110223

Møte sma-oahpa Tromsø

Til stades: Ciprian, Lene, Ryan, Trond (Biret-Ánne på sme-oahpa)

Saker

 1. Status quo

Gjennomgang

Ikkje gjort:

 • Morfa-C -- ikkje implementert
 • tcomm Ikkje implementert
 • Prepare for removing <stem class="bisyllabic"/>, as the same information is present in the attr list of <l>
 • Klokka
 • Hjelpfunksjon
  • fungerer ikkje i det heile
  • Beskjeden består av tre delar
  • Før kom berre første del (<stems>) fram, no ingenting
  • jfr. meta/feedback_nouns.xml

Ranking til møtet 28.2:

 1. tcomm (remove stem class="bisyllabic")
 2. feedback
 3. morfa-c

Kommentarar

tcomm (Leksa)

Kommentarar? -- nei.

Feedback

(Morfa-S, Morfa-C)

Status quo: Ingenting skjer

Årsak: Databasen er tom.

 1. Dokumentere innmating
 2. Mate in i basen
 3. Teste
 4. Debugge

Morfa-C

Data er på plass

Andre ting

Før møtet bør tingene vi har på lista være implementert i sma:

- tcomm, morf feedback osv

Sme-oapha

 1. Framstilling av data i mailen: Biret Ánne sin mail
  1. I liste over illativ-øvingar står ikkje studentnamn
 2. Hierarkiske lister, og ikkje flate
  1. Sjå på det
 3. Kontroll før studenten går vidare til neste nivå
  1. Dette først til neste kurs, i januar, og ikkje prioritet no.

Moment til utvikling seinare

 • Skifte til ny python-modul
 • Problem med dagens: Den startar ny python-prosess

Neste møte:

28.2. klokka 12:30