110916

Møte 16.9.2011

Tilstede:

Lene, Toini, Trond.

Saksliste

 • Navn/url
 • Layout
 • Brukerdokumentasjon
  • om prosjektet
  • veiledninger
 • Status quo og deadliner
 • Leksa stedsnavn
 • Oktobermøtet Gïeleviermie
 • Neste møte
  • foreslått 29. september kl 12.30

Navn/url

Ulike modellar:

http: //www.ur.se/gulahalan/

 • http: //oahpa.uit.no/ ==> fellesportal
 • http: //oahpa.uit.no/åarjel
 • http: //oahpa.uit.no/aarjel ==> http: //oahpa.uit.no/åarjel
 • http: //oahpa.uit.no/davvi

TILTAKSLISTE:

 • Sette opp sidene
 • Morfa-B Morfa-R, Lene tar kontakt med Ryan
 • Fellesportal oahpa.uit.no til lanseringa (og redirect oahpa.uit.no/leksa osb. + endre adresser i læringsstier)

Layout

Ketil skal sende en skisse i løpet av neste uke

Brukerdokumentasjon:

Dokumenta ligg her:

 • ped/userdoc/sma/index.xml
 • ped/userdoc/sma/useoahpa/om_oss.nob.xml osv.

Tema:

 • om prosjektet
 • veiledninger

TILTAKSLISTE:

 • Toini skriver om prosjektet
 • Trond endrer stylesheet

Status quo og deadliner

Morfa C: Færre feilmeldingar.

Svensk sameting har deadline 26.9

TILTAKSLISTE:

 • Ryan bør oppdatere databasen bare på natta
 • Lage deadlineliste i samarbeid med Ryan/Ciprian

Leksa stedsnavn

endre fra annet til andre i menyen

#: smadrill/forms.py:161
msgid "other"
msgstr "annet"

TILTAKSLISTE:

 • Lene oppdaterer oversikten over stedsnavnene
 • Toini Legger til noen navn på nord
 • Trond endra på menyen

Oktobermøtet Gïeleviermie

 • Flytider fra Oslo 0955 med ankomst Røros 1045 og fra Oslo 1915 og ankomst Røros 2005
 • Lene og Trond kommer onsdag formiddag, og trenger overnatting en natt, Trond evt 2 hvis han skal gi opplæring på fredag
 • Regningene til Toini

TILTAKSLISTE:

 • Toini sjekker at det er godt internett i møtelokalet
 • Trond vurderer muligheta for opplæring av Marit/Sissel på fredagen
 • alle: ta bilde av prosjektgruppa (avklar før møtet: Kven tar med kamera)

Neste møte

29. september kl 13.30