110208

Møte sma-oahpa Tromsø

Til stades: Ciprian, Lene, Ryan, Trond.

Saker

 1. Status quo
 2. Trondheim

Gjennomgang

Milepælar

Gjere ferdig ting som er undervegs

 • Klokka: ikkje gjort
 • Hjelpfunksjon
  • fungerer delvis
  • Beskjeden består av tre delar
  • I dag kjem berre første del (<stems>) fram.
  • jfr. meta/feedback_nouns.xml
 • Morfa-C -- ikkje implementert
 • tcomm Ikkje implementert

Gjere ferdig ordlistegjennomgangen ( Røros . Frist:4.2.)

Mykje gjort, ikkje ferdig

Leksa på svensk

Ikkje starta opp.

Stadnamn

 • Oppstart: Rett etter Trondheim
 • Tromsø: Hjelpe dei i gang.

Logevaluering (seint mars)

NB! Ikkje mist loggar! Ciprian tar vare på dei.

Propaganda:

Framover

 • Kompilere til 8.2. 2400 og ha ferdig til 9.2.
 • Skrive heimeside, Aejege 1.2.
 • Lansere heimeside og betaversjon 7.2.
 • Pedagogiske stader: Elgå, Brekken/Røros, Snåsa/Grong, Hattfjeldal (juni)

Til Røros i Trondheim

Ting å gjere no:

 • Forsida: Morfa, Leksa, Numra namn på framsida (Ryan, straks)
 • Aajege, Røros, inn på forsida attmed UiT (Ryan, ) Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge
 • Konsistent rumensk flagg: raud-gul-blå på alle sider (Ryan)
 • Lage eiga epostadresse: saemien@uit.no (Trond)
 • (Cip, Lene, Trond, Marit, Toini, Sissel, Ryan, Maja, Thomas, Sjur)
 • Fjern grensesnittspråk som ikkje er i bruk
 • Sjå på grensesnittfilene (2009 for svensk…)
 • Grammatikken
  • Eiga side for grammatikken (Lene)
  • Lenkje til denne grammatikksida (Ryan)
 • Lenkje til nettordboka frå framsida
  • While you are at it: Oppdater lenkja til nettordboka frå sme-oahpa-framsida også
 • Fjern "Are you visiting…" frå framsida (Ryan)

Deadlines

8.2.

Kompilering til onsdag 05:00

9.2.

 • Lokalisering (nob, eng, sve)
 • Kosmetika på framsida etc.
 • Lenkjerevisjon frå framsida
 • Rumensk flagg
 • Ny database

Stabil onsdag klokka 14.00.

Misc

reCaptcha: http: //www.google.com/recaptcha

Todo list etter Røros i Trondheim:

TODO: Feedback, missing additional help messages, displaying only one.
TODO: Feedback, what is the extra button?
TODO: Help message, verb class
TODO: Help message display in different location?
TODO: Prepare for removing <stem class="bisyllabic"/>, as the same
   information is present in the attr list of <l>
TODO: sørsamisk lokalisering