110527p

Møte sma-oahpa Tromsø 27. mai 2011

Til stades: Lene, Ryan, Trond

Saker

 • Bugliste
 • TODO-liste frå siste møte
 • Administrativia
 • Neste møte

Bugs:

1035

Tooltip, #1035

henter oversettelse fra feil verb (fra MAINV i spørsmplet i steden for spørsmålsverbet)

980

Fleirtal -eh vs. -h, #980

Vi må ha eit møte om Makefile.

Numra:Normativ vs. deskriptiv analysator

Vi har +Use/NG i sma-num.txt, men ikkje to transducarar.

njieljie:4 COMMA ;
njielje+Use/NG:4 COMMA ;
nieljie+Use/NG:4 COMMA ; 
nielje+Use/NG:4 COMMA ; 

TODO frå siste møte:

Morfa-C

 • forandre imperativoppgavene 30.4 Lene
  • Desse har Ryan kommentert ut, og Sissel omarbeider no. Etter omarbeidinga skal det funke.
 • lage flere oppgaver, bl.a. adjektiver 30.4 Lene
  • Ikkje gjort, Lene skal sjå på det no etterpå.
 • oversettelses-tooltip bør implementeres også på Morfa-C Ryan
  • Ja, fiksa, men det er fortsatt ein bug med den.
 • ulikestavelsesverb skal har "Ulikest. (overs.)" Ryan
  • Fiksa.
 • Morfa-C tense Ryan
  • Fiksa.
 • vprs16 blander Prs og Prt Ryan
  • Fiksa.
 • verbprs finner ikke ADJ vprs20 Ryan
  • Lene har fiksa den.

Andre oppgaver

 • lade databasen 30.4. Sjekke statpref etc 29.4: Lene Filtrere: Ciprian
  • Fiksa.
 • Fjern pron frå leksa Ryan
  • Fiksa.
 • Adjektiver - legge til syll-info 29.4 Lene
  • Fiksa.
 • <stem class=...> fjernes 29.4 Lene
  • Er det greit å gjere det? Ja. Lene skal fjerne det.
 • snu fra smanob til nobsma for siste gang og fryse 17. mai Ciprian
  • Undervsgs i dag.
 • teste og gi meldinger på bugzilla Trond, Lene
  • Undervegs, som diskutert.
 • sjekke filene før splitting 16.5 Lene
  • Gjort.
 • 17. mai splitte dict og oahpa-filene Ciprian
  • Fiksa. Dei er no splitta
 • smaOahpa og smeOahpa må være stabile (pga konferanser) 3-4. mai og 11-12. mai og 14-15. mai
  • Konferansane gjekk fint.
 • smeLeksa - fjerne 'å å' Ryan
  • Fiksa.

TODO framover

Smaoahpa

 • Dialekt
 • Lokalisering
  • Svensk
  • Engelsk
 • Klokka

TODO nordsamisk

 • innlogging -- ok
 • ny mating av database -- ok
 • fikse bug i MorfaC --
 • legge til ord fra kurset SAM-1031 -- ok
 • adverb i Leksa -- ikkje gjort
 • pronomen i Leksa -- skal ikkje med
 • multiword i Leksa -- ok i sma
 • tcomm i Leksa? -- ok i sma
 • pronomen i Morfa --
 • Cealkka i Vasta --
 • nye dialoger i Sahka --
 • temaer i Vasta --
 • forbedring av grammatikk -- B-Á
 • lage læringsstier --
 • flytte læringsstier fra fronter til oahpa --

Arbeidsliste, videre

 • nettordbok i grensesnittet
 • DeepDict
 • Teksta
 • ......

Administrativia

Ryan ser på kor mykje tid han har til hausten.

Neste møte