morfac_programming

Morfa-C

Vi har eit par problemer i sme-oahpa, so eg byrja med å sjekka kva som skjer med sme-oahpa og prøvd å mata databasen med kilde-filane til sme-oahpa og Morfa-C. Lest gjennom dokumentasjon og så fann at eg treng å gjera mottsatt operasjon som det står der. Vi treng endra dokumentasjon slik at det er klarare.

(1)

python install.py -r ../sme/src/paradigms.txt -t ../sme/src/tags.txt -b

(2)

	python2.6 install.py -g ../sme/xml/grammar_defaults.xml -q ../sme/xml/questions_nouns.xml
	python2.6 install.py -g ../sme/xml/grammar_defaults.xml -q ../sme/xml/questions_verbs.xml
	python2.6 install.py -g ../sme/xml/grammar_defaults.xml -q ../sme/xml/questions_numerals.xml
	python2.6 install.py -g ../sme/xml/grammar_defaults.xml -q ../sme/xml/questions_adjectives.xml

(3) Korleis kan man installere fillings.xml? Treng dokumentasjon til den. Prøver...

python2.6 install.py --paradigmfile ../sme/src/paradigms.txt --tagfile ../sme/src/tags.txt -f ../sme/xml/fillings.xml

Kan vera at man treng ikkje generere:

python2.6 install.py -f ../sme/xml/fillings.xml

Fikk feil beskjed med adjectiver då eg mata databasen.

Ogso glemt å gjera (1) først og soleis fekk en feil beskjed. No eg har gjort den først, og kan sjå Morfa-C, mens det er en annen feil beskjed om eg prøver å svare spørsmålene.

Feilbeskjed til adjectiv-filen (2) er:

	  File "/Volumes/Skewl/gtsvn/ped/oahpa/questions_install.py", line 251, in read_element
	    for w in words[p]:
	KeyError: ''

Databasen lada?

Ganske ofto eg får 'invalid quiz ID' beskjed, men eg antar at databasen er lada rett, om eg gjort rett dei tre ting som eg må gjera.

Når eg prøver eit svar, så får eg:

KeyError at /oahpa/morfac/
userans

... uavhengig av kva eg skrev. Eg har prøvd med å svare til alle spørsmålene, og til kun eit av deim.

Hmm.

Prøver på Smaoahpa

(1)

python2.install.py -r data_sma/meta/paradigms.txt -t data_sma/meta/tags.txt

... sjekka databasen, dei er lada

(2)

python2.6 install.py -g data_sma/meta/grammar_defaults.xml -q data_sma/meta/morfa_questions.xml

(3)

python2.6 install.py -f data_sma/sma/fillings_smanob.xml --paradigmfile data_sma/meta/paradigms.txt --tagfile data_sma/meta/tags.txt

Sjekka databasen, alt ser riktig ut.

Tester i web-grensesnitt:

  • ValueError at /smaoahpa/morfac_s/
  • empty range for randrange() (0,0, 0)

Hmm.

Forandringar til kode

Første feilen med 'ValueError' feil kom frå det at det var ingen spursmål i databasen som hadde N-ILL, berre N-ACC. Fordi det var ikkje nok å bytte default valuen N-ILL til N-ACC, eg inserta noko inn i qaforms.py l. 571

	
qtype = 'N-ACC'

So fekk eg andre feilbeskjeder: ein var om feedbacks, og så eg fiksa noko som kan vera eit problem i vanleg Morfa

	Index: smadrill/forms.py
	===================================================================
	--- smadrill/forms.py	(revision 40061)
	+++ smadrill/forms.py	(working copy)
	@@ -536,9 +536,11 @@
	 		for f in feedbacks:
	 			msgs = f.messages.all()
	 			for m in msgs:
	-				text = m.feedbacktext_set.filter(language=language)[0].message
	-				text = text.replace('WORDFORM', '"%s"' % wordform)
	-				message_list.append(text)
	+				messages = m.feedbacktext_set.filter(language=language)
	+				if messages.count() > 0:
	+					text = messages[0].message
	+					text = text.replace('WORDFORM', '"%s"' % wordform)
	+					message_list.append(text)

Då måtte forandra eit par andre ting som var spesifisk til Morfa og (trur eg) greidde seg med andre forandringar som eg måtte gjera for å lage dei nye featurane til tcomm=yes/stat=pref og spell relaxing

Og då fann at ein funskjon var borte:

 
@@ -972,6 +975,12 @@
 
 	select_words = select_words
 	qtype_verbs = set(['PRS', 'PRT', 'V-COND','V-IMPRT'])
+
+	def generate_fields(self,answer_size, maxlength):
+		self.fields['answer'] = forms.CharField(max_length = maxlength, \
+												widget=forms.TextInput(\
+			attrs={'size': answer_size, 'onkeydown':'javascript:return process(this, event,document.gameform);',}))		
+

No ser det ut som det går.