110117

Møte sma-oahpa Røros 17.1.2011

Til stades: Lene, Marit, Sissel, Toini, Trond.

Saker

 1. Trondheimsseminaret
 2. Grammatikken
 3. sma-oahpa
 4. sma-oahpas framdrift
 5. Planar etter sma-oahpa

Trondheimsseminaret

9.-10. februar

Infoark

Tidlegare presentasjonar for sme:

Vi lagar sma-versjonar av miniplakatane for VD (no for ÅD) evt. for andre program.

Ting å ordne før

 • Send kommentarar til aejege si kontaktadresse : -)
 • Lag presentasjon av sma-oahpa på aejege si heimeside

Sjølve presentasjonen

Aejege presenterer sma-oahpa: morfa, leksa, numra, kanskje morfa-c

Grammatikken

Vi (Lene, for det meste) har skrive grammatikk:

Følgende varianter finnes:

'ie' - 'e': saemiestidh (infinitiv) -> saemestem (pres. 1. p. sg.)
'oe' - 'o': daaroestidh (infinitiv) -> daarostem (pres. 1. p. sg
'a' - 'e': aatskadidh - aatskedem
'a' - 'i': jåhtajidh - jåhtijem
 • No står det:
  • For verb er det omlyd ved vokalvekslingen i verbgruppe I i entall i presens og i alle tall i preteritum.
 • Det skal rettast til
  • For verb er det omlyd ved vokalvekslingen i verbgruppe I i entall i presens og i alle tall i kortformene i preteritum.
 • Retting: legg til:
  • verbgruppe IV: Det er omlyd 3. person entall, 1. person totall og 3. person flertall i presens hvis det er mulig

Status quo for sma-oahpa

Leksa, Morfa, leksikon ...

Slektskapstermer:

Toini har jobba, og gjort mykje. Det er no mange alternativ i dei norske omsetjingane.

TODO: Bruk, evaluer, få tilbakemelding

Norske synonym

Dei har vi no mange av. Framover: Ikkje så mykje tid på å legge til dei, men hente dei frå loggen.

Fleirordsuttrykk

TODO: Ikkje ha dei merka med bok. Vi fjernar bokmerking frå den fila.

Pronomen

Andre pronomentypar, ikkje berre personlege.

TODO: Nominativ fleirtal er framleis inne, men skal ikkje vere med for pronomen

Vedtak:

 • Ta med fleire pronomengrupper (Tromsø)
 • Teste
 • attributtformene av pronomena kjem i Morfa-C

Morfa-C

Vi ventar på Ryan

Klokka

Vi skal bruke clock-sma.fst, og ikkje minimal- og medium-versjonane. I staden skal vi generere undersett av klokkesletta inni django. Opplegget er klårt men må debuggast før det går på lufta.

svenskspråkleg leksa

Møte med svensk side på seminaret i Trondheim?

Arbeidsmetode: Arbeide med separate filer eller direkte i svn?

sma-oahpas framdrift

Stadnamn

Kriteria for oppdeling

Geografisk inndeling:

 • Nord: Nordland, Västerbotten
 • Midt: Nord-Trøndelag, Jämtland
 • Sør: Sør-Trøndelag, Hedemark, Härjedalen, Dalarna
 • Resten av verda (Stockholm, Oslo, fylke, landsnamn)

geography = ( north

mid south other )

TODO:

 • Oppdater XMLmind (Trond)
 • Merke stadnamna for område (Røros)

Milepælar framover

 1. Gjere ferdig ting som er undervegs (Ryan. Frist: veke 3)
  1. Klokka
  2. Hjelpfunksjon
  3. Morfa-C
  4. tcomm
 2. Gjere ferdig ordlistegjennomgangen (Røros. Frist: 4.2.)
  1. Substantiv har kome til S
  2. Adjektiv og verb er gjennomgått, men ikkje ferdige
 3. Leksa på svensk (frist 11.4.)
  1. Infrastruktur: Generere ein ferdig swe-t-node for kvar nob-t-node 4.2.
  2. Oppstart med omsetjing 4.2.
  3. Ferdig 11.4.
  4. Testing
 4. Morfa-C
  1. Alfaversjon ferdig veke 3
  2. Oppstart på oppgåvearbeid etter Trondheim (veke 7)
  3. Implementering og testing
 5. Stadnamn
  1. Merke i leksikon
   1. Oppstart: Rett etter Trondheim
   2. Ferdig gjennomgang (1.4)
  2. Implementere: (11.4.)
 6. Logevaluering (seint mars)
 7. Dialektmerking
  1. system (ferdig, men sjekke før fst-oppstart)
  2. fst-merking (februar-mars)
  3. implementering (mars)
  4. testing (perioden fram mot 11.4.)
 8. Propaganda:
  1. Kompilere til 10.2.-betaversjonen 4.2.
  2. Ha ferdig
  3. Skrive heimeside, Aejege 1.2.
  4. Lansere heimeside og betaversjon 7.2.
  5. Pedagogiske stader: Elgå, Brekken/Røros, Snåsa/Grong, Hattfjeldal (juni)

Avhengigheit:

 • Dialektmerking: system > fst-merking > implementering > testing
 • Leksa på svensk: infrastruktur i filene > omsetjing av alle orda > implementering > testing
 • Stadnamn: merke > implementere > teste
 • Klokka: implementer > teste
 • Pronomen: Bestemme omfang > legge til > implementere > teste
 • Leksa: Kontrollere smanob > snu til nobsma og kutte > implementere > teste > revidere nobsma
 • Grammatikk:
 • Svenske omsetjingar: Infrastruktur > omsetje > implementere > teste > revidere
 • Brukarevaluering: betarealisering > bruk > logevaluering > arbeid

Overordna utviklarfristar:

Beta 10.2. til Trondheim

Organisering av arbeidet

 • iChatmøte annakvar torsdag, startar 3.2.
 • Nytt fysisk arbeidsmøte 11-13.4.

planar etter sma-oahpa

 • Kva vil Aa?
 • Kva vil Gt?
 • Kva kan vi få pengar på?

Aajege:

 • voksenopplæring - integrering av Oahpa
 • videreutvikling av Oahpa:
  • Vasta, Sahka, Cealkka
  • Leksa samisk-samisk

Giellatekno:

 • Forvaltningordbok
 • syntaktisk analysator
 • nob-sma-ordbok
  • Allmenn nob-sma-produksjonsordbok