110224

Møte sma-oahpa iChat 24.02.2011

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Trond.

Saker

 1. Søknad
 2. I morgon med Sylvia
 3. Vidare arbeid
  1. Eksempler til grammatikken
  2. Adjektiv i Morfa-S
  3. Morfa-C

Søknad

Undervegs

Sylvia

XMLMind

Oppdatering av css: Merke a, b (tg-ane) i xmlmind med nob, swe, sme.

Attributt: Det er mogleg å ignorere dei, men det å fylle dei ut er fint viss vi skal ha ei interaktiv sørsamisk-svensk ordbok.

Attributtverdiar:

 • app - ignorer
 • decl - dette er til ordboksbruk: svensk grammatikk
 • dict - viss ordet ikkje skal i ordbok: endre til "no"
 • gen - genus
 • lang - ignorer denne
 • nr - endre viss det trengst
 • oa - ignorer
 • pos - ferdigutfylt, men endre viss det er feil!
 • stat - merk "fasitsvaret" (ein per entry)
 • tcomm - ja/nei
 • xml: lang

nodetype

 • mogleg å endre t til tf (men då mistar du POS, og må fylle ut!)

Vidare arbeid

Eksempel i grammatikken

Stadnamn

Common - rare, skal vi ha ein slik distinksjon?

Lagt til namn frå reisespel, land, nærområde, fylke,

Namna fordeler seg geografisk på denne måten (kommando: cat prop_smanob.xml |grep '<sem '|sort |uniq -c|sort -nr):

 • 41 - <sem class="OTHER" />
 • 39 - <sem class="MID" />
 • 25 - <sem class="SOUTH" />
 • 22 - <sem class="NORTH" />

Liste over dei fire kategoriane (kjem):

Adjektiv i Morfa-S

Status quo:

 • 264 Oahpa-adjektiv
  • 10 adjektiv utan Attr
  • 22 adjektiv utan Pred
  • 50 adjektiv utan Comp
  • 51 adjektiv utan Superl

Generere lister (tabell) med predikativ + attributt Leggje dei på sidene våre og sjå på det

Mål: Adjektiv i Morfa-S med predikativform som utgangspunkt:

 1. til attributt
 2. til komparativ og superlativ
 3. Skal vi også ha kasusbøying?

Morfa-C

Lene hentar filene.

 <q id="nill1sg">
  <qtype>N-ILL</qtype>
  <question>
   <text>Geasa SUBJ MAINV OBJ</text>
   <element id="SUBJ">
	<grammar pos="Pron"/>
   </element>
   <element id="MAINV">
	<grammar tag="V+Ind+Tense+Person-Number"/>
	<id>addit</id>
   </element>
   <element id="OBJ">
	<sem class="OBJECT"/>
   </element>
  </question>
  <answer> 
   <text>SUBJ MAINV OBJ N-ILL</text>
   <element game='morfa' id="N-ILL" task="yes">
	<grammar tag="N+Sg+Ill"/>
	<sem class="HUMAN"/>
   </element>
  </answer>
 </q>

Illativ-aktiv oppgave

 • Giese PRON TOY vedtedh ?
 • PRON TOY 'FAMILY' vedtedh?