110905

Møte om sørsamisk oahpa 05.9.2011

Til stades: Lene, Sissel, Marit, Trond,

Saksliste

Forrige møtes saksliste var:

 • Sma-oahpa
  • Navn
  • url
 • Status quo
  • Lokalisering
  • Grammatikk
  • Morfa C oppgaver
  • Numra - dato
  • nob-sma
  • dialekt
 • Bugliste
 • Hva skal gjøres videre?
  • Aajege
  • Lene
  • Trond
  • Programmerer
 • Neste møte

Sma-oahpa

Navn

 • å-oahpa
 • åarjel-oahpa
 • oahpa hov!
 • oahpa åarjelsaemien
 • åarjelsaemien oahpa XX
 • åahpa

Url

Ulike modellar:

Slik?

 • http: //oahpa.net/ ==> fellesportal
 • http: //oahpa.net/åarjel
 • http: //oahpa.net/davvi

… eller slik?

 • http: //oahpa.no/ ==> fellesportal
 • http: //oahpa.no/åarjel
 • http: //oahpa.no/davvi

… eller slik? - denne?? hvis ikke .net eller .org går bra

 • http: //oahpa.uit.no/ ==> fellesportal
 • http: //oahpa.uit.no/åarjel
 • http: //oahpa.uit.no/davvi

… eller slik?

 • http: //åarjel_oahpa.uit.no/
 • http: //davvi_oahpa.uit.no/

… eller slik?

 • http: //åarjel.oahpa.uit.no/
 • http: //davvi.oahpa.uit.no/

TILTAKSLISTE:

 • Trond: Sjekke med .net og .org, om dei har eingongs
 • Viss vi ikkje får eingongsbetaling går vi for oahpa.uit.no
 • Ta opp med IS om muligheter for årlig betaling
 • Morfa-B Morfa-R, Lene tar kontakt med Ryan
 • Fellesportal oahpa.uit.no til lanseringa (og redirect oahpa.uit.no/leksa osb. + endre adresser i læringsstier)

Status quo

Lokalisering

 • bugane er i orden, og lokaliseringsprosessen fungerer.
 • Denne mangler: Oahpa inneholder lenker til referansemateriale som ligger online. Noe av det har blitt laget med hjelp av de samme grunnlagsdata som ble brukt til å lage Oahpa-programma.
 • Viehkievierhtieh … også hjelpemidler, på norsk (sjå på intern konsistens).

TILTAKSLISTE:

 • Vurdere tekstene (Røros)
 • Oversette det som mangler på nettsidene (Røros)
 • Redigere lærerveiledning (Lene)
  • kopiere sme til sma, kutte ned og skrive om
 • Ha i tankane: Reorganisering av userdoc:
  • ein katalog per målspråk + ein underkatalog per emne (omv?)

Grammatikk

TILTAKSLISTE:

 • Lene henter eksempelsetninger fra litteraturen
 • Røros legger til eksempelsetninger og ser sjekker Lenes
 • Lene skriver om adjektiv
 • Trond sjekker eksempler vs. ordklasse og spesielt partikkelartikkelen

Morfa C oppgaver

 • Lene lager flere oppgaver

Numra - dato

Framleis open: Fjerne ikkjeeksisterande datoar, 30.2, 31.4, osb.

 • Trond arbeider videre.

nob-sma

Thomas går no gjennom sma-orda frå nob-sma som ikke er i analysatoren vår. Dette har ikkje innverknad på Oahpa, men det styrkar analysatoren, og det gjer det mogleg å leggje dei til i ordboka.

Nobsma med sørsamiske synonym er det også mogleg å la danne utgangspunkt for ei sørsamisk synonymordbok.

sliehtie-elmie
sliehtieelmie
krist’

soen'åedtjie ~ soenåedtjie
krist'ietnie

soen’åedtjie ~ soenåedtjie
krist’ietnie

johke-elmie
johkeelmie

TILTAKSLISTE:

 • Lene sjekker at ’ og ikkje ' ligg i kjeldefila.
 • Lene, Ciprian og legger til varianter av substantiver (noen adjektiver) med bindestrek, se på tcomm

dialekt

SH og L er kryptisk. Kva med Språkvariant eller Variant i staden for Dialekt , og kortformer og langformer heller enn SH og L ?

Fra epost om mulig markering av usikre ord:

Vi har utvida attributten stat slik at den har verdiene "pref" "notpref" og "perhaps" stat="pref" er som tidligere den oversettelsen som skal presenteres stat="notpref" er de som ikke skal presenteres (default - dvs at dere ikke trenger å velge denne - det blir automatisk valgt hvis ingenting er valgt) stat="perhaps" er for former som man er usikker på om er et sørsamisk ord, men man legger dem til for sikkerhets skyld.

TILTAKSLISTE:

 • Implementere Språkvariant og Kortformer/Langformer i brukergrensesnittet

Bugliste

1120 cri P1 LEKSA_ Mange ord mangler i tre av settene

Ventar på at folk legg til manglande lemma.

Lene ser på det.

1107 maj P3 MorfaC_ verbet dukker ikke opp i vprt22

Ryan har funne feilen, og testar litt til før han sjekkar inn..

1121 maj P2 LEKSA_ bokstavene ÅÅ mangler i fasit av ordet ÅÅJMEDIDH

Dette var ein quick-fix, og no ser det ut til at det er i orden (knytt til ein feil med å som infinitivsmerke).

1126 maj P2 MorfaC_ Spørsmål samsvarer ikke med svar i vprs28

Lene sier "Så neste gang Ryan innstallerer verboppgavene, skulle det fungere."

1112 enh P5 Flertallsord:goelkegaamegh

Bugen er no skifta til eit Use/NG-tema.

1124 enh P5 Pronomen og dialekt

P5.

1117 enh P3 Informasjon om verbgruppe når det er trestavelsesverb

Ligg hos Ryan.

1116 enh P2 MorfaC_Feil ord dukker opp i pela8

Ligg hos Ryan.

Hva skal gjøres videre?

Aajege

 • Morfa-B Morfa-R, Lene tar kontakt med Ryan
 • Fellesportal oahpa.uit.no til lanseringa (og redirect oahpa.uit.no/leksa osb. + endre adresser i læringsstier)
 • Røros legger til eksempelsetninger og ser sjekker Lenes
 • Vurdere tekstene (Røros)
 • Oversette det som mangler på nettsidene (Røros)

Lene

 • henter eksempelsetninger fra litteraturen
 • skriver om adjektiv
 • lager flere oppgaver Morfa-C-oppgaver
 • sjekker at ’ og ikkje ' ligg i kjeldefila.
 • Med Ciprian: legger til varianter av substantiver (noen adjektiver) med bindestrek, se på tcomm
 • Redigere lærerveiledning
  • kopiere sme til sma, kutte ned og skrive om

Trond

 • Sjekke med .net og .org, om dei har eingongsavgift
  • Ta opp med IS om muligheter for årlig betaling
 • Arbeider videre med Numra 31.2.
 • Implementere Språkvariant og Kortformer/Langformer i brukergrensesnittet
 • Grammatikk: sjekker eksempler vs. ordklasse og spesielt partikkelartikkelen

Programmerer

 • Ha i tankane: Reorganisering av userdoc:
  • ein katalog per målspråk + ein underkatalog per emne (omv?)

Neste møte

 • 15. september kl 12.30