110824

Møte om sørsamisk oahpa 24.8.2011

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Marit, Trond,

Saksliste

 • Status quo
  • Layout
  • sma-fin
  • Lokalisering
  • Stedsnavn
  • Grammatikk
  • Morfa C oppgaver
  • Numra - dato
  • nob-sma
  • dialekt
 • Bugliste
 • Hva skal gjøres videre?
  • Aajege
  • Lene
  • Trond
  • Programmerer
 • Neste møte

Status quo

Layout

Ingen ting nytt. Tiltak: Toini og Sissel tar det opp att etter skolestart.

sma-fin

Biret-Ánne, Lene og Trond var i Finland. Med oss heim tok vi ein finsk versjon av sma-oahpa. Universitetet i Helsingfors underviser i mange samiske språk, og dei har eit kurs i sørsamisk over jul, ved Eino Koponen. Eino har omsett ordlistene frå Åarjelsaemien 1-6 og SA 1-4 til finsk. Vi får dermed ein finsk versjon av sma-oahpa.

Eino er også interessert i å få vite om tilgjengelege lydfiler, og tar kanskje kontakt.

Lokalisering

Viehkievierhtieh

Oahpa inneholder lenker til referansemateriale som ligger online. Noe av det har blitt laget med hjelp av de samme grunnlagsdata som ble brukt til å lage Oahpa-programma.

Må gjennomgås og leses korrektur på.

Stedsnavn

Sissel og Toini arbeider med dette. Skal jobbes mer med før det skal implementeres.

Inspirasjon frå filene

$GTHOME/words/dicts/smanob/src/propPl_smanob.xml
$GTHOME/words/dicts/smanob/src/prop_smanob.xml

Grammatikk

Det har vore sommarferie.

"Ferdig":

 • Substantiv - intro
 • Substantiv - lang tekst
 • Verb - intro
 • Verb - lang tekst
 • Omlyd
 • Pronomen
 • Pre- og postposisjoner

"Under arbeid":

Lene skal lage en statusoversikt om hva som mangler i de forskjellige filene.

Morfa C oppgaver

Vi kvalitetssikrer det vi har (tester, vurderer). Lene lager noen flere nektelsesoppgaver og jakt/fiske/reindrift.

Numra - dato

Trond har lyst til å lage datooppgaver under Numra, og har laga automatar:

$GTHOME/gt/sma/src/date-sma.lexc

xfst[1]: down
apply down> 12.3.
njoktjen luhkiemubpie biejjie
==> njoktjen luhkiemubpien biejjien
apply down> 1.6.
ruffien voestes biejjie
==> ruffien voestes biejjien
apply down> 30.2.
goevten golmelåhkede biejjie
==> goevten golmelåhkeden biejjien

Dato og dag skal stå i genitiv, eller?

kva er 12.3. på sørsamisk?
= njoktjen luhkiemubpie biejjie
 ^^^^^^^^
 • hvilken dato er det idag?
  • = njoktjen luhkiemubpie biejjie
 • 12.3. = njoktjen luhkiemubpie biejjie
 • Når kommer du? <======== (i firkanten til høgre?)
  • = njoktjen luhkiemubpieN biejjieN

TILTAK:

 • Røros diskuterer rammesetning og oppsett (nominativ/genitiv).
 • Trond ser på 31.4 og 30.2.

nob-sma

adverb og substantiv er bare påbegynt, de andre to filene er gjort

Dialekt

SH og L er kryptisk. Kva med Språkvariant eller Variant i staden for Dialekt, og kortformer og langformer heller enn SH og L?

Bugliste

 • 1084 MorfaC_pronomen: feil i illativoppgave - kan lukkes
 • 1099 Morfa-s: Oversetting av ordene kommer ikke når man trykke... - funker for "alle andre" enn sissel
 • 1102 Flertallsending på -eh på substantiv i morfaS
 • 1103 Bytte ut "klasse" med "verbgruppe" i inforute
  • - ok - kan lukkes
 • 1105 Leksa frå svensk til sørsamisk er nede
 • 1106 MorfaC_ feil verb dukker opp i parantesen i verboppgave v...
 • 1107 MorfaC_ verbet dukker ikke opp i vprt22
 • 1108 MorfaC_ ie-substantiv og vokalendringer
 • 1111 SUBJ kommer opp som fasit i pronomenoppgave
 • 1112 Flertallsord: goelkegaamegh

Meir fokus på bugmeldingane framover no.

Hva skal gjøres videre?

Aajege

 • teste, også med elever
 • se på loggen, f.eks. se på alle feildiagnoser fra Leksa
 • jobbe videre med stedsnavn og nobsma
 • layout
 • lokalisering
 • finpusse på morfa-C oppgaver
 • se på 118 usikre sma-fin (men mange av disse er ikke oahpa-ord)

Lene

 • lage flere Morfa-C oppgaver
 • grammatikk
 • følge opp bugmeldinger
 • lage liste over de manglende sma-fin-oversettelsene til Eino
 • skrive mail til Sylvia/David om deadline for svensk oversetting - og om de mener det er realistisk å bli ferdig

686 tilfelle av _SWE i kjeldekoden:

adv_smanob.xml:      <t pos="adv" stat="pref" tcomm="no">nettopp_SWE</t>
adv_smanob.xml:      <t pos="adv" stat="notpref" tcomm="no">lett_SWE</t>
adv_smanob.xml:      <t pos="adv" stat="pref" tcomm="no">lettvint_SWE</t>
...

Trond

 • datoautomat
 • grammatikk - sammen med Lene
 • smafin - se på oversettelsen (OBS!)
 • fin lokalisering (korrektur frå finskspråklege)

Programmerer

 • innstallere dato-automat
 • arbeide med bugger

Neste møte

Måndag 5.9. klokka 12:30.