grammatikk_status_quo

Sørsamisk gramatikk - status quo

Dokumenter med underkapitler - de som mangler mest nevnes først:

 • Adverb
  • Stedsadverb
  • Tidsadverb
  • Måtesadverb
  • Komparering - MER TEKST OM DETTE
  • Andre adverb
  • Andre eksempler fra ordboka - hulter til bulter - MÅ RYDDES
 • Adjektiv - intro
 • Adjektiv - lang tekst - KLAR FOR GJENNOMLESNING
  • Ulike stammer
  • Attributiv og predikativ form
  • Komparering
  • Kasus
   • Nominativ
   • Akkusativ
   • Genitiv
   • Illativ
   • Inessiv
   • Elativ
   • Komitativ
   • Essiv
 • Partikler - KLAR FOR GJENNOMLESNING
  • Partikler som står som andre ledd i setningen
  • Partikler som står i første posisjon
  • Partikler som kan stå ulike steder i setninga
   • Partikler som står etter ordet de modifiserer
   • Partikler som står foran ordet de modifiserer
 • Tallord intro
 • Tallord -
  • Kasus
  • Enkle grunntall
  • Sammensatte grunntall
  • Tallord sammen med substantiv
  • Ordenstall
  • Samlingstall
 • Interjeksjoner
 • Konjunksjoner og subjunksjoner
 • Substantiv - intro
 • Substantiv
  • Ulike stammer
  • Omlyd
  • Vokalveksling i likestavelsessubstantiv
  • Vokalveksling i ulikestavelsessubstantiv
  • Kasus
   • Nominativ
   • Akkusativ
   • Genitiv
   • Illativ
   • Inessiv
   • Elativ
   • Komitativ
   • Essiv
 • Verb - intro
 • Verb - lang tekst
  • Ulike stammer
  • Verbgrupper (verbklasser)
  • Omlyd
  • Vokalveksling i ulikestavelsesverb
  • Finitt verb og kongruens
  • Infinitte verb
  • Transitivt og intransitivt verb
  • Modus
  • Indikativ
  • Presens (nåtid)
  • Preteritum (fortid)
  • Nektelse
  • Imperativ
  • Perfektum
  • Tilstandsform / gerundium
  • Verbgenitiv
  • Presens partisipp - handlernomen
  • Handlingsnomen - aktio - dette skal flyttes til substantivfila
  • ja/nei-spørsmål
 • Omlyd
  • Omlyd
  • Omyd i substantiv
  • Omlyd i verb
  • Omlyd i adjektiv - mangler
 • Pronomen - intro
 • Pronomen - lang tekst
  • Personlige pronomen
  • Påpekende pronomen
  • Påpekende pronomen sammen med substantiv
  • Spørrende og relative pronomen
  • Spørrende og relative pronomen sammen med substantiv
  • Pronomenet jïjtje
  • Resiproke pronomen - mangler eksempler med gaske-
  • Ubestemte pronomen
 • Pre- og postposisjoner
  • Pre- og postposisjoner
  • Stedsbetydning, tidsbetydning og abstrakt betydning
  • Stedsbetydning
  • Ord som er både post- og preposisjoner
  • Tidsbetydning
  • Sammensetninger
  • Annen betydning