110412

Møte på Røros, 12.-13.4. 2011

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Marit, Trond, Sylvia

Saksliste:

 • Vurdering av det vi har - forbedringer?
 • Oahpa fra svensk synspunkt
 • Bug-meldinger
 • MorfaC - laging av oppgaver
 • Grammatikken
 • Dialektdeling - vurdering av det som er implementert
 • Layout
 • Brukerinfo i Oahpa
 • Hjelpespråk - vi har norsk, og vi skal ha svensk,. Sørsamisk?
 • url-adresse
 • Plan for arbeidet framover

Vurdering av det vi har - forbedringer?

Gjennomgang

Server

Vi må ha Oahpa på egen server - må prioriteres!

Numra

Framleis problem med normativitet.

NB! det ser ut til å fungere med sma på sme-Numra! Sjå på dette.

Vi har ikkje gjeve opp klokka enno

Leksa

Leksa for svensk er på lufta, men med dummy norsk_swe.

Stedsnavn

Stedsnavn er implementert

MEN grunnarbeidet i leksikonfila er ikke ferdig. Det mangeler fortsatt stedsnavn fra nordlig region.

Husk å også merke av flertallsstedsnavn (er i egen fil.) Bør brukes i morfa-c Analysatoren må oppdateres - alle stedsnavn skal være med.

I dag har namna i prop-fila desse taggane:

 38        <sem class="PLACE_COUNTRY"/>
 164        <sem class="PLACE_NAME"/>
 138        <sem class="PLACE_NATURE"/>
  6        <sem class="PLACE_OTHER"/>

Men: PLACE_NAME skal ikkje vere supersett, men direkte sett som blir brukt i Leksa. Dermed skal vi ha fleire sett under noden <semantics>, for bruk i Morfa.

Vi har NATURE_PLACE som eige sett. Dermed er PLACE_NATURE som settnamn ein invitasjon til rot og misforståing.

Stadnamn skal ikkje inn i Leksa-setta.

Morfasetta treng ikkje vere i Leksa-setta i det heile. Viss vi legg morfasetta inn som tillegg treng vi ikkje

Vi bruker liten m som prefiks for MORFA-C-setta.

TILTAK:

Rydd opp i setta og fordel mellom Leksa og Morfa.

Snuing

… legge til samiske synonymer i nobsma-filene - må være klart etter påske. Gå fra to nivåer til ett nivå (bare mg).

tcomm

tcomm fungerer - må følges opp med å legge inn flere tcomm i leksikon.

NB! dict="no"… må stå, for å unngå ordbok.

Adjektiv i ulike sett

Problem: Det er vanskeleg å plassere adjektiva i høvelege sett for Leksa.

Løysing: Lage COLOUR som sett, og ta dei ut av CLOTHES_A. Ha COLOUR som del av supersettet CLOTHES, og bruk COLOUR i MorfaC.

Tilsvarande for andre adjektiv (sjå på det).

Pronomen i Leksa

Skal vekk fra Leksa

Flerordsuttrykk

 • vurdere hvordan de fungerer

Oahpa fra svensk synspunkt

Tja.

MorfaC - laging av oppgaver

Masse diskusjonar.

Adjektivoppgaver:

 • Gå fra predikat til attributt.

Bug-meldinger

Vi bruker Bugzilla.

Grammatikken

Lene legger til filer for adverb og adjektiv, etterhvert tidsuttrykk. Legg til eksempler på konjunksjoner/subjunksjoner, partikler, tallord osv. Deadline 1. sepember.

Skal grammatikken oversettes til svensk?

Dialektdeling - er ikke implementert

Plan fra møtet 22.11.10

 1. kortformer + oe = midtre - denne er default
 2. langformer + oe = nordre
 3. langformer + a = søndre

Ny plan:

 1. substantiv og adjektiv: oe eller a
 2. verb: kort eller lang Default: substantiv oe og verb kort

- merke verb i verbgruppe 1 som ikke kan ha kortform i preteritum: åeredh - gi beskjed om det er flere verb

Layout

Ta kontakt med designer med sørsamisk tilknytning for å se på layout: - farge, bakgrunn, bokstavstørrelse/font, ikon for hjelper

 • Morfa-S -> Morfa-B (Morfa-Baakoeh)
 • Morfa-C -> Morfa-R (Morfa-Raajesh)

Brukerinfo i Oahpa

Lærarrettleiinga

Vi bør ha ei felles rettleiing for alle oahpa-versjonar, med spesifikk info for nord- og sørsamisk. Ikke mye klikking.

Temaordlister.

Ordlistene blir generert automatisk fra de semantiske settene/supersettene. Oversikta på nettet ter oppdatert, bortsett frå prefikset 'm '. Viktig at temaordlistene samsvarer med ordomfang i LEKSA. Evt ny inndeling, f.eks. JAKT/FISKE

Hjelpespråk - vi har norsk, og vi skal ha svensk,. Sørsamisk?

 1. Grensesnittspråk - dvs. instruksjonene (lite arbeid) - til 1. sept.
 2. Grammatikk og lærerveiledning (mye arbeid) - framtida? prosjekt for Aajege?

url-adresse

I dag: http://oahpa.uit.no/smaoahpa.

http: //oahpa.no. Tromsø gjer det.

http: //oahpa.no/saemien http: //oahpa.no/sámi http: //oahpa.no/sáme

Plan for arbeidet framover

Fra møtet 17.1.2011:

 1. Propaganda:
  1. Kompilere til 10.2.-betaversjonen 4.2.
  2. Ha ferdig
  3. Skrive heimeside, Aejege 1.2.
  4. Lansere heimeside og betaversjon 7.2.
  5. Pedagogiske stader: Elgå, Brekken/Røros, Snåsa/Grong, Hattfjelldal (juni)

Plan for arbeidet fram til 1. september, (se hva vi har planlagt tidligere) og lansering.

Testing før lansering

Testing med elever - informere flere lærere (bør være stabil etter påske!)

 • Norsk side: Aajege tester med egne elever, Brekken, Snåsa, Nora
 • Svensk sida for testing: tillfrågas Marianne Persson, Ajlin Jonasen Kråik och Reinie Fjällström

Lansering

Noreg og Sverige.

Lansering i Norge

 • Várdobáiki-seminar: Aajege presenteres Oahpa og ordboka
 • Tromsø: Sametingets språkseminar - 11-12. mai
  • Toini: sørsamisk på nye arenaer
  • Berit A og Berit M: digitale hjelpemidler for samisk språk
 • Dato for Lansering: 19. oktober - oppstart av språknettverk - Norge/Sverige
 • Hvordan informere: Snakke med lærere før skoleåret er slutt?

Legge inn spesifikke meldinger til brukere om ustabile perioder

Lansering i Sverige

Hvordan lansere i Sverige.

Svensk versjon av [propagandaplakaten vår|../../smaOahpaUserNy.pdf]

 • Bokmålsteksten til plakaten ligg på [gtsvn/ped/doc/smaOahpaUserNy_nob.txt|../../smaOahpaUserNy_nob.txt].
 • Den teksten som skal bli svensk ligg på [gtsvn/ped/doc/smaOahpaUserNy_swe.txt|../../smaOahpaUserNy_swe.txt].

Bug:

Gusnie viskes binte? (buertie)
Viskes binte _jåaskoedahta_ 

Arbeid med Morfa C:

 1. adjektivoppgaver
 2. Oppgaver med blanda kasus
 3. Verbgenitiv-oppgaver
 4. jakt/reindrift/fiske-oppgaver
 5. verb + subst-liste - til oppgaver
 6. variere oppgavene som allerede finnes
ord Alt.1 Alt.2
vaajmoe vaajmoe+North+N+Sg+Nom vaajmoe+N+Sg+Nom
vaajma vaajmoe+South+N+Sg+Nom vaajma+N+Sg+Nom

Vi prøver oss med alternativ 1.

Gjennomføring av -a-som-oe-løysinga (alt. 1):

 1. sma-lex.txt
 2. leksikon
 3. dict
 4. oahpa

Begrensing av generering av ordformer

http: //giellatekno.uit.no/ped/smadoc/begrense_generering.html