110616

Møte om sørsamisk oahpa 16.6.2011

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Marit, Trond,

Saksliste

 • Oppsummering frå sist
  • Domene og layout
  • Lokalisering
  • Klokka
  • Leksikonkonvertering
 • MorfaC
  • Blanda oppgåver
  • Fleire svaralternativer
  • satne-oppgaver
  • HAB variabel
 • a-substantiver og a-adjektiver
  • Sørsamisk språknettverk
 • Bugliste
 • Neste møte

Oppsummering frå sist

Domene og layout

Det er årsavgift på domenenamn. Layout: Toini har spurt hvilke rammer vi har å forholde oss til - hva kan endres og hva skal IKKE endres?

Logoar og ikonar bør vere konstant. Funksjonalitet bør vere konstant. Hjelperen bør endres? kom med forslag - kanskje er det ting som vi vil ha i nordsamisk oahpa også..

Lokalisering

ikke gjort - Trond venter på Ryan/Ciprian

Klokka

venter på Ryan

Leksikonkonvertering

 • ser ok ut - legges i ped/sma/src i løpet av dagen - gis beskjed
 • nobsma - Aajege arbeider med disse filene

MorfaC

 • Reinstallert i går, så nå kan det testes igjen

Blanda oppgåver - ikke laga enda

Lene har diskutert med Ryan korleis det skal gjerast. Dei får eit ekstra merke, og Ryan lagar ei ekstra linje i menyen

Fleire svaralternativer

Dette fungerer

satne-oppgaver er laga

Lene har laga nye oppgåver, særleg satne -oppgåver

HAB variabel skal defineres i default grammatikk

Vi har ein type oppgåver med negasjon der vi treng personveksling (1 til 2, 2 til 1)

a-substantiver og a-adjektiver

Marit har sett på lista Lene la ut.

Dei fleste –oe kan få –a, men det finst unntak. Eit par er Marit usikre på. Derimot kan vi setje –a på dei som er sikre. Dessuten får noen ord –ove for eksempel raarhkoe-raarhkove,maaksoe-maaksove og –a– i første stavelsen, for eksempel våhkoe-vahka, gåmpoe-gampa, råtnoe-ratna.

Andre eksempler som ikke følger dette mønstret: aaloe-aelie, våarhkoe-vuarhka. Gaaloe - gaala (kaldvær), men gaaloe-gaalove (vadested).

Eksempler på adjektiver som ikke følger oe - a mønster:

 • beagkoes - bïegkes
 • beavloes - bïevles
 • faatoes - faeties

Framover:

 1. Lene, Trond og evt. Cip diskuterer dialekt-tag og oppdaterer stylesheet for XML-mind, og skriver mail om det til alle.
 2. dialekttag
  1. - nord, sør,
  2. usikker-dialekt
  3. usikker-eksistens
 3. Marit går inn i nobsma-filene og sett inn synonym.
 4. Deretter ser vi på automaten og dict.

Sørsamisk språknettverk 19. - 20. oktober

Lene og Trond står på programmet som sendes ut uke 25 under 2 innlegg

 1. Lansering av Oahpa - under prosjektdeltakere så langt
 2. Samisk språkteknologi

Bugliste

1019 Fri 14:23 enh P2 Ryan Johnson Sissel Jåma LEKSA - hastighet og multiword

- Kommentar: multiword OK

1042 Fri 22:31 enh P3 Ryan Johnson Lene Antonsen MorfaS verb:også imperativ, perfektum og gerundium

- Kommentar: ikke gjort

1051 11:12:40 enh P3 Ryan Johnson Lene Antonsen Pronomen:Flere illativformer skal godtas

- Kommentar: funker, men foreløpig begge formene som fasit - dette skal fikses

1059 Tue 23:39 enh P3 Ryan Johnson Lene Antonsen MorfaC adjektiv - grunnformen må gis i parantes, ihvertfall for noen av oppgavene

- Kommentar: ikke gjort

1052 Fri 13:49 enh P5 Ryan Johnson Ryan Johnson Morfa-S Verb bug message

- Kommentar: funker ikke

Neste møte

24.6. 10.00