110308

Møte sma-oahpa Tromsø 8. mars 2011

Til stades: Ciprian, Lene, Ryan, Trond

Morfa-C

Fungerer hos Ryan (flott!) men ikkje på vic. Ryan har ikkje MySQL lokalt.

Feilmelding på victorio:

not task:Dïhte N-ACC jåvhka

Feedback skal fungere på Morfa-C på same måten som på Morfa-S.

Dokumentasjon endring - rekkjefølgje

Morfa-S

feedback

Feedback er framleis på engelsk, dei svenske og norske filene blir ikkje brukt enno.

Pronomen

Endless for-loop: må fikse.

Leksa

tcomm

Den fungerer fint (men er berre på engelsk enno).

Framover

Snu ordboka for Oahpa-Leksa

Mogleg å leggje til fleire nob-ord allereie i smanob.

Adjektiv

Vi tar predikatsform som utgangspunkt

  1. Nom pl skal vi ikkje ha
  2. Kasusbøying skal vi førebels ikkje ha
  3. Vi skal ha attr
  4. Vi skal ha komparering

Arbeid framover med adjektiv:

Parallelt arbeid Ryan og lingvistar:

Ryan implementerer adjektiv etter modell ovafor Lene og Trond ser på formene.

Tidsfrister

  • Torsdag 10.3.: Rørosmøte: Morfa-C
  • Torsdag 17.3.: Rørosmøte: Adjektiv i Morfa-S

Sidetanke:nu-oahpa

Trond Trosterud
er moodle det som ovttas.no skal bruke?
Harald
det er verdens beste åpne kildekode-læringsplattform
Trond Trosterud
:-)
Harald
ovttas bruker Drupal (også åpen kildekode)
Trond Trosterud
for oahpa bruker vi python-basert django
kva går best i lag med det av moodle og drupal og evt. andre ?
Harald
jeg skrev endel på (den dårlige) artikkelen om http://no.wikipedia.org/wiki/Moodle på wp.nb
av store åpen kildekode publiseringsløsnigner er det Plone som 
bruker Python som programmeringsspråk
Plone er en videreutvikling av et system som heter /het Zope
http://plone.org/