110610p

Møte sma-oahpa Tromsø 10. juni 2011

Til stades: Ciprian, Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • Cip sitt nye leksikonformat
 • ø vs. ö, ä vs. æ, ï vs. i
 • variasjon i pronomener
 • dialekter
 • MorfaC
  • MorfaC: i menyen: blanda oppgavesett
 • Klokka
 • Dokumentasjon
 • Bugliste
 • Arbeid framover
  • NU - smeOahpa
  • Heli
 • Neste møte

Cip sitt nye leksikonformat

Ingen nye språkattributt på t-nivå, berre på tg-nivå Vi treng ikkje gjenta sem-gruppe på kvart nivå. Semantikk er på mg. Endringa har vore i nobsma, skal også vere i smanob.

ø vs. ö, ä vs. æ, ï vs. i

 • Fungerer i MorfaS med kommentar: tjöösenjuenie tjøøsenjueniem (tjöösenjueniem) (funkar også for i/ï)
 • Fungerer ikkje i MorfaC. ø blir markert som feil.
 • Leksa er nede.

Målet er at det skal fungere som i MorfaS

TODO

 • Fiks MorfaC
 • Undersøk Leksa, og evt. fiks.

variasjon i pronomener

Pronomen kjem frå pronpers-leksikon-fila. Er det mogleg å gjere med pronomen som med andre ordklasser? Det vi vil ha er:

Oppgåve frå pronpers, og fasit frå isma-norm.fst

TODO

 • Lag MySQL-database for pronomen med to kjelder: statisk fil (presentasjon) og isma-norm.fst (fasit).

Dialekter

I dag: L og SH. Saka med -oe og -a er framleis open.

MorfaS

I dag er presens og preteritum inne. Vi vil ha perfektum, gerundium, og imperativ.

TODO

 • Skrive tagsett inn i bug #1042 (Lene)
 • Implementere i MorfaS (Ryan)

MorfaC

MorfaC:i menyen:blanda oppgavesett

Jf. planen nederst i dette dokumentet.

TODO

 • Bestemme xml-format for mixed (Ryan)
 • Merke blandaoppgåver med relevant merking (Lene)

Klokka

Klokka fungerer på Ryan si maskin, men ikkje på victorio.

Ryan skal arbeide på dagtid med klokka (må kunne klokka, rimelegvis).

 • Mål: Ei klokke, ikkje tre. (Ryan)
 • Evt. Cipfaktor: ad lib (Ryan)

Dokumentasjon

 1. Lyrikk.
 2. Dependens.
 3. Rekkefølge

Bugliste

1049 Thu 16:32 cri Settnamn går gjennom i MorfaC:Illativ

Fiksa.

1019 Tue 08:57 enh LEKSA - hastighet og multiword

Problemet er installeringsskript

TODO:

 • Ryan ser på den.

993 Wed 23:10 nor Det kommer anna verb enn "lea"

Ingen "ij" eller "lea" akkurat no. Vi held bugen open.

1037 Tue 10:40 cri Morfa c:pronomen(akkusativ,pacc4)) "AAGKELH"

Bugen er framleis solid plassert i solar plexus.

TODO:

 • Ryan ser på aagkelh i mysql-databasen og MorfaC
Gïeh julevsaemide råakeme? (dah)
Aagkelh ... råakeme.

nompl4: 
Gïeh edtjieh daelie laavlodh? (aagkele)
Daelie ... edtjieh laavlodh. 

1042 Tue 08:58 enh MorfaS verb:også imperativ, perfektum og gerundium

(Sjå punktet MorfaS lenger oppe)

1050 Thu 16:51 enh Valg av nordsamisk som lokaliseringsspråk fungerer ikke

TODO

 • Sjekk localefila django.po for se (Trond)
 • Legge til sma/LOCALE/django.po for smaoahpa (Ryan)
 • Legge inn det som er gjort av sma-lokalisering (Trond)

1051 11:43:11 enh Pronomen:Flere illativformer skal godtas

Sjå ovafor.

1020 2011-05-23 enh Morfa c - PRONOMEN, totall

Bugen har rett, det er mykje total. Det er berre to oppgåver (tre?) som er i bruk, pill4 (og pill1, pill3). I pill4 er +Du2 sett som val.

TODO: Lene ser på den.

1021 2011-05-14 enh Django looks for mgame in komoahpa, but only leksa exists

Cip. P3.

1047 11:29:45 enh Settnamn blir presentert i MorfaC

Lada på nytt og dukkar (no) ikkje opp. Lukka.

1052 13:49:36 enh Morfa-S Verb bug message

Ryan ser på den.

1053 Manglande -h i Nom Pl av substantiv i MorfaS

guelpie
...	 guelpieh	
goenehthtjohpe
...	 goenehthtjohpe	
tsiehkie
...	 tsiehkie	
skuvle
...	 skuvle	
bïrhke
...	 bïrhke

Begrense generering av ordformer

Jf. Bakgrunnsdokument

Det er visse former vi ikkje vil ha med i MorfaS og MorfaC. Dei er merka med attributt i leksikonfila.

Arbeid framover

Ferie

 • Ryan drar 15. juli. - 31. august.
 • Trond, Lene og Ciprian - 4. juli - 8. august

Sma-oahpa

Mål: I boks til 4.7.

sme

Orientering: NU - smeOahpa og Heli Uibo

Neste møte

21.6. kl. 1.