110609

Møte om sørsamisk oahpa 9.6.2011

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Marit, Trond,

Saksliste

 • Leksa:
  • nobsma
  • stedsnavn
 • MorfaS:
  • flere valg på verb
  • adjektiv og stammer
 • Morfac
  • blanda oppgaver
  • opne spørsmål
 • dialekt
  • oe vs. a
 • Grammatikk
 • Layout
 • url-adresse
 • Lokalisering
 • Klokka
 • Admin

Leksa

nobsma

Vi har no flytta til nobsma. Dette inneber at endringar må blir gjort to stader, både i ped/sma/src, og i ped/nobsma/ (og seinare i ped/swesma/)

Cip forenklar smanob etter at vi har skilt ut ordboka. Trond og Lene skriv ei oppsummering etterpå. Dette har laga mykje ekstraarbeid for oss. Ordboka har fått mykje ut av dette, men det har kosta også. Vi slår ikkje saman dei norske entryane. Dei får eigen id, bok- og settinfo.

Vi vil godkjenne både attr og pred som svar på adjektiva. Vi må, for kvart adjektiv i nobsma, generere predikativformene og leggje dei til som synonym i nobsma eller i MySQL-basen.

stedsnavn

Status quo: Ingenting skjedd sidan siste møte, bortsett frå at alt er flytta til ped.

Vi må leggje til nye ord. Dei legg vi til i dict (merke apps="oahpa" evt. leggje inn nye namn), og deretter konverterer vi til ped/src/prop_smanob.xml og ped/src/propPl_smanob.ml og ped/nobsma/prop_nobsma.xml maskinelt.

Ope spørsmål: ikkjenormativ bruk av æö. Vi vil få rett svar me

tjöösenjuenie tjøøsenjueniem(tjöösenjueniem)

 • MorfaS substantiver illativ uten kommentar
 • tjöökeh tjøøkide
 • MorfaS substantiv akkusativ utan kommentar
 • prïhtjhgåetieh prihtjhgåetide

Kva vil vi ha: Godkjenne, men med kommentar. Same politikk for æ, ö, ï.

MorfaS

flere valg på verb

Dette er implementert

adjektiv og stammer

Eit framlegg:

 1. Likestava overalt
 2. Ulikestava overalt
 3. Blanda bøying (td: likestava pos, ulikestava komp // likestava pos, begge delar i komp)

MorfaC

blanda oppgaver

Jf. planen nederst i dette dokumentet

Oversikt:

 • Substantiv: Blande kasus.
 • Pronomener: blande kasus
 • Verb: presens, preteritum, gerund, perf
 • Adj: komparativ, superlativ

opne spørsmål

 • nompl1, der står det framleis PEOPLE - dette fikses når Ryan installerer spørsmålene på nytt

dialekt

-oe vs. -a

 • bearkoe, *bearka
  • bearkoe = kjøtt vs
  • bearka = 1. kjøtt 2. a. skulderblad b. isteg på ski

giellatekno lager lister med -a for -oe-ord

 1. alle brukbare -a ord skal inn i nobsma - med to statpref?
 2. alle brukbare -a ord skal inn i smanob -> brukes i Leksa og Morfa - med dialektmarkering?
 1. Ha to statpref (?)
 2. Legge til i Leksa - smanob
  1. enten til alle brukarane
  2. eller avhengig av dialekt (nord/sør)

Leksa

 • -oe - norsk
 • -a - norsk

Her vil vi godkjenne begge svara (rettare: viss det til norsk X er ført opp både Y-a og Y-oe for sørsamisk, vil vi sjølvsagt godta begge. Leksa smanob: Her kan vi presentere a-former til a-brukarar

norsk - -oe /-a

Morfa

-oe vs. -a

Her må a-ord bøyast som a-ord og oe-ord som oe-ord. Her kan vi ikkje godkjenne begge sv Viss du er "sør" får du presentert a-ord, og ikkje oe-ord

Leggje inn ord med både -oe og -a i leksikon, slik at OE-dialekt-folk ser berre oe-ord, og a-dialekt-folk ser berre a-ord.

    kort      lang
oe  *oe-sh    oe-l nord
a   a-sh sør   *a-l

Det er fremleis problem med -eh / -h:

 • kåarje ... kåarje

grammatikk

Kapittel å sjå på i Tromsø:

 • Partiklar
 • Adjektiv

Dette står ikkje øverst på lista.

Layout

Ingenting er gjort.

url-adresse

 • http: //oahpa.no til 100-300 / år.

Toini lever godt utan årsavgift. Trond og Toini diskuterer det toeine.

Lokalisering

Oversetting av oahpa fra norsk til sørsamisk

 • få nordsamisk oahpa til å fungere på nordsamisk som hjelp for oversettinga til sørsamisk
 • fil har endra navn: ped/doc/smalokalisering.txt
 • Trond overfører til lokaliseringsfilene - det arbeides videre der

Klokka

Ein klokkeautomat, ikkje tre. Ryan ser på det.

Admin

Divvun: 8 månadsverk august - august

Ferieavvikling

 • Sissel: 24.6. - 15.8.
 • Toini: 1.7. - 8.8.
 • Marit: 24.6. - 15.8.
 • Lene: 4.7. - 8.8.
 • Trond 4.7. - 8.8.