101122

Møte på Røros 22.11.2010

Til stades: Lene, Marit, Sissel, Toini, Trond

Tilbakemelding i Morfa-S

Lene gjekk gjennom dei relevante filene, og startar arbeidet.

Eintal og fleirtal separat - nei

Leggje til personnamn i bøyingssetta i Morfa-S.

Leksa

Slektskapstermer

Sjå meir på dei

re, te

re = avgrensing te = tilleggsforklaring, eller full forklaring

Adverb

Ta med tidsadverb. Gå inn i adv-smanob.xml og merk vanlege tidsadverb med apps:oahpa og bok.

Pronomen

Personlege pronomen: Vurder å fjerne inessiv.

Morfa-C

Fil: pedversions/smaoahpa/data_sma/meta/morfa_questions.xml

Dialektformer

 1. kortformer + oe
 2. langformer + oe
 3. langformer + a

1 er default.

Fleirordsuttrykk

Klokka

Integrere klokka i Numra

To retningar: tal til klokkeuttrykk og omvendt

Minimal integrasjon:

09: 15 -> njealjehts bijjelen uktsie njealjehts bijjelen uktsie -> 09: 15

Litt meir:

Generere ei urskive i staden for å skrive 09: 15

Avansert integrasjon:

Bruke iclock-sma.fst som ressurs i Vasta osb.

Stedsnavn

Vi vil ha dei med i Leksa

Geografiske parameter:

 • Makro: Rørosområdet, Snåsaområdet, Hattfjelldalområdet, Sameland, Verden
 • Makro: Nordlige, Midtre, Sørlige
 • Mikro: Kommunenivå: Eit sett for kvar kommune

Frekvens

 • Vanlige (common)
 • Sjeldne (rare)

xml-format

   <sources>
     <frequency class="common"/>
     <geography class="sapmi"/>
   </sources>

Arbeid framover