110203

Møte sma-oahpa Røros 03.02.2011

Til stades: Lene, Marit, Sissel, Toini, Trond.

Saker

 1. Sørsamisk skolekonferanse i Trondheim
 2. Morfa C - demo?
 3. Østersund
 4. Fredagsmøte m/Toini?
 5. Grammatikk
 6. Plakaten (m/Sissel etter 1500?)
 7. FAD på besøk

Sørsamisk skolekonferanse i Trondheim

Presentasjon med lysark:

 • Målsetjingar
 • Deltagere osv.

Kvar del av oahpa, bilete frå nettet

 • Starte med forside + innlogging
 • numra
 • leksa
 • morfa-s
 • bilete av morfa-c -- frå nordsamisk, dessverre
 • xmlmind
 • grammatikken
 • nettordboka
 • Demonstrasjon
 • Bilete med lenkjer, sluttdato
  • sma-oahpa
  • grammatikken (substantiv, verb, omlyd)

Leggje plakat om smaoahpa, digital ordbok og retteprogrammet ut tidlegare på konferansen

Infoark på basis av tidlegare presentasjonar for sme:

Gt kjem med presentasjonsark, og kan evt. delta på tysdag

Morfa C - demo?

Tidsplan: Vi har møte med Ryan på tysdag om sma-oahpa.

Østersund

Sylvia Sparrock blir med. Trond diskuterer praktiske ting med henne.

Fredagsmøte m/Toini?

Møte Lene-Toini-Trond 1300 fredag 4.2.

Toini legg søknaden inn i Googledocs i kveld.

Grammatikk

På sma-oahpa-sida ligg det no fleire lenkjer til grammatikken. Det er mykje tekst, mykje paradigmer, men lite eksempel.

Neste steg: Input frå Røros.

i xmlmind:

 • gtsvn/ped/userdoc/smagramm/...
 • main/ped/userdoc/smagramm/...

FAD på besøk

Dei klåre visjonane:

Vitalisere eit språk på 25 år.

"Ein sørsamisk handlingsplan" -- prioriteringar

Kortsiktig vs. langsiktig satsing:

1 1/2 stilling og avhengig av Sametinget sine satsingar

Ei større fast finansiering i botn.

Dei som blir fødd i dag skal ha språkleg oppfølgjing fram til det er 20.

Grunnverkty:

Ordbok (ikkje berre blåboka), grammatikk, analysator, ...

Plakaten (m/Sissel etter 1500?)

Plakat i A3?