110701p

Møte sma-oahpa Tromsø 21. juni 2011

Til stades: Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • MorfaS
 • MorfaC
 • Klokka
 • Bugliste
 • Lokalisering
 • Arbeid framover

MorfaS

Dialekt

Dialekt er borte med pronomen, med andre PoS man får alle moglege former. Bør visa kun ei form. Ryan ser på dette, Lene fikser pronomenfila

Adjektiver

Presentasjonsform

 • Presentasjonsform er nå A+Sg+Nom - burde være A+Attr for komparativ og superlativoppgavene. Ryan implementerer.
 • Legge til Use/NG - Lene

Stammeinndeling

I dag har vi:

 • likestavelses stammer og ulikestavelses stammer
 • Vi vil ha:
 • likestavelsesbøying - i leksikonet merket stem="2syll"
 • ulikestavelsesbøying - i leksikonet merket stem="3syll"
 • blandet bøying - i leksikonet merket stem="xsyll"

Pronomen

Fjerne entrier i pronPers_smanob.xml - all informasjon skal inn i miniparadigmet, se bug 1051 __Lene__

Substantiver

 • bug 1053 - mikser sg og pl i nominativ plural-oppgavene Ryan

MorfaC

Legge til tag=1p-2p tag=1p istedenfor FIRST og FIRSTSECOND i oppgaver

Lene

Neg verb mangler i databasen. Legges til i leksikon og paradigmer

Lene

Lokalisering

Lokalisering er no oppdatert på victorio, men fungerer ikkje. Dvs:

I MorfaS, verb, gerundium, står det framleis Øv på genitiv i boksen til høgre.

Problemet er at oppdateringa ikkje fungerer.

TODO Sjå på dette. (Ryan, Trond)

Bugliste

1060 Mon 13:00 blo Dobbel å i Leksa norsk-samisk

Ikkje jobba med.

1065 Tue 23:16 nor Generasjon feil

Rutine å kjøre denne testen

1077 Mon 15:10 nor Tekst i rute samsvarer ikke med den verbøvelsen man velge...

Open

1079 Tue 19:50 nor Bøying av -odh-verb i 3.person entall preteritum

I prinsippet fiksa, men ikkje sjekka inn : -( Open til vi ser at det fungerer.

1083 13:08:20 enh Locale-oppdatering fungerer ikkje

Open. Sjå Lokalisering ovafor.

Arbeid framover

Klokka i sme-oahpa

 • Ryan fiksar implementeringa. Forklaringstekst som frå sma.
 • Kor skal fst-en vere? Ryan skriv mail til Trond om det
 • Trond oppdaterer automaten etter Biret-Ánne sine merknader.

Skrive dokumentasjon

Dette er viktig.

smeOahpa

[Dokument for oppdatering av smeOahpa|../../nudoc/oppdatering.html]

Ryan i sommar

 • Drar 15. juli, men flyttar rundt dei siste dagane
 • Borte frå nett ca. 13.7-18.7.
 • Heli er i Tromsø 8.-13.8, då er det fint at Ryan er på nett.
 • Attende i Tromsø ca. 31.8.