeh galhpoeh galhpoeh galhpoehkabpa, galhpoehkåbpoe galhpoehkommes
galkije galkije - - -
gallasodtje gallasodtje gallasodtje - -
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes
galmehtje galmehtje galmehtje - -
galmes galmes - - -
galvanoteknihkeles galvanoteknihkeles galvanoteknihkeles - -
gambijen gambijen - - -
gamte gamte gamte gemtebe gemtemes
gamtege - - - -
gapmah gapmah gapmah gapmahkabpa, gapmahkåbpoe gapmahkommes
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - -
garhpege garhpege garhpege - -
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelabpa, garkelåbpoe garkelommes
garmerdihks garmerdihks garmerdihks - -
garmerdæjja garmerdæjja - - -
garmeres garmeres garmeres, garmere - -
garrah garrah - - -
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes
garres garres - - -
gartjege gartjege gartjege - -
garvenihks garvenihks garvenihks - -
gaskemes gaskemes gaskemes - -
gaskeplehtiejovje gaskeplehtiejovje gaskeplehtiejovje gaskeplehtiejovjebe gaskeplehtiejovjemes
gassdynamihkeles gassdynamihkeles gassdynamihkeles - -
gavhtoeh gavhtoeh gavhtan - -
gavsah gavsah gavsah gavsahkabpa, gavsahkåbpoe gavsahkommes
gavsoeh gavsoeh gavsoeh gavsoehkabpa, gavsoehkåbpoe gavsoehkommes
geadkeske geadkeske geadkeske geadkeskabpa, geadkeskåbpoe geadkeskommes
geahpeds geahpeds - - -
geahpegs geahpegs - - -
geajhkeres geajhkeres geajhkeres, geajhkere geajhkarabpa, geajhkaråbpoe geajhkarommes
geamtah geamtah geamtah geamtahkabpa, geamtahkåbpoe geamtahkommes
geanghke geanghke geanghkes geanghkebe, geanghkesabpa, geanghkesåbpoe geanghkemes, geanghkesommes
gearkehtje gearkehtje gearkehtje gearkahtjabpa, gearkahtjåbpoe gearkahtjommes
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes
gearkijes gearkijes, gearkijs gearkijes - -
gearkijs gearkijs gearkije, gearkijs gearkijabpa, gearkijåbpoe gearkijommes
gebyrpolitihkeles gebyrpolitihkeles gebyrpolitihkeles - -
geehpedihks geehpedihks geehpedihks - -
geehpes geehpes, geehpes geehpes, geehpes geehpesabpa, geehpesåbpoe, giehpebe, giehpebe geehpesommes, geehpemes, geehpemes
geeles geeles geeles geelesabpa, geelesåbpoe geelesommes
geerhpmes geerhpmes geerhpmes - -
geerjene - geerjene - -
geerve geerve geerve geervebe, giervebe, giervebe geervemes, giervemes, giervemes
geesjegs geesjegs geesjege, geesjegs geesjegabpa, geesjegåbpoe geesjegommes
geesjele geesjeles, geesjele geesjeles, geesjele geesjelabpa, geesjelåbpoe geesjelommes
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - -
geeveles geeveles, geevele geeveles, geevele geevelabpa, geevelåbpoe geevelommes
gehties gehties gehtie gehtebe gehtemes
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes
gejhkielaaketje gejhkielaaketje gejhkielaaketje - -
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes
gellielaakan - gellielaakan - -
gellielaaketje gellielaaketje gellielaaketje - -
gelliengierts gelliengierts - - -
gelliengïele gelliengïele gelliengïeles - -
gelliengïerts gelliengïerts gelliengïerts - -
genetihkeles genetihkeles genetihkeles - -
genteknihkeles genteknihkeles genteknihkeles - -
geofysihkeles geofysihkeles geofysihkeles - -
geopolitihkeles geopolitihkeles geopolitihkeles - -
geoteknihkeles geoteknihkeles geoteknihkeles - -
geriljataktihkeles geriljataktihkeles geriljataktihkeles - -
germanistihkeles germanistihkeles germanistihkeles - -
germanske - - - -
gerperes gerperes - - -
ghanan ghanan - - -
giedtsies giedtsies giedtsie, giedtsies giedtsebe giedtsemes
giefies giefies giefie, giefies giefebe giefemes
giehpies giehpies giehpie, giehpies giehpebe giehpemes
giejmies giejmies giejmies giejmiesabpa, giejmiesåbpoe giejmiesommes
giejmiesdæjja giejmiesdæjja - - -
gielteges gielteges gielteges, gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes
gietskies gietskies gietskie, gietskies gietskebe gietskemes
giganteles giganteles giganteles - -
gijhteles gijhteles gijhteles, gijhtele gijhtielabpa, gijhtielåbpoe gijhtielommes
gijmies gijmies gijmie, gijmies gijmebe gijmemes
gijveles gijveles, gijvele gijvele, gijveles gijvielabpa, gijvielåbpoe gijvielommes
gilledæjja gilledæjja - - -
gilvelihks gilvelihks gilvelihks - -
girvene girvene girvene - -
gitarmusihkeles gitarmusihkeles gitarmusihkeles - -
gitarteknihkeles gitarteknihkeles gitarteknihkeles - -
glasitektonihkeles glasitektonihkeles glasitektonihkeles - -
glasnostpolitihkeles glasnostpolitihkeles glasnostpolitihkeles - -
globaale globaale, globaales globaale, globaales globaalebe globaalemes
globalen globalen - - -
glossematihkeles glossematihkeles glossematihkeles - -
goebleske goebleske goebleske goebleskabpa, goebleskåbpoe goebleskommes
goebperes goebperes goebperes, goebpere goebperabpa, goebperåbpoe goebperommes
goekedhlaaketje goekedhlaaketje goekedhlaaketje - -
goerehtje goerehtje goerehtje goerehtjabpa, goerehtjåbpoe goerehtjommes
goetsehtje goetsehtje goetsehtje goetsehtjabpa, goetsehtjåbpoe goetsehtjommes
gojkele - - - -
golhpestæjja golhpestæjja - - -
gollehke gollehke gollehke gollehkabpa, gollehkåbpoe gollehkommes
gospelmusihkeles gospelmusihkeles gospelmusihkeles - -
gotihkeles gotihkeles gotihkeles - -
gouacheteknihkeles gouacheteknihkeles gouacheteknihkeles - -
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes
govlijes govlijes, govlijs - - -
grafihkeles grafihkeles grafihkeles - -
grammatihkeles grammatihkeles grammatihkeles - -
grammofonmusihkeles grammofonmusihkeles grammofonmusihkeles - -
grenaadan grenaadan - - -
gråantjoesisse gråantjoesisse gråantjoesisse - -
gualijes guels, gueles gueles gualabpa, gualåbpoe gualommes
gualmijes gualmijes gualmijes, gualmije gualmajabpa, gualmajåbpoe gualmajommes
gualmijs gualmijs gualmije, gualmijs gualmijabpa, gualmijåbpoe gualmijommes
guarjan - guarjan - -
guarkijes guarkijes, guarkijs guarkijes - -
guatemaalan guatemaalan - - -
guektiengierts guektiengierts - - -
guektiengïele guektiengïele guektiengïeles - -
guelehks guelehks guelehke, guelehks guelehkabpa, guelehkåbpoe guelehkommes
guelehts guelehts guelehte, guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes
guelhties guelhties guelhtie, guelhties guelhtebe guelhtemes
guelmiengïele guelmiengïele guelmiengïeles - -
guerehtje guerehtje guerehtje guerehtjabpa, guerehtjåbpoe guerehtjommes
guersies guersies guersie, guersies guersebe guersemes
guessie guessie - - -
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes
guhkiesjuelkie guhkiesjuelkie guhkiesjuelkie - -
guhtseles guhtseles guhtseles, guhtsele guhtsielabpa, guhtsielåbpoe guhtsielommes
guinean - - - -
gujtege gujtege gujtege gujtegabpa, gujtegåbpoe gujtegommes
gulmientsagkeldh - gulmientsagkeldh - -
gumhtems gumhtems gumhteme - -
gunkies gunkies - - -
gurriestæjja gurriestæjja - - -
guvhkiehtæjja guvhkiehtæjja - - -
gyhtjehke gyhtjehke gyhtjehke gyhtjehkabpa, gyhtjehkåbpoe gyhtjehkommes
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje - -
gyjhtelihks gyjhtelihks gyjhtelihks - -
gyjmehke gyjmehke gyjmehke gyjmehkabpa, gyjmehkåbpoe gyjmehkommes
gymnasiaale gymnasiaale, gymnasiaales gymnasiaale, gymnasiaales gymnasiaalebe gymnasiaalemes
gymnasijaale gymnasijaale, gymnasijaales gymnasijaale, gymnasijaales gymnasijaalebe gymnasijaalemes
gymnastihkeles gymnastihkeles gymnastihkeles - -
gyrredihks gyrredihks gyrredihks - -
gyvjehke gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes
gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe gyöhpehkommes
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönegommes
gyöveles gyöveles gyöveles, gyövele gyövelabpa, gyövelåbpoe gyövelommes
gyövjehke gyövjehke gyövjehke gyövjehkabpa, gyövjehkåbpoe gyövjehkommes
gyövte gyövte gyövte - -
gåabroeh gåabroeh gåabran - -
gåajpe - - - -
gåajpehtje gåajpehtje gåajpehtje gåajpehtjabpa, gåajpehtjåbpoe gåajpehtjommes
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan - -
gåarhmah gåarhmah gåarhmah gåarhmahkabpa, gåarhmahkåbpoe gåarhmahkommes
gåarhmoeh gåarhmoeh gåarhman - -
gåaroes gåaroes gåaroes - -
gåartijes gåartijes, gåartije gåartijes, gåartije gåartijabpa, gåartijåbpoe gåartijommes
gåartijs gåartijs, gåartijes, gåartije gåartijes, gåartije gåartijabpa, gåartijåbpoe gåartijommes
gåarvah gåarvah gåarvan, gåarva gåarvakabpa, gåarvakåbpoe gåarvakommes
gåarvahjuelkie gåarvahjuelkie gåarvahjuelkie - -
gåarvoeh gåarvoeh gåarvan - -
gåarvoehjuelkie gåarvoehjuelkie gåarvoehjuelkie - -
gåassehks gåassehks gåassehke, gåassehks gåassehkabpa, gåassehkåbpoe gåassehkommes
gåastohke gåastohke gåastohke gåastoehkabpa, gåastoehkåbpoe gåastoehkommes
gåavhketje gåavhketje gåavhketje gåavhketjabpa, gåavhketjåbpoe gåavhketjommes
gåavoeh gåavoeh gåavan, gåavoeh gåavoehkabpa, gåavoehkåbpoe, gåavahkabpa, gåavahkåbpoe gåavoehkommes, gåavahkommes
gåavvah gåavvah gåavvan, gåavva gåavvakabpa, gåavvakåbpoe gåavvakommes
gåedtjies gåedtjies gåedtjie, gåedtjies gåedtjebe gåedtjemes
gåedtsies gåedtsies gåedtsie, gåedtsies gåedtsebe gåedtsemes
gåersies gåersies gåersie, gåersies gåersebe gåersemes
gåestie gåestie gåestie gåestebe gåestemes
gåesties gåesties gåestie gåestebe gåestemes
gåetievielieh gåetievielieh gåetievielieh - -
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes
gåhketje gåhketje gåhketje gåhketjabpa, gåhketjåbpoe gåhketjommes
gålhpoeh gålhpoeh gålhpoeh gålhpoehkabpa, gålhpoehkåbpoe gålhpoehkommes
gåpmoeh gåpmoeh gåpman - -
gåptoebuerie gåptoebuerie gåptoebuerie - -
gåptoeburrie gåptoeburrie gåptoeburrie - -
gårroeh gårroeh - - -
gåvhtoeh gåvhtoeh gåvhtan - -
gåvnjoeh gåvnjoeh gåvnjan - -
gåvsoeh gåvsoeh gåvsoeh gåvsoehkabpa, gåvsoehkåbpoe gåvsoehkommes
gåvva gåvva gåvva - -
gåålehke gåålehke gåålehke gåålehkabpa, gåålehkåbpoe gåålehkommes
gååmhpedihks gååmhpedihks gååmhpedihks - -
gåårehtje gåårehtje gåårehtje gåårehtjabpa, gåårehtjåbpoe gåårehtjommes
gåårkehke gåårkehke gåårkehke gåårkehkabpa, gåårkehkåbpoe gåårkehkommes
gåårsehke gåårsehke gåårsehke gåårsehkabpa, gåårsehkåbpoe gåårsehkommes
gåårtjehke gåårtjehke gåårtjehke gåårtjehkabpa, gåårtjehkåbpoe gåårtjehkommes
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - -
gååstehke gååstehke gååstehke gååstehkabpa, gååstehkåbpoe gååstehkommes
gååteds gååteds gååtede, gååteds gååtedabpa, gååtedåbpoe gååtedommes
gååvhkeles gååvhkeles gååvhkeles gååvhkelabpa, gååvhkelåbpoe gååvhkelommes
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan - -
gæhtjah gæhtjah gæhtjah gæhtjahkabpa, gæhtjahkåbpoe gæhtjahkommes
gæhtjas gæhtjas gæhtjas gæhtjasabpa, gæhtjasåbpoe gæhtjasommes
gæhtjoeh gæhtjoeh gæhtjoeh gæhtjoehkabpa, gæhtjoehkåbpoe gæhtjoehkommes
gæhtjoes gæhtjoes gæhtjoes, gyhtje gyhtjekabpa, gyhtjekåbpoe gyhtjekommes
gæjhnoeh gæjhnoeh gæjhnan - -
gæjhteles gæjhteles gæjhteles, gæjhtele gæjhtalabpa, gæjhtalåbpoe gæjhtalommes
gæjrah gæjrah gæjran, gæjra gæjrakabpa, gæjrakåbpoe gæjrakommes
gæjroeh gæjroeh gæjran - -
gælloeh gælloeh gællan - -
gælpoje gælpoje - - -
gængsjan gængsjan gængsjan - -
gærjoeh gærjoeh gærjan - -
gærroedihks gærroedihks gærroedihks - -
gævnjoeh gævnjoeh gævnjan - -
gæævele - - - -
gïebredihks gïebredihks gïebredihks - -
gïehtjelæjja gïehtjelæjja - - -
gïektjesne - gïektjesne - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - -
gïemhpe gïemhpe gïemhpes gïemhpebe, gïemhpesabpa, gïemhpesåbpoe gïemhpemes, gïemhpesommes
gïengeles gïengeles gïengeles, gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes
gïenghke gïenghke gïenghkes gïenghkebe, gïenghkesabpa, gïenghkesåbpoe gïenghkemes, gïenghkesommes
gïenghkes gïenghkes - - -
gïepmeles gïepmeles - - -
gïerkeske gïerkeske gïerkeske gïerkeskabpa, gïerkeskåbpoe gïerkeskommes
gïetskesne - gïetskesne - -
gïevjehke gïevjehke gïevjehke gïevjehkabpa, gïevjehkåbpoe gïevjehkommes
gïevre gïevre gïevre gïevrebe gïevremes
gïevte gïevte gïevte gievtebe, gievtebe, geavtebe, geavtebe gïevtemes
gïjretje gïjretje gïjretje - -
gïltehke gïltehke gïltehke gïltehkabpa, gïltehkåbpoe gïltehkommes
gïmpele gïmpeles, gïmpele gïmpeles, gïmpele gïmpelabpa, gïmpelåbpoe gïmpelommes
gïrrijes gïrrijes, gïrrijs gïrrijes - -
gïrrijs gïrrijs gïrrije, gïrrijs gïrrijabpa, gïrrijåbpoe gïrrijommes
gïsse gïsse gïsse gissebe, gissebe gissemes, gissemes
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes
göögkelihks göögkelihks göögkelihks - -
göölehke göölehke göölehke göölehkabpa, göölehkåbpoe göölehkommes
göölenæjja göölenæjja - - -
gööles gööles gööles göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes
göölijes göölijes, göölijs göölijes - -
göövjes göövjes göövjes göövjebe göövjemes
haalloeh haalloeh haalloeh haalloehkabpa, haalloehkåbpoe haalloehkommes
haalsijes haalsijes haalsijes, haalsije haalsajabpa, haalsajåbpoe haalsajommes
haalsijs haalsijs haalsije, haalsijs haalsijabpa, haalsijåbpoe haalsijommes
haaltja haaltja - - -
haaltjan - haaltjan - -
haaltje haaltje - - -
haaptjah haaptjah haaptjah haaptjahkabpa, haaptjahkåbpoe haaptjahkommes
haarroeh haarroeh haarroeh haarroehkabpa, haarroehkåbpoe haarroehkommes
haarroes haarroes haarroes haarroesabpa, haarroesåbpoe haarroesommes
habijle habijle, habïjle habijles, habïjles habijlebe, habïjlebe habijlemes, habïjlemes
habjoeh habjoeh habjoeh habjoehkabpa, habjoehkåbpoe habjoehkommes
habrah habrah habrah habrahkabpa, habrahkåbpoe habrahkommes
habroeh habroeh habroeh habroehkabpa, habroehkåbpoe habroehkommes
haeliehtæjja haeliehtæjja - - -
haeniedæjja haeniedæjja - - -
haerrehtje haerrehtje haerrehtje haerriehtjabpa, haerriehtjåbpoe haerriehtjommes
haerretje haerretje haerretje haerrietjabpa, haerrietjåbpoe haerrietjommes
hagloeh hagloeh hagloeh hagloehkabpa, hagloehkåbpoe hagloehkommes
haitin haitin - - -
hajkehts hajkehts hajkehte, hajkehts hajkehtsabpa, hajkehtsåbpoe hajkehtsommes
hajnas hajnas, hajnas hajnan - -
hamhpah hamhpah hamhpah hamhpahkabpa, hamhpahkåbpoe hamhpahkommes
hamhpas hamhpas hamhpas hamhpasabpa, hamhpasåbpoe hamhpasommes
hapkoeh hapkoeh hapkoeh hapkoehkabpa, hapkoehkåbpoe hapkoehkommes
hapsijes hapsijes, hapsijs - - -
harhtsoeh harhtsoeh harhtsoeh harhtsoehkabpa, harhtsoehkåbpoe harhtsoehkommes
harmonihkeles harmonihkeles harmonihkeles - -
hartjah hartjah hartjah hartjahkabpa, hartjahkåbpoe hartjahkommes
hartjoeh hartjoeh hartjoeh hartjoehkabpa, hartjoehkåbpoe hartjoehkommes
hartsoeh hartsoeh hartsoeh hartsoehkabpa, hartsoehkåbpoe hartsoehkommes
harvah harvah harvah, harvan, harva harvakabpa, harvakåbpoe, harvahkabpa, harvahkåbpoe harvakommes, harvahkommes
hawaiimusihkeles hawaiimusihkeles hawaiimusihkeles - -
heajmenebuerie heajmenebuerie heajmenebuerie - -
heajmeneburrie heajmeneburrie heajmeneburrie - -
healmijs healmijs healmije, healmijs healmijabpa, healmijåbpoe healmijommes
hearhkas hearhkas hearhkas hearhkasabpa, hearhkasåbpoe hearhkasommes
hearhkoe hearhkoe - - -
hearhkoeh hearhkoeh hearhkoeh hearhkoehkabpa, hearhkoehkåbpoe hearhkoehkommes
hearhkoes hearhkoes hearhkoes hearhkoesabpa, hearhkoesåbpoe hearhkoesommes
hearloes hearloes hearloes hearloesabpa, hearloesåbpoe hearloesommes
hearlohke hearlohke hearlohke hearlohkabpa, hearlohkåbpoe hearlohkommes
hearskas hearskas hearska hearskebe hearskemes
hearskoes hearskoes hearskoe, hearskos hearskobe, hearskebe hearskomes, hearskemes
hebraen hebraen - - -
heehkesth heehkesth heehkesth heehkestabpa, heehkeståbpoe heehkestommes
heejle heejle - - -
heelege heelege heelege heelegabpa, heelegåbpoe heelegommes
heelegs heelegs heelege, heelegs heelegabpa, heelegåbpoe heelegommes
helikoptertrafihkeles helikoptertrafihkeles helikoptertrafihkeles - -
hellasen hellasen - - -
heraldihkeles heraldihkeles heraldihkeles - -
hermeneutihkeles hermeneutihkeles hermeneutihkeles - -
hermetihkeles hermetihkeles hermetihkeles - -
herointrafihkeles herointrafihkeles herointrafihkeles - -
hiejjehts hiejjehts hiejjehte, hiejjehts hiejjiehtsabpa, hiejjiehtsåbpoe hiejjiehtsommes
hiejjies hiejjies hiejjie, hiejjies hiejjebe hiejjemes
hietievoere hietievoere - - -
hijven hijven hijven - -
historihkeles historihkeles historihkeles - -
hollaanten hollaanten - - -
homiletihkeles homiletihkeles homiletihkeles - -
homofijle homofijle, homofïjle homofijles, homofïjles homofijlebe, homofïjlebe homofijlemes, homofïjlemes
homoseksuelle homoseksuelle homoseksuelles homoseksuellebe homoseksuellemes
homoseksuvelle homoseksuvelle homoseksuvelles homoseksuvellebe homoseksuvellemes
honduvrasen honduvrasen - - -
horisontaale horisontaale, horisontaales horisontaale, horisontaales horisontaalebe horisontaalemes
hornmusihkeles hornmusihkeles hornmusihkeles - -
horrijbele horrijbele horrijbeles, horrijbele horrijbelabpa, horrijbelåbpoe horrijbelommes
hovme hovme hovme hovmebe hovmemes
hudkies hudkies hudkie, hudkies hudkebe hudkemes
huhteles huhteles huhteles, huhtele huhtielabpa, huhtielåbpoe huhtielommes
hujnies hujnies håjnan - -
hujnijes hujnijes hujnijes, hujnije hujnijabpa, hujnijåbpoe hujnijommes
humanetihkeles humanetihkeles humanetihkeles - -
humhkies humhkies, humhkies humhkie, humhkies humhkebe humhkemes
hurkies hurkies hurkie, hurkies hurkebe hurkemes
hybridmusihkeles hybridmusihkeles hybridmusihkeles - -
hydraulihkeles hydraulihkeles hydraulihkeles - -
hydrodynamihkeles hydrodynamihkeles hydrodynamihkeles - -
hydromekanihkeles hydromekanihkeles hydromekanihkeles - -
hydrostatihkeles hydrostatihkeles hydrostatihkeles - -
hydroteknihkeles hydroteknihkeles hydroteknihkeles - -
hypnodontihkeles hypnodontihkeles hypnodontihkeles - -
håakan - håakan - -
håakene - håakene - -
håalehke håalehke håalehke håalehkabpa, håalehkåbpoe håalehkommes
håalijes håalijes, håalijs håalijes - -
håalohke håalohke håalohke håaloehkabpa, håaloehkåbpoe håaloehkommes
håavkah håavkah håavkan, håavka håavkakabpa, håavkakåbpoe håavkakommes
håhteles håhteles håhteles, håhtele håhtelabpa, håhtelåbpoe håhtelommes
håjnoes håjnoes håjnan - -
håkngoeh håkngoeh håkngan, håkngoeh håkngoehkabpa, håkngoehkåbpoe, håkngahkabpa, håkngahkåbpoe håkngoehkommes, håkngahkommes
håmpoeh håmpoeh håmpoeh håmpoehkabpa, håmpoehkåbpoe håmpoehkommes
håmpoes håmpoes håmpoes håmpoesabpa, håmpoesåbpoe håmpoesommes
hårsoeh hårsoeh hårsoeh hårsoehkabpa, hårsoehkåbpoe hårsoehkommes
hårtsoeh hårtsoeh hårtsoeh hårtsoehkabpa, hårtsoehkåbpoe hårtsoehkommes
hårvah hårvah hårvan, hårva hårvakabpa, hårvakåbpoe hårvakommes
hårvoeh hårvoeh hårvan, hårvoeh hårvoehkabpa, hårvoehkåbpoe, hårvahkabpa, hårvahkåbpoe hårvoehkommes, hårvahkommes
håvhnjoeh håvhnjoeh håvhnjan, håvhnjoeh håvhnjoehkabpa, håvhnjoehkåbpoe, håvhnjahkabpa, håvhnjahkåbpoe håvhnjoehkommes, håvhnjahkommes
håvnjan håvnjan håvnjan - -
håvnjoeh håvnjoeh håvnjan - -
hååkene - hååkene - -
håålesjimmie håålesjimmie - - -
hïejmehth hïejmehth hïejmehth hïejmehtabpa, hïejmehtåbpoe hïejmehtommes
hïerreslaaketje hïerreslaaketje hïerreslaaketje - -
ideologikritihkeles ideologikritihkeles ideologikritihkeles - -
iehkedsskabroeh iehkedsskabroeh iehkedsskabran, iehkedsskabroeh iehkedsskabroehkabpa, iehkedsskabroehkåbpoe, iehkedsskabrahkabpa, iehkedsskabrahkåbpoe iehkedsskabroehkommes, iehkedsskabrahkommes
iehtseles iehtseles iehtseles, iehtsele iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes
iehtsemes iehtsemes iehtsemes - -
iejneles iejneles iejneles, iejnele iejnielabpa, iejnielåbpoe iejnielommes
iemeds iemeds iemede, iemeds iemiedabpa, iemiedåbpoe iemiedommes
iemeles iemeles iemeles, iemele iemelabpa, iemelåbpoe iemelommes
iemie iemie iemie - -
ijtjeraadehke ijtjeraadehke ijtjeraadehke ijtjeraadehkabpa, ijtjeraadehkåbpoe ijtjeraadehkommes
ijtjeraadh ijtjeraadh ijtjeraadh - -
illegaale illegaale, illegaales illegaale, illegaales illegaalebe illegaalemes
importpolitihkeles importpolitihkeles importpolitihkeles - -
indianermusihkeles indianermusihkeles indianermusihkeles - -
indifferente indifferente indifferentes indifferentebe indifferentemes
indijen indijen - - -
individuelle individuelle individuelles individuellebe individuellemes
individuvelle individuvelle individuvelles individuvellebe individuvellemes
indoeurohpen indoeurohpen - - -
indoneesijen indoneesijen - - -
industrielle industrielle industrielles industriellebe industriellemes
industrijelle industrijelle industrijelles industrijellebe industrijellemes
industripolitihkeles industripolitihkeles industripolitihkeles - -
infaame infaame infaames infaamebe infaamemes
infame - - - -
infernalske - - - -
inflasjovneles inflasjovneles inflasjovneles - -
informatihkeles informatihkeles informatihkeles - -
inhabijle inhabijle, inhabïjle inhabijles, inhabïjles inhabijlebe, inhabïjlebe inhabijlemes, inhabïjlemes
initiaale initiaale, initiaales initiaale, initiaales initiaalebe initiaalemes
initialkinetihkeles initialkinetihkeles initialkinetihkeles - -
initijaale initijaale, initijaales initijaale, initijaales initijaalebe initijaalemes
inkompressijbele inkompressijbele inkompressijbeles, inkompressijbele inkompressijbelabpa, inkompressijbelåbpoe inkompressijbelommes
inkvisitovreles inkvisitovreles inkvisitovreles - -
instabijle instabijle, instabïjle instabijles, instabïjles instabijlebe, instabïjlebe instabijlemes, instabïjlemes
instrumentalmusihkeles instrumentalmusihkeles instrumentalmusihkeles - -
intellektuelle intellektuelle intellektuelles intellektuellebe intellektuellemes
intellektuvelle intellektuvelle intellektuvelles intellektuvellebe intellektuvellemes
interaktijve interaktijve interaktijve interaktijvebe interaktijvemes
interaktïjve interaktïjve interaktïjve interaktïjvebe interaktïjvemes
interkontinentaale interkontinentaale, interkontinentaales interkontinentaale, interkontinentaales interkontinentaalebe interkontinentaalemes
internasjonaale internasjonaale, internasjonaales internasjonaale, internasjonaales internasjonaalebe internasjonaalemes
internasjovnaale - - - -
intervjuteknihkeles intervjuteknihkeles intervjuteknihkeles - -
ipmies ipmies ipmies ipmiesabpa, ipmiesåbpoe ipmiesommes
iraaken iraaken - - -
iraanen iraanen - - -
irmesne - irmesne - -
irrasjonaale irrasjonaale, irrasjonaales irrasjonaale, irrasjonaales irrasjonaalebe irrasjonaalemes
irrasjovnaale - - - -
irrasjovnelle - - - -
irreelle irreelle irreelles irreellebe irreellemes
irritaabele irritaabele irritaabeles, irritaabele irritaabelabpa, irritaabelåbpoe irritaabelommes
irritaabeles irritaabele irritaabeles, irritaabele irritaabelabpa, irritaabelåbpoe irritaabelommes
islaamen islaamen - - -
islaanten islaanten - - -
israelen israelen - - -
israjelen israjelen - - -
isveligks isveligks isveligks isveligkebe isveligkemes
isveligs isveligs isveligs isveligebe isveligemes
isvelihks isvelihks isvelihks - -
itaalijen itaalijen - - -
itjmies itjmies itjmie, itjmies itjmebe itjmemes
jaabne jaabne jaabnes jaabnebe jaabnemes
jaahkeles jaahkeles jaahkeles, jaahkele jaahkelabpa, jaahkelåbpoe jaahkelommes
jaahkevïddes jaahkevïddes jaahkevïddes jaahkevïddesabpa, jaahkevïddesåbpoe jaahkevïddesommes
jaahkevïrres jaahkevïrres jaahkevïrres jaahkevïrresabpa, jaahkevïrresåbpoe jaahkevïrresommes
jaahkoeladtje jaahkoeladtje jaahkoeladtje - -
jaahkoles jaahkoles jaahkoles jaahkolabpa, jaahkolåbpoe jaahkolommes
jaahtens jaahtens - - -
jaame jaame jaames - -
jaapanen jaapanen - - -
jaaske jaaske jaaskes jaaskebe, jaaskesabpa, jaaskesåbpoe jaaskemes, jaaskesommes
jabjah jabjah jabjan, jabja jabjakabpa, jabjakåbpoe jabjakommes
jabjoeh jabjoeh jabjan, jabjoeh jabjoehkabpa, jabjoehkåbpoe, jabjahkabpa, jabjahkåbpoe jabjoehkommes, jabjahkommes
jaesiegoelke jaesiegoelke jaesiegoelke - -
jaesiegoelkije jaesiegoelkije jaesiegoelkije - -
jahtseme jahtseme jahtseme jahtsemabpa, jahtsemåbpoe jahtsemommes
jahtses jahtses jahtses jahtsesabpa, jahtsesåbpoe jahtsesommes
jaknge jaknge jaknges jakngebe, jakngesabpa, jakngesåbpoe jakngemes, jakngesommes
jakngehtje jakngehtje jakngehtje - -
jaksoes jaksoes jaksoe, jaksos jaksobe, jaksebe jaksomes, jaksemes
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes
jalkeds jalkeds jalkede, jalkeds jalkedabpa, jalkedåbpoe jalkedommes
jamaican jamaican - - -
janitsjarmusihkeles janitsjarmusihkeles janitsjarmusihkeles - -
japtjah japtjah japtjan, japtja japtjakabpa, japtjakåbpoe japtjakommes
japtsah japtsah japtsan, japtsa japtsakabpa, japtsakåbpoe japtsakommes
jarhpah jarhpah jarhpan, jarhpa jarhpakabpa, jarhpakåbpoe jarhpakommes
jarhpoeh jarhpoeh, jarhpoeh jarhpan, jarhpoeh jarhpoehkabpa, jarhpoehkåbpoe jarhpoehkommes
jarnge jarnge jarnges jarngebe, jarngesabpa, jarngesåbpoe jarngemes, jarngesommes
jarpe jarpe jarpe jarpebe jarpemes
jassijes jassijs, jassijes jassijs, jassije, jassijes, jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes
jassijs jassijs, jassijes jassijes - -
jassmusihkeles jassmusihkeles jassmusihkeles - -
jatnoeh jatnoeh jatnan - -
jatnoes jatnoes, jatnoes jatnan, jatnoes jatnoehkabpa, jatnoehkåbpoe jatnoehkommes
javkeles javkeles javkeles, javkele javkelabpa, javkelåbpoe javkelommes
jazzmusihkeles jazzmusihkeles jazzmusihkeles - -
jeagkijes jeagkijes, jeagkijs - - -
jealamadtje - jealamadtje - -
jealamadtjepolitihkeles jealamadtjepolitihkeles jealamadtjepolitihkeles - -
jealehbuerie jealehbuerie jealehbuerie - -
jealehburrie jealehburrie jealehburrie - -
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmijes - -
jearmijs jearmijes jearmijes, jearmije jearmajabpa, jearmajåbpoe jearmajommes
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes
jeeluvebuerie jeeluvebuerie jeeluvebuerie - -
jeeluveburrie jeeluveburrie jeeluveburrie - -
jeene jeene jeene jeenebe jeenemes
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes
jemhkelds jemhkelds - - -
jemhkeles jemhkeles - - -
jesuitten jesuitten - - -
jielehbuerie jielehbuerie jielehbuerie - -
jielehburrie jielehburrie jielehburrie - -
jielije jielije - - -
jiermege jiermege jiermege jiermiegabpa, jiermiegåbpoe jiermiegommes
jiermegs jiermegs jiermege, jiermegs jiermiegabpa, jiermiegåbpoe jiermiegommes
jiermehts jiermehts jiermehte, jiermehts jiermiehtsabpa, jiermiehtsåbpoe jiermiehtsommes
jiermiebuerie jiermiebuerie jiermiebuerie - -
jiermieburrie jiermieburrie jiermieburrie - -
jihtseles jihtseles jihtseles, jihtsele jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes
jissehts jissehts jissehte, jissehts jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes
jissiehtadtje jissiehtadtje - - -
joejkeles joejkeles joejkeles, joejkele joejkelabpa, joejkelåbpoe joejkelommes
joekehth joekehth joekehth joekehtabpa, joekehtåbpoe joekehtommes
joekehthlaakan - joekehthlaakan - -
joekehts joekehts joekehte, joekehts joekehtsabpa, joekehtsåbpoe joekehtsommes
joekeldh joekeldh - - -
joekoenlaakan - joekoenlaakan - -
joeleds joeleds joelede, joeleds joeledabpa, joeledåbpoe joeledommes
joeletje joeletje joeletje joeletjabpa, joeletjåbpoe joeletjommes
joevje joevje joevje joevjebe joevjemes
joevjelaaketje joevjelaaketje joevjelaaketje - -
joevteres joevteres, joevtere joevteres, joevtere joevterabpa, joevteråbpoe joevterommes
jolle jolle jolle jollebe jollemes
jordaanijen jordaanijen - - -
jorpe jorpe jorpe jorpebe jorpemes
jorpehke jorpehke jorpehke jorpehkabpa, jorpehkåbpoe jorpehkommes
journalistihkeles journalistihkeles journalistihkeles - -
jovhkemes jovhkemes jovhkemes - -
joviaale joviaale, joviaales joviaale, joviaales joviaalebe joviaalemes
jovijaale jovijaale, jovijaales jovijaale, jovijaales jovijaalebe jovijaalemes
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes
jovjelaaketje jovjelaaketje jovjelaaketje - -
jovkehtje jovkehtje jovkehtje - -
jualkijs jualkijs jualkije jualkijabpa, jualkijåbpoe jualkijommes
jueskies jueskies jueskie, jueskies jueskebe jueskemes
jugoslaavijen jugoslaavijen - - -
juhteles juhteles juhteles, juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes
jupmeles jupmeles jupmeles, jupmele jupmielabpa, jupmielåbpoe jupmielommes
juridihkeles juridihkeles juridihkeles - -
jyöhkehke jyöhkehke jyöhkehke jyöhkehkabpa, jyöhkehkåbpoe jyöhkehkommes
jyöhkehkejovje jyöhkehkejovje jyöhkehkejovje jyöhkehkejovjebe jyöhkehkejovjemes
jyörkehke jyörkehke jyörkehke jyörkehkabpa, jyörkehkåbpoe jyörkehkommes
jyövje jyövje jyövje jyövjebe jyövjemes
jåabpah jåabpah jåabpah jåabpahkabpa, jåabpahkåbpoe jåabpahkommes
jåabpoeh jåabpoeh jåabpoeh jåabpoehkabpa, jåabpoehkåbpoe jåabpoehkommes
jåalhkah jåalhkah jåalhkah jåalhkahkabpa, jåalhkahkåbpoe jåalhkahkommes
jåalhkas jåalhkas jåalhkas jåalhkasabpa, jåalhkasåbpoe jåalhkasommes
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkabpa, jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes
jåalhkoes jåalhkoes jåalhkoes - -
jåalloeh jåalloeh jåalloeh jåalloehkabpa, jåalloehkåbpoe jåalloehkommes
jåamah jåamah jåamah jåamahkabpa, jåamahkåbpoe jåamahkommes
jåampah jåampah jåampah jåampahkabpa, jåampahkåbpoe jåampahkommes
jåapoeh jåapoeh jåapoeh jåapoehkabpa, jåapoehkåbpoe jåapoehkommes
jåarhtjah jåarhtjah jåarhtjah jåarhtjahkabpa, jåarhtjahkåbpoe jåarhtjahkommes
jåasah jåasah jåasan, jåasah jåasoehkabpa, jåasoehkåbpoe, jåasahkabpa, jåasahkåbpoe jåasoehkommes, jåasahkommes
jåasoeh jåasoeh jåasoeh, jåasan jåasoehkabpa, jåasoehkåbpoe, jåasahkabpa, jåasahkåbpoe jåasoehkommes, jåasahkommes, jåasmes
jåeskies jåeskies jåeskie jåeskebe jåeskemes
jånhtsoeh jånhtsoeh jånhtsan, jånhtsoeh jånhtsoehkabpa, jånhtsoehkåbpoe, jånhtsahkabpa, jånhtsahkåbpoe jånhtsoehkommes, jånhtsahkommes
jåvkeles jåvkeles jåvkeles, jåvkele jåvkelabpa, jåvkelåbpoe jåvkelommes
jååktetje jååktetje - - -
jïebne jïebne jïebnes jïebnebe jïebnemes
jïegke jïegke jïegkes jïegkebe, jïegkesabpa, jïegkesåbpoe jïegkemes, jïegkesommes
jïegkes jïegkes - - -
jïemmerdihks jïemmerdihks jïemmerdihks - -
jïemperdihks jïemperdihks jïemperdihks - -
jïermijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jearmijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jïermeje jïermijabpa, jïermijåbpoe, jïermejabpa, jïermejåbpoe jïermijommes, jïermejommes
jïermijs jïermijs, jïermejes, jearmijs jïermije, jïermijs, jïermejes, jïermeje jïermijabpa, jïermijåbpoe, jïermejabpa, jïermejåbpoe jïermijommes, jïermejommes, jearmijommes
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes
jïjnjedihks jïjnjedihks jïjnjedihks - -
jïjtjeraarehke jïjtjeraarehke jïjtjeraarehke jïjtjeraarehkabpa, jïjtjeraarehkåbpoe jïjtjeraarehkommes
jïjtjeraarh jïjtjeraarh jïjtjeraarh - -
jïjtjeråårehke jïjtjeråårehke jïjtjeråårehke jïjtjeråårehkabpa, jïjtjeråårehkåbpoe jïjtjeråårehkommes
jïlle jïlle jïlle jïllebe jïllemes
jïrrehts jïrrehts - - -
kaleidoskovpeles kaleidoskovpeles kaleidoskovpeles - -
kalifornijen kalifornijen - - -
kambodsjan kambodsjan - - -
kammermusihkeles kammermusihkeles kammermusihkeles - -
kampuchean kampuchean - - -
kapaabele kapaabele kapaabeles, kapaabele kapaabelabpa, kapaabelåbpoe kapaabelommes
kappverden kappverden - - -
karakteristihkeles karakteristihkeles karakteristihkeles - -
karakterstihkeles karakterstihkeles karakterstihkeles - -
kashmijren kashmijren - - -
kassaabele kassaabele kassaabeles, kassaabele kassaabelabpa, kassaabelåbpoe kassaabelommes
kasuistihkeles kasuistihkeles kasuistihkeles - -
katastrofaale katastrofaale, katastrofaales katastrofaale, katastrofaales katastrofaalebe katastrofaalemes
kateketihkeles kateketihkeles kateketihkeles - -
kaudervellen kaudervellen - - -
kausaale kausaale, kausaales kausaale, kausaales kausaalebe kausaalemes
kenyan kenyan - - -
keramihkeles keramihkeles keramihkeles - -
kinan kinan - - -
kinematihkeles kinematihkeles kinematihkeles - -
kinetihkeles kinetihkeles kinetihkeles - -
kiromantihkeles kiromantihkeles kiromantihkeles - -
kiropraktihkeles kiropraktihkeles kiropraktihkeles - -
kjemiteknihkeles kjemiteknihkeles kjemiteknihkeles - -
kjendisjournalistihkeles kjendisjournalistihkeles kjendisjournalistihkeles - -
klaajpijes klaajpijes, klaajpijs klaajpijes - -
klaajpijs klaajpijs klaajpije, klaajpijs klaajpijabpa, klaajpijåbpoe klaajpijommes
klaeries klaeries klaerie, klaeries klaerebe klaeremes
klassihkeles klassihkeles klassihkeles - -
klavermusihkeles klavermusihkeles klavermusihkeles - -
kleavvoeh kleavvoeh kleavvan - -
klimateknihkeles klimateknihkeles klimateknihkeles - -
klinihkeles klinihkeles klinihkeles - -
klovreske klovreske klovreske - -
klytnjehke klytnjehke klytnjehke klytnjehkabpa, klytnjehkåbpoe klytnjehkommes
klåabtoeh klåabtoeh klåabtan - -
klåadtah klåadtah klåadtah klåadtahkabpa, klåadtahkåbpoe klåadtahkommes
klåadtoeh klåadtoeh klåadtan - -
klåanghkoeh klåanghkoeh klåanghkan - -
klåbtjoeh klåbtjoeh klåbtjoeh klåbtjoehkabpa, klåbtjoehkåbpoe klåbtjoehkommes
klåtnjah klåtnjah klåtnjah klåtnjahkabpa, klåtnjahkåbpoe klåtnjahkommes
klåtnjas klåtnjas klåtnjas klåtnjasabpa, klåtnjasåbpoe klåtnjasommes
klåtnjoeh klåtnjoeh klåtnjan - -
klæhtjoeh klæhtjoeh klæhtjan - -
klæjjah klæjjah - - -
klæmhpah klæmhpah klæmhpah klæmhpahkabpa, klæmhpahkåbpoe klæmhpahkommes
koaksiaale koaksiaale, koaksiaales koaksiaale, koaksiaales koaksiaalebe koaksiaalemes
koaksijaale koaksijaale, koaksijaales koaksijaale, koaksijaales koaksijaalebe koaksijaalemes
kokaintrafihkeles kokaintrafihkeles kokaintrafihkeles - -
kolihkeles kolihkeles kolihkeles - -
kollegiaale kollegiaale, kollegiaales kollegiaale, kollegiaales kollegiaalebe kollegiaalemes
kollegijaale kollegijaale, kollegijaales kollegijaale, kollegijaales kollegijaalebe kollegijaalemes
kollektivtrafihkeles kollektivtrafihkeles kollektivtrafihkeles - -
kolombianske - - - -
kolombijen kolombijen - - -
koloniaale koloniaale, koloniaales koloniaale, koloniaales koloniaalebe koloniaalemes
kolonijaale kolonijaale, kolonijaales kolonijaale, kolonijaales kolonijaalebe kolonijaalemes
kolossaale kolossaale, kolossaales kolossaale, kolossaales kolossaalebe kolossaalemes
komfortaabele komfortaabele komfortaabeles, komfortaabele komfortaabelabpa, komfortaabelåbpoe komfortaabelommes
komihkeles komihkeles komihkeles - -
kommensuraabele kommensuraabele kommensuraabeles, kommensuraabele kommensuraabelabpa, kommensuraabelåbpoe kommensuraabelommes
kommersielle kommersielle kommersielles kommersiellebe kommersiellemes
kommersijelle kommersijelle kommersijelles kommersijellebe kommersijellemes
kommunaale kommunaale, kommunaales kommunaale, kommunaales kommunaalebe kommunaalemes
kommunepolitihkeles kommunepolitihkeles kommunepolitihkeles - -
kompatijbele kompatijbele kompatijbeles, kompatijbele kompatijbelabpa, kompatijbelåbpoe kompatijbelommes
kompressijbeele - - - -
kompressijbele kompressijbele kompressijbeles, kompressijbele kompressijbelabpa, kompressijbelåbpoe kompressijbelommes
konfidensielle konfidensielle konfidensielles konfidensiellebe konfidensiellemes
konfidensijelle konfidensijelle konfidensijelles konfidensijellebe konfidensijellemes
konjunkturpolitihkeles konjunkturpolitihkeles konjunkturpolitihkeles - -
konkurransepolitihkeles konkurransepolitihkeles konkurransepolitihkeles - -
konsertmusihkeles konsertmusihkeles konsertmusihkeles - -
konstitusjonelle konstitusjonelle konstitusjonelles konstitusjonellebe konstitusjonellemes
konstitusjovnelle - - - -
konsumentelektronihkeles konsumentelektronihkeles konsumentelektronihkeles - -
kontinentaale kontinentaale, kontinentaales kontinentaale, kontinentaales kontinentaalebe kontinentaalemes
kontrollpolitihkeles kontrollpolitihkeles kontrollpolitihkeles - -
kontroversielle kontroversielle kontroversielles kontroversiellebe kontroversiellemes
kontroversijelle kontroversijelle kontroversijelles kontroversijellebe kontroversijellemes
konveekse - - - -
konvekse konvekse konvekses konveksebe konveksemes
konvensjonelle konvensjonelle konvensjonelles konvensjonellebe konvensjonellemes
konvensjovnelle - - - -
koreean koreean - - -
kormusihkeles kormusihkeles kormusihkeles - -
korpsmusihkeles korpsmusihkeles korpsmusihkeles - -
korridorpolitihkeles korridorpolitihkeles korridorpolitihkeles - -
kosmetihkeles kosmetihkeles kosmetihkeles - -
kosmopolihteles kosmopolihteles kosmopolihteles - -
kostarican kostarican - - -
kraamhkah kraamhkah, kraamhkah kraamhkan, kraamhka kraamhkakabpa, kraamhkakåbpoe kraamhkakommes
kraamhkas kraamhkas - - -
kraamhkes kraamhkes kraamhkes kraamhkesabpa, kraamhkesåbpoe kraamhkesommes
kraasijes kraasijes, kraasijs kraasijes - -
kraasijs kraasijs kraasije, kraasijs kraasijabpa, kraasijåbpoe kraasijommes
kraavhpijes kraavhpijes kraavhpijes, kraavhpije kraavhpajabpa, kraavhpajåbpoe kraavhpajommes
kraavhpijs kraavhpijs kraavhpije, kraavhpijs kraavhpijabpa, kraavhpijåbpoe kraavhpijommes
kraejhpies kraejhpies kraejhpie, kraejhpies kraejhpebe kraejhpemes
kraetnies kraetnies kraetnie, kraetnies kraetnebe kraetnemes
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes
kraeviesjovje kraeviesjovje kraeviesjovje kraeviesjovjebe kraeviesjovjemes
kraevieslaaketje kraevieslaaketje kraevieslaaketje - -
krahtjah krahtjah, krahtjah krahtjah krahtjahkabpa, krahtjahkåbpoe krahtjahkommes
krahtjoeh krahtjoeh, krahtjoeh krahtjoeh, krahtjan, krahtjoeh krahtjoehkabpa, krahtjoehkåbpoe, krahtjoehkabpa, krahtjoehkåbpoe krahtjoehkommes, krahtjoehkommes, krahtjahkommes
krakngah krakngah krakngah krakngahkabpa, krakngahkåbpoe krakngahkommes
kranghtjoeh kranghtjoeh kranghtjan - -
krangkoeh krangkoeh krangkoeh krangkoehkabpa, krangkoehkåbpoe krangkoehkommes
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan - -
kreanhtjoeh kreanhtjoeh kreanhtjoeh kreanhtjoehkabpa, kreanhtjoehkåbpoe kreanhtjoehkommes
kredittpolitihkeles kredittpolitihkeles kredittpolitihkeles - -
krijsepolitihkeles krijsepolitihkeles krijsepolitihkeles - -
kriminaale kriminaale, kriminaales kriminaale, kriminaales kriminaalebe kriminaalemes
kriminalistihkeles kriminalistihkeles kriminalistihkeles - -
kriminalpolitihkeles kriminalpolitihkeles kriminalpolitihkeles - -
kriminalstatistihkeles kriminalstatistihkeles kriminalstatistihkeles - -
kriminalteknihkeles kriminalteknihkeles kriminalteknihkeles - -
kriminelle kriminelle kriminelles kriminellebe kriminellemes
krimstatistihkeles krimstatistihkeles krimstatistihkeles - -
krinngehke krinngehke krinngehke krinngehkabpa, krinngehkåbpoe krinngehkommes
kritihkeles kritihkeles kritihkeles - -
krobpijes krobpijes, krobpijs krobpijes - -
krobpijs krobpijs krobpije, krobpijs krobpijabpa, krobpijåbpoe krobpijommes
kroenes kroenes - - -
kromatihkeles kromatihkeles kromatihkeles - -
kronihkeles kronihkeles kronihkeles - -
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes
kruanamasten kruanamasth, kruanamasts, kruanamasten, kruanamastes kruanamasten - -
kruanasisse kruanasisse kruanasisse - -
kruepies kruepies kruepie, kruepies kruepebe kruepemes
kruepiesmasten kruepiesmasth, kruepiesmasts, kruepiesmasten, kruepiesmastes kruepiesmasten - -
kråabjah kråabjah kråabjah kråabjahkabpa, kråabjahkåbpoe kråabjahkommes
kråabjoeh kråabjoeh kråabjan - -
kråaptjoeh kråaptjoeh kråaptjoeh kråaptjoehkabpa, kråaptjoehkåbpoe kråaptjoehkommes
kråavhkah kråavhkah kråavhkah kråavhkahkabpa, kråavhkahkåbpoe kråavhkahkommes
kråavhkoeh kråavhkoeh kråavhkan - -
kråavhtjah kråavhtjah kråavhtjan, kråavhtja kråavhtjakabpa, kråavhtjakåbpoe kråavhtjakommes
kråavhtjoeh kråavhtjoeh kråavhtjan - -
kråavvah kråavvah kråavvan, kråavva kråavvakabpa, kråavvakåbpoe kråavvakommes
kråavvoeh kråavvoeh kråavvan, kråavvoeh kråavvoehkabpa, kråavvoehkåbpoe, kråavvahkabpa, kråavvahkåbpoe kråavvoehkommes, kråavvahkommes
kråavvoehjuelkie kråavvoehjuelkie kråavvoehjuelkie - -
kråavvoesisse kråavvoesisse kråavvoesisse - -
kråhtjoeh kråhtjoeh kråhtjoen, kråhtjoe kråhtjoekabpa, kråhtjoekåbpoe kråhtjoekommes
kråkngoeh kråkngoeh kråkngoen, kråkngoe kråkngoekabpa, kråkngoekåbpoe kråkngoekommes
krånhtjoeh krånhtjoeh krånhtjan - -
krååpehke krååpehke krååpehke krååpehkabpa, krååpehkåbpoe krååpehkommes
krååvedæjja krååvedæjja - - -
kræjhtjoeh kræjhtjoeh kræjhtjan - -
krængkoeh krængkoeh krængkan, krængkoeh krængkoehkabpa, krængkoehkåbpoe, krængkahkabpa, krængkahkåbpoe krængkoehkommes, krængkahkommes
krænhtjoeh krænhtjoeh krænhtjan, krænhtjoeh krænhtjoehkabpa, krænhtjoehkåbpoe, krænhtjahkabpa, krænhtjahkåbpoe krænhtjoehkommes, krænhtjahkommes
krænkoeh krænkoeh krænkan - -
kuban kuban - - -
kubanske - - - -
kubihkeles kubihkeles kubihkeles - -
kulturelle kulturelle kulturelles kulturellebe kulturellemes
kulturkritihkeles kulturkritihkeles kulturkritihkeles - -
kulturpolitihkeles kulturpolitihkeles kulturpolitihkeles - -
kunstkritihkeles kunstkritihkeles kunstkritihkeles - -
kunstmusihkeles kunstmusihkeles kunstmusihkeles - -
kuwaiten kuwaiten - - -
kvantefysihkeles kvantefysihkeles kvantefysihkeles - -
kvantemekanihkeles kvantemekanihkeles kvantemekanihkeles - -
kvïhke kvïhke kvïhke kvïhkebe kvïhkemes
kybernetihkeles kybernetihkeles kybernetihkeles - -
kyjprosen kyjprosen - - -
kåvrehts kåvrehts kåvrehte, kåvrehts - -
laabjah laabjah laabjan, laabja laabjakabpa, laabjakåbpoe laabjakommes
laabjoeh laabjoeh laabjan, laabjoe - -
laabrah laabrah laabran, laabra laabrakabpa, laabrakåbpoe laabrakommes
laabroeh laabroeh laabran - -
laaffas laaffas - - -
laahkoegoerehtje laahkoegoerehtje laahkoegoerehtje - -
laahtjeres laahtjeres laahtjeres, laahtjere laahtjarabpa, laahtjaråbpoe laahtjarommes
laahvoeh laahvoeh laahvoeh laahvoehkabpa, laahvoehkåbpoe laahvoehkommes
laahvoes laahvoes laahvoes laahvoesabpa, laahvoesåbpoe laahvoesommes
laanjoeh laanjoeh laanjoeh laanjoehkabpa, laanjoehkåbpoe laanjoehkommes
laares laares - - -
laavkehtje laavkehtje laavkehtje - -
labijle labijle, labïjle labijles, labïjles labijlebe, labïjlebe labijlemes, labïjlemes
laejjies laejjies laejjie, laejjies laejjebe laejjemes
laelije laelije laelijes - -
laelijes laelijes, laelijs laelijes - -
laemies laemies laemie, laemes - -
laenjeds laenjeds laenjede, laenjeds laenjiedabpa, laenjiedåbpoe laenjiedommes
laktjeres laktjeres laktjeres, laktjere laktjarabpa, laktjaråbpoe laktjarommes
lapsas lapsas lapsas lapsasabpa, lapsasåbpoe lapsasommes
lapsoes lapsoes lapsoes lapsoesabpa, lapsoesåbpoe lapsoesommes
larhvah larhvah larhvah larhvahkabpa, larhvahkåbpoe larhvahkommes
laserfysihkeles laserfysihkeles laserfysihkeles - -
laserteknihkeles laserteknihkeles laserteknihkeles - -
lastekruana lastekruana lastekruana - -
lastes lastes - - -
latijnen latijnen - - -
latinameerihken latinameerihken - - -
latjkes latjkes - - -
latvijen latvijen - - -
laudaabele laudaabele laudaabeles, laudaabele laudaabelabpa, laudaabelåbpoe laudaabelommes
leagrah leagrah leagran, leagra leagrakabpa, leagrakåbpoe leagrakommes
leajhkohtje leajhkohtje leajhkohtje - -
leajpeldh - leajpeldh - -
leapmah leapmah - - -
leapmoeh leapmoeh - - -
leavehke leavehke leavehke leavahkabpa, leavahkåbpoe leavahkommes
leavhkoeh leavhkoeh leavhkoeh leavhkoehkabpa, leavhkoehkåbpoe leavhkoehkommes
leavhkoes leavhkoes leavhkoes leavhkoesabpa, leavhkoesåbpoe leavhkoesommes
leevles leevles leevles leevlebe leevlemes
legaale legaale, legaales legaale, legaales legaalebe legaalemes
leksikaale leksikaale leksikaales leksikaalebe leksikaalemes
leksikalske - - - -
libeerijen libeerijen - - -
liberaale liberaale, liberaales liberaale, liberaales liberaalebe liberaalemes
libyan libyan - - -
libyske - - - -
liehties liehties liehtie, liehties liehtebe liehtemes
lievlies lievlies lievlie, lievlies lievlebe lievlemes
lievsies lievsies lievsie, lievsies lievsebe lievsemes
lijbanonen lijbanonen - - -
linejæære linejæære linejææres linejæærebe linejææremes
lineæære lineæære lineææres lineæærebe lineææremes
lingvistihkeles lingvistihkeles lingvistihkeles - -
liskes liskes liskes liskesabpa, liskesåbpoe liskesommes
lissehts lissehts - - -
litauenen litauenen - - -
litteraturkritihkeles litteraturkritihkeles litteraturkritihkeles - -
loengedh - loengedh - -
loeves loeves loeve loevebe loevemes
logihkeles logihkeles logihkeles - -
logistihkeles logistihkeles logistihkeles - -
lohkemes lohkemes lohkemes - -
lohkije lohkije - - -
lohkijes lohkijes, lohkijs lohkijes - -
lokalpolitihkeles lokalpolitihkeles lokalpolitihkeles - -
longitudinaale longitudinaale, longitudinaales longitudinaale, longitudinaales longitudinaalebe longitudinaalemes
lopmes lopmes lopmes lopmesabpa, lopmesåbpoe lopmesommes
lopmijs lopmijs - - -
loskehke loskehke loskehke loskehkabpa, loskehkåbpoe loskehkommes
lovve lovve lovves lovvesabpa, lovvesåbpoe, lovvebe lovvesommes, lovvemes
lovvesmasten lovvesmasth, lovvesmasts, lovvesmasten, lovvesmastes lovvesmasten - -
luevlies luevlies luevlie, luevlies luevlebe, luevlebe, luevlebe luevlemes, luevlemes, luevlemes
luevsies luevsies luevsie, luevsies luevsebe luevsemes
luhpehts luhpehts luhpehte, luhpehts luhpiehtsabpa, luhpiehtsåbpoe luhpiehtsommes
lujjies lujjies lujjie, lujjies lujjebe lujjemes
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes
luvdegs luvdegs luvdege, luvdegs luvdegabpa, luvdegåbpoe luvdegommes
luvkeds luvkeds luvkede, luvkeds luvkiedabpa, luvkiedåbpoe luvkiedommes
luvrege luvrege luvrege luvregabpa, luvregåbpoe luvregommes
luvregs luvregs - - -
lyjhkedihks lyjhkedihks lyjhkedihks - -
lyrihkeles lyrihkeles lyrihkeles - -
lyöhtehke lyöhtehke lyöhtehke lyöhtehkabpa, lyöhtehkåbpoe lyöhtehkommes
lyövlehke lyövlehke lyövlehke lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe lyövlehkommes
låabpah låabpah - - -
låabpeds låabpeds låabpede, låabpeds låabpedabpa, låabpedåbpoe låabpedommes
låabpoeh låabpoeh - - -
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkabpa, låagkoehkåbpoe låagkoehkommes
låannoeh låannoeh låannoeh låannoehkabpa, låannoehkåbpoe låannoehkommes
låapsoes låapsoes låapsoes låapsahkabpa, låapsahkåbpoe låapsahkommes
låeblehtje låeblehtje låeblehtje låebliehtjabpa, låebliehtjåbpoe låebliehtjommes
låeblies låeblies låeblie, låeblies låeblebe låeblemes
låebties låebties låebtie, låebties låebtebe låebtemes
låedtjies låedtjies, låedtjie låedtjie, låedtjies låedtjebe låedtjemes
låemties låemties låemtie, låemties låemtebe låemtemes
låhkije låhkije - - -
låhkijes låhkijes, låhkijs låhkijes - -
låpsoes låpsoes låpsoes - -
lårhvoeh lårhvoeh lårhvan - -
låssas låssas - - -
låvletje låvletje låvletje låvletjabpa, låvletjåbpoe låvletjommes
låvnoeh låvnoeh låvnan - -
lååjedæjja lååjedæjja - - -
lååtjedihks lååtjedihks lååtjedihks - -
læhkas læhkas læhkas læhkasabpa, læhkasåbpoe læhkasommes
læhkoeladtje læhkoeladtje læhkoeladtje - -
læhkoes læhkoes læhkoes læhkoesabpa, læhkoesåbpoe læhkoesommes
læjnoes læjnoes læjnoes læjnoesabpa, læjnoesåbpoe læjnoesommes
længhkah længhkah længhkah længhkahkabpa, længhkahkåbpoe længhkahkommes
længhkoeh længhkoeh længhkoeh længhkoehkabpa, længhkoehkåbpoe længhkoehkommes
lïebkeds lïebkeds lïebkede, lïebkeds lïebkedabpa, lïebkedåbpoe lïebkedommes
lïejpeldh - lïejpeldh - -
lïeke lïeke lïekes lïekebe, lïekesabpa, lïekesåbpoe lïekemes, lïekesommes
lïekes lïekes - - -
lïemkeds lïemkeds lïemkede, lïemkeds lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes
lïenegs lïenegs lïenege, lïenegs lïenegabpa, lïenegåbpoe lïenegommes
lïenes lïenes - - -
lïevles lïevles lïevles lïevlebe lïevlemes
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes
lïnghkes lïnghkes lïnghkes, lïnghkes lïnghkesabpa, lïnghkesåbpoe lïnghkesommes
lööfegs lööfegs lööfege, lööfegs lööfegabpa, lööfegåbpoe lööfegommes
löökehtje löökehtje - - -
löövles löövles löövles löövlebe, lïevlebe, lïevlebe löövlemes, löövlemes, löövlemes
maagrehtje maagrehtje maagrehtje - -
maahtsedihks maahtsedihks maahtsedihks - -
maajnehke maajnehke - - -
maalijes maalijes, maalijs maalijes - -
maalijs maalijs maalije, maalijs maalijabpa, maalijåbpoe maalijommes
maanabuerie maanabuerie maanabuerie - -
maanaburrie maanaburrie maanaburrie - -
maanavielieh maanavielieh maanavielieh - -
maanehth maanehth maanehth maanahtabpa, maanahtåbpoe maanahtommes
maanehts maanehts maanehte, maanehts maanahtsabpa, maanahtsåbpoe maanahtsommes
maarhketjåelieh maarhketjåelieh maarhketjåelieh - -
maatebuerie maatebuerie maatebuerie - -
maateburrie maateburrie maateburrie - -
madtan madtan madtan - -
madtege madtege madtege - -
madtegeraerie madtegeraerie madtegeraerie - -
madtjas madtjas madtjas madtjasabpa, madtjasåbpoe madtjasommes
madtjeles madtjeles, madtjele madtjele, madtjeles madtjalabpa, madtjalåbpoe madtjalommes
madtsah madtsah madtsan, madtsa madtsakabpa, madtsakåbpoe madtsakommes
maedeles maedeles maedeles, maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - -
maehtele maehteles, maehtele maehtele, maehteles maehtielabpa, maehtielåbpoe maehtielommes
maehteles maehteles maehteles, maehtele maehtielabpa, maehtielåbpoe maehtielommes
maereles maereles maereles, maerele maerielabpa, maerielåbpoe maerielommes
majkehtje majkehtje majkehtje - -
majkehts majkehts majkehte, majkehts majkehtsabpa, majkehtsåbpoe majkehtsommes
majkes majkes majkes majkesabpa, majkesåbpoe majkesommes
malaawin malaawin - - -
malaysijen malaysijen - - -
maldijvijen maldijvijen - - -
malfas malfas malfa malfebe malfemes
maljedihks maljedihks maljedihks - -
mallehtje mallehtje mallehtje - -
maltan maltan - - -
manchuvrijen manchuvrijen - - -
mandsjuvrijen mandsjuvrijen - - -
mannoes mannoes mannoe, mannos mannobe, mannebe mannomes, mannemes
mantihkeles mantihkeles mantihkeles - -
manuelle manuelle manuelles manuellebe manuellemes
marginaale marginaale, marginaales marginaale, marginaales marginaalebe marginaalemes
marhkehtje marhkehtje marhkehtje - -
marhkijes marhkijes, marhkijs marhkijes - -
marhtjah marhtjah marhtjah marhtjahkabpa, marhtjahkåbpoe marhtjahkommes
marngah marngah marngan, marngah marngoehkabpa, marngoehkåbpoe, marngahkabpa, marngahkåbpoe marngoehkommes, marngahkommes
marngan marngan marngan - -
marngoeh marngoeh marngan, marngoeh marngoehkabpa, marngoehkåbpoe, marngahkabpa, marngahkåbpoe marngoehkommes, marngahkommes
marokkon marokkon - - -
martialske - - - -
martsialske - - - -
marveles marveles marveles, marvele marvelabpa, marvelåbpoe marvelommes
maskas maskas maskas maskasabpa, maskasåbpoe maskasommes
maskinelle maskinelle maskinelles maskinellebe maskinellemes
maskinteknihkeles maskinteknihkeles maskinteknihkeles - -
mastehkejovje mastehkejovje mastehkejovje mastehkejovjebe mastehkejovjemes
masteles masteles masteles, mastele mastelabpa, mastelåbpoe mastelommes
matematihkeles matematihkeles matematihkeles - -
materielle materielle materielles materiellebe materiellemes
matriarkalske - - - -
mauretaanijen mauretaanijen - - -
meagroeh meagroeh meagran, meagroeh meagroehkabpa, meagroehkåbpoe, meagrahkabpa, meagrahkåbpoe meagroehkommes, meagrahkommes
mealhkijes mealhkijes, mealhkijs mealhkijes - -
mealtjah mealtjah mealtjah, mealtjan, mealtja mealtjakabpa, mealtjakåbpoe, mealtjahkabpa, mealtjahkåbpoe mealtjakommes, mealtjahkommes
mealtjan mealtjan mealtjan - -
mealtjoeh mealtjoeh mealtjoeh - -
meammoeh meammoeh meamman, meammoeh meammoehkabpa, meammoehkåbpoe, meammahkabpa, meammahkåbpoe meammoehkommes, meammahkommes
mearhkehtje mearhkehtje mearhkehtje - -
meartsah meartsah meartsan, meartsa meartsakabpa, meartsakåbpoe meartsakommes
mediepolitihkeles mediepolitihkeles mediepolitihkeles - -
mejjesne - mejjesne - -
mekanihkeles mekanihkeles mekanihkeles - -
meksikon meksikon - - -
melodihkeles melodihkeles melodihkeles - -
melodijööse melodijööse melodijööse melodijöösebe melodijöösemes
mensendieckgymnastihkeles mensendieckgymnastihkeles mensendieckgymnastihkeles - -
mentaale mentaale, mentaales mentaale, mentaales mentaalebe mentaalemes
merkantijle merkantijle, merkantïjle merkantijles, merkantïjles merkantijlebe, merkantïjlebe merkantijlemes, merkantïjlemes
metaforihkeles metaforihkeles metaforihkeles - -
metafysihkeles metafysihkeles metafysihkeles - -
metodekritihkeles metodekritihkeles metodekritihkeles - -
metodihkeles metodihkeles metodihkeles - -
metrihkeles metrihkeles metrihkeles - -
mexicon mexicon - - -
miehtjies miehtjies - - -
miesehts miesehts miesehte, miesehts miesehtsabpa, miesehtsåbpoe miesehtsommes
mikroelektronihkeles mikroelektronihkeles mikroelektronihkeles - -
mimihkeles mimihkeles mimihkeles - -
ministerielle ministerielle ministerielles ministeriellebe ministeriellemes
ministerijelle ministerijelle ministerijelles ministerijellebe ministerijellemes
minngebe minngebe - - -
miseraabele miseraabele miseraabeles, miseraabele miseraabelabpa, miseraabelåbpoe miseraabelommes
mnemoteknihkeles mnemoteknihkeles mnemoteknihkeles - -
mobijle mobijle, mobïjle mobijles, mobïjles mobijlebe, mobïjlebe mobijlemes, mobïjlemes
moehtege moehtege moehtege - -
moehtegs moehtegs moehtege, moehtegs moehtegabpa, moehtegåbpoe moehtegommes
moenedammes moenedammes moenedammes moenedammesabpa, moenedammesåbpoe moenedammesommes
moerehth moerehth moerehth moerehtabpa, moerehtåbpoe moerehtommes
moerehts moerehts moerehte, moerehts moerehtsabpa, moerehtsåbpoe moerehtsommes
moerijes moerijes, moerijs moerijes - -
moerijs moerijs moerije, moerijs moerijabpa, moerijåbpoe moerijommes
moeveles moeveles moeveles, moevele moevelabpa, moevelåbpoe moevelommes
mojjehtje mojjehtje mojjehtje mojjehtjabpa, mojjehtjåbpoe mojjehtjommes
monacon monacon - - -
mongolijen mongolijen - - -
monnehke monnehke monnehke monnehkabpa, monnehkåbpoe monnehkommes
monogaame monogaame monogaames monogaamebe monogaamemes
monogame - - - -
montessoripedagogihkeles montessoripedagogihkeles montessoripedagogihkeles - -
monumentaale monumentaale, monumentaales monumentaale, monumentaales monumentaalebe monumentaalemes
mopedtrafihkeles mopedtrafihkeles mopedtrafihkeles - -
moraalen moraalen - - -
morhteske morhteske morhteske - -
mosaihkeles mosaihkeles mosaihkeles - -
mosajihkeles mosajihkeles mosajihkeles - -
motorihkeles motorihkeles motorihkeles - -
mualhvah mualhvah - - -
muavjah muavjah muavjan, muavja muavjakabpa, muavjakåbpoe muavjakommes
muerhkies muerhkies muerhkie, muerhkies muerhkebe muerhkemes
muetkies muetkies muetkie, muetkies muetkebe muetkemes
mujhtehtje mujhtehtje mujhtehtje mujhtiehtjabpa, mujhtiehtjåbpoe mujhtiehtjommes
mujhteles mujhteles mujhteles, mujhtele mujhtielabpa, mujhtielåbpoe mujhtielommes
mujjeles mujjeles mujjeles, mujjele mujjielabpa, mujjielåbpoe mujjielommes
mujjies mujjies - - -
mujvie mujvie - - -
mujvies mujvies - måjvasabpa, måjvasåbpoe måjvasommes
mullies mullies mullie, mullies mullebe mullemes
mullieslaaketje mullieslaaketje mullieslaaketje - -
multilateraale multilateraale, multilateraales multilateraale, multilateraales multilateraalebe multilateraalemes
murhteske murhteske murhteske - -
murreds murreds murrede, murreds murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes
musihkeles musihkeles musihkeles - -
mystihkeles mystihkeles mystihkeles - -
myvhke myvhke myvhkes myvhkebe myvhkemes
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes
måajkoes måajkoes, måajkoes måajkan - -
måalhvoeh måalhvoeh måalhvan - -
måarehks måarehks, måarehke måarehks, måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes
måasas måasas - - -
måasere måaseres måasere måasarabpa, måasaråbpoe måasarommes
måaskehtje måaskehtje måaskehtje - -
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes
måasoes måasoes måasoe - -
mådtan mådtan mådtan - -
mådtege mådtege mådtege - -
mådtegeraerie mådtegeraerie mådtegeraerie - -
mådtsas mådtsas mådtsas mådtsasabpa, mådtsasåbpoe mådtsasommes
mådtsoeh mådtsoeh mådtsan - -
mådtsoes mådtsoes mådtsoes mådtsoesabpa, mådtsoesåbpoe mådtsoesommes
måedtiesåarhts måedtiesåarhts - - -
måedtiesåårts måedtiesåårts - - -
måeriengielhts måeriengielhts måeriengielhts - -
måeries måeries - - -
måesieruktie måesieruktie måesieruktie - -
måhtsijes måhtsijs, måhtsijes måhtsijes, måhtsijs, måhtsije måhtsijabpa, måhtsijåbpoe måhtsijommes
måjkoes måjkoes måjkoes måjkoesabpa, måjkoesåbpoe måjkoesommes
måktege måktege måktege - -
måktegs måktegs måktege, måktegs måktegabpa, måktegåbpoe måktegommes
målhtjoeh målhtjoeh målhtjan - -
målhtjoes målhtjoes målhtjoes målhtjoesabpa, målhtjoesåbpoe målhtjoesommes
mårhtjah mårhtjah mårhtjan, mårhtja mårhtjakabpa, mårhtjakåbpoe mårhtjakommes
mårhtjoeh mårhtjoeh mårhtjan - -
mårroeh mårroeh mårroeh mårrebe mårremes
måskas måskas måskas måskasabpa, måskasåbpoe måskasommes
måskoes måskoes måskoes - -
måsnoeh måsnoeh måsnoeh måsnoehkabpa, måsnoehkåbpoe måsnoehkommes
måstohkejovje måstohkejovje måstohkejovje måstohkejovjebe måstohkejovjemes
mæjkes mæjkes mæjkes mæjkesabpa, mæjkesåbpoe mæjkesommes
mæjtsah mæjtsah - - -
mævhkas - mævhkas - -
mïektje mïektje mïektjes mïektjebe, mïektjesabpa, mïektjesåbpoe mïektjemes, mïektjesommes
mïereles mïereles mïereles, mïerele mïerelabpa, mïerelåbpoe mïerelommes
mïetske mïetske mïetskes mïetskebe, mïetskesabpa, mïetskesåbpoe mïetskemes, mïetskesommes
mïetskes mïetskes - - -
mïevers mïevers mïevere mïeverabpa, mïeveråbpoe mïeverommes
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes
mïrhke mïrhke mïrhke mïrhkebe mïrhkemes
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - -
mïrhkelaaketje mïrhkelaaketje mïrhkelaaketje - -
mïrhkeplaave mïrhkeplaave mïrhkeplaave - -
mïrhkereepses mïrhkereepses mïrhkereepses - -
mïrhkerööpses mïrhkerööpses mïrhkerööpses - -
mïrhkeveelkes mïrhkeveelkes mïrhkeveelkes - -
mööreh mööreh mööreh möörehkabpa, möörehkåbpoe möörehkommes
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes
naabrege naabrege naabrege - -
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes
naarpohke naarpohke naarpohke naarpoehkabpa, naarpoehkåbpoe naarpoehkommes
naaskah naaskah naaskan, naaska naaskakabpa, naaskakåbpoe naaskakommes
naaskehtje naaskehtje naaskehtje - -
naaskeles naaskeles naaskeles, naaskele naaskelabpa, naaskelåbpoe naaskelommes
naaskes naaskes naaskes naaskesabpa, naaskesåbpoe naaskesommes
naaskijes naaskijes, naaskijs naaskijes - -
naasseles naasseles naasseles, naassele naasselabpa, naasselåbpoe naasselommes
nahkeren nahkeren nahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes
najvah najvah najvan, najva najvakabpa, najvakåbpoe najvakommes
najveluktie najveluktie najveluktie - -
najveres najveres najvere najvarabpa, najvaråbpoe najvarommes
najvoeh najvoeh najvan - -
naljah naljah naljah naljahkabpa, naljahkåbpoe naljahkommes
naljas naljas naljas naljasabpa, naljasåbpoe naljasommes
namhtah namhtah namhtah namhtahkabpa, namhtahkåbpoe namhtahkommes
namibijen namibijen - - -
nannas nannas nanna, nannes, nannese nannebe nannemes
nannoes nannoes nannoes nannoesabpa, nannoesåbpoe nannoesommes
narkotikapolitihkeles narkotikapolitihkeles narkotikapolitihkeles - -
narkotikatrafihkeles narkotikatrafihkeles narkotikatrafihkeles - -
narkotrafihkeles narkotrafihkeles narkotrafihkeles - -
narvoeh narvoeh narvoeh narvoehkabpa, narvoehkåbpoe narvoehkommes
nasaale nasaale, nasaales nasaale, nasaales nasaalebe nasaalemes
nasjonaale nasjonaale, nasjonaales nasjonaale, nasjonaales nasjonaalebe nasjonaalemes
nasjonalmusihkeles nasjonalmusihkeles nasjonalmusihkeles - -
nasjonalromantihkeles nasjonalromantihkeles nasjonalromantihkeles - -
nasjovnaale - - - -
naskah naskah naskah naskahkabpa, naskahkåbpoe naskahkommes
naskas naskas naskas naskasabpa, naskasåbpoe naskasommes
naskoeh naskoeh naskoeh naskoehkabpa, naskoehkåbpoe naskoehkommes
naskoes naskoes naskoes naskoesabpa, naskoesåbpoe naskoesommes
naturromantihkeles naturromantihkeles naturromantihkeles - -
naurun naurun - - -
nautihkeles nautihkeles nautihkeles - -
navhkes navhkes navhkes navhkesabpa, navhkesåbpoe navhkesommes
navhkoeh navhkoeh navhkan - -
neahkah neahkah neahkah neahkahkabpa, neahkahkåbpoe neahkahkommes
neahkas neahkas neahkas neahkasabpa, neahkasåbpoe neahkasommes
neahkoeh neahkoeh neahkoeh neahkoehkabpa, neahkoehkåbpoe neahkoehkommes
neahkoes neahkoes neahkoes neahkoesabpa, neahkoesåbpoe neahkoesommes
nealehts nealehts nealehte, nealehts nealehtsabpa, nealehtsåbpoe nealehtsommes
nealkoes nealkoes nealkoes nealkoesabpa, nealkoesåbpoe nealkoesommes
neatsmas neatsmas neatsmas neatsmasabpa, neatsmasåbpoe neatsmasommes
negatijve negatijve negatijve negatijvebe negatijvemes
negatïjve negatïjve negatïjve negatïjvebe negatïjvemes
neilihkeles neilihkeles neilihkeles - -
nepaalen nepaalen - - -
nepalske - - - -
nervööse nervööse nervööses nervöösebe nervöösemes
nicaraguan nicaraguan - - -
nielehts nielehts nielehte, nielehts nielehtsabpa, nielehtsåbpoe nielehtsommes
nieljenjoelkege nieljenjoelkege nieljenjoelkege - -
nieljenraadtege nieljenraadtege nieljenraadtege - -
nievries nievries nievrie, nievries nievrebe nievremes
nigeerijen nigeerijen - - -
nigerianske - - - -
njaakedihks njaakedihks njaakedihks - -
njaalmeldh njaalmeldh - - -
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkabpa, njaarpahkåbpoe njaarpahkommes
njaatjeles njaatjeles njaatjeles, njaatjele njaatjelabpa, njaatjelåbpoe njaatjelommes
njabre njabre njabre njabrebe njabremes
njaelkies njaelkies njaelkie, njaelkies njaelkebe njaelkemes
njaerpies njaerpies njaerpie, njaerpies njaerpebe njaerpemes
njahkoeh njahkoeh njahkan - -
njahpedihks njahpedihks njahpedihks - -
njahpeds njahpeds njahpede, njahpeds njahpedabpa, njahpedåbpoe njahpedommes
njalhke njalhke njalhkes njalhkebe, njalhkesabpa, njalhkesåbpoe njalhkemes, njalhkesommes
njalhkedihkie - njalhkedihkie - -
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihks - -
njalhkeds njalhkeds njalhkede, njalhkeds njalhkedabpa, njalhkedåbpoe njalhkedommes
njalke njalke, njalke njalkes njalkebe, njalkesabpa, njalkesåbpoe njalkemes, njalkesommes
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - -
njalkeme - njalkeme - -
njamhkan njamhkan njamhkan - -
njarhke njarhke njarhkes njarhkebe njarhkemes
njarhkes njarhkes - - -
njavloeh njavloeh njavlan - -
njeanjoeh njeanjoeh njeanjoeh njeanjoehkabpa, njeanjoehkåbpoe njeanjoehkommes
njeatsmoes njeatsmoes, njeatsmoes njeatsmoes njeatsmoesabpa, njeatsmoesåbpoe njeatsmoesommes
njeblehtje njeblehtje njeblehtje - -
njeemehtje njeemehtje njeemehtje - -
njeerpes njeerpes, njeerpes njeerpes, njeerpes njeerpebe, njeerpesabpa, njeerpesåbpoe njeerpemes, njeerpesommes
njeeruvske njeeruvske njeeruvske njeeruvskabpa, njeeruvskåbpoe njeeruvskommes
njieljienjoelkh njieljienjoelkh - - -
njiepeles njiepeles njiepeles, njiepele njiepielabpa, njiepielåbpoe njiepielommes
njoektje njoektje njoektjes njoektjebe, njoektjesabpa, njoektjesåbpoe njoektjemes, njoektjesommes
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes
njoetjeles njoetjeles njoetjeles, njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes
njoetjelukte njoetjelukte njoetjelukte - -
njoetjeluktie njoetjeluktie njoetjeluktie - -
njoetse njoetse njoetse njoetsebe njoetsemes
njoetseldh - njoetseldh - -
njoetske njoetske njoetskes njoetskebe, njoetskesabpa, njoetskesåbpoe njoetskemes, njoetskesommes
njuanerge njuanerge njuanerge njuanargabpa, njuanargåbpoe njuanargommes
njuanijes njuanijes, njuanijs njuanijes - -
njuanijs njuanijs njuanije, njuanijs njuanijabpa, njuanijåbpoe njuanijommes
njuenerge njuenerge njuenerge njueniergabpa, njueniergåbpoe njueniergommes
njuevies njuevies njuevie, njuevies njuevebe njuevemes
njyjkehtje njyjkehtje njyjkehtje - -
njyötjeluktie njyötjeluktie njyötjeluktie - -
njåajjah njåajjah njåajjan, njåajja njåajjakabpa, njåajjakåbpoe njåajjakommes
njåajjan njåajjan njåajjan - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan - -
njåalloeh njåalloeh njåalloeh njåalloehkabpa, njåalloehkåbpoe njåalloehkommes
njåamkehtje njåamkehtje njåamkehtje - -
njåamkohtje njåamkohtje njåamkohtje - -
njåammoeh njåammoeh njåamman, njåammoeh njåammoehkabpa, njåammoehkåbpoe, njåammahkabpa, njåammahkåbpoe njåammoehkommes, njåammahkommes
njåarah njåarah - - -
njåasjloeh njåasjloeh njåasjlan - -
njåavvah njåavvah njåavvan, njåavva njåavvakabpa, njåavvakåbpoe njåavvakommes
njåblohtje njåblohtje njåblohtje - -
njålloeh njålloeh njålloeh njålloehkabpa, njålloehkåbpoe njålloehkommes
njåvvah njåvvah njåvvan, njåvva njåvvakabpa, njåvvakåbpoe njåvvakommes
njåålkehke njåålkehke njåålkehke njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njåålkehkommes
njåårpehke njåårpehke njåårpehke njåårpehkabpa, njåårpehkåbpoe njåårpehkommes
njæjjoeh njæjjoeh njæjjan - -
njæssjoes njæssjoes njæssjoes njæssjoesabpa, njæssjoesåbpoe njæssjoesommes
njïeljenjuelkie njïeljenjuelkie njïeljenjuelkie - -
noere noere noere nuerebe, nuerebe nööremes
noerhte noerhtege noerhtege noerhtegabpa, noerhtegåbpoe noerhtegommes
noerthe - - noerthebe noerthemes
nominelle nominelle nominelles nominellebe nominellemes
nonnehke nonnehke nonnehke nonnehkabpa, nonnehkåbpoe nonnehkommes
nonstopmusihkeles nonstopmusihkeles nonstopmusihkeles - -
notaabele notaabele notaabeles, notaabele notaabelabpa, notaabelåbpoe notaabelommes
novellistihkeles novellistihkeles novellistihkeles - -
nuajjan nuajjan nuajjan nåajjakabpa, nåajjakåbpoe nåajjakommes
nuarvan - nuarvan - -
nuekies nuekies nuekie, nuekies nuekebe nuekemes
nuhtege nuhteges, nuhtege nuhteges, nuhtege nuhtegabpa, nuhtegåbpoe nuhtegommes
nuhteles nuhteles, nuhtele nuhteles, nuhtele nuhtelabpa, nuhtelåbpoe nuhtelommes
nuhteligs nuhteligs nuhteligs nuhteligebe nuhteligemes
nuhtjeles nuhtjeles, nuhtjele nuhtjeles, nuhtjele nuhtjelabpa, nuhtjelåbpoe nuhtjelommes
nuktehtje nuktehtje nuktehtje - -
nuljes nuljes nuljes nuljesabpa, nuljesåbpoe nuljesommes
numeerijen numeerijen - - -
numismatihkeles numismatihkeles numismatihkeles - -
nuvvije nuvvije - - -
nyjsenæjja nyjsenæjja - - -
nynnehke nynnehke nynnehke nynnehkabpa, nynnehkåbpoe nynnehkommes
nåagkoeh nåagkoeh nåagkan - -
nåajjoeh nåajjoeh nåajjoeh - -
nåajsan nåajsan nåajsan - -
nåake nåake nåake nåakebe, vearrebe, vïerrebe nåakemes, vearremes, vïerremes, vïerremes
nåantah nåantah nåantah nåantahkabpa, nåantahkåbpoe nåantahkommes
nåejties nåejties nåejties - -
nåekies nåekies nåekie nåekebe nåekemes
nåjjah nåjjah nåjjan, nåjja nåjjakabpa, nåjjakåbpoe nåjjakommes
nåjjoeh nåjjoeh nåjjoeh nåjjoehkabpa, nåjjoehkåbpoe nåjjoehkommes
nåljah nåljah nåljah nåljahkabpa, nåljahkåbpoe nåljahkommes
nåljoehbieles nåljoehbieles nåljoehbieles - -
nåljoehbielies nåljoehbielies nåljoehbielien - -
nålloes nålloes nålloe, nållos nållobe, nållebe nållomes, nållemes
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - -
nænnas nænnas nænna, nænnes, nænnese nænnebe nænnemes
nænnoes nænnoes, nænnoes nænnoe, nænnos, nænnoes nænnobe, nænnebe, nænnoesabpa, nænnoesåbpoe nænnomes, nænnemes, nænnoesommes
nænnoeslaakan - nænnoeslaakan - -
nöörjen nöörjen - - -
nøytraale nøytraale, nøytraales nøytraale, nøytraales nøytraalebe nøytraalemes
obstetrihkeles obstetrihkeles obstetrihkeles - -
offisielle offisielle offisielles offisiellebe offisiellemes
offisijelle offisijelle offisijelles offisijellebe offisijellemes
offsidetaktihkeles offsidetaktihkeles offsidetaktihkeles - -
ohtje ohtje ohtje ohtjebe ohtjemes
oktegs oktegs oktegs - -
oljepolitihkeles oljepolitihkeles oljepolitihkeles - -
ollijes ollijes, ollijs ollijes - -
ollijs ollijs ollije, ollijs ollijabpa, ollijåbpoe ollijommes
omaanen omaanen - - -
ominööse ominööse ominööses ominöösebe ominöösemes
ompamusihkeles ompamusihkeles ompamusihkeles - -
onne onne onne, unnie unnebe unnemes
onomatopoietikovneles onomatopoietikovneles onomatopoietikovneles - -
onterligs onterligs onterligs onterligebe onterligemes
operamusihkeles operamusihkeles operamusihkeles - -
opposisjonelle opposisjonelle opposisjonelles opposisjonellebe opposisjonellemes
opposisjovnelle - - - -
optihkeles optihkeles optihkeles - -
oratovreles oratovreles oratovreles - -
orgaaneles orgaaneles orgaaneles - -
orgelmusihkeles orgelmusihkeles orgelmusihkeles - -
orientaalen orientaalen - - -
orientalske - - - -
originaale originaale, originaales originaale, originaales originaalebe originaalemes
originalgrafihkeles originalgrafihkeles originalgrafihkeles - -
originalmusihkeles originalmusihkeles originalmusihkeles - -
orkestermusihkeles orkestermusihkeles orkestermusihkeles - -
ornamentihkeles ornamentihkeles ornamentihkeles - -
orre orre orre urrebe urremes
ortodokse ortodokse ortodokses ortodoksebe ortodoksemes
osteoplastihkeles osteoplastihkeles osteoplastihkeles - -
ovaale ovaale, ovaales ovaale, ovaales ovaalebe ovaalemes
ovbihkeldh - ovbihkeldh - -
ovbudteldh - ovbudteldh - -
ovdearas ovdearas ovdearas - -
ovdearehke ovdearehke ovdearehke ovdearahkabpa, ovdearahkåbpoe ovdearahkommes
ovdearohke ovdearohke ovdearohke - -
ovdæjpele ovdæjpeles, ovdæjpele ovdæjpele, ovdæjpeles ovdæjpalabpa, ovdæjpalåbpoe ovdæjpalommes
ovgodtske ovgodtske ovgodtskes ovgodtskebe ovgodtskemes
ovgudtske ovgudtske ovgudtskes ovgudtskebe ovgudtskemes
ovgårreldh - ovgårreldh - -
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehte, ovluhpehts - -
ovluvrege ovluvrege ovluvrege - -
ovmese ovmese - - -
ovmessie ovmessie - - -
ovmessielaakan - ovmessielaakan - -
ovmissie ovmissie - - -
ovmurreds ovmurreds ovmurrede, ovmurreds ovmurriedabpa, ovmurriedåbpoe ovmurriedommes
ovnohkens ovnohkens ovnohkene, ovnohkens ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes
ovnormaale ovnormaale, ovnormaales ovnormaale, ovnormaales ovnormaalebe ovnormaalemes
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - -
ovsentimentaale ovsentimentaale, ovsentimentaales ovsentimentaale, ovsentimentaales ovsentimentaalebe ovsentimentaalemes
ovtjohkeldh - ovtjohkeldh - -
ovuniversaale ovuniversaale, ovuniversaales ovuniversaale, ovuniversaales ovuniversaalebe ovuniversaalemes
ovvïssjehts ovvïssjehts ovvïssjehte, ovvïssjehts ovvïssjehtsabpa, ovvïssjehtsåbpoe ovvïssjehtsommes
ovvïssjeles ovvïssjeles, ovvïssjele ovvïssjeles, ovvïssjele ovvïssjelabpa, ovvïssjelåbpoe ovvïssjelommes
pakistaanen pakistaanen - - -
pakistanske - - - -
paleobotanihkeles paleobotanihkeles paleobotanihkeles - -
palestijnen palestijnen - - -
palestïjnen palestïjnen - - -
palestïnske - - - -
panaman panaman - - -
panamanske - - - -
panegyrihkeles panegyrihkeles panegyrihkeles - -
panihkeles panihkeles panihkeles - -
paradoksaale paradoksaale, paradoksaales paradoksaale, paradoksaales paradoksaalebe paradoksaalemes
paraguayan paraguayan - - -
paraguayanske - - - -
paraguyanske - - - -
parallelle parallelle parallelles parallellebe parallellemes
partielle partielle partielles partiellebe partiellemes
partijelle partijelle partijelles partijellebe partijellemes
partipolitihkeles partipolitihkeles partipolitihkeles - -
partitaktihkeles partitaktihkeles partitaktihkeles - -
passaabele passaabele passaabeles, passaabele passaabelabpa, passaabelåbpoe passaabelommes
patriarkalske - - - -
pedagogihkeles pedagogihkeles pedagogihkeles - -
pekunijæære - - - -
pekuniære - - - -
pekuniæære - - - -
pendelpolitihkeles pendelpolitihkeles pendelpolitihkeles - -
pendeltrafihkeles pendeltrafihkeles pendeltrafihkeles - -
penijbele penijbele penijbeles, penijbele penijbelabpa, penijbelåbpoe penijbelommes
perestrojkapolitihkeles perestrojkapolitihkeles perestrojkapolitihkeles - -
perpleekse - - - -
perplekse perplekse perplekses perpleksebe perpleksemes
persijen persijen - - -
personalpolitihkeles personalpolitihkeles personalpolitihkeles - -
personelle personelle personelles personellebe personellemes
personkarakteristihkeles personkarakteristihkeles personkarakteristihkeles - -
personkritihkeles personkritihkeles personkritihkeles - -
persontrafihkeles persontrafihkeles persontrafihkeles - -
peruan peruan - - -
pirattrafihkeles pirattrafihkeles pirattrafihkeles - -
plaave plaave plaave, plaaves plaevebe, plaevebe plaavemes
plaavelaaketje plaavelaaketje plaavelaaketje - -
plaavemasten plaavemasth, plaavemasts, plaavemasten, plaavemastes plaavemasten - -
plarhkoeh plarhkoeh plarhkan - -
plastihkeles plastihkeles plastihkeles - -
platkan - platkan - -
plausijbele plausijbele plausijbeles, plausijbele plausijbelabpa, plausijbelåbpoe plausijbelommes
pleahkah pleahkah pleahkan, pleahka pleahkakabpa, pleahkakåbpoe pleahkakommes
pleahkoeh pleahkoeh pleahkan - -
pleahtjoeh pleahtjoeh pleahtjan - -
pleaksjoeh pleaksjoeh pleaksjan - -
pleasoeh pleasoeh pleasan - -
pleasoevielieh pleasoevielieh pleasoevielieh - -
pliejhkies pliejhkies, pliejhkies pliejhkie, pliejhkies, pliejhkies pliejhkebe, pliejhkiesabpa, pliejhkiesåbpoe pliejhkemes, pliejhkiesommes
plievhties plievhties plievhtie, plievhties plievhtebe plievhtemes
plihkeles plihkeles plihkeles - -
pluaveske pluaveske pluaveske - -
pluraale pluraale, pluraales pluraale, pluraales pluraalebe pluraalemes
plyöjhkehke plyöjhkehke plyöjhkehke plyöjhkehkabpa, plyöjhkehkåbpoe plyöjhkehkommes
plåjnah plåjnah plåjnan, plåjna plåjnakabpa, plåjnakåbpoe plåjnakommes
plænhtjah plænhtjah - - -
plænhtjoeh plænhtjoeh plænhtjan - -
plïehtje plïehtje plïehtjes plïehtjebe plïehtjemes
pneumatihkeles pneumatihkeles pneumatihkeles - -
poetihkeles poetihkeles poetihkeles - -
polemihkeles polemihkeles polemihkeles - -
politihkeles politihkeles politihkeles - -
polygaame polygaame polygaames polygaamebe polygaamemes
polygame - - - -
polyrytmihkeles polyrytmihkeles polyrytmihkeles - -
polyteknihkeles polyteknihkeles polyteknihkeles - -
pompööse pompööse pompööses pompöösebe pompöösemes
popmusihkeles popmusihkeles popmusihkeles - -
portugalen portugalen - - -
porööse porööse porööses poröösebe poröösemes
positijve positijve positijves positijvebe positijvemes
positive - - - -
positïjve positïjve positïjves positïjvebe positïjvemes
postaale postaale, postaales postaale, postaales postaalebe postaalemes
postgymnasiaale postgymnasiaale, postgymnasiaales postgymnasiaale, postgymnasiaales postgymnasiaalebe postgymnasiaalemes
postgymnasijaale postgymnasijaale, postgymnasijaales postgymnasijaale, postgymnasijaales postgymnasijaalebe postgymnasijaalemes
potensiaale potensiaale, potensiaales potensiaale, potensiaales potensiaalebe potensiaalemes
potensielle potensielle potensielles potensiellebe potensiellemes
potensijaale potensijaale, potensijaales potensijaale, potensijaales potensijaalebe potensijaalemes
potensijelle potensijelle potensijelles potensijellebe potensijellemes
povlenen povlenen - - -
praade praade praades praadebe, praadesabpa, praadesåbpoe praademes, praadesommes
praades praades - - -
praare praare praares, praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes
pragkoeh pragkoeh pragkan - -
pragmatihkeles pragmatihkeles pragmatihkeles - -
praktihkeles praktihkeles praktihkeles - -
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkabpa, prarroehkåbpoe prarroehkommes
preadehtje preadehtje preadehtje - -
preanghkah preanghkah preanghkan, preanghka preanghkakabpa, preanghkakåbpoe preanghkakommes
preanghkoeh preanghkoeh preanghkan, preanghkoeh preanghkoehkabpa, preanghkoehkåbpoe, preanghkahkabpa, preanghkahkåbpoe preanghkoehkommes, preanghkahkommes
preanghkohks preanghkohks preanghkohke, preanghkohks preanghkohkabpa, preanghkohkåbpoe preanghkohkommes
prekære - - - -
prekæære - - - -
presbyterianske - - - -
presenijle presenijle, presenïjle presenijles, presenïjles presenijlebe, presenïjlebe presenijlemes, presenïjlemes
presentaabele presentaabele presentaabeles, presentaabele presentaabelabpa, presentaabelåbpoe presentaabelommes
presenïle - - - -
presseetihkeles presseetihkeles presseetihkeles - -
preussenen preussenen - - -
prihtjies prihtjies prihtjie, prihtjies prihtjebe prihtjemes
prinsipielle prinsipielle prinsipielles prinsipiellebe prinsipiellemes
prinsipijelle prinsipijelle prinsipijelles prinsipijellebe prinsipijellemes
problematihkeles problematihkeles problematihkeles - -
profesjonelle profesjonelle profesjonelles profesjonellebe profesjonellemes
profesjovnelle - - - -
profitaabele profitaabele profitaabeles, profitaabele profitaabelabpa, profitaabelåbpoe profitaabelommes
programmusihkeles programmusihkeles programmusihkeles - -
pronominaale pronominaale, pronominaales pronominaale, pronominaales pronominaalebe pronominaalemes
pronominelle pronominelle, pronominelles pronominelle, pronominelles pronominellebe pronominellemes
propagandeles propagandeles propagandeles - -
propedeutihkeles propedeutihkeles propedeutihkeles - -
propedevtihkeles propedevtihkeles propedevtihkeles - -
proporsjonaale proporsjonaale, proporsjonaales proporsjonaale, proporsjonaales proporsjonaalebe proporsjonaalemes
proporsjovnaale - - - -
prosessuelle prosessuelle prosessuelles prosessuellebe prosessuellemes
prosessuvelle prosessuvelle prosessuvelles prosessuvellebe prosessuvellemes
provinsielle provinsielle provinsielles provinsiellebe provinsiellemes
provinsijelle provinsijelle provinsijelles provinsijellebe provinsijellemes
provne provne provnes provnebe provnemes
provnetjeehpes provnetjeehpes, provnetjeehpes provnetjeehpes, provnetjeehpes provnetjeehpebe, provnetjeehpesabpa, provnetjeehpesåbpoe provnetjeehpemes, provnetjeehpesommes
provokasjovneles provokasjovneles provokasjovneles - -
provre provre provres provrebe provremes
pruvres pruvres pruvres - -
pryhtjehke pryhtjehke pryhtjehke pryhtjehkabpa, pryhtjehkåbpoe pryhtjehkommes
prïetehtje prïetehtje prïetehtje - -
prïhtjedihks prïhtjedihks prïhtjedihks - -
prïhtjeds prïhtjeds prïhtjede, prïhtjeds prïhtjedabpa, prïhtjedåbpoe prïhtjedommes
pröösenahke pröösenahke - - -
psykedeeleles psykedeeleles psykedeeleles - -
psykolingvistihkeles psykolingvistihkeles psykolingvistihkeles - -
psykoteknihkeles psykoteknihkeles psykoteknihkeles - -
puerijle puerijle, puerïjle puerijles, puerïjles puerijlebe, puerïjlebe puerijlemes, puerïjlemes
puertorican puertorican - - -
puerïle - - - -
pyroteknihkeles pyroteknihkeles pyroteknihkeles - -
pythagorasen - - - -
pythagovrasen pythagovrasen - - -
påavrah påavrah påavran, påavra påavrakabpa, påavrakåbpoe påavrakommes
pårjoeh pårjoeh pårjan, pårjoeh pårjoehkabpa, pårjoehkåbpoe, pårjahkabpa, pårjahkåbpoe pårjoehkommes, pårjahkommes
qutaaren qutaaren - - -
qutarske - - - -
raadehke raadehke raadehke raadehkabpa, raadehkåbpoe raadehkommes
raagkah raagkah raagkan, raagka raagkakabpa, raagkakåbpoe raagkakommes
raagkoeh raagkoeh raagkan - -
raajne raajne raajnes raajnebe raajnemes
raajnijes raajnijes raajnijes, raajnije raajnajabpa, raajnajåbpoe raajnajommes
raajohth raajohth raajohth raajoehtabpa, raajoehtåbpoe raajoehtommes
raarehke raarehke raarehke raarehkabpa, raarehkåbpoe raarehkommes
raatsoeh raatsoeh raatsoeh raatsoehkabpa, raatsoehkåbpoe raatsoehkommes
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - -
raavteres raavteres raavteres, raavtere - -
radiaale radiaale, radiaales radiaale, radiaales radiaalebe radiaalemes
radielle radielle radielles radiellebe radiellemes
radijaale radijaale, radijaales radijaale, radijaales radijaalebe radijaalemes
radijelle radijelle radijelles radijellebe radijellemes
radioteknihkeles radioteknihkeles radioteknihkeles - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjahkabpa, radtjahkåbpoe radtjahkommes
radtjohke radtjohkes, radtjohke radtjohkes, radtjohke radtjohkabpa, radtjohkåbpoe radtjohkommes
radtsoeh radtsoeh radtsoeh radtsoehkabpa, radtsoehkåbpoe radtsoehkommes
raedtehks raedtehks raedtehke raedtehkabpa, raedtehkåbpoe raedtehkommes
raeffies raeffies raeffie, raeffies raeffebe raeffemes
raehkies raehkies raehkie raehkebe raehkemes
raejnies raejnies raejnie, raejnies raejnebe raejnemes
raeriebuerie raeriebuerie raeriebuerie - -
raerieburrie raerieburrie raerieburrie - -
ragkan ragkan ragkan - -
ragkoeh ragkoeh ragkan, ragkoeh ragkoehkabpa, ragkoehkåbpoe, ragkahkabpa, ragkahkåbpoe ragkoehkommes, ragkahkommes
rampehke rampehke - - -
rapmusihkeles rapmusihkeles rapmusihkeles - -
rapsoeh rapsoeh rapsoeh rapsoehkabpa, rapsoehkåbpoe rapsoehkommes
rarhmah rarhmah rarhman, rarhma rarhmakabpa, rarhmakåbpoe rarhmakommes
rarhmehke rarhmehke rarhmehke rarhmehkabpa, rarhmehkåbpoe rarhmehkommes
rarhmoeh rarhmoeh rarhman - -
rasjonaale rasjonaale, rasjonaales rasjonaale, rasjonaales rasjonaalebe rasjonaalemes
rasjonelle rasjonelle rasjonelles rasjonellebe rasjonellemes
rasjovnaale - - - -
rasjovnelle - - - -
rastamusihkeles rastamusihkeles rastamusihkeles - -
reajnas reajnas reajnas reajnasabpa, reajnasåbpoe reajnasommes
reajnoes reajnoes reajnoes reajnoesabpa, reajnoesåbpoe reajnoesommes
realpolitihkeles realpolitihkeles realpolitihkeles - -
reangah reangah - - -
reangoeh reangoeh - - -
reangoehjuelkie reangoehjuelkie reangoehjuelkie - -
reavkah reavkah - - -
reavkoeh reavkoeh - - -
rebellen rebellen - - -
redaksjonelle redaksjonelle redaksjonelles redaksjonellebe redaksjonellemes
redaksjovnelle - - - -
reegkes reegkes reegkes reegkesabpa, reegkesåbpoe reegkesommes
reejnes reejnes reejnes reejnebe, raajnebe reejnemes, raajnemes
reelle reelle reelles reellebe reellemes
reepses reepses reepses - -
reepseslaaketje reepseslaaketje reepseslaaketje - -
reepsesmasten reepsesmasth, reepsesmasts, reepsesmasten, reepsesmastes reepsesmasten - -
reformpolitihkeles reformpolitihkeles reformpolitihkeles - -
reggaemusihkeles reggaemusihkeles reggaemusihkeles - -
regijonaale regijonaale, regijonaales regijonaale, regijonaales regijonaalebe regijonaalemes
regionaale regionaale, regionaales regionaale, regionaales regionaalebe regionaalemes
regionalpolitihkeles regionalpolitihkeles regionalpolitihkeles - -
rejelle rejelle rejelles rejellebe rejellemes
renessansemusihkeles renessansemusihkeles renessansemusihkeles - -
replihkeles replihkeles replihkeles - -
reproteknihkeles reproteknihkeles reproteknihkeles - -
republikaanske - - - -
retorihkeles retorihkeles retorihkeles - -
reversijbele reversijbele reversijbeles, reversijbele reversijbelabpa, reversijbelåbpoe reversijbelommes
revolverjournalistihkeles revolverjournalistihkeles revolverjournalistihkeles - -
riejries riejries riejries - -
rigorööse rigorööse rigorööses rigoröösebe rigoröösemes
rituelle rituelle rituelles rituellebe rituellemes
rituvelle rituvelle rituvelles rituvellebe rituvellemes
robotihkeles robotihkeles robotihkeles - -
robotteknihkeles robotteknihkeles robotteknihkeles - -
rockemusihkeles rockemusihkeles rockemusihkeles - -
romanijen romanijen - - -
romanske - - - -
romantihkeles romantihkeles romantihkeles - -
romerske - - - -
rompele rompele rompele rompelabpa, rompelåbpoe rompelommes
rovnege rovnege rovnege rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnegommes
rovneges rovneges rovneges, rovnege rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnegommes
rovnegs rovnegs rovnege, rovnegs rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnegommes
royaale royaale, royaales royaale, royaales royaalebe royaalemes
rubrihkeles rubrihkeles rubrihkeles - -
rudtjege rudtjege rudtje, rudtjege rudtjebe, rudtjegabpa, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes
rumeenske - - - -
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes
rushtrafihkeles rushtrafihkeles rushtrafihkeles - -
russlaanten russlaanten - - -
rustihkeles rustihkeles rustihkeles - -
rutjkehke rutjkehke rutjkehke rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe rutjkehkommes
rutjkes rutjkes rutjkes rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkbe rutjkesommes, rutjkmes
rwandan rwandan - - -
rytmihkeles rytmihkeles rytmihkeles - -
råadtsah råadtsah råadtsah råadtsahkabpa, råadtsahkåbpoe råadtsahkommes
råadtsoeh råadtsoeh råadtsan - -
råaptah råaptah råaptah råaptahkabpa, råaptahkåbpoe råaptahkommes
råarhvah råarhvah råarhvah råarhvahkabpa, råarhvahkåbpoe råarhvahkommes
råasehtje råasehtje råasehtje - -
råasohke råasohke råasohke råasoehkabpa, råasoehkåbpoe råasoehkommes
råasohtje råasohtje råasohtje - -
råatjkah råatjkah råatjkah råatjkahkabpa, råatjkahkåbpoe råatjkahkommes
råatjkas råatjkas råatjkas råatjkasabpa, råatjkasåbpoe råatjkasommes
råatjkoeh råatjkoeh råatjkoeh råatjkoehkabpa, råatjkoehkåbpoe råatjkoehkommes
råatjkoes - - - -
råavhtsoeh råavhtsoeh råavhtsan - -
råavtsah råavhtsah råavhtsan, råavhtsa råavhtsakabpa, råavhtsakåbpoe råavhtsakommes
rådtege rådtege rådtege - -
råentjies råentjies - - -
råetnjies råetnjies - - -
råevhnjeds råevhnjeds råevhnjede, råevhnjeds råevhnjiedabpa, råevhnjiedåbpoe råevhnjiedommes
råffoeh råffoeh råffan, råffoeh råffoehkabpa, råffoehkåbpoe, råffahkabpa, råffahkåbpoe råffoehkommes, råffahkommes
rånhtjoeh rånhtjoeh rånhtjan - -
råpsoeh råpsoeh råpsoeh råpsoehkabpa, råpsoehkåbpoe råpsoehkommes
rårhvah rårhvah rårhvah rårhvahkabpa, rårhvahkåbpoe rårhvahkommes
råtjkoeh råtjkoeh råtjkoeh råtjkoehkabpa, råtjkoehkåbpoe råtjkoehkommes
råågkehke råågkehke råågkehke råågkehkabpa, råågkehkåbpoe råågkehkommes
rååjnehke rååjnehke rååjnehke rååjnehkabpa, rååjnehkåbpoe rååjnehkommes
rååpehke rååpehke rååpehke rååpehkabpa, rååpehkåbpoe rååpehkommes
rååpsehke rååpsehke rååpsehke rååpsehkabpa, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes
rædtsoeh rædtsoeh rædtsoeh rædtsoehkabpa, rædtsoehkåbpoe rædtsoehkommes
rædvah rædvah rædvan, rædva rædvakabpa, rædvakåbpoe rædvakommes
ræhpas ræhpas ræhpas ræhpasabpa, ræhpasåbpoe ræhpasommes
ræjhkas ræjhkas ræjhkas ræjhkasabpa, ræjhkasåbpoe ræjhkasommes
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes
ræjkoes ræjkoes ræjkoes ræjkasabpa, ræjkasåbpoe ræjkasommes
rærvah rærvah rærvan, rærva rærvakabpa, rærvakåbpoe rærvakommes
ræsnoeh ræsnoeh ræsnoeh ræsnoehkabpa, ræsnoehkåbpoe ræsnoehkommes
rïejhpegidtes rïejhpegidtes - - -
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes
rïektes rïekte rïektes rïektebe rïektemes
rïhpes rïhpes rïhpes rïhpesabpa, rïhpesåbpoe rïhpesommes
rööpses rööpses rööpses ruepsebe, ruepsebe rööpsemes, rööpsemes
rööpsesisse rööpsesisse rööpsesisse - -
rööpseslaaketje rööpseslaaketje rööpseslaaketje - -
rööpsesmasten rööpsesmasth, rööpsesmasts, rööpsesmasten, rööpsesmastes rööpsesmasten - -
saadteske saadteske saadteske - -
saagkehke saagkehke saagkehke saagkehkabpa, saagkehkåbpoe saagkehkommes
saajhpe saajhpe saajhpes saajhpebe, saajhpesabpa, saajhpesåbpoe saajhpemes, saajhpesommes
saajne saajne saajnes saajnebe, saajnesabpa, saajnesåbpoe saajnemes, saajnesommes
saajnes saajnes - - -
saajpe saajpe saajpes saajpebe, saajpesabpa, saajpesåbpoe saajpemes, saajpesommes
saajpes saajpes - - -
saajse saajse saajses saajsebe, saajsesabpa, saajsesåbpoe saajsemes, saajsesommes
saajses saajses - - -
saakse saakse saakses saaksebe, saaksesabpa, saaksesåbpoe saaksemes, saaksesommes
saangerdæjja saangerdæjja - - -
saasne saasne - - -
saasneme - saasneme - -
saavrehke saavrehke saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes
sabjoeh sabjoeh sabjan - -
sabjoehtjelmie sabjoehtjelmie sabjoehtjelmie - -
sablehtje sablehtje sablehtje - -
sabtje sabtje sabtjes sabtjebe, sabtjesabpa, sabtjesåbpoe sabtjemes, sabtjesommes
sabtjes sabtjes - - -
sachsen sachsen - - -
sadteres sadteres sadteres, sadtere sadterabpa, sadteråbpoe sadterommes
saegkie saegkie saegkie saegkebe saegkemes
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes
saejnedh saejnedh - - -
saelhtehth saelhtehth saelhtehth saelhtiehtabpa, saelhtiehtåbpoe saelhtiehtommes
saelhtehts saelhtehts saelhtehte, saelhtehts saelhtiehtsabpa, saelhtiehtsåbpoe saelhtiehtsommes
saelhties saelhties saelhtie, saelhtes - -
saetnies saetnies saatnan - -
saevries saevries saevrie, saevries saevrebe saevremes
sahpah sahpah sahpah sahpahkabpa, sahpahkåbpoe sahpahkommes
sahpoeh sahpoeh sahpoeh sahpoehkabpa, sahpoehkåbpoe sahpoehkommes
sakraale sakraale, sakraales sakraale, sakraales sakraalebe sakraalemes
saksen saksen - - -
salongmusihkeles salongmusihkeles salongmusihkeles - -
salvadoranske - - - -
salvadovren salvadovren - - -
samhtjas samhtjas, samhtjas samhtjan - -
samhtje samhtje samhtjes samhtjesabpa, samhtjesåbpoe samhtjesommes
samhtjes samhtjes - - -
samkas samkas samkan - -
samskas samskas, samskas samskan - -
samskoes samskoes, samskoes samskan - -
sangvïnske - - - -
sapkes sapkes sapkes sapkesabpa, sapkesåbpoe sapkesommes
sapte sapte - - -
saptjah saptjah saptjan, saptja saptjakabpa, saptjakåbpoe saptjakommes
saptjas saptjas saptjan - -
saptjoeh saptjoeh saptjan, saptjoeh saptjoehkabpa, saptjoehkåbpoe, saptjahkabpa, saptjahkåbpoe saptjoehkommes, saptjahkommes
sapts sapts sapts saptsesabpa, saptsesåbpoe saptsesommes
sarhka - sarhka - -
sarhkah sarhkah - - -
sarhkehtje sarhkehtje sarhkehtje - -
sarhkes sarhkes - - -
sarhpah sarhpah sarhpan, sarhpa sarhpakabpa, sarhpakåbpoe sarhpakommes
sarhvoeh sarhvoeh sarhvan, sarhvoeh sarhvoehkabpa, sarhvoehkåbpoe, sarhvahkabpa, sarhvahkåbpoe sarhvoehkommes, sarhvahkommes
saudi-araabijen saudi-araabijen - - -
savsah savsah savsan, savsa savsakabpa, savsakåbpoe savsakommes
seadtas seadtas seadtas seadtasabpa, seadtasåbpoe seadtasommes
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes
seajke - - - -
seakoes seakoes seakoes seakoesabpa, seakoesåbpoe seakoesommes
seamma-plieres - - - -
seamma-plieresne - - - -
seammalaakan - seammalaakan - -
seammalaaketje seammalaaketje seammalaaketje - -
seammaplieres seammaplieres - - -
seammaplieresne - seammaplieresne - -
seammaplïeres seammaplïeres - - -
searran searran searran - -
seassoeh seassoeh seassoeh seassoehkabpa, seassoehkåbpoe seassoehkommes
seatadihks seatadihks seatadihks - -
seejke seejke seejke seejkebe seejkemes
seejmes seejmes seejmes seejmebe seejmemes
seekes seekes seekes seekesabpa, seekesåbpoe seekesommes
seerkehke seerkehke seerkehke seerkehkabpa, seerkehkåbpoe seerkehkommes
sehpeles sehpeles sehpeles, sehpele sehpielabpa, sehpielåbpoe sehpielommes
sehpieldihks sehpieldihks sehpieldihks - -
seismihkeles seismihkeles seismihkeles - -
seksualpolitihkeles seksualpolitihkeles seksualpolitihkeles - -
seksuelle seksuelle seksuelles seksuellebe seksuellemes
sekundære - - - -
sekundæære sekundæære sekundææres sekundæærebe sekundææremes
semantihkeles semantihkeles semantihkeles - -
semhkies semhkies semhkie, semhkies semhkebe semhkemes
semiotihkeles semiotihkeles semiotihkeles - -
senegaalen senegaalen - - -
senijle senijle, senïjle senijles, senïjles senijlebe, senïjlebe senijlemes, senïjlemes
sensasjonelle - - - -
sensasjovnelle - - - -
sensijbele sensijbele sensijbeles, sensijbele sensijbelabpa, sensijbelåbpoe sensijbelommes
sensuelle sensuelle sensuelles sensuellebe sensuellemes
sensuvelle sensuvelle sensuvelles sensuvellebe sensuvellemes
sentimentaale sentimentaale, sentimentaales sentimentaale, sentimentaales sentimentaalebe sentimentaalemes
sentraale sentraale, sentraales sentraale, sentraales sentraalebe sentraalemes
sentrallyrihkeles sentrallyrihkeles sentrallyrihkeles - -
sentrifugaale sentrifugaale, sentrifugaales sentrifugaale, sentrifugaales sentrifugaalebe sentrifugaalemes
senïle - - - -
serbijen serbijen - - -
servijle servijle, servïjle servijles, servïjles servijlebe, servïjlebe servijlemes, servïjlemes
servoteknihkeles servoteknihkeles servoteknihkeles - -
servïle - - - -
setnies setnies - - -
sfragistihkeles sfragistihkeles sfragistihkeles - -
sibijren sibijren - - -
sibïrske sibïrske sibïrskes sibïrskebe sibïrskemes
sicilianske - - - -
sicilijen sicilijen - - -
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes
siengeles siengeles siengeles, siengele siengielabpa, siengielåbpoe siengielommes
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes
sigøynermusihkeles sigøynermusihkeles sigøynermusihkeles - -
sijngeres sijngeres sijngeres, sijngere sijngerabpa, sijngeråbpoe sijngerommes
sijngers sijngers sijngere, sijngers sijngierabpa, sijngieråbpoe sijngierommes
silhkes silhkes silhkes silhkesabpa, silhkesåbpoe silhkesommes
sillere sillere - - -
singaleesen singaleesen - - -
sirriebuerie sirriebuerie sirriebuerie - -
sirrieburrie sirrieburrie sirrieburrie - -
sivijle sivijle, sivïjle sivijles, sivïjles sivijlebe, sivïjlebe sivijlemes, sivïjlemes
sivïle - - - -
sjaareske sjaareske sjaareske - -
sjaavodh sjaavodh sjaavodh sjaavodabpa, sjaavodåbpoe sjaavodommes
sjaavohth sjaavohth sjaavohth sjaavohtabpa, sjaavohtåbpoe sjaavohtommes
sjadteles sjadteles sjadteles, sjadtele sjadtelabpa, sjadtelåbpoe sjadtelommes
sjaevehth sjaevehth sjaevehth sjaeviehtabpa, sjaeviehtåbpoe sjaeviehtommes
sjaevehts sjaevehts sjaevehte, sjaevehts sjaeviehtsabpa, sjaeviehtsåbpoe sjaeviehtsommes
sjalhkoeh sjalhkoeh sjalhkoeh sjalhkoehkabpa, sjalhkoehkåbpoe sjalhkoehkommes
sjalkes sjalkes sjalkes sjalkesabpa, sjalkesåbpoe sjalkesommes
sjalloeh sjalloeh, sjalloeh sjallan, sjalloeh, sjalloeh sjalloehkabpa, sjalloehkåbpoe, sjallahkabpa, sjallahkåbpoe sjalloehkommes, sjallahkommes, sjalloehkommes
sjeavehth sjeavehth sjeavehth sjeavehtabpa, sjeavehtåbpoe sjeavehtommes
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes
sjeavohth sjeavohth sjeavohth sjeavoehtabpa, sjeavoehtåbpoe sjeavoehtommes
sjenerööse sjenerööse sjenerööses sjeneröösebe sjeneröösemes
sjiehteles sjiehteles sjiehteles, sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes
sjiepsjies sjiepsjies sjiepsjie, sjiepsjies sjiepsjebe sjiepsjemes
sjikanööse sjikanööse sjikanööses sjikanöösebe sjikanöösemes
sjojmehke sjojmehke sjojmehke sjojmehkabpa, sjojmehkåbpoe sjojmehkommes
sjuaksjah sjuaksjah - - -
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes
sjïdtehtje sjïdtehtje sjïdtehtje - -
sjïekeds sjïekeds sjïekede, sjïekeds sjïekedabpa, sjïekedåbpoe sjïekedommes
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes
sjïjjehke sjïjjehke sjïjjehke sjïjjehkabpa, sjïjjehkåbpoe sjïjjehkommes
skaadtjerdæjja skaadtjerdæjja - - -
skaadtjere skaadtjeres skaadtjeres, skaadtjere skaadtjerabpa, skaadtjeråbpoe skaadtjerommes
skaajhvoeh skaajhvoeh skaajhvoeh skaajhvoehkabpa, skaajhvoehkåbpoe skaajhvoehkommes
skaajle skaajle skaajle skaajlebe skaajlemes
skaajmehke skaajmehke skaajmehke skaajmehkabpa, skaajmehkåbpoe skaajmehkommes
skaajmes skaajmes skaajmes skaajmesabpa, skaajmesåbpoe skaajmesommes
skaajmoes skaajmoes skaajmoes, skaajmese skaajmasabpa, skaajmasåbpoe skaajmasommes
skaajmohke skaajmohke skaajmohke skaajmoehkabpa, skaajmoehkåbpoe skaajmoehkommes
skaajvele skaajvele skaajvele skaajvelabpa, skaajvelåbpoe skaajvelommes
skaamehts skaamehts skaamehte, skaamehts skaamehtsabpa, skaamehtsåbpoe skaamehtsommes
skaanjkah skaanjkah skaanjkah skaanjkahkabpa, skaanjkahkåbpoe skaanjkahkommes
skaanjkoeh skaanjkoeh skaanjkoeh skaanjkoehkabpa, skaanjkoehkåbpoe skaanjkoehkommes
skaavhtege skaavhtege skaavhtege - -
skaavhtehke skaavhtehke skaavhtehke skaavhtehkabpa, skaavhtehkåbpoe skaavhtehkommes
skaavhtes skaavhtes skaavhtes skaavhtesabpa, skaavhtesåbpoe skaavhtesommes
skabroeh skabroeh skabran, skabroeh skabroehkabpa, skabroehkåbpoe, skabrahkabpa, skabrahkåbpoe skabroehkommes, skabrahkommes
skaejlies skaejlies skaejlie, skaejlies skaejlebe skaejlemes
skaemehts skaemehts skaemehte, skaemehts skaemiehtsabpa, skaemiehtsåbpoe skaemiehtsommes
skaemiehtadtje - skaemiehtadtje - -
skaepies skaepies skaepie, skaepies skaepebe skaepemes
skaglah skaglah skaglan, skagla skaglakabpa, skaglakåbpoe skaglakommes
skagrah skagrah skagran, skagra skagrakabpa, skagrakåbpoe skagrakommes
skahtjah skahtjah skahtjan, skahtja skahtjakabpa, skahtjakåbpoe skahtjakommes
skajkoeh skajkoeh, skajkoeh skajkoeh, skajkan skajkoehkabpa, skajkoehkåbpoe skajkoehkommes
skalnjah skalnjah skalnjan, skalnja skalnjakabpa, skalnjakåbpoe skalnjakommes
skandinaavijen skandinaavijen - - -
skandinavistihkeles skandinavistihkeles skandinavistihkeles - -
skarrehtje skarrehtje skarrehtje - -
skavhrah skavhrah - - -
skeajah skeajah - - -
skeajroeh skeajroeh skeajroeh skeajroehkabpa, skeajroehkåbpoe skeajroehkommes
skealhkoeh skealhkoeh skealhkoen, skealhkoe skealhkoekabpa, skealhkoekåbpoe skealhkoekommes
skealka skealka - - -
skealmoeh skealmoeh - - -
skearhpoeh skearhpoeh skearhpoeh, skearhpoeh skearhpoehkabpa, skearhpoehkåbpoe skearhpoehkommes
skearmah skearmah skearmah skearmahkabpa, skearmahkåbpoe skearmahkommes
skearmoeh skearmoeh skearmoeh skearmoehkabpa, skearmoehkåbpoe skearmoehkommes
skearmohke skearmohke skearmohke skearmoehkabpa, skearmoehkåbpoe skearmoehkommes
skearrehks skearrehke, skearrehks skearrehke, skearrehks skearrehkabpa, skearrehkåbpoe skearrehkommes
skeavehke skeavehke, skeavehks skeavehke, skeavehks skeavehkabpa, skeavehkåbpoe skeavehkommes
skihkeles skihkeles skihkeles - -
skolastihkeles skolastihkeles skolastihkeles - -
skottlaanten skottlaanten - - -
skovvehtje skovvehtje skovvehtje - -
skraajvoeh skraajvoeh skraajvan - -
skramhkas skramhkas - - -
skrapmoeh skrapmoeh skrapmoeh skrapmoehkabpa, skrapmoehkåbpoe skrapmoehkommes
skreahpoeh skreahpoeh skreahpoeh skreahpoehkabpa, skreahpoehkåbpoe skreahpoehkommes
skrovhpes skrovhpes skrovhpes skrovhpesabpa, skrovhpesåbpoe skrovhpesommes
skråadtjoeh skråadtjoeh skråadtjan, skråadtjoeh skråadtjoehkabpa, skråadtjoehkåbpoe, skråadtjahkabpa, skråadtjahkåbpoe skråadtjoehkommes, skråadtjahkommes
skråajhpan skråajhpan skråajhpan - -
skråajhpoeh skråajhpoeh skråajhpan - -
skråajhvan skråajhvan skråajhvan - -
skråanhkoeh skråanhkoeh skråanhkan - -
skrådtjoeh skrådtjoeh skrådtjan - -
skråmhkoes skråmhkoes - - -
skråmhpoeh skråmhpoeh skråmhpoeh skråmhpoehkabpa, skråmhpoehkåbpoe skråmhpoehkommes
skræjresne - skræjresne - -
skualah skualah - - -
skuallah skuallah skuallan, skualla skuallakabpa, skuallakåbpoe skuallakommes
skualloeh skualloeh skuallan - -
skuapmah skuapmah skuapman, skuapma skuapmakabpa, skuapmakåbpoe skuapmakommes
skuekierdihks skuekierdihks skuekierdihks - -
skuvlegrammatihkeles skuvlegrammatihkeles skuvlegrammatihkeles - -
skuvlematematihkeles skuvlematematihkeles skuvlematematihkeles - -
skuvlemusihkeles skuvlemusihkeles skuvlemusihkeles - -
skåabpoes skåabpoes skåabpoes skåabpoesabpa, skåabpoesåbpoe skåabpoesommes
skåalloeh skåalloeh skåallan, skåalloeh skåalloehkabpa, skåalloehkåbpoe, skåallahkabpa, skåallahkåbpoe skåalloehkommes, skåallahkommes
skåarkoeh skåarkoeh skåarkoeh skåarkoehkabpa, skåarkoehkåbpoe skåarkoehkommes
skåatske skåatske skåatskes skåatskebe skåatskemes
skåavrah skåavrah skåavrah skåavrahkabpa, skåavrahkåbpoe skåavrahkommes
skåavroeh skåavroeh skåavroeh skåavroehkabpa, skåavroehkåbpoe skåavroehkommes
skåernehke skåernehke skåernehke skåerniehkabpa, skåerniehkåbpoe skåerniehkommes
skåernehks skåernehke, skåernehks skåernehke, skåernehks skåernehkabpa, skåernehkåbpoe skåernehkommes
skåernies skåernies skåernies skåerniesabpa, skåerniesåbpoe skåerniesommes
skågloeh skågloeh skåglan, skågloeh skågloehkabpa, skågloehkåbpoe, skåglahkabpa, skåglahkåbpoe skågloehkommes, skåglahkommes
skågroeh skågroeh, skågroeh skågroeh, skågran skågroehkabpa, skågroehkåbpoe skågroehkommes
skåhpoeh skåhpoeh - - -
skåhpoes skåhpoes - - -
skåhtjoeh skåhtjoeh skåhtjan, skåhtjoeh skåhtjoehkabpa, skåhtjoehkåbpoe, skåhtjahkabpa, skåhtjahkåbpoe skåhtjoehkommes, skåhtjahkommes
skåhtjoejuelkie skåhtjoejuelkie skåhtjoejuelkie - -
skålnjah skålnjah skålnjan, skålnja skålnjakabpa, skålnjakåbpoe skålnjakommes
skæjhkah skæjhkah skæjhkan, skæjhka skæjhkakabpa, skæjhkakåbpoe skæjhkakommes
skærrehks skærrehke, skærrehks skærrehke, skærrehks skærrehkabpa, skærrehkåbpoe skærrehkommes
skætjkoeh skætjkoeh skætjkoeh skætjkoehkabpa, skætjkoehkåbpoe skætjkoehkommes
skïebtje skïebtje skïebtjes skïebtjebe, skïebtjesabpa, skïebtjesåbpoe skïebtjemes, skïebtjesommes
skïebtjeles skïebtjeles skïebtjeles, skïebtjele skïebtjelabpa, skïebtjelåbpoe skïebtjelommes
skïebtjes skïebtjes - - -
skïelhkes skïelhkes skïelhkes skïelhkesabpa, skïelhkesåbpoe skïelhkesommes
skïelme skïelme skïelmes skïelmebe, skïelmesabpa, skïelmesåbpoe skïelmemes, skïelmesommes
skïelmes skïelmes - - -
skïelpe skïelpe skïelpes skïelpebe, skïelpesabpa, skïelpesåbpoe skïelpemes, skïelpesommes
skïelpes skïelpes - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes
skïemtjeles skïemtjeles skïemtjeles, skïemtjele skïemtjelabpa, skïemtjelåbpoe skïemtjelommes
skïemtjes skïemtjes - - -
skïerkes skïerkes skïerkes skïerkesabpa, skïerkesåbpoe skïerkesommes
slaahpoegeeles slaahpoegeeles slaahpoegeeles slaahpoegeelesabpa, slaahpoegeelesåbpoe slaahpoegeelesommes
slaahpoegåålehke slaahpoegåålehke slaahpoegåålehke slaahpoegåålehkabpa, slaahpoegåålehkåbpoe slaahpoegåålehkommes
slaajvoeh slaajvoeh slaajvan - -
slaaptjah slaaptjah slaaptjan, slaaptja slaaptjakabpa, slaaptjakåbpoe slaaptjakommes
slaatjijes slaatjijs, slaatjijes slaatjijes, slaatjijs, slaatjije slaatjijabpa, slaatjijåbpoe slaatjijommes
slaave slaave - - -
slaavvah slaavvah slaavvan, slaavva slaavvakabpa, slaavvakåbpoe slaavvakommes
slabnjoeh slabnjoeh slabnjan - -
slabrah slabrah slabran, slabra slabrakabpa, slabrakåbpoe slabrakommes
slabroeh slabroeh slabran, slabroeh slabroehkabpa, slabroehkåbpoe, slabrahkabpa, slabrahkåbpoe slabroehkommes, slabrahkommes
slaetsies slaetsies - - -
slahtjan slahtjan slahtjan - -
slajvah slajvah slajvan, slajva slajvakabpa, slajvakåbpoe slajvakommes
slajvedihks slajvedihks slajvedihks - -
slajvoeh slajvoeh slajvan, slajvoeh slajvoehkabpa, slajvoehkåbpoe, slajvahkabpa, slajvahkåbpoe slajvoehkommes, slajvahkommes
slapmah slapmah slapman, slapma slapmakabpa, slapmakåbpoe slapmakommes
slapmoeh slapmoeh slapman, slapmoeh slapmoehkabpa, slapmoehkåbpoe, slapmahkabpa, slapmahkåbpoe slapmoehkommes, slapmahkommes
slapsoeh slapsoeh slapsoeh slapsoehkabpa, slapsoehkåbpoe slapsoehkommes
slassoeh slassoeh slassan, slassoeh slassoehkabpa, slassoehkåbpoe, slassahkabpa, slassahkåbpoe slassoehkommes, slassahkommes
slavistihkeles slavistihkeles slavistihkeles - -
slavvah slavvah slavvan, slavva slavvakabpa, slavvakåbpoe slavvakommes
slavvoeh slavvoeh slavvan - -
sleadtjah sleadtjah sleadtjan, sleadtja sleadtjakabpa, sleadtjakåbpoe sleadtjakommes
sleadtjoeh sleadtjoeh, sleadtjah sleadtjan, sleadtjan, sleadtja sleadtjakabpa, sleadtjakåbpoe sleadtjakommes
sleagrah sleagrah sleagran, sleagra sleagrakabpa, sleagrakåbpoe sleagrakommes
sleagran sleagran sleagran - -
sleagroeh sleagroeh, sleagrah sleagran, sleagran, sleagra sleagrakabpa, sleagrakåbpoe sleagrakommes
sleantjah sleantjah sleantjan, sleantja sleantjakabpa, sleantjakåbpoe sleantjakommes
slearkoeh slearkoeh slearkoeh slearkoehkabpa, slearkoehkåbpoe slearkoehkommes
sleatjah sleatjah sleatjan, sleatja sleatjakabpa, sleatjakåbpoe sleatjakommes
sleatjijs sleatjijs - - -
sleatsijs sleatsijs - - -
sleavnah sleavnah sleavnan, sleavna sleavnakabpa, sleavnakåbpoe sleavnakommes
sleavnjoeh sleavnjoeh sleavnjan - -
sleavvan sleavvan sleavvan - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - -
sleekes sleekes sleekes sleekesabpa, sleekesåbpoe sleekesommes
slehties slehties slehtie, slehties slehtebe slehtemes
slovaakijen slovaakijen - - -
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes
sluekies sluekies sluekie, sluekies sluekebe sluekemes
sluenies sluenies sluenie, sluenies sluenebe sluenemes
slåaptjah slåaptjah slåaptjan, slåaptja slåaptjakabpa, slåaptjakåbpoe slåaptjakommes
slåaptjoeh slåaptjoeh slåaptjan - -
slæntjoeh slæntjoeh slæntjan - -
smaave smaave smaave smaevebe, smaevebe smaevemes, smaevemes
smaejvies smaejvies smaejvie, smaejvies smaejvebe smaejvemes
smaekeds smaekeds smaekede, smaekeds smaekiedabpa, smaekiedåbpoe smaekiedommes
smealan smealan smealan - -
smealoeh smealoeh smealan - -
smealuktie smealuktie smealuktie - -
smeelnjeh smeelnjeh - - -
smohkes smohkes smohken smohkekabpa, smohkekåbpoe smohkekommes
smuahkah smuahkah smuahkan, smuahka smuahkakabpa, smuahkakåbpoe smuahkakommes
smååjvehke smååjvehke smååjvehke smååjvehkabpa, smååjvehkåbpoe smååjvehkommes
snaare snaare snaares snaerebe, snaerebe sneeremes
snaarhkehtje snaarhkehtje snaarhkehtje - -
snaebpie - snaebpie - -
snaehpies snaehpies snaehpie - -
snaerkehtje snaerkehtje snaerkehtje - -
snaevkies snaevkies snaevkie, snaevkies snaevkebe snaevkemes
snajvah snajvah snajvan, snajva snajvakabpa, snajvakåbpoe snajvakommes
snajvoeh snajvoeh snajvan, snajvoeh snajvoehkabpa, snajvoehkåbpoe, snajvahkabpa, snajvahkåbpoe snajvoehkommes, snajvahkommes
snartjas snartjas, snartjas snartjan - -
snarvah snarvah snarvan, snarva snarvakabpa, snarvakåbpoe snarvakommes
snavrah snavrah snavran, snavra snavrakabpa, snavrakåbpoe snavrakommes
sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpebe, sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, snaebpebe sneehpemes, sneehpesommes
snjadtjoeh snjadtjoeh, snjadtsoeh snjadtjan, snjadtsan - -
snjadtsah snjadtsah snjadtsan, snjadtsa snjadtsakabpa, snjadtsakåbpoe snjadtsakommes
snjahpeds snjahpeds snjahpede, snjahpeds snjahpedabpa, snjahpedåbpoe snjahpedommes
snjallah snjallah snjallan, snjalla snjallakabpa, snjallakåbpoe snjallakommes
snjaltje snjaltje - - -
snjatjkah snjatjkah snjatjkah snjatjkahkabpa, snjatjkahkåbpoe snjatjkahkommes
snjatjkoeh snjatjkoeh, snjatjkoeh snjatjkan, snjatjkoeh, snjatjkoeh snjatjkoehkabpa, snjatjkoehkåbpoe, snjatjkahkabpa, snjatjkahkåbpoe snjatjkoehkommes, snjatjkahkommes, snjatjkoehkommes
snjealhkadihks snjealhkadihks snjealhkadihks - -
snjearvoeh snjearvoeh snjearvoeh snjearvoehkabpa, snjearvoehkåbpoe snjearvoehkommes
snjeelhkedihks snjeelhkedihks snjeelhkedihks - -
snjuhtjeles snjuhtjeles snjuhtjele snjuhtjielabpa, snjuhtjielåbpoe snjuhtjielommes
snjåammah snjåammah, snjåammoeh snjåamman, snjåamma, snjåamman, snjåammoeh snjåammakabpa, snjåammakåbpoe, snjåammoehkabpa, snjåammoehkåbpoe snjåammakommes, snjåammoehkommes, snjåammahkommes
snjåammoeh snjåammoeh snjåamman - -
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan - -
snjålloeh snjålloeh snjållan - -
snjæjhtjah snjæjhtjah snjæjhtjan, snjæjhtja snjæjhtjakabpa, snjæjhtjakåbpoe snjæjhtjakommes
snjæjhtjoeh snjæjhtjoeh snjæjhtjan, snjæjhtjoeh snjæjhtjoehkabpa, snjæjhtjoehkåbpoe, snjæjhtjahkabpa, snjæjhtjahkåbpoe snjæjhtjoehkommes, snjæjhtjahkommes
snjætjkoeh snjætjkoeh snjætjkan, snjætjkoeh snjætjkoehkabpa, snjætjkoehkåbpoe, snjætjkahkabpa, snjætjkahkåbpoe snjætjkoehkommes, snjætjkahkommes
snoelke snoelke - - -
snoelken - snoelken - -
snåagkoeh snåagkoeh snoegke, snåagkoeh snåagkoehkabpa, snåagkoehkåbpoe snåagkoehkommes
snåalah snåalah - - -
snåale snåale snåale snåalebe snåalemes
snårhpoeh snårhpoeh snårhpan - -
snårvoeh snårvoeh snårvoeh snårvoehkabpa, snårvoehkåbpoe snårvoehkommes
snååhpehke snååhpehke snååhpehke snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe snååhpehkommes
snærroeh snærroeh snærroeh snærroehkabpa, snærroehkåbpoe snærroehkommes
snïrrehtje snïrrehtje snïrrehtje - -
soejhkele soejhkeles, soejhkele soejhkeles, soejhkele soejhkelabpa, soejhkelåbpoe soejhkelommes
soelege soelege soelege - -
soelegs soelegs soelege, soelegs soelegabpa, soelegåbpoe soelegommes
soelijs soelijs - - -
soetele soeteles, soetele soeteles, soetele soetelabpa, soetelåbpoe soetelommes
soevedihks soevedihks soevedihks - -
soeves soeves - - -
sofistihkeles sofistihkeles sofistihkeles - -
sojjehtje sojjehtje sojjehtje - -
sokratihkeles sokratihkeles sokratihkeles - -
somaalijen somaalijen - - -
sommedihks sommedihks sommedihks - -
soptses soptses soptses soptsesabpa, soptsesåbpoe soptsesommes
sorrehtje sorrehtje sorrehtje - -
sorreske sorreske sorreske - -
sosiaale sosiaale, sosiaales sosiaale, sosiaales sosiaalebe sosiaalemes
sosialetihkeles sosialetihkeles sosialetihkeles - -
sosialpolitihkeles sosialpolitihkeles sosialpolitihkeles - -
sosijaale sosijaale, sosijaales sosijaale, sosijaales sosijaalebe sosijaalemes
sosiokulturelle sosiokulturelle sosiokulturelles sosiokulturellebe sosiokulturellemes
sosiokultuvrelle - - - -
sosiolingvistihkeles sosiolingvistihkeles sosiolingvistihkeles - -
sovhtene - sovhtene - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes
spanske spanske spanskes spanskebe spanskemes
spartanske - - - -
spatnas spatnas spatna, spatnes, spatnese spatnebe spatnemes
speajroeh speajroeh speajran, speajroeh speajroehkabpa, speajroehkåbpoe, speajrahkabpa, speajrahkåbpoe speajroehkommes, speajrahkommes
speanjoeh speanjoeh speanjoeh speanjoehkabpa, speanjoehkåbpoe speanjoehkommes
spedalske - - - -
spesialpedagogihkeles spesialpedagogihkeles spesialpedagogihkeles - -
spesielle spesielle spesielles spesiellebe spesiellemes
spesijelle spesijelle spesijelles spesijellebe spesijellemes
spidtjebuerie spidtjebuerie spidtjebuerie - -
spidtjeburrie spidtjeburrie spidtjeburrie - -
spinaale spinaale, spinaales spinaale, spinaales spinaalebe spinaalemes
spirituaale spirituaale, spirituaales spirituaale, spirituaales spirituaalebe spirituaalemes
spirituelle spirituelle spirituelles spirituellebe spirituellemes
spirituvaale spirituvaale, spirituvaales spirituvaale, spirituvaales spirituvaalebe spirituvaalemes
spirituvelle spirituvelle spirituvelles spirituvellebe spirituvellemes
spoerjehke spoerjehke spoerjehke spoerjehkabpa, spoerjehkåbpoe spoerjehkommes
sporjehke sporjehke sporjehke sporjehkabpa, sporjehkåbpoe sporjehkommes
spuarjah spuarjah spuarjan, spuarja spuarjakabpa, spuarjakåbpoe spuarjakommes
spuarjoeh spuarjoeh spuarjoen, spuarjoe spuarjoekabpa, spuarjoekåbpoe spuarjoekommes
spæjngoeh spæjngoeh spæjngan - -
spæntjoeh spæntjoeh spæntjoeh spæntjoehkabpa, spæntjoehkåbpoe spæntjoehkommes
srilankan srilankan - - -
staajhkoeh staajhkoeh staajhkoeh staajhkoehkabpa, staajhkoehkåbpoe staajhkoehkommes
staalehke staalehke staalehke staalahkabpa, staalahkåbpoe staalahkommes
staarehke staarehke staarehke staarehkabpa, staarehkåbpoe staarehkommes
staavlah staavlah staavlah, staavla staavlahkabpa, staavlahkåbpoe staavlahkommes
stabijle stabijle, stabïjle stabijles, stabïjles stabijlebe, stabïjlebe stabijlemes, stabïjlemes
stabnjah stabnjah stabnjan, stabnja stabnjakabpa, stabnjakåbpoe stabnjakommes
stabnjoeh stabnjoeh stabnjan - -
stabre stabre stabre stabrebe stabremes
stabrege stabrege stabrege - -
stabïle - - - -
staereles staereles staereles staerielabpa, staerielåbpoe staerielommes
staeries staeries staaran - -
stankehke stankehke stankehke stankehkabpa, stankehkåbpoe stankehkommes
starhtes starhtes starhtes starhtesabpa, starhtesåbpoe starhtesommes
statihkeles statihkeles statihkeles - -
statistihkeles statistihkeles statistihkeles - -
stavnijs stavnijs - - -
steadtjah steadtjah steadtjan, steadtja steadtjakabpa, steadtjakåbpoe steadtjakommes
steadtjoeh steadtjoeh steadtjan - -
stedtjesne - stedtjesne - -
steeves steeves steeves steevesabpa, steevesåbpoe steevesommes
stejkede stejkedes stejkedes, stejkede stejkiedabpa, stejkiedåbpoe stejkiedommes
stejkeres stejkeres stejkere, stejkere - -
sterïle sterïle sterïles sterïlebe sterïlemes
stilistihkeles stilistihkeles stilistihkeles - -
stinkes stinkes stinkes stinkebe stinkemes
stoere stoere stoere stuerebe, stuerebe stööremes
stoeres stoeres - - -
stoerre stoerre stoerre stuerrebe stöörremes
stompeles stompeles, stompele stompeles, stompele stompelabpa, stompelåbpoe stompelommes
stonkehke stonkehke stonkehke stonkehkabpa, stonkehkåbpoe stonkehkommes
stonkes stonkes, stonks stonkes, stonks stonkebe, stonksabpa, stonksåbpoe stonkemes, stonksommes
straatnjah straatnjah straatnjan, straatnja straatnjakabpa, straatnjakåbpoe straatnjakommes
straptjoeh straptjoeh straptjan - -
streahkehke streahkehke streahkehke streahkahkabpa, streahkahkåbpoe streahkahkommes
streavere streavere - - -
striehkies striehkies striehkie, striehkies striehkebe striehkemes
striengkies striengkies striengkie, striengkies striengkebe striengkemes
strijdies strijdies strijdie, strijdies strijdebe strijdemes
strijries strijries strijrie, strijries strijrebe strijremes
strukturelle strukturelle strukturelles strukturellebe strukturellemes
stråadtsah stråadtsah stråadtsan, stråadtsa stråadtsakabpa, stråadtsakåbpoe stråadtsakommes
stråapoeh stråapoeh stråapoeh stråapoehkabpa, stråapoehkåbpoe stråapoehkommes
stråarkan - stråarkan - -
stråenghkien - stråenghkien - -
stråenghkies stråenghkies - - -
stuaralaakasadtje - stuaralaakasadtje - -
stuarijs stuarijs - - -
studentpolitihkeles studentpolitihkeles studentpolitihkeles - -
studieteknihkeles studieteknihkeles studieteknihkeles - -
stuerielaaketje stuerielaaketje stuerielaaketje - -
stueries stueries stueries stueriesabpa, stueriesåbpoe stueriesommes
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes
stynkehke stynkehke stynkehke stynkehkabpa, stynkehkåbpoe stynkehkommes
stålhtjoeh stålhtjoeh, stålhtjoeh stålhtjoeh, stålhtjan stålhtjoehkabpa, stålhtjoehkåbpoe stålhtjoehkommes
ståålelihks ståålelihks ståålelihks - -
stååpele stååpele stååpele stååpelabpa, stååpelåbpoe stååpelommes
stååvehke stååvehke stååvehke stååvehkabpa, stååvehkåbpoe stååvehkommes
stædtjoes stædtjoes stædtjoes - -
stæhtjah stæhtjah stæhtjan, stæhtja stæhtjakabpa, stæhtjakåbpoe stæhtjakommes
stæhtjoeh stæhtjoeh stæhtjan - -
stïeres stïeres - - -
stïeresne - stïeresne - -
stïerhke stïerhke stïerhkes stïerhkebe stïerhkemes
stöödegs stöödegs stöödege stöödegabpa, stöödegåbpoe stöödegommes
stööregs stööregs stöörege, stööregs stööregabpa, stööregåbpoe stööregommes
stöörelihks stöörelihks, stöörelihks stöörelihks - -
stööves stööves stööves - -
suajas suajas suajas suajasabpa, suajasåbpoe suajasommes
suajjah suajjah suajjan, suajja suajjakabpa, suajjakåbpoe suajjakommes
suajjan suajjan suajjan - -
sualadihks sualadihks sualadihks - -
subsidiepolitihkeles subsidiepolitihkeles subsidiepolitihkeles - -
subsidijæære subsidijæære subsidijæære subsidijæærebe subsidijææremes
subsidiæære subsidiæære subsidiæære subsidiæærebe subsidiææremes
substansielle substansielle substansielles substansiellebe substansiellemes
substansijelle substansijelle substansijelles substansijellebe substansijellemes
subtijle subtijle, subtïjle subtijles, subtïjles subtijlebe, subtïjlebe subtijlemes, subtïjlemes
subtïle - - - -
sudties sudties sudtie, sudtes sudtiekabpa, sudtiekåbpoe sudtiekommes
suejies suejies - - -
sueleds sueleds - - -
suelnies suelnies suelnie, suelnies suelnebe suelnemes
suepies suepies - - -
suerkehke suerkehke suerkehke suerkiehkabpa, suerkiehkåbpoe suerkiehkommes
supplihkeles supplihkeles supplihkeles - -
suvhtjies suvhtjies såvhtjan suvhtjiekabpa, suvhtjiekåbpoe, såvhtjakabpa, såvhtjakåbpoe suvhtjiekommes, såvhtjakommes
svaalas svaalas svaalas svaalasabpa, svaalasåbpoe svaalasommes
svaaloes svaaloes svaaloes svaaloesabpa, svaaloesåbpoe svaaloesommes
svalkah svalkah svalkah svalkahkabpa, svalkahkåbpoe svalkahkommes
svalkas svalkas svalkas svalkasabpa, svalkasåbpoe svalkasommes
svalkoeh svalkoeh svalkoeh svalkoehkabpa, svalkoehkåbpoe svalkoehkommes
svalkoes svalkoeoes, svalkoes svalkoeoes, svalkoes svalkoeasabpa, svalkoeasåbpoe, svalkoesabpa, svalkoesåbpoe svalkoeasommes, svalkoesommes
svarhkoeh svarhkoeh svarhkoeh svarhkoehkabpa, svarhkoehkåbpoe svarhkoehkommes
sveartah sveartah sveartah sveartahkabpa, sveartahkåbpoe sveartahkommes
sveartoeh sveartoeh sveartoeh sveartoehkabpa, sveartoehkåbpoe sveartoehkommes
sveerjen sveerjen - - -
svyöhkedihks svyöhkedihks svyöhkedihks - -
svååjpele svååjpeles, svååjpele svååjpeles, svååjpele svååjpelabpa, svååjpelåbpoe svååjpelommes
svælnjah svælnjah svælnjah svælnjahkabpa, svælnjahkåbpoe svælnjahkommes
svïenske svïenske svïenskes svïenskebe svïenskemes
svïerjen svïerjen - - -
svöörjen svöörjen - - -
swingmusihkeles swingmusihkeles swingmusihkeles - -
syjrijes syjrijes, syjrijs syjrijes - -
syjrijs syjrijs syjrije, syjrijs syjrijabpa, syjrijåbpoe syjrijommes
symbolihkeles symbolihkeles symbolihkeles - -
symbovlen symbovlen - - -
synonymihkeles synonymihkeles synonymihkeles - -
systematihkeles systematihkeles systematihkeles - -
systemkritihkeles systemkritihkeles systemkritihkeles - -
såajabuerie såajabuerie såajabuerie - -
såajaburrie såajaburrie såajaburrie - -
såajjoeh såajjoeh, såajjoeh såajjan, såajjoeh såajjoehkabpa, såajjoehkåbpoe såajjoehkommes
såajjoes såajjoes såajjoes såajjoesabpa, såajjoesåbpoe såajjoesommes
såajoebuerie såajoebuerie såajoebuerie - -
såaloeh såaloeh såaloeh såaloehkabpa, såaloehkåbpoe såaloehkommes
såarkohke såarkohks, såarkohke såarkohks, såarkohke såarkoehkabpa, såarkoehkåbpoe såarkoehkommes
såassoeh såassoeh såassoeh såassoehkabpa, såassoehkåbpoe såassoehkommes
såastoeh såastoeh såastoeh, såasta, såaste såastoehkabpa, såastoehkåbpoe såastoehkommes
såavmijes såavmijs, såavmijes såavmijes, såavmijs, såavmije såavmijabpa, såavmijåbpoe såavmijommes
sådteres sådteres sådtere sådterabpa, sådteråbpoe sådterommes
såebrieruktie såebrieruktie såebrieruktie - -
såebries såebries såabran såabrakabpa, såabrakåbpoe såabrakommes
såevlies såevlies såevlie, såevlies såevlebe såevlemes
såmskoes såmskoes, såmskoes såmskan - -
sårhpoeh sårhpoeh sårhpoeh sårhpoehkabpa, sårhpoehkåbpoe sårhpoehkommes
sårhpoen - sårhpoen - -
sårhvoeh sårhvoeh sårhvan, sårhvoeh sårhvoehkabpa, sårhvoehkåbpoe, sårhvahkabpa, sårhvahkåbpoe sårhvoehkommes, sårhvahkommes
sårjoeh sårjoeh sårjoeh sårjoehkabpa, sårjoehkåbpoe sårjoehkommes
såvsah såvsah såvsan, såvsa såvsakabpa, såvsakåbpoe såvsakommes
såvsoeh såvsoeh, såvsoeh såvsoeh, såvsan såvsoehkabpa, såvsoehkåbpoe såvsoehkommes
sååjmehke sååjmehke sååjmehke sååjmehkabpa, sååjmehkåbpoe sååjmehkommes
sååkehke sååkehke sååkehke sååkehkabpa, sååkehkåbpoe sååkehkommes
sååkehtje sååkehtje sååkehtje - -
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes
såålnehtje såålnehtje såålnehtje - -
sååmehke sååmehke - - -
sååvrehke sååvrehke sååvrehke sååvrehkabpa, sååvrehkåbpoe sååvrehkommes
sæjjoes sæjjoes sæjjoes sæjjoesabpa, sæjjoesåbpoe sæjjoesommes
sæjkah sæjkah sæjkan, sæjka sæjkakabpa, sæjkakåbpoe sæjkakommes
sæjkoeh sæjkoeh sæjkan - -
sæjlas sæjlas sæjlas sæjlasabpa, sæjlasåbpoe sæjlasommes
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes
sæjngoeh sæjngoeh sæjngan - -
sæjroes sæjroes sæjroes sæjrasabpa, sæjrasåbpoe sæjrasommes
sïbjesne - sïbjesne - -
sïbpesne - sïbpesne - -
sïebpehtje sïebpehtje sïebpehtje - -
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes
sïektjedihks sïektjedihks sïektjedihks - -
sïemes sïemes sïemes - -
sïerre sïerre sïerres sïerrebe sïerremes
sïerres sïerres sïerres sïerresabpa, sïerresåbpoe sïerresommes
sïjmijes sïjmijes, sïjmijs - - -
sïmmedihks sïmmedihks sïmmedihks - -
sïrhke sïrhke sïrhke sïrhkebe sïrhkemes
sööjmes sööjmes sööjmes sööjmebe, suejmbe sööjmemes
söökes söökes söökes sööksabpa, sööksåbpoe, suekbe sööksommes
söökses söökses söökses suekebe, suekebe söökemes, söökemes
söörkehke söörkehke söörkehke söörkehkabpa, söörkehkåbpoe söörkehkommes
tabellarïske - - - -
taffelmusihkeles taffelmusihkeles taffelmusihkeles - -
taktihkeles taktihkeles taktihkeles - -
tangensielle tangensielle tangensielle tangensiellebe tangensiellemes
tangensijelle tangensijelle tangensijelle tangensijellebe tangensijellemes
teaterkritihkeles teaterkritihkeles teaterkritihkeles - -
teatermusihkeles teatermusihkeles teatermusihkeles - -
teatraale teatraale, teatraales teatraale, teatraales teatraalebe teatraalemes
teknihkeles teknihkeles teknihkeles - -
tekstkritihkeles tekstkritihkeles tekstkritihkeles - -
tektonihkeles tektonihkeles tektonihkeles - -
telefontrafihkeles telefontrafihkeles telefontrafihkeles - -
telekstrafihkeles telekstrafihkeles telekstrafihkeles - -
telematihkeles telematihkeles telematihkeles - -
teleteknihkeles teleteknihkeles teleteknihkeles - -
tematihkeles tematihkeles tematihkeles - -
termihkeles termihkeles termihkeles - -
terminaale terminaale, terminaales terminaale, terminaales terminaalebe terminaalemes
termodynamihkeles termodynamihkeles termodynamihkeles - -
territoriaale territoriaale, territoriaales territoriaale, territoriaales territoriaalebe territoriaalemes
territorijaale territorijaale, territorijaales territorijaale, territorijaales territorijaalebe territorijaalemes
tertiaale tertiaale, tertiaales tertiaale, tertiaales tertiaalebe tertiaalemes
tertijaale tertijaale, tertijaales tertijaale, tertijaales tertijaalebe tertijaalemes
tertijæære tertijæære tertijæære tertijæærebe tertijææremes
tertiæære tertiæære tertiæære tertiæærebe tertiææremes
testmetodihkeles testmetodihkeles testmetodihkeles - -
tg-grammatihkeles tg-grammatihkeles tg-grammatihkeles - -
tjaajah tjaajah - - -
tjaajanihks tjaajanihks tjaajanihks - -
tjaajhtjehks tjaajhtjehke, tjaajhtjehks tjaajhtjehke, tjaajhtjehks tjaajhtjehkabpa, tjaajhtjehkåbpoe tjaajhtjehkommes
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - -
tjaangedihks tjaangedihks tjaangedihks - -
tjaaradihks tjaaradihks tjaaradihks - -
tjaatsijes tjaatsijes, tjaatsijs tjaatsijes - -
tjaatsijs tjaatsijs tjaatsije, tjaatsijs tjaatsijabpa, tjaatsijåbpoe tjaatsijommes
tjadmedihks tjadmedihks tjadmedihks - -
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies tjaebpebe tjaebpemes
tjaejieh tjaejieh - - -
tjaekeds tjaekeds tjaekede, tjaekeds tjaekiedabpa, tjaekiedåbpoe tjaekiedommes
tjaekeres tjaekeres tjaekeres, tjaekere tjaekierabpa, tjaekieråbpoe tjaekierommes
tjaekiedihks tjaekiedihks tjaekiedihks - -
tjaerries tjaerries tjaerrie, tjaerries tjaerrebe tjaerremes
tjaetsiejovkehtje tjaetsiejovkehtje tjaetsiejovkehtje - -
tjaetsiejovkemes tjaetsiejovkemes tjaetsiejovkemes - -
tjagkere tjagkeres tjagkeres, tjagkere tjagkarabpa, tjagkaråbpoe tjagkarommes
tjahkan - tjahkan - -
tjakngah tjakngah tjakngan, tjaknga tjakngakabpa, tjakngakåbpoe tjakngakommes
tjakngan - tjakngan tjaknganabpa, tjaknganåbpoe tjaknganommes
tjalhvas tjalhvas tjalhva tjalhvebe tjalhvemes
tjalhve tjalhve tjalhve tjalhvebe tjalhvemes
tjalhves tjalhves tjalhve tjalhvebe tjalhvemes
tjallah tjallah - - -
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargabpa, tjalmargåbpoe tjalmargommes
tjalmeske tjalmeske tjalmeske tjalmaskabpa, tjalmaskåbpoe tjalmaskommes
tjalmijes tjalmijes, tjalmijs tjalmijes - -
tjalmijs tjalmijs tjalmije, tjalmijs tjalmijabpa, tjalmijåbpoe tjalmijommes
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes
tjanhkah tjanhkah tjanhkah tjanhkahkabpa, tjanhkahkåbpoe tjanhkahkommes
tjanhke tjanhke tjanhkes tjanhkebe, tjanhkesabpa, tjanhkesåbpoe tjanhkemes, tjanhkesommes
tjanhkoeh tjanhkoeh tjanhkoeh tjanhkoehkabpa, tjanhkoehkåbpoe tjanhkoehkommes
tjanhtjoeh tjanhtjoeh tjanhtjan - -
tjankedh tjankedh - - -
tjarke tjarke tjarke tjarkebe tjarkemes
tjarki tjarki tjarki - -
tjarmedæjja tjarmedæjja - - -
tjarnedihks tjarnedihks tjarnedihks - -
tjarves tjarves tjarves tjarvesabpa, tjarvesåbpoe tjarvesommes
tjatnerge tjatnerge tjatnerge tjatnergabpa, tjatnergåbpoe tjatnergommes
tjavtehke tjavtehke tjavtehke tjavtehkabpa, tjavtehkåbpoe tjavtehkommes
tjavvels tjavvels tjavvele, tjavvels tjavvalabpa, tjavvalåbpoe tjavvalommes
tjeakas tjeakas tjeakas tjeakasabpa, tjeakasåbpoe tjeakasommes
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes
tjeaktjebuerie tjeaktjebuerie tjeaktjebuerie - -
tjeaktjeburrie tjeaktjeburrie tjeaktjeburrie - -
tjearehke - tjearehke tjearahkabpa, tjearahkåbpoe tjearahkommes
tjeavlijes tjeavlijes, tjeavlijs tjeavlijes - -
tjeavlijs tjeavlijs tjeavlije, tjeavlijs tjeavlijabpa, tjeavlijåbpoe tjeavlijommes
tjeavrah tjeavrah tjeavran, tjeavra tjeavrakabpa, tjeavrakåbpoe tjeavrakommes
tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes
tjeehpeslaaketje tjeehpeslaaketje tjeehpeslaaketje - -
tjelmehth tjelmehth tjelmehth tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes
tjelmehts tjelmehts tjelmehte, tjelmehts tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes
tjelmiebeeles tjelmiebeeles tjelmiebeeles - -
tjelmiebieles tjelmiebieles tjelmiebieles - -
tjelmiebyölehke tjelmiebyölehke tjelmiebyölehke tjelmiebyölehkabpa, tjelmiebyölehkåbpoe tjelmiebyölehkommes
tjelmiehtadtje - tjelmiehtadtje - -
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes
tjevties tjevties tjevtie, tjevties tjevtebe tjevtemes
tjevtije tjevtijes, tjevtije tjevtijes, tjevtije tjevtijabpa, tjevtijåbpoe tjevtijommes
tjidtjehts tjidtjehts tjidtjehte, tjidtjehts tjidtjiehtsabpa, tjidtjiehtsåbpoe tjidtjiehtsommes
tjiehpiebuktie tjiehpiebuktie tjiehpiebuktie - -
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes
tjiehties tjiehties tjiehtie, tjiehties tjiehtebe tjiehtemes
tjielhves tjielhves tjielhves tjielhvesabpa, tjielhvesåbpoe tjielhvesommes
tjihkiejovje tjihkiejovje tjihkiejovje tjihkiejovjebe tjihkiejovjemes
tjijts tjijts tjijts tjijtsabpa, tjijtsåbpoe tjijtsommes
tjoejeles tjoejeles tjoejeles, tjoejele tjoejelabpa, tjoejelåbpoe tjoejelommes
tjoevehke tjoevehke tjoevehke tjoevehkabpa, tjoevehkåbpoe tjoevehkommes
tjoevkes tjoevkes tjoevkes tjoevkesabpa, tjoevkesåbpoe, tjuevkebe, tjuevkebe tjoevkesommes, tjoevkemes, tjoevkemes
tjogkeles tjogkeles tjogkeles, tjogkele tjogkelabpa, tjogkelåbpoe tjogkelommes
tjogkeres tjogkeres, tjogkere tjogkeres, tjogkere tjogkerabpa, tjogkeråbpoe tjogkerommes
tjohkehts tjohkehts tjohkehte, tjohkehts tjohkehtsabpa, tjohkehtsåbpoe tjohkehtsommes
tjohkerds tjohkerds tjohkerde, tjohkerds tjohkerdabpa, tjohkerdåbpoe tjohkerdommes
tjolhtere tjolhtere tjolhteres, tjolhtere tjolhterabpa, tjolhteråbpoe tjolhterommes
tjovtehke tjovtehke tjovtehke tjovtehkabpa, tjovtehkåbpoe tjovtehkommes
tjualah tjualah - - -
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede, tjuavkeds tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes
tjuedtjielihks tjuedtjielihks tjuedtjielihks - -
tjuejkeles tjuejkeles tjuejkeles, tjuejkele tjuejkielabpa, tjuejkielåbpoe tjuejkielommes
tjueries tjueries - - -
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes
tjyöreds tjyöreds tjyörede, tjyöreds tjyöredabpa, tjyöredåbpoe tjyöredommes
tjyöreles tjyöreles tjyöreles, tjyörele tjyörelabpa, tjyörelåbpoe tjyörelommes
tjyövlehke tjyövlehke tjyövlehke tjyövlehkabpa, tjyövlehkåbpoe tjyövlehkommes
tjåadtjah tjåadtjah tjåadtjan, tjåadtja tjåadtjakabpa, tjåadtjakåbpoe tjåadtjakommes
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - -
tjåagkehtje tjåagkehtje tjåagkehtje - -
tjåagkohts tjåagkohts tjåagkohte, tjåagkohts tjåagkoehtsabpa, tjåagkoehtsåbpoe tjåagkoehtsommes
tjåahke tjåahke tjåahke tjåahkebe tjåahkemes
tjåajhnoeh tjåajhnoeh tjåajhnoeh tjåajhnoehkabpa, tjåajhnoehkåbpoe tjåajhnoehkommes
tjåajjijes tjåajjijs, tjåajjijes tjåajjijes, tjåajjijs, tjåajjije tjåajjijabpa, tjåajjijåbpoe tjåajjijommes
tjåalah tjåalah tjåalan, tjåala tjåalakabpa, tjåalakåbpoe tjåalakommes
tjåaloeh tjåaloeh tjåalan - -
tjåaloehtjelmieh tjåaloehtjelmieh tjåaloehtjelmieh - -
tjåalpa tjåalpa tjåalpan tjåalpakabpa, tjåalpakåbpoe tjåalpakommes
tjåalpah tjåalpah tjåalpan, tjåalpa tjåalpakabpa, tjåalpakåbpoe tjåalpakommes
tjåanghkeruktie tjåanghkeruktie tjåanghkeruktie - -
tjåarahjovje tjåarahjovje tjåarahjovje tjåarahjovjebe tjåarahjovjemes
tjåenghkies tjåenghkies tjåenghkies tjåenghkiesabpa, tjåenghkiesåbpoe tjåenghkiesommes
tjåeptjels tjåeptjels tjåeptjele, tjåeptjels tjåeptjielabpa, tjåeptjielåbpoe tjåeptjielommes
tjåerviebielies tjåerviebielies tjåerviebielien - -
tjåetskemes tjåetskemes tjåetskemes - -
tjåkngoeh tjåkngoeh tjåkngan, tjåkngoeh tjåkngoehkabpa, tjåkngoehkåbpoe, tjåkngahkabpa, tjåkngahkåbpoe tjåkngoehkommes, tjåkngahkommes
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpoehkabpa, tjålhpoehkåbpoe tjålhpoehkommes
tjålhtah tjålhtah tjålhtan, tjålhta tjålhtakabpa, tjålhtakåbpoe tjålhtakommes
tjålhtoeh tjålhtoeh tjålhtan - -
tjåmhpoeh tjåmhpoeh tjåmhpoeh tjåmhpoehkabpa, tjåmhpoehkåbpoe tjåmhpoehkommes
tjånhkoeh tjånhkoeh tjånhkoeh tjånhkoehkabpa, tjånhkoehkåbpoe tjånhkoehkommes
tjååbpehke tjååbpehke tjååbpehke tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjååbpehkommes
tjååhpehke tjååhpehke tjååhpehke tjååhpehkabpa, tjååhpehkåbpoe tjååhpehkommes
tjïektjebuerie tjïektjebuerie tjïektjebuerie - -
tjïektjeburrie tjïektjeburrie tjïektjeburrie - -
tjïektjedihks tjïektjedihks tjïektjedihks - -
tjïektjeles tjïektjeles tjïektjeles, tjïektjele tjïektjelabpa, tjïektjelåbpoe tjïektjelommes
tjïelke tjïelke tjïelkes tjïelkebe, tjïelkesabpa, tjïelkesåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes
tjïelkes tjïelkes - - -
tjïerve tjïerve tjïerves tjïervebe, tjïervesabpa, tjïervesåbpoe tjïervemes, tjïervesommes
tjïerves tjïerves - - -
tjïeve tjïeve tjïeves tjïevebe tjïevemes
tjïevhle tjïevhle tjïevhles tjïevhlebe, tjïevhlesabpa, tjïevhlesåbpoe tjïevhlemes, tjïevhlesommes
tjïjhtjenlaaves tjïjhtjenlaaves - - -
tjïltere tjïltere - - -
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesabpa, tjïrkesåbpoe tjïrkesommes
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes
tjööse tjööse tjööse - -
tonaale tonaale, tonaales tonaale, tonaales tonaalebe tonaalemes
topihkeles topihkeles topihkeles - -
totaale totaale, totaales totaale, totaales totaalebe totaalemes
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes
tracerteknihkeles tracerteknihkeles tracerteknihkeles - -
tradisjonelle tradisjonelle tradisjonelle tradisjonellebe tradisjonellemes
tradisjovnelle - - - -
traegkies traegkies traegkie, traegkies traegkebe traegkemes
trafihkeles trafihkeles trafihkeles - -
tragihkeles tragihkeles tragihkeles - -
tragikomihkeles tragikomihkeles tragikomihkeles - -
trailertrafihkeles trailertrafihkeles trailertrafihkeles - -
tramstah tramstah tramstan, tramsta tramstakabpa, tramstakåbpoe tramstakommes
transcendentaale transcendentaale, transcendentaales transcendentaale, transcendentaales transcendentaalebe transcendentaalemes
transformasjonsgrammatihkeles transformasjonsgrammatihkeles transformasjonsgrammatihkeles - -
transitijve transitijve transitijve transitijvebe transitijvemes
transittrafihkeles transittrafihkeles transittrafihkeles - -
transitttrafihkeles transitttrafihkeles transitttrafihkeles - -
transitïjve transitïjve transitïjve transitïjvebe transitïjvemes
transpareente - - - -
transparente transparente transparente transparentebe transparentemes
transportteknihkeles transportteknihkeles transportteknihkeles - -
treaptjan treaptjan treaptjan - -
trivielle trivielle trivielle triviellebe triviellemes
trivijelle trivijelle trivijelle trivijellebe trivijellemes
tropihkeles tropihkeles tropihkeles - -
trovkehke trovkehke trovkehke trovkehkabpa, trovkehkåbpoe trovkehkommes
trovkes trovkes trovkes trovkebe trovkemes
truvkehke truvkehke truvkehke truvkehkabpa, truvkehkåbpoe truvkehkommes
truvkes truvkes truvkes truvkesabpa, truvkesåbpoe truvkesommes
tryjjes tryjjes tryjjes - -
tråjjes tråjjes tråjjes - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes
tråmstah tråmstah tråmstan, tråmsta tråmstakabpa, tråmstakåbpoe tråmstakommes
trööjjes trööjjes trööjjes trööjjesabpa, trööjjesåbpoe trööjjesommes
tsaajhtsehks tsaajhtsehke, tsaajhtsehks tsaajhtsehke, tsaajhtsehks tsaajhtsehkabpa, tsaajhtsehkåbpoe tsaajhtsehkommes
tseagkah tseagkah tseagkan, tseagka tseagkakabpa, tseagkakåbpoe tseagkakommes
tseagkoeh tseagkoeh tseagkan - -
tseagkoetjåervie tseagkoetjåervie tseagkoetjåervie - -
tseaktsebuerie tseaktsebuerie tseaktsebuerie - -
tseaktseburrie tseaktseburrie tseaktseburrie - -
tsuejhkeles tsuejhkeles tsuejhkeles, tsuejhkele tsuejhkielabpa, tsuejhkielåbpoe tsuejhkielommes
tsåakeles tsåakeles tsåakeles, tsåakele tsåakelabpa, tsåakelåbpoe tsåakelommes
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkan, tsåalhkoeh tsåalhkoehkabpa, tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkabpa, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes
tsåalkoes tsåalkoes tsåalkoes tsåalkoesabpa, tsåalkoesåbpoe tsåalkoesommes
tsåaloeh tsåaloeh tsåaloeh - -
tsåaptsele tsåaptsele tsåaptsele tsåaptselabpa, tsåaptselåbpoe tsåaptselommes
tsåatske tsåatske tsåatskes tsåatskebe, tsåatskesabpa, tsåatskesåbpoe tsåatskemes, tsåatskesommes
tsåatskeles tsåatskeles tsåatskeles, tsåatskele tsåatskelabpa, tsåatskelåbpoe tsåatskelommes
tsåatskes tsåatskes - - -
tsåekies tsåekies tsåekie, tsåekies tsåekebe tsåekemes
tsåeptseles tsåeptsels, tsåeptseles tsåeptsels, tsåeptsele, tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielabpa, tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes
tsåvveles tsåvveles tsåvveles, tsåvvele tsåvvalabpa, tsåvvalåbpoe tsåvvalommes
tsååkehke tsååkehke tsååkehke tsååkehkabpa, tsååkehkåbpoe tsååkehkommes
tsælloeh tsælloeh tsælloeh tsælloehkabpa, tsælloehkåbpoe tsælloehkommes
tsællohke tsællohke tsællohke tsælloehkabpa, tsælloehkåbpoe tsælloehkommes
tsïhkeles tsïhkeles tsïhkeles, tsïhkele tsïhkelabpa, tsïhkelåbpoe tsïhkelommes
turbuleente - - - -
turbulente - - - -
turisttrafihkeles turisttrafihkeles turisttrafihkeles - -
tyjpeladtje tyjpeladtje tyjpeladtje - -
tyjpeles tyjpeles tyjpeles tyjpelabpa, tyjpelåbpoe tyjpelommes
tåaskah tåaskah tåaskan, tåaska tåaskakabpa, tåaskakåbpoe tåaskakommes
tåaskoeh tåaskoeh tåaskan, tåaskoeh tåaskoehkabpa, tåaskoehkåbpoe, tåaskahkabpa, tåaskahkåbpoe tåaskoehkommes, tåaskahkommes
tåasoeh tåasoeh tåasan, tåasoeh tåasoehkabpa, tåasoehkåbpoe, tåasahkabpa, tåasahkåbpoe tåasoehkommes, tåasahkommes
tåassoeh tåassoeh tåassoeh tåassoehkabpa, tåassoehkåbpoe tåassoehkommes
ugandan ugandan - - -
ugraladtje ugraladtje ugraladtje - -
uhtjies uhtjies uhtjie uhtjebe uhtjemes
uhtsie - uhtsie uhtsebe uhtsemes
uhtsies uhtsies - - -
ukonvensjonelle - - - -
ukonvensjovnelle - - - -
umhkies umhkies - - -
ummese ummese - - -
universaale universaale, universaales universaale, universaales universaalebe universaalemes
universelle universelle universelle universellebe universellemes
unnies unnies - - -
unormaale - - - -
urkies urkies urkie, urkies urkebe urkemes
urries urries - - -
usentimentaale - - - -
ussjedammes ussjedammes ussjedammes ussjedammesabpa, ussjedammesåbpoe ussjedammesommes
ussjedihks ussjedihks ussjedihks - -
uvhte uvhte uvhte uvhtebe uvhtemes
uvtebe - - uvtebe, uvtebe -
uvtemes - - - uvtemes, uvtemes
vaahreles vaahreles vaahreles - -
vaajhkoes vaajhkoes - - -
vaaloeh vaaloeh - - -
vaanejaahkoles vaanejaahkoles vaanejaahkoles vaanejaahkoelabpa, vaanejaahkoelåbpoe vaanejaahkoelommes
vaaneraedties vaaneraedties vaaneraedtie - -
vaapsijes vaapsijes, vaapsijs - - -
vaaradodtje - vaaradodtje - -
vadtedihks vadtedihks vadtedihks - -
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes
vaeniesjiermie vaeniesjiermie vaeniesjiermie - -
vaeteles vaeteles vaeteles, vaetele vaetielabpa, vaetielåbpoe vaetielommes
vaeteres vaeteres vaeteres, vaetere vaetierabpa, vaetieråbpoe vaetierommes
vaginaale vaginaale, vaginaales vaginaale, vaginaales vaginaalebe vaginaalemes
vajmehtje vajmehtje vajmehtje - -
valutapolitihkeles valutapolitihkeles valutapolitihkeles - -
variaabele variaabele variaabeles, variaabele variaabelabpa, variaabelåbpoe variaabelommes
varijaabele varijaabele varijaabeles, varijaabele varijaabelabpa, varijaabelåbpoe varijaabelommes
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes
veagloeh veagloeh veagloeh veagloehkabpa, veagloehkåbpoe veagloehkommes
veahkadihks veahkadihks veahkadihks - -
veaksehke veaksehke veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
veaksehks veaksehks, veaksehke veaksehks, veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
vealah vealah vealan - -
vealkoeh vealkoeh vealkoeh vealkoehkabpa, vealkoehkåbpoe vealkoehkommes
vealoeh vealoeh vealan - -
veangoeh veangoeh veangan, veangoeh veangoehkabpa, veangoehkåbpoe, veangahkabpa, veangahkåbpoe veangoehkommes, veangahkommes
vearhkas vearhkas - - -
vearije vearije - - -
vearijes vearijs, vearijes vearijes, vearijs, vearije vearijabpa, vearijåbpoe vearijommes
veasohks veasohks veasohke, veasohks veasohkabpa, veasohkåbpoe veasohkommes
veassoeh veassoeh veassoeh veassoehkabpa, veassoehkåbpoe veassoehkommes
veassohks veassohks veassohke, veassohks veassohkabpa, veassohkåbpoe veassohkommes
veavloeh veavloeh veavlan, veavloeh veavloehkabpa, veavloehkåbpoe, veavlahkabpa, veavlahkåbpoe veavloehkommes, veavlahkommes
vedteles vedteles vedteles, vedtele vedtielabpa, vedtielåbpoe vedtielommes
vedtiedihks vedtiedihks vedtiedihks - -
veelkes veelkes veelkes vielkebe, vielkebe veelkemes, veelkemes
veelkeslaaketje veelkeslaaketje veelkeslaaketje - -
veerelihks veerelihks veerelihks - -
veerremes - - - veerremes
veerres veerres veerres veerresabpa, veerresåbpoe veerresommes
veljene - veljene - -
veljies veljies - - -
vellie vellie vellie - -
verbaale verbaale, verbaales verbaale, verbaales verbaalebe verbaalemes
veritaabele veritaabele veritaabeles, veritaabele veritaabelabpa, veritaabelåbpoe veritaabelommes
veronaale veronaale, veronaales veronaale, veronaales veronaalebe veronaalemes
verries verries - - -
vervies vervies - - -
vesnjeske vesnjeske vesnjeske - -
vesties vesties vestie, vesties vestebe vestemes
veterantrihkeles veterantrihkeles veterantrihkeles - -
viehkies viehkies - - -
viejhkies viejhkies viejhkie, viejhkies viejhkebe viejhkemes
viekserge viekserge viekserge vieksiergabpa, vieksiergåbpoe vieksiergommes
vieksies vieksies vieksie, vieksies vieksebe vieksemes
vielhties vielhties vielhtie, vielhties vielhtebe vielhtemes
viesjehts viesjehts viesjehte, viesjehts viesjiehtsabpa, viesjiehtsåbpoe viesjiehtsommes
viesjies viesjies viesjie, viesjies viesjebe viesjemes
viesjlies viesjlies viesjlie, viesjlies viesjlebe viesjlemes
vietjeles vietjeles vietjeles, vietjele vietjielabpa, vietjielåbpoe vietjielommes
vietseles vietseles vietseles, vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes
vievlies vievlies vievlie, vievlies vievlebe vievlemes
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkielommes
vihtehks vihtehks vihtehke, vihtehks - -
vihties vihties vihties - -
vijdies vijdies vijdie, vijdies vijdebe vijdemes
vijries vijries vijrie, vijries vijrebe vijremes
vijrijes vijrijs, vijrijes vijrijes, vijrijs, vijrije vijrijabpa, vijrijåbpoe vijrijommes
vijsies vijsies vijsie, vijsies vijsebe vijsemes
virijle virijle, virïjle virijles, virïjles virijlebe, virïjlebe virijlemes, virïjlemes
virtuelle virtuelle virtuelles virtuellebe virtuellemes
virtuvelle virtuvelle virtuvelles virtuvellebe virtuvellemes
virïle - - - -
visijbele visijbele visijbeles, visijbele visijbelabpa, visijbelåbpoe visijbelommes
viskes viskes viskes viskebe viskemes
viskesisse viskesisse viskesisse - -
vissjies vissjies vissjie, vissjies vissjebe vissjemes
visuelle visuelle visuelles visuellebe visuellemes
visuvelle visuvelle visuvelles visuvellebe visuvellemes
vitaale vitaale, vitaales vitaale, vitaales vitaalebe vitaalemes
voejedihks voejedihks voejedihks - -
voejije voejije - - -
voejijes voejijes, voejijs voejijes - -
voemeles voemeles voemeles, voemele voemelabpa, voemelåbpoe voemelommes
voemeluktie voemeluktie voemeluktie - -
voenges voenges voenges voengesabpa, voengesåbpoe voengesommes
voenjeds voenjeds voenjede, voenjeds voenjedabpa, voenjedåbpoe voenjedommes
voenjes voenjes voenjes voenjesabpa, voenjesåbpoe voenjesommes
voepedihks voepedihks voepedihks - -
voepeds voepeds voepede, voepeds voepedabpa, voepedåbpoe voepedommes
voepsijes voepsijes, voepsijs voepsijes - -
voepsijs voepsijs voepsije, voepsijs voepsijabpa, voepsijåbpoe voepsijommes
voeres voeres voeres voeresabpa, voeresåbpoe voeresommes
voeresisse voeresisse voeresisse - -
voerkes voerkes voerkes voerkesabpa, voerkesåbpoe voerkesommes
voernges voernges - - -
voessjemes voessjemes voessjeme voessjemabpa, voessjemåbpoe voessjemommes
voevnelihks voevnelihks voevnelihks - -
voevnijes voevnijes, voevnijs - - -
vokalmusihkeles vokalmusihkeles vokalmusihkeles - -
voluminööse voluminööse voluminööses voluminöösebe voluminöösemes
vuajneres vuajneres - - -
vualijes vualijs, vualijes vualijes, vualijs, vualije vualijabpa, vualijåbpoe vualijommes
vuarhkas vuarhkas - - -
vuasehks vuasehks, vuasehke vuasehks, vuasehke vuasahkabpa, vuasahkåbpoe vuasahkommes
vuejnehtje vuejnehtje vuejnehtje - -
vuelebe - - vuelebe -
vuelege vuelege vuelege vueliegabpa, vueliegåbpoe vueliegommes
vuelegs vuelegs vuelege, vuelegs vuelegabpa, vuelegåbpoe vuelegommes
vuelehks vuelehks, vuelehke vuelehks, vuelehke vueliehkabpa, vueliehkåbpoe vueliehkommes
vuelie vuelie - - -
vuerkesne - vuerkesne - -
vuesvies vuesvies vuesvies vuesviesabpa, vuesviesåbpoe vuesviesommes
vulgæære vulgæære vulgæære vulgæærebe vulgææremes
vulgææres vulgææres vulgææres vulgæærebe vulgææremes
vyjrehke vyjrehke vyjrehke vyjrehkabpa, vyjrehkåbpoe vyjrehkommes
vyjrehtje vyjrehtje vyjrehtje - -
vyjsehke vyjsehke vyjsehke vyjsehkabpa, vyjsehkåbpoe vyjsehkommes
vyljehks vyljehke, vyljehks vyljehke, vyljehks vyljehkabpa, vyljehkåbpoe vyljehkommes
vyrtehks vyrtehke, vyrtehks vyrtehke, vyrtehks vyrtehkabpa, vyrtehkåbpoe vyrtehkommes
vyskehke vyskehke vyskehke vyskehkabpa, vyskehkåbpoe vyskehkommes
vyölkehke vyölkehke vyölkehke vyölkehkabpa, vyölkehkåbpoe vyölkehkommes
vyörtegs vyörtegs vyörtege, vyörtegs vyörtegabpa, vyörtegåbpoe vyörtegommes
våalah våalah - - -
våalohke våalohke våalohke våaloehkabpa, våaloehkåbpoe våaloehkommes
våaltoes våaltoes - - -
våaras våaras våaras våarasabpa, våarasåbpoe våarasommes
våaroes våaroes våaroes - -
vååjeldihks vååjeldihks vååjeldihks - -
våårtegs våårtegs våårtege, våårtegs våårtegabpa, våårtegåbpoe våårtegommes
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkabpa, vååvnehkåbpoe vååvnehkommes
vååvnele vååvnele vååvnele vååvnelabpa, vååvnelåbpoe vååvnelommes
vædtjan - vædtjan - -
vædtsoeh vædtsoeh, vædtsoeh vædtsan, vædtsoeh vædtsoehkabpa, vædtsoehkåbpoe vædtsoehkommes
væjkeles væjkeles, væjkele væjkele, væjkeles væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkalommes
væjrah væjrah - - -
væjrarassje væjrarassje væjrarassje væjrarassjebe væjrarassjemes
væjreres væjreres - - -
væjreske væjreske væjreske væjreskabpa, væjreskåbpoe væjreskommes
væjsehke væjsehke væjsehke væjsahkabpa, væjsahkåbpoe væjsahkommes
vælnjah vælnjah vælnjan, vælnja vælnjakabpa, vælnjakåbpoe vælnjakommes
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - -
væptehke væptehke væptehke væptahkabpa, væptahkåbpoe væptahkommes
værsjas værsjas værsjas værsjasabpa, værsjasåbpoe værsjasommes
værsjoes værsjoes værsjoes, værsjoe værsjoesabpa, værsjoesåbpoe værsjoesommes
væssjas væssjas væssjas væssjasabpa, væssjasåbpoe væssjasommes
væssjoeladtje væssjoeladtje væssjoeladtje - -
væstijes væstijs, væstijes væstijes, væstijs, væstije væstijabpa, væstijåbpoe væstijommes
vætneres vætneres vætnere vætnerabpa, vætneråbpoe vætnerommes
vætnjah vætnjah vætnjan, vætnja vætnjakabpa, vætnjakåbpoe vætnjakommes
vætnjoeh vætnjoeh vætnjoen, vætnjoe vætnjoekabpa, vætnjoekåbpoe vætnjoekommes
vïdtjele vïdtjeles, vïdtjele vïdtjele, vïdtjeles vïdtjielabpa, vïdtjielåbpoe vïdtjielommes
vïenes vïenes - - -
vïetjele vïetjeles, vïetjele vïetjele, vïetjeles vïetjielabpa, vïetjielåbpoe vïetjielommes
vïjhtenskaavhtege vïjhtenskaavhtege vïjhtenskaavhtege - -
vïssjeles vïssjeles vïssjeles, vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes
vöökes vöökes vöökes vöökesabpa, vöökesåbpoe vöökesommes
vöölemes - - - vöölemes
vöörhkemes vöörhkemes vöörhkeme vöörhkemabpa, vöörhkemåbpoe vöörhkemommes
vöövnjelihks vöövnjelihks vöövnjelihks - -
wienermusihkeles wienermusihkeles wienermusihkeles - -
yskeres yskeres yskeres, yskere yskerabpa, yskeråbpoe yskerommes
yöskeres yöskeres yöskeres, yöskere yöskerabpa, yöskeråbpoe yöskerommes
zoofysihkeles zoofysihkeles zoofysihkeles - -
åahpetje åahpetje åahpetje, åahpetje åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åahpatjommes
åajvah åajvah åajvah åajvahkabpa, åajvahkåbpoe åajvahkommes
åajvas åajvas åajvas åajvasabpa, åajvasåbpoe åajvasommes
åajvijes åajvijes, åajvijs - - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes
åajvoes åajvoes åajvoes åajvoesabpa, åajvoesåbpoe åajvoesommes
åakserge åakserge åakserge åaksargabpa, åaksargåbpoe åaksargommes
åarjel åarjege åarjege åarjagabpa, åarjagåbpoe åarjagommes
åarjemes åarjemes åarjemes - -
åavras åavras åavras åavrasabpa, åavrasåbpoe åavrasommes
åavroes åavroes åavroes åavrasabpa, åavrasåbpoe åavrasommes
åavtoeh åavtoeh åavtoeh åavtoehkabpa, åavtoehkåbpoe åavtoehkommes
åavtoes åavtoes åavtoes åavtoesabpa, åavtoesåbpoe åavtoesommes
åehpies åehpies åehpie åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åahpatjommes
åelkies åelkies - - -
åemie åemie - - -
åenehks åenehks, åenehke åenehks, åenehke åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes
åerehtje åerehtje åerehtje - -
åhtas åhtas åhta, åhtes, åhtese åhtebe åhtemes
åhtoes åhtoes, åhtoes åhtoes, åhtoe, åhtos åhtoesabpa, åhtoesåbpoe, åhtobe, åhtebe åhtoesommes, åhtomes, åhtemes
ållesth ållesth ållesth ållestabpa, ålleståbpoe ållestommes
åmhkeds åmhkeds åmhkede, åmhkeds åmhkadabpa, åmhkadåbpoe åmhkadommes
åtneldh - åtneldh - -
åålije åålije - - -
åålijes åalijes, åalijs, åålijes, åålijs åalijes, åålijes - -
åårehke åårehke åårehke åårehkabpa, åårehkåbpoe åårehkommes
åårmege åårmege åårmege - -
åårmehke åårmehke åårmehke åårmehkabpa, åårmehkåbpoe åårmehkommes
ïedtjebuerie ïedtjebuerie ïedtjebuerie - -
ïedtjeburrie ïedtjeburrie ïedtjeburrie - -
ïedtjeles ïedtjeles ïedtjeles - -
ïskeres ïskeres ïskeres, ïskere ïskerabpa, ïskeråbpoe ïskerommes
övtebe - - övtebe övtemes
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - -
ööreles ööreles ööreles, öörele öörelabpa, öörelåbpoe öörelommes
økonomihkeles økonomihkeles økonomihkeles - -
økopolitihkeles økopolitihkeles økopolitihkeles - -
økumenihkeles økumenihkeles økumenihkeles - -