110429

Møte sma-oahpa Tromsø 29. april 2011

Til stades: Lene, Ryan, Trond

Saker

 • Morfa-C
 • Pronomen

Pronomen

Pronomen ser ut til å fungere

Kongruens

Maam mijjieh maehtebe? (maehtedh) Dijjieh .. tjaeledh. maehtede

Maam mijjieh åestebe? (åestedh) Dijjieh goervem .. åestiejidh

åestedh åestiejidh

 • Problem: questions_install.py, and qagame.py; questions_install is looking for Prs and Prt tags, qagame.py is not filtering Prt out. Both of these things should not happen.

Todo

Morfa-C

 • forandre imperativoppgavene 30.4 Lene
 • lage flere oppgaver, bl.a. adjektiver 30.4 Lene
 • oversettelses-tooltip bør implementeres også på Morfa-C Ryan
 • ulikestavelsesverb skal har "Ulikest. (overs.)" Ryan
 • Morfa-C tense Ryan
 • vprs16 blander Prs og Prt Ryan
 • verbprs finner ikke ADJ vprs20 Ryan

Andre oppgaver

 • lade databasen 30.4. Sjekke statpref etc 29.4: Lene Filtrere: Ciprian
 • Fjern pron frå leksa Ryan
 • Adjektiver - legge til syll-info 29.4 Lene
 • <stem class=...> fjernes 29.4 Lene
 • snu fra smanob til nobsma for siste gang og fryse 17. mai Ciprian
 • teste og gi meldinger på bugzilla Trond, Lene
 • sjekke filene før splitting 16.5 Lene
 • 17. mai splitte dict og oahpa-filene Ciprian
 • smaOahpa og smeOahpa må være stabile (pga konferanser) 3-4. mai og 11-12. mai og 14-15. mai
 • smeLeksa - fjerne 'å å' Ryan

Misc

<a href="http: //www.divvun.no/static_files/smanob-mac.dictionary.tgz" >Sørsamisk-norsk bokmål/svensk ordbok</a>