101220

Møte på iChat 20.12.2010

Til stades: Lene, Marit, Sissel, Toini, Trond

Saksliste

 1. Arbeid med grammatikken
 2. Framdrift i arbeidet med leksikonet
 3. Ny oppdatering av Leksa, smanob og nobsma.
 4. Status quo, anna arbeid
  1. log for smaoahpa
  2. programmering
 5. Framtid etter 1.9.

Arbeid med grammatikken

Lene har skrive, sjå Grammatikk for brukerne i sma-oahpa.html.

Filene ligger her: ped/userdoc/smagramm/ og alle som har .nob. i navnet, handler om sørsamisk.

Terminologi: Vi skriv verbgruppe for I-VI (i pakt med risten.no og saemesth amma-grammatikken). Vi rettar skrivefeil…

Framdrift i arbeid med leksikonfilene

Semantiske sett

Oppdatering på Røros i dag, Lene køyrer ut ny statistikk etterpå.

Flertallsbøying

Merking av substantiver som vi ikke ønsker å presentere i flertall fordi ordet enten ikke brukes i flertall, eller fordi det er så uvanlig at vi synes det er "upedagogisk" å venne brukerne til å se det i flertall. Vi velger attributten illpl="no". Default vil være "ok". Eksempler på ord som kan være aktuelle:

aavoe? aassjoe?

Inndeling av stedsnavn:

 • Nord-midtre-sør-inndeling,
 • norsk-svensk-inndeling?
 • Geografisk inndeling etter kommune, reinbeitedistrikt, skole, språksenter…

Oversikt over navn i hver kommune hos statens kartverk, ordna etter tallet på navn:

Navn knr kommune
233 1739 Røyrvik
196 1826 Hattfjelldal
171 1825 Grane
103 1740 Namsskogan
89 1738 Lierne
64 1824 Vefsn
47 1811 Bindal
43 1833 Mo i Rana
39 1665 Tydal
26 1736 Snåsa
24 1711 Meråker
15 1743 Høylandet
13 1724 Verran
12 1832 Hemnes
12 1721 Verdal
12 1640 Røros
11 1816 Vevelstad
11 1751 Nærøy
10 1725 Namdalseid
9 1742 Grong
6 1630 Åfjord
5 1567 Rindal

ny oppdatering av Leksa, smanob og nobsma.

… kjem denne veka. Vi legg også ved pronomen og fleirordsuttrykk.

Ordbok

… blir det arbeidd med i Tromsø fram mot 21.4.

Arbeidet vårt på konferansar

Fylkesmannkonferanse

No er vi invitert, men vi veit ikkje kor mykje taletid vi har fått

giella-giella for sørsamisk?

 • Sørsamisk språkkonferanse i midten av oktober
 • Tanke: Lage ein gïele-gïele-konferanse til hausten. Forhåpentligvis blir dette tiltaket fulgt opp som en årlig konferanse, og at man skal rullere på å arrangere.
 • Målgruppe: Lærarar og språkarbeidarar
 • Dag 1: Kva skjer i det sørsamiske området. Prosjekta
 • Dag 2: Kompetanseheving: Tema: vitalisering

Konferanse frå lunsj til lunsj.

Morfa-C

Demo for Morfa-C til Røros.

Røros

Ikkje svar frå Østersund.

Status quo, anna arbeid

log for smaoahpa

1321 oppslag på sma-oahpa i loggen i perioden 22.11-17.12.

Pronomen skal bli merka med BOOK words/dicts/smanob/src/pronPers_smanob.xml

Programmering

Oversikt her

Framtid etter 1.9.

Moglege tema for samarbeid i framtida:

 • Vasta og Sahka for sma? Syntaktisk analysator på plass
 • NU-oahpa: også andre ting: innloggingng,
 • Tekstanalyse, lyd

Frist 1.3.

 • Arena for samisk språk
 • Synleggjøring av sørsamisk som skriftspråk på nye arenaer
 • NTNU-prosjektet: Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor, CALST med Jaques Koreman og Åsta Øvregaard, NTNU http: //www.ntnu.no/isk/prosjekter/calst - bruker bilder og lyd for inntrening av basisvokabular - sammenlikne egen utale med den virtuelle lærerens uttale Programmet har tre valg: - perseption - med munnbevegelser - test på forståelse - enkeltord - uttale - med opptak - eleven kan sammelikne selv, (ala språklab) - kan velge ord i stokken - lytte og skrive (skrivetrening)