101118

iChat-møte

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Trond.

Status quo

Numra

Grunntal ok.

Leksa

 • smanob og nobsma ok

Morfa

 • substantiv ok
 • verb ok

Ting å rette på

Leksa

re og te kommer istedenfor for oversettelse

skïeredh
___________________ om rein

Mål: Godta alle omsetjingar i same entry, uavhengig av mg og tg

  <e>
   <lg>
     <l pos="n">laavkome</l>
…
      </semantics>
      <t decl="x" dict="yes" gen="m" oa="yes" pos="n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">dåp</t>
     </tg>
     <tg>
      <semantics>
        <sem class="HOME_ACTIVITY" />
      </semantics>
      <t decl="x" dict="yes" gen="n" oa="yes" pos="n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">bad</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>
  <e>
   <lg>
     <l class="I" p3p="gårra" pos="v">gurredh</l>
…
     <tg>
      <tf dict="yes" oa="no" pos="phrase_v" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">lage intriger</tf> <=================
      <tf dict="yes" oa="yes" pos="phrase_v" tcomm="no" xml:lang="nob">ha skumle planer</tf>
      <tf dict="yes" oa="yes" pos="phrase_v" tcomm="no" xml:lang="nob">oppvigle folk</tf>
      <te dict="yes" oa="yes" xml:lang="nob">mot hverandre</te>
      <tf dict="yes" oa="yes" pos="phrase_v" tcomm="no" xml:lang="nob">ha baktanker</tf>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg>
      <semantics>
        <sem class="WORK_ECONOMY_V" />
        <sem class="VÆTNOE" />
      </semantics>
      <t dict="yes" oa="yes" pos="v" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">strikke</t> <=================
     </tg>
…
  </e>

Her er problemet at fuelhkie har husstand som fasit sjølv om familie står først. Men begge er stat=pref

  
   <e>
   <lg>
     <l pos="n">fuelhkie</l>
…
      </semantics>
      <t decl="x" dict="yes" gen="m" oa="yes" pos="n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">familie</t> <===== denne skal
     </tg>
     <tg>
      <t decl="1" dict="yes" gen="m" oa="no" pos="n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">husstand</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

<t decl="1" dict="yes" gen="m" oa="no" pos="n" tcomm="no" xml: lang="nob">husstand</t>

Løysing på dette problemet

 1. Fjerne alle stat="pref"
 2. Sette inn nye stat="pref" på den første t/tf-noden i kvar mg

Infinitivsmerket

verb:

 • godta å i smanob
 • presentere "å" for å vise at det er verb

Skrivemåte av äæ, öø, ïi

Spørsmål:

 1. Godta både äæ og öø?
 2. Godta i for ï?

Svar:

 1. Ja til äæ og öø
 2. Ja, godta i for ï
 3. … men forstå det

nodene i tg

<te> kjem inn i ordboka

nobsma leksa:

 1. te når det er einaste
 2. t/tf og den te som evt. kjem etterpå
 3. re i parantes etter t/tf

Resultatet blir slikt (te-delen er fiktiv):

re = om husdyr
t = ekskrement
te = som brukes som gjødsel

==> ekskrement som brukes som gjødsel (om husdyr)

tcomm

  <e>
   <lg>
     <l pos="v">vuertiestidh</l>
…
      </semantics>
      <t dict="yes" oa="yes" pos="v" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">vente litt</t>
      <t dict="yes" oa="yes" pos="v" tcomm="yes" xml:lang="nob">vente</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

Semantikk

YYY

YYY er i dag Diverse. Betre: Fjern YYY frå lista over sett i Leksa.

smanob-ord merka som exclude:

 • Desse orda kjem likevel med i Leksa-smanob.
 • Retting: Fjern dei frå Leksa-smanob
  <e exclude="smanob">
   <lg>
     <l pos="n">gaalve</l>
 …
 

HERDING og REIN

	<subclasses class="REINDEER/HERDING">
   <sem class="HERDING"/> <!-- ord som har med reindriften å gjøre" -->
   <sem class="REINDEER"/> <!-- ord som har med rein å gjøre" -->
  </subclasses>

Generelt

Lokalisering

tostavelses trestavelses stammer ==> likestavelses ulikestavelses stammer

Bøker

Avkrysning og ikkje rullegardin

Nivå

 • Problem: Det er for mange vanskelege ord innafor kvart sett.
 • Løysing: Dele setta i to etter nivå: lett og vanskeleg.
 • Arbeidsmetode:
  • Ha ein uavhengig variabel level="2"
  • Dele setta i to sem="FAMILY1" sem="FAMILY2"

Testresultat

jåvle bør stå i flertall
jåvlide
gaahtjedh= er ikke å skynde seg, men å kappes og konkurere
bïesedh = ikke synonymt med luejhtedh "slippe løs" men er heller "å slippe til, slippe noensteds hen"
få anledning til å gjøre bla,bla..