Tabell over dict-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom
aales aales aales - -
aalloes aalloes - - -
aalvere aalvere aalvere aalverabpa, aalveråbpoe aalverommes
aareh aareh aareh aarebe, aarehkabpa, aarehkåbpoe, aaregabpa aaremes, aarehkommes, aaregommes
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes
aarmogs aarmogs aarmoge, aarmogs aarmoegabpa, aarmoegåbpoe aarmoegommes
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes
aeblehts aeblehts aeblehte, aeblehts aebliehtsabpa, aebliehtsåbpoe aebliehtsommes
aejlies aejlies aejlie, aejles - -
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes
aelmies aelmies aelmie, aelmes - -
aelpies aelpies aelpie, aelpies aelpebe aelpemes
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes
aevhkies aevhkies aevhkie, aevhkies aevhkebe aevhkemes
ammes ammes ammes - -
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes
baanhtsan - baanhtsan - -
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes
barras barras barran - -
barrehks barrehks barrehke, barrehks barrehkabpa, barrehkåbpoe barrehkommes
beagkoes beagkoes beagkoes - -
beavloes beavloes, beavls beavloes, beavls - -
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe bestielommes
bieljehts bieljehts bieljehte, bieljehts bieljiehtsabpa, bieljiehtsåbpoe bieljiehtsommes
bihtseds bihtseds bihtsede, bihtseds bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtsielabpa, bihtsielåbpoe bihtsielommes
bissie bissie bissie bissebe bissemes
boerehks boerehks boerehke, boerehks boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes
buajtehks buajtehkes, buajtehks buajtehke, buajtehkes, buajtehke, buajtehks buajtahkabpa, buajtahkåbpoe buajtahkommes
buerie buerie buerie buerebe bööremes
byjjes byjjes byjjes - -
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesabpa, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkabpa, byögkehkåbpoe byögkehkommes
byögkeles byögkeles byögkeles, byögkele byögkelabpa, byögkelåbpoe byögkelommes
båadtsah båadtsah båadtsah, båadtsan, båadtsa båadtsakabpa, båadtsakåbpoe, båadtsahkabpa, båadtsahkåbpoe båadtsakommes, båadtsahkommes
båadtsoeh båadtsoeh, båadtsoeh båadtsoeh, båadtsan båadtsoehkabpa, båadtsoehkåbpoe båadtsoehkommes
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - -
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes
veaksehke veaksehke veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
båetije båetije båetijes - -
bårras bårras bårran - -
bårrohks bårrohks bårrohke, bårrohks - -
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes
bååvteres bååvteres bååvteres, bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes
bïjveles bïjveles bïjveles, bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes
daajroes daajroes daajroes - -
daaletje daaletje - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - -
beajjetje beajjetje - - -
fïerhtenbeajjetje - - - -
daemies daemies daemies - -
daerpies daerpies daerpies daerpebe daerpemes
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesabpa, dasmoesåbpoe dasmoesommes
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkabpa, dearkoehkåbpoe dearkoehkommes
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - -
dovletje dovletje - - -
dovrehke dovrehke dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe dovrehkommes
dovres dovres dovres dovresabpa, dovresåbpoe dovresommes
dulvies dulvies dulvie, dulvies dulvebe dulvemes
duvhties duvhties duvhtie, duvhties duvhtebe duvhtemes
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmijes - -
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesabpa, dåsmoesåbpoe dåsmoesommes
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes
eadtjohkes eadtjohkes eadtjohke eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes
ealjohts ealjohts ealjohte, ealjohts ealjoehtsabpa, ealjoehtsåbpoe ealjoehtsommes
eejles eejles eejles - -
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes
ellies ellies - - -
elmies elmies elmies - -
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes
faavroes faavroes faavroe, faavros faavrobe, faavrebe faavromes, faavremes
fahkoes fahkoes fahkan, fahkoes - -
feejjen feejjen, feejjene feejjen, feejjene - -
fïerske fïerske fïerskes fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes
gaahtsehke gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkabpa, gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes
gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpeles, gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes
gaaktsede - - - -
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelabpa, garkelåbpoe garkelommes
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - -
gaavnoes gaavnoes - - -
gaektsielåhkede - - - -
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes
gaertjies gaertjies gaertjie, gaertjies gaertjebe gaertjemes
gaervies gaervies gaervies - -
gallasodtje gallasodtje gallasodtje - -
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes
gamte gamte gamte gemtebe gemtemes
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - -
garmeres garmeres garmeres, garmere - -
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes
gaskemes gaskemes gaskemes - -
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes
geehpes geehpes, geehpes geehpes, geehpes geehpesabpa, geehpesåbpoe, giehpebe, giehpebe geehpesommes, geehpemes, geehpemes
geeles geeles geeles geelesabpa, geelesåbpoe geelesommes
geerjene - geerjene - -
geerve geerve geerve geervebe, giervebe, giervebe geervemes, giervemes, giervemes
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - -
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes
gelliengïerts gelliengïerts gelliengïerts - -
giedtsies giedtsies giedtsie, giedtsies giedtsebe giedtsemes
giefies giefies giefie, giefies giefebe giefemes
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes
gietskies gietskies gietskie, gietskies gietskebe gietskemes
girvene girvene girvene - -
golmelåhkede - - - -
govhtede - - - -
govhtelåhkede - - - -
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes
gualijes guels, gueles gueles gualabpa, gualåbpoe gualommes
guelehts guelehts guelehte, guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes
guelhties guelhties guelhtie, guelhties guelhtebe guelhtemes
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes
gyhtjehke gyhtjehke gyhtjehke gyhtjehkabpa, gyhtjehkåbpoe gyhtjehkommes
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje - -
gyvjehke gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes
gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe gyöhpehkommes
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönegommes
gåalmede - - - -
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan - -
gåaroes gåaroes gåaroes - -
gåassehks gåassehks gåassehke, gåassehks gåassehkabpa, gåassehkåbpoe gåassehkommes
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes
gårroeh gårroeh - - -
gåvva gåvva gåvva - -
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - -
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan - -
gæjhteles gæjhteles gæjhteles, gæjhtele gæjhtalabpa, gæjhtalåbpoe gæjhtalommes
gælloeh gælloeh gællan - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - -
gïemhpe gïemhpe gïemhpes gïemhpebe, gïemhpesabpa, gïemhpesåbpoe gïemhpemes, gïemhpesommes
gïengeles gïengeles gïengeles, gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes
gïsse gïsse gïsse gissebe, gissebe gissemes, gissemes
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes
gööktelåhkede - - - -
gööles gööles gööles göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes
harhtsoeh harhtsoeh harhtsoeh harhtsoehkabpa, harhtsoehkåbpoe harhtsoehkommes
hearskoes hearskoes hearskoe, hearskos hearskobe, hearskebe hearskomes, hearskemes
heejle heejle - - -
hijven hijven hijven - -
hujnies hujnies håjnan - -
håjnoes håjnoes håjnan - -
isveligks isveligks isveligks isveligkebe isveligkemes
jaame jaame jaames - -
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes
jalkeds jalkeds jalkede, jalkeds jalkedabpa, jalkedåbpoe jalkedommes
jarhpoeh jarhpoeh, jarhpoeh jarhpan, jarhpoeh jarhpoehkabpa, jarhpoehkåbpoe jarhpoehkommes
jassijes jassijs, jassijes jassijs, jassije, jassijes, jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes
jassijs jassijs, jassijes jassijes - -
jealamadtje - jealamadtje - -
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmijes - -
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes
jihtseles jihtseles jihtseles, jihtsele jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes
jissehts jissehts jissehte, jissehts jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes
joekehts joekehts joekehte, joekehts joekehtsabpa, joekehtsåbpoe joekehtsommes
jolle jolle jolle jollebe jollemes
jorpe jorpe jorpe jorpebe jorpemes
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes
jueskies jueskies jueskie, jueskies jueskebe jueskemes
juhteles juhteles juhteles, juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes
jupmeles jupmeles jupmeles, jupmele jupmielabpa, jupmielåbpoe jupmielommes
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkabpa, jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes
jåalhkoes jåalhkoes jåalhkoes - -
jåasoeh jåasoeh jåasoeh, jåasan jåasoehkabpa, jåasoehkåbpoe, jåasahkabpa, jåasahkåbpoe jåasoehkommes, jåasahkommes, jåasmes
jïermijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jearmijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jïermeje jïermijabpa, jïermijåbpoe, jïermejabpa, jïermejåbpoe jïermijommes, jïermejommes
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes
jïlle jïlle jïlle jïllebe jïllemes
klaeries klaeries klaerie, klaeries klaerebe klaeremes
kraejhpies kraejhpies kraejhpie, kraejhpies kraejhpebe kraejhpemes
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes
kroenes kroenes - - -
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kråanemes, kroenemes
kruepies kruepies kruepie, kruepies kruepebe kruepemes
krænkoeh krænkoeh krænkan - -
kåvrehts kåvrehts kåvrehte, kåvrehts - -
laemies laemies laemie, laemes - -
latjkes latjkes - - -
liehties liehties liehtie, liehties liehtebe liehtemes
loeves loeves loeve loevebe loevemes
lovve lovve lovves lovvesabpa, lovvesåbpoe, lovvebe lovvesommes, lovvemes
luhkiegåalmede - - - -
luhkiemubpie - - - -
luhkievoestes - - - -
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes
luvregs luvregs - - -
lyövlehke lyövlehke lyövlehke lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe lyövlehkommes
låabpoeh låabpoeh - - -
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkabpa, låagkoehkåbpoe låagkoehkommes
låedtjies låedtjies, låedtjie låedtjie, låedtjies låedtjebe låedtjemes
låemties låemties låemtie, låemties låemtebe låemtemes
låhkede - - - -
låpsoes låpsoes låpsoes - -
læhkoeladtje læhkoeladtje læhkoeladtje - -
lïemkeds lïemkeds lïemkede, lïemkeds lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes
löövles löövles löövles löövlebe, lïevlebe, lïevlebe löövlemes, löövlemes, löövlemes
madtan madtan madtan - -
madtege madtege madtege - -
madtjeles madtjeles, madtjele madtjele, madtjeles madtjalabpa, madtjalåbpoe madtjalommes
maedeles maedeles maedeles, maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - -
maehteles maehteles maehteles, maehtele maehtielabpa, maehtielåbpoe maehtielommes
miehtjies miehtjies - - -
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes
mubpie - - - -
murreds murreds murrede, murreds murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes
måarehks måarehks, måarehke måarehks, måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes
mådtan mådtan mådtan - -
måedtiesåårts måedtiesåårts - - -
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - -
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes
nahkeren nahkeren nahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes
neahkoeh neahkoeh neahkoeh neahkoehkabpa, neahkoehkåbpoe neahkoehkommes
nealjede - - - -
njaalmeldh njaalmeldh - - -
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkabpa, njaarpahkåbpoe njaarpahkommes
njaelkies njaelkies njaelkie, njaelkies njaelkebe njaelkemes
njalhkedihkie - njalhkedihkie - -
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihks - -
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - -
njealjede - - - -
njeerpes njeerpes, njeerpes njeerpes, njeerpes njeerpebe, njeerpesabpa, njeerpesåbpoe njeerpemes, njeerpesommes
njoetjeles njoetjeles njoetjeles, njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes
njoetseldh - njoetseldh - -
njåajjan njåajjan njåajjan - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan - -
njåålkehke njåålkehke njåålkehke njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njåålkehkommes
njieljielåhkede - - - -
noere noere noere nuerebe, nuerebe nööremes
nuarvan - nuarvan - -
nåajsan nåajsan nåajsan - -
nåekies nåekies nåekie nåekebe nåekemes
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - -
nænnoes nænnoes, nænnoes nænnoe, nænnos, nænnoes nænnobe, nænnebe, nænnoesabpa, nænnoesåbpoe nænnomes, nænnemes, nænnoesommes
ohtje ohtje ohtje ohtjebe ohtjemes
oktegs oktegs oktegs - -
onne onne onne, unnie unnebe unnemes
orre orre orre urrebe urremes
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehte, ovluhpehts - -
ovvïssjeles ovvïssjeles, ovvïssjele ovvïssjeles, ovvïssjele ovvïssjelabpa, ovvïssjelåbpoe ovvïssjelommes
ovmese ovmese - - -
ovmessie ovmessie - - -
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - -
plaave plaave plaave, plaaves plaevebe, plaevebe plaavemes
pleasoeh pleasoeh pleasan - -
pliejhkies pliejhkies, pliejhkies pliejhkie, pliejhkies, pliejhkies pliejhkebe, pliejhkiesabpa, pliejhkiesåbpoe pliejhkemes, pliejhkiesommes
plievhties plievhties plievhtie, plievhties plievhtebe plievhtemes
plïehtje plïehtje plïehtjes plïehtjebe plïehtjemes
praare praare praares, praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkabpa, prarroehkåbpoe prarroehkommes
provne provne provnes provnebe provnemes
pruvres pruvres pruvres - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - -
raavteres raavteres raavteres, raavtere - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjahkabpa, radtjahkåbpoe radtjahkommes
raeffies raeffies raeffie, raeffies raeffebe raeffemes
raejnies raejnies raejnie, raejnies raejnebe raejnemes
riejries riejries riejries - -
rovnegs rovnigs, rovnegs rovnige, rovnigs, rovnege, rovnegs rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigommes, rovnegommes
rudtjege rudtjege rudtje, rudtjege rudtjebe, rudtjegabpa, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes
rutjkehke rutjkehke rutjkehke rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe rutjkehkommes
rutjkes rutjkes rutjkes rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkbe rutjkesommes, rutjkmes
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes
rïektes rïekte rïektes rïektebe rïektemes
rööpses rööpses rööpses ruepsebe, ruepsebe rööpsemes, rööpsemes
saatnies - - - -
saavrehke saavrehke saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes
saelhties saelhties saelhtie, saelhtes - -
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes
seakoes seakoes seakoes seakoesabpa, seakoesåbpoe seakoesommes
seammaplïeres seammaplïeres - - -
seatadihks seatadihks seatadihks - -
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes
sjeavohth sjeavohth sjeavohth sjeavoehtabpa, sjeavoehtåbpoe sjeavoehtommes
sjiehteles sjiehteles sjiehteles, sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes
skaavhtege skaavhtege skaavhtege - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes
slahtjan slahtjan slahtjan - -
sleagran sleagran sleagran - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - -
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes
smaave smaave smaave smaevebe, smaevebe smaevemes, smaevemes
sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpebe, sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, snaebpebe sneehpemes, sneehpesommes
snjaltje snjaltje - - -
snååhpehke snååhpehke snååhpehke snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe snååhpehkommes
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes
staeries staeries staaran - -
stinkes stinkes stinkes stinkebe stinkemes
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes
stonkes stonkes, stonks stonkes, stonks stonkebe, stonksabpa, stonksåbpoe stonkemes, stonksommes
stoerre stoerre stoerre stuerrebe stöörremes
stoere stoere stoere stuerebe, stuerebe stööremes
stååvehke stååvehke stååvehke stååvehkabpa, stååvehkåbpoe stååvehkommes
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes
sïemes sïemes sïemes - -
sööjmes sööjmes sööjmes sööjmebe, suejmbe sööjmemes
söökes söökes söökes sööksabpa, sööksåbpoe, suekbe sööksommes
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies tjaebpebe tjaebpemes
tjahkan - tjahkan - -
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargabpa, tjalmargåbpoe tjalmargommes
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes
tjarke tjarke tjarke tjarkebe tjarkemes
tjarki tjarki tjarki - -
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes
tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes
tjelmehts tjelmehts tjelmehte, tjelmehts tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes
tjevties tjevties tjevtie, tjevties tjevtebe tjevtemes
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes
tjuatede - - - -
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede, tjuavkeds tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - -
tjåetskemes tjåetskemes tjåetskemes - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpoehkabpa, tjålhpoehkåbpoe tjålhpoehkommes
tjïelke tjïelke tjïelkes tjïelkebe, tjïelkesabpa, tjïelkesåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes
tjïjhtjede - - - -
tjïjhtjelåhkede - - - -
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesabpa, tjïrkesåbpoe tjïrkesommes
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes
tryjjes tryjjes tryjjes - -
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkan, tsåalhkoeh tsåalhkoehkabpa, tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkabpa, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes
tsåaptsele tsåaptsele tsåaptsele tsåaptselabpa, tsåaptselåbpoe tsåaptselommes
tsåatskes tsåatskes - - -
uktsielåhkede - - - -
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes
veaksehks veaksehks, veaksehke veaksehks, veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
veelkes veelkes veelkes vielkebe, vielkebe veelkemes, veelkemes
vervies vervies - - -
vesties vesties vestie, vesties vestebe vestemes
viesjies viesjies viesjie, viesjies viesjebe viesjemes
vietseles vietseles vietseles, vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkielommes
vihties vihties vihties - -
vijries vijries vijrie, vijries vijrebe vijremes
viskes viskes viskes viskebe viskemes
vïssjeles vïssjeles vïssjeles, vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes
voeres voeres voeres voeresabpa, voeresåbpoe voeresommes
voestes - - - -
vyskehke vyskehke vyskehke vyskehkabpa, vyskehkåbpoe vyskehkommes
våaroes våaroes våaroes - -
væjkeles væjkeles, væjkele væjkele, væjkeles væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkalommes
væjsehke væjsehke væjsehke væjsahkabpa, væjsahkåbpoe væjsahkommes
vælnjah vælnjah vælnjan, vælnja vælnjakabpa, vælnjakåbpoe vælnjakommes
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - -
vïjhtede - - - -
vïjhtelåhkede - - - -
yskeres yskeres yskeres, yskere yskerabpa, yskeråbpoe yskerommes
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes
åehpies åehpies åehpie åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åahpatjommes
åelkies åelkies - - -
åemie åemie - - -
åenehks åenehks, åenehke åenehks, åenehke åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes
åktsede - - - -
åårmege åårmege åårmege - -
åårmehke åårmehke åårmehke åårmehkabpa, åårmehkåbpoe åårmehkommes
ïskeres ïskeres ïskeres, ïskere ïskerabpa, ïskeråbpoe ïskerommes
övtebe - - övtebe övtemes
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - -
dæjpeles dæjpeles, dæjpele dæjpele, dæjpeles dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes
hååkene - hååkene - -
måskoes måskoes måskoes - -
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - -
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes
vealah vealah vealan - -
vihtehks vihtehks vihtehke, vihtehks - -
vïenes vïenes - - -
ovnohkens ovnohkens ovnohkene, ovnohkens ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes
baenehts baenehts baenehte, baenehts baeniehtabpa, baeniehtåbpoe baeniehtommes
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - -
hiejjehts hiejjehts hiejjehte, hiejjehts hiejjiehtsabpa, hiejjiehtsåbpoe hiejjiehtsommes
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan - -
nåake nåake nåake nåakebe, vearrebe, vïerrebe nåakemes, vearremes, vïerremes, vïerremes
sablehtje sablehtje sablehtje - -
skuallah skuallah skuallan, skualla skuallakabpa, skuallakåbpoe skuallakommes
skualloeh skualloeh skuallan - -
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan - -
tjååbpehke tjååbpehke tjååbpehke tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjååbpehkommes
båavjoeh båavjoeh båavjoeh båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes
gaajhkesåarhts gaajhkesåarhts - - -
gaajhkesåårts gaajhkesåårts - - -
stïeres stïeres - - -
iehtseles iehtseles iehtseles, iehtsele iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes
måasoes måasoes måasoe - -
måasere måaseres måasere måasarabpa, måasaråbpoe måasarommes
måasas måasas - - -
dovhtehks dovhtehks - - -
byölehts byölehts - - -
våalohke våalohke våalohke våaloehkabpa, våaloehkåbpoe våaloehkommes
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkabpa, vååvnehkåbpoe vååvnehkommes
åålijes åalijes, åalijs, åålijes, åålijs åalijes, åålijes - -