110621p

Møte sma-oahpa Tromsø 21. juni 2011

Til stades: Ciprian, Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • Cip sitt nye leksikonformat
 • Variasjon i pronomener
 • MorfaC
  • MorfaC: i menyen: blanda oppgavesett
 • Klokka
 • Bugliste
 • Lokalisering
 • Arbeid framover

Cip sitt nye leksikonformat

/pedversions/smaoahpa/data_sma/sma/   -> gtsvn/ped/sma/src/
pedversions/smaoahpa/data_sma/nob/    -> gtsvn/ped/sma/nobsma/
 
sma$ ls nobsma/
a_nobsma.xml     multiword_nobsma.xml prop_nobsma.xml
adv_nobsma.xml    n_nobsma.xml     v_nobsma.xml

sma$ ls src/
a_smanob.xml         num_smanob.xml
adv_smanob.xml        pronPers_smanob.xml
multiword_smanob.xml     propPl_smanob.xml
n_smanob.xml         prop_smanob.xml
names.xml          v_smanob.xml
noleksa_adv_smanob.xml    v_smanob.xml.edited
noleksa_multiword_smanob.xml

NB! Nye attributter for det nye leksikonformatet:

 • gen_only="Sg3"
  • - for verb som bare har 3. person entall, uten subjekt, f.eks. abrodh, tidl. context="upers"
 • gen_only="3"
  • - for verb som bare 3. person entall og flertall, med subjekt, f.eks. deahpadidh, tidl. context="3.pers"
 • gen_only="Sg"
  • - for subst som vi ikke vil presentere i flertall - tidligere illpl="no"
 • gen_only="Sg+Nom"
  • - for subst som bare har denne grunnformen (f.eks. buaredh)
 • gen_only="Pl"
  • for substantiv som har grunnform i flertall
 • gen_only="Du,Pl"
  • for verb som skal presentere bare i totall og flertall

<semantics> er flyttet fra <tg> til <mg>

nobsma har fått id i <e>: <e id="vegg_n" stat="pref">

MorfaC

MorfaC:i menyen:blanda oppgavesett <qtype>MIX-N</qtype> MIX-V MIX-P MIX-A

 • Eller, eit spørsmål kan ha fleire <qtype />-element til staden av ein (som det er no), database-formatt må endrast slik at qtype i databasen er ikkje ein string, men many-to-many.

hid

 • hid in morfa-c - framleis jobber med den, det var eit problem med acc34, acc35 som eg må løyse

Klokka

Flott, Ryan

Mindre finpuss: Vi manglar tekst i ruta!

 • Write like this: 13: 15 or 01: 15. The program does not accept am or pm.
 • Skriv slik: 13: 15 eller 01: 15.

Bugliste

Opne bugar:

1019 P2 LEKSA - hastighet og multiword

 • Ryan ser på hastighet, ikke hast

1021 P3 Django looks for mgame in komoahpa, but only leksa exists

 • Ciprian ser på den over ein kopp kaffe.

1050 P3 Valg av nordsamisk som lokaliseringsspråk fungerer ikke på smeOahpa

 • Ryan ser på denne, muligens pga oppgradering til ny Django-versjon
 • Ryan note to self: /usr/lib/python2.6/site-packages/django/conf/locale/

1060 P3 Dobbel å i Leksa norsk-samisk

Denne bugen er framleis open. Men alle verba blir ikkje handsama likt:

å lage mat
brunost
egg
å å kløyve margebein

Her ligg det meir under.

Vi har lagt inn å i nob/xml/verbs.xml, og dermed blir det dobbelt. Det er også slik at for finsk til nordsamisk fungerer ikkje verba i det heile tatt no (sett med verb kjem ikkje opp i det heile).

'å' finnes i /oahpa/words_install.py: 109 og /oahpa/drill/forms.py: 528

Det vi vil ha i leksa:

 • Til samisk: Systemet presenterer verb med å/att/zu/to
 • Frå samisk: Systemet godtar svar både med og utan infinitivsmerke, men har fasit med.

Nordsamisk har dette med å/att/zu/to i verbs.xml.

Problemet no er at finsk-nordsamisk leksa nesten ikkje fungerer i det heile (berre dei setta som ikkje inneheld verb), og i norsk-nordsamisk leksa opptrer (dei fleste) verba med dobbel å å.

settings.py: 

INFINITIVE_REGEX = {
	'sma': None,
	'nob': r'^(?P<inf>å )[\w\s]+',
	'eng': r'^(?P<inf>to )[\w\s]+',
	'deu': r'^(?P<inf>zu )[\w\s]+',
	'swe': r'^(?P<inf>att )[\w\s]+',
}

game.py - jobber med settings.py 

TODO:

 • Ryan ser på dette. P2 og Blocker.

1051 P3 Pronomen:Flere illativformer skal godtas

sijjieh
___________________	 sijjide, sijjese

No blir begge godtatt, fint. Men ein detalj står att:

sijjide skal ikke vises i fasit, merkes med dial="NG"

Dette skil seg frå dialektformene ved at pronomena er pregenerert i xml-filene.

Taggen for å hindre subformene i å kome i fasiten er dial="NG"(modellert etter fst-ens +Use/NG)

 • <l pos="pron" type="pers" dial="NG">dijjide</l> <!-- django gjev main-dialekt, men ikkje dei andre -->
 • <l pos="pron" type="pers">dijjese</l> <!-- django gjev andre dialekt, også main -->

Dermed har vi heile utfallsrommet: Formene er presentasjonsform for: ingen dialekt = NG, sørlig dialekt = SH, nordlig dialekt = L, begge dialektar = ikkje dialekttag.

1059 P3 MorfaC adjektiv - grunnformen må gis i parantes

TODO: Lene omarbeider spørsmålene slik at grunnformen gis der.

1065 P5 Generasjon feil

Det er ordnet opp i dette - adv skal ikke generes. Attributter er nå lagt til leksikonet slik at systemet vet hvilke former som skal genereres.

TODO: Ryan lagar ein ny errorlog, og vi ser på den.

1072 P3 Klokka aksepterer berre ettermiddagstider

Sjå på numra-koden i python. Mål: Godta og presentere som fasit: 02:45, 14:45

Lokalisering

sma som nytt språk.

Sørsamisk er lagt inn i locale/sma/.., men må inn i systemet:

 • Installera admin-grensesnitt lokaler i /usr/lib/python2.6/site-packages/django/conf/locale/ so får me løyve til å nytta sma-lokale i smaoahpa, og sme-lokale i smeoahpa. - kopier nn/ -> sma/, sme/ - treng ikkje å omsetja admin-grensesnitte fordi ingen skal sjå den - nokon med sudo må gjera dette.
 • settings.py
 • templates/smaoahpa_main.html (sma er kommentert ut)

Nye tekststrengar

 • manage.py makemessages -a - finne nye string frå HTML/.py filer

Dei låg der inne, men utan # fuzzy.

TODO:

 • Lokaliser (Trond og andre)

Arbeid framover

Ferie

 • Ryan drar 15. juli. - 31. august.
 • Trond, Lene og Ciprian - 4. juli - 8. august

Sma-oahpa

Mål: I boks til 4.7.

Sme-oahpa

 1. Ciprian lagar sme-sandbox
 2. Lene (og andre) ser på sme-oahpa neste veke.

Dokumentasjon

Dagens forvirrande status quo:

 • /gtsvn/ped/doc/common = for programmerarar og programmerarnære lingvistar
 • /gtsvn/ped/userdoc/addlang = for eksterne lingvistar (Bodø-Nuuk-aksen)
 • /gtsvn/ped/doc/smadoc = for deltakarane i gjennomføringa av konkrete prosjekt
 • /gtlang/ped/userdoc/ = for sluttbrukarar

(maintenance.jspwiki er menyen for ped/doc/common)

Neste møte

måndag 27.7 kl 14.00