110624

Møte om sørsamisk oahpa 16.6.2011

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Marit, Trond,

Saksliste

 • Oppsummering frå sist
  • Lokalisering
  • Klokka
  • Leksikonkonvertering
 • Leksa - nobsma
 • MorfaC
 • Bugliste
 • Arbeidsplan
 • Neste møte

Oppsummering frå sist

Lokalisering

Hald fram med lokaliseringsarbeidet (Sissel, ... + Trond).

Leksa til svensk

Sylvia arbeider med det, Trond hjelper til. Det er opp til det svenske Sametinget kor mykje arbeid som skal inn her.

Klokka

Feilrapport for klokkesletta:

Har sett igjennom klokkeoversikten og funnet at det har sneket seg inn nordsamisk “govhtenuppelohkai” for kl. 00: 16, 01: 16, 2: 16 ….. og hele veien til 23: 16.

Alle skrivemåtene for njieljie bør være med. Det bør også godkjennes “avtelen” i tillegg til åvtelen.

Feil oppstått i NUMRA: Grunntallene er blitt borte. Når man velger Grunntall er det ordenstalloppgaver som kommer fram.

TODO:

 • Lene legg inn i bz
 • Trond ser på automaten
 • Ryan ser på django

Leksikonkonvertering

Ryan og Cip arbeider med implementeringa. Ting er ssv. i boks til måndag.

Leksa - nobsma

Aajege legger til synonymer - streng med samiske oversettingen, rettes til normerte former

MorfaC

Fungerer ikkje akkurat no. Lene har laga fleire oppgåver, nokre av kvar type, og kjem til å lage fleire.

Mix-oppgåvene er laga, så når MorfaC er oppe att vil dei fungere.

Adjektivoppgåvene er utan grunnord i matrisespørsmålet (utan parantes). Problemet er når vi går frå predikativ til attributiv, då vil fasiten stå i oppgåva. Dette kjem også på lufta etter at Ryan har oppdatert.

Bugliste

1019 LEKSA - hastighet og multiword

1051 Pronomen:Flere illativformer skal godtas

1072 Klokka aksepterer berre ettermiddagstider

Det blir meir med klokka

Gjenåpna bug:-h kjem ikkje i det heile tatt på visse former i fleirtal

f.eks. slavtjeguelie vierhtiedimmie også elmie som har gen_only=Sg

Arbeidsplan

Viktige ting:

 1. nobsma
 2. Stadnamn (Toini om 14 dagar med informant)
 3. testing + rapportere buggar (Lene lager oppskrift - sender på mail)
 4. lokalisering av grensesnitt
 5. omsetjing til svensk
 6. sende sms når man sender mail til Toini

Neste møte

22.8 kl 10.00