Tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom
aales aales aales - -
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes
aelmies aelmies aelmie, aelmes - -
aelpies aelpies aelpie, aelpies aelpebe aelpemes
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes
ammes ammes ammes - -
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes
beagkoes beagkoes beagkoes - -
beavloes beavloes, beavls beavloes, beavls - -
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe bestielommes
bieljehts bieljehts bieljehte, bieljehts bieljiehtsabpa, bieljiehtsåbpoe bieljiehtsommes
bihtseds bihtseds bihtsede, bihtseds bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes
boerehks boerehks boerehke, boerehks boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes
buajtehks buajtehkes, buajtehks buajtehke, buajtehkes, buajtehke, buajtehks buajtahkabpa, buajtahkåbpoe buajtahkommes
buerie buerie buerie buerebe bööremes
båadtsoeh båadtsoeh, båadtsoeh båadtsoeh, båadtsan båadtsoehkabpa, båadtsoehkåbpoe båadtsoehkommes
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - -
båavjoeh båavjoeh båavjoeh båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes
bårras bårras bårran - -
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes
bååvteres bååvteres bååvteres, bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes
bïjveles bïjveles bïjveles, bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes
daajroes daajroes daajroes - -
daaletje daaletje - - -
daemies daemies daemies - -
daerpies daerpies daerpies daerpebe daerpemes
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - -
dovres dovres dovres dovresabpa, dovresåbpoe dovresommes
dulvies dulvies dulvie, dulvies dulvebe dulvemes
duvhties duvhties duvhtie, duvhties duvhtebe duvhtemes
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmijes - -
dæjpeles dæjpeles, dæjpele dæjpele, dæjpeles dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes
eadtjohkes eadtjohkes eadtjohke eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes
faavroes faavroes faavroe, faavros faavrobe, faavrebe faavromes, faavremes
fahkoes fahkoes fahkan, fahkoes - -
feejjen feejjen, feejjene feejjen, feejjene - -
fïerske fïerske fïerskes fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes
gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpeles, gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - -
gaavnoes gaavnoes - - -
gaertjies gaertjies gaertjie, gaertjies gaertjebe gaertjemes
gaervies gaervies gaervies - -
gallasodtje gallasodtje gallasodtje - -
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes
gamte gamte gamte gemtebe gemtemes
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - -
garmeres garmeres garmeres, garmere - -
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes
geehpes geehpes, geehpes geehpes, geehpes geehpesabpa, geehpesåbpoe, giehpebe, giehpebe geehpesommes, geehpemes, geehpemes
geeles geeles geeles geelesabpa, geelesåbpoe geelesommes
geerjene - geerjene - -
geerve geerve geerve geervebe, giervebe, giervebe geervemes, giervemes, giervemes
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - -
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes
giedtsies giedtsies giedtsie, giedtsies giedtsebe giedtsemes
giefies giefies giefie, giefies giefebe giefemes
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes
girvene girvene girvene - -
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes
gualijes guels, gueles gueles gualabpa, gualåbpoe gualommes
guelehts guelehts guelehte, guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes
guelhties guelhties guelhtie, guelhties guelhtebe guelhtemes
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes
gyvjehke gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes
gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe gyöhpehkommes
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönegommes
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan - -
gåaroes gåaroes gåaroes - -
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes
gårroeh gårroeh - - -
gåvva gåvva gåvva - -
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - -
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan - -
gælloeh gælloeh gællan - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - -
gïemhpe gïemhpe gïemhpes gïemhpebe, gïemhpesabpa, gïemhpesåbpoe gïemhpemes, gïemhpesommes
gïengeles gïengeles gïengeles, gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes
gïsse gïsse gïsse gissebe, gissebe gissemes, gissemes
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes
gööles gööles gööles göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes
harhtsoeh harhtsoeh harhtsoeh harhtsoehkabpa, harhtsoehkåbpoe harhtsoehkommes
hearskoes hearskoes hearskoe, hearskos hearskobe, hearskebe hearskomes, hearskemes
heejle heejle - - -
hijven hijven hijven - -
hujnies hujnies håjnan - -
hååkene - hååkene - -
iehtseles iehtseles iehtseles, iehtsele iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes
isveligks isveligks isveligks isveligkebe isveligkemes
jaame jaame jaames - -
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes
jarhpoeh jarhpoeh, jarhpoeh jarhpan, jarhpoeh jarhpoehkabpa, jarhpoehkåbpoe jarhpoehkommes
jassijes jassijs, jassijes jassijs, jassije, jassijes, jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmijes - -
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes
jihtseles jihtseles jihtseles, jihtsele jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes
jissehts jissehts jissehte, jissehts jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes
joekehts joekehts joekehte, joekehts joekehtsabpa, joekehtsåbpoe joekehtsommes
jorpe jorpe jorpe jorpebe jorpemes
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes
jueskies jueskies jueskie, jueskies jueskebe jueskemes
juhteles juhteles juhteles, juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes
jåasoeh jåasoeh jåasoeh, jåasan jåasoehkabpa, jåasoehkåbpoe, jåasahkabpa, jåasahkåbpoe jåasoehkommes, jåasahkommes, jåasmes
jïermijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jearmijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jïermeje jïermijabpa, jïermijåbpoe, jïermejabpa, jïermejåbpoe jïermijommes, jïermejommes
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes
jïlle jïlle jïlle jïllebe jïllemes
klaeries klaeries klaerie, klaeries klaerebe klaeremes
kraejhpies kraejhpies kraejhpie, kraejhpies kraejhpebe kraejhpemes
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes
kroenes kroenes - - -
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kråanemes, kroenemes
kruepies kruepies kruepie, kruepies kruepebe kruepemes
kåvrehts kåvrehts kåvrehte, kåvrehts - -
liehties liehties liehtie, liehties liehtebe liehtemes
loeves loeves loeve loevebe loevemes
lovve lovve lovves lovvesabpa, lovvesåbpoe, lovvebe lovvesommes, lovvemes
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes
luvregs luvregs - - -
lyövlehke lyövlehke lyövlehke lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe lyövlehkommes
låabpoeh låabpoeh - - -
låedtjies låedtjies, låedtjie låedtjie, låedtjies låedtjebe låedtjemes
låemties låemties låemtie, låemties låemtebe låemtemes
lïemkeds lïemkeds lïemkede, lïemkeds lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes
löövles löövles löövles löövlebe, lïevlebe, lïevlebe löövlemes, löövlemes, löövlemes
madtan madtan madtan - -
madtjeles madtjeles, madtjele madtjele, madtjeles madtjalabpa, madtjalåbpoe madtjalommes
maedeles maedeles maedeles, maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - -
murreds murreds murrede, murreds murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes
måarehks måarehks, måarehke måarehks, måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes
mådtan mådtan mådtan - -
måskoes måskoes måskoes - -
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - -
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes
nahkeren nahkeren nahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes
njaalmeldh njaalmeldh - - -
njaelkies njaelkies njaelkie, njaelkies njaelkebe njaelkemes
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihks - -
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes
njoetjeles njoetjeles njoetjeles, njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes
njoetseldh - njoetseldh - -
noere noere noere nuerebe, nuerebe nööremes
nuarvan - nuarvan - -
nåajsan nåajsan nåajsan - -
nåekies nåekies nåekie nåekebe nåekemes
nænnoes nænnoes, nænnoes nænnoe, nænnos, nænnoes nænnobe, nænnebe, nænnoesabpa, nænnoesåbpoe nænnomes, nænnemes, nænnoesommes
ohtje ohtje ohtje ohtjebe ohtjemes
onne onne onne, unnie unnebe unnemes
orre orre orre urrebe urremes
ovmese ovmese - - -
ovmessie ovmessie - - -
ovnohkens ovnohkens ovnohkene, ovnohkens ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes
plaave plaave plaave, plaaves plaevebe, plaevebe plaavemes
pleasoeh pleasoeh pleasan - -
pliejhkies pliejhkies, pliejhkies pliejhkie, pliejhkies, pliejhkies pliejhkebe, pliejhkiesabpa, pliejhkiesåbpoe pliejhkemes, pliejhkiesommes
plïehtje plïehtje plïehtjes plïehtjebe plïehtjemes
praare praare praares, praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes
provne provne provnes provnebe provnemes
pruvres pruvres pruvres - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - -
raavteres raavteres raavteres, raavtere - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjahkabpa, radtjahkåbpoe radtjahkommes
riejries riejries riejries - -
rovnegs rovnigs, rovnegs rovnige, rovnigs, rovnege, rovnegs rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigommes, rovnegommes
rutjkes rutjkes rutjkes rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkbe rutjkesommes, rutjkmes
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes
rööpses rööpses rööpses ruepsebe, ruepsebe rööpsemes, rööpsemes
saatnies - - - -
saavrehke saavrehke saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes
saelhties saelhties saelhtie, saelhtes - -
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes
seammaplïeres seammaplïeres - - -
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes
sjeavohth sjeavohth sjeavohth sjeavoehtabpa, sjeavoehtåbpoe sjeavoehtommes
sjiehteles sjiehteles sjiehteles, sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes
skaavhtege skaavhtege skaavhtege - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes
slahtjan slahtjan slahtjan - -
sleagran sleagran sleagran - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - -
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes
smaave smaave smaave smaevebe, smaevebe smaevemes, smaevemes
sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpebe, sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, snaebpebe sneehpemes, sneehpesommes
snjaltje snjaltje - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes
staeries staeries staaran - -
stoerre stoerre stoerre stuerrebe stöörremes
stïeres stïeres - - -
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes
sööjmes sööjmes sööjmes sööjmebe, suejmbe sööjmemes
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - -
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies tjaebpebe tjaebpemes
tjarke tjarke tjarke tjarkebe tjarkemes
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes
tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes
tjelmehts tjelmehts tjelmehte, tjelmehts tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes
tjevties tjevties tjevtie, tjevties tjevtebe tjevtemes
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede, tjuavkeds tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes
tjåetskemes tjåetskemes tjåetskemes - -
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes
tryjjes tryjjes tryjjes - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes
tsåaptsele tsåaptsele tsåaptsele tsåaptselabpa, tsåaptselåbpoe tsåaptselommes
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes
veaksehke veaksehke veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
veaksehks veaksehks, veaksehke veaksehks, veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
vealah vealah vealan - -
veelkes veelkes veelkes vielkebe, vielkebe veelkemes, veelkemes
vervies vervies - - -
vesties vesties vestie, vesties vestebe vestemes
vietseles vietseles vietseles, vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkielommes
vihtehks vihtehks vihtehke, vihtehks - -
vihties vihties vihties - -
viskes viskes viskes viskebe viskemes
vyskehke vyskehke vyskehke vyskehkabpa, vyskehkåbpoe vyskehkommes
våaroes våaroes våaroes - -
væjkeles væjkeles, væjkele væjkele, væjkeles væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkalommes
væjsehke væjsehke væjsehke væjsahkabpa, væjsahkåbpoe væjsahkommes
vïenes vïenes - - -
vïssjeles vïssjeles vïssjeles, vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes
åehpies åehpies åehpie åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åahpatjommes
åelkies åelkies - - -
åemie åemie - - -
åenehks åenehks, åenehke åenehks, åenehke åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes
övtebe - - övtebe övtemes
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - -