111014

Møte 14.10.2011

Tilstede:

Lene, Toini, Trond, Sissel, Marit

Saksliste

 • Ordboka
 • Brukerdokumentasjon
 • Grammatikk
 • Status quo
  • Layout
  • Lokalisering
  • Buger
  • Plakater
 • De siste deadliner
 • Gïeleviermie
 • Pressemelding
 • Neste møte

Ordboka

Lene skriver mail til Ciprian om å legge til infinitivsmerket å foran norske verb. Og foreslår å alfabetisere bøyningsformene, der hvor det er flere. Sammenlikne viskes med rööpses.

Den aller siste fristen er fredag 14.10.2011 kl. 20. Foreslår å legge inn gïeleviermie - språknettverk i ordboka, og kanskje alle ord i lokaliseringa?

gaskeviermieprogramme grammatihketjïelkestimmie

Brukerdokumentasjon

Hovedside

Filene er disse:

ped/userdoc/sma/index.xml

ped/userdoc/sma/useoahpa/

Mulig å få Aajege-logoen opp i øverste marg? Det er aldri for seint å endre på dokumentasjonen. Nå er titlene på prosjektmedrbeidere ved Aajege endret, så nå er vi også sørsamiske språkarbeidere : ).

Grammatikk

ped/userdoc/sma/gramm/

 • Lese gjennom og kommentere
 • Legge til eksempler, evt stryke eksempler
 • Aajege ser på alle tekstene, spesielt adjektiv som er ny
 • Lene har hovedansvaret for finpussing av: adjektiv, verb, subst, tallord, konjunksjoner
 • Trond har hovedansvaret for finpussing av: pronomen, adverb, partikler, post-preposisjoner, interjeksjoner, omlyd

Deadline:18. oktober

Status quo

Layout

 • Toini har skrevet mail til Ryan
 • Problemer med Internett Explorer

Lokalisering

 • Åarjel-Oahpa endres til Oahpa-åarjel
 • -ïjve til -ijve
 • haarjanidh - se på denne

Ord til dict:

 • abstrakte, gellienbaakoe, konkreete, Mij-joe, akkusatïjve, digitaale, dilliehammoe, dyjre, elatïjve, essïjve, genitïjve, gerundijume, golmenlïhtsen, gåpmoeh, ikth, illatïjve, imperatïjve, inessïjve, jovkemesh, kaasuse, komitatïjve, komparatïjve, ledtedh, lokatïjve, morfologije, nominatïjve, perfektume, positïjve, pronovmene, servere, sjïehteles, studente, superlatïjve, teknigke, verbe, Åarjel-Oahpa,

Plakater

 • Framlegg: 100 A4 og 40 A3 x 3 plakater, totalt 2100,-

Buger

 • Marit har meldt inn en bug i Leksa stedsnavn - Lene skal se på den og skrive bugmelding
 • Meld inn buger

De siste deadliner

 • 14.10. kl. 14.00: Plakatar
 • 14.10. kl. 20.00: Ordboka
 • 18.10.: Brukerveiledning, grammatikk,

Gïeleviermie

 • Manus ferdig til tirsdagsmorgenen

Tema til gruppearbeidet:

 • Praktisk installering
 • Hvordan kan de digitale hjelpemidla brukes i undervisninga
 • Andre utviklingsmuligheter?

Pressemelding

 • Gïeleviermie
 • Oahpa-åarjel, Toini lager forslag

Innhold:

 • Kort tekst om OAHPA-åarjel
 • Lenker til internettsider
 • Bilde av Toini
 • Plakatene

Til:

 • Arbeidets Rett
 • Adresseavisa
 • Snåsningen
 • Helgeland Arbeiderblad
 • NRK Sápmi
 • NRK Trøndelagsnytt
 • andre?

Neste møte

 • vi satser på Gïeleviermie