rorosbugs

Resultat av testinga på Røros 20.11.10

Dette er notatar etter testsesjonen.

Bedre forklaringer i lista over semantiske sett:

Les namna på dei semantiske setta kritisk. T.d. er mange av orda under Tidsuttrykk ikkje tidsuttrykk (tidsadverbial, osb) i grammatisk forstand.

Tidsuttrykk ==> ord om tid

Feilmelding om sme-oahpa (irrelevant for sma!!)

Verba manglar i listene på sme-oahpa

Leksikalske bugs for Leksa (irrelevant for programmerarar)

reaktoe -- også riktig

Snuing av smanob til nobsma

kaldt vær guelteme

	
smanob:
-------	
guelhtie
kaldt vær - pref
	
jueskie
kulde - pref		
kaldt vær

tjåetskeme
kulde - pref		
kaldt vær

nobsma:
------
kald vær
guelhtie

kulde
------
jueskie
tjåetskeme

VI VIL HA:

nobsma:
------
kald vær
guelhtie
tjåetskeme
jueskie


kulde
------
jueskie
tjåetskeme
  <e>
   <lg>
     <l pos="n">guelhtie</l>
   </lg>
   <stem class="bisyllabic"></stem>
   <apps>
     <app name="oahpa">
      <sources>
        <book name="s3" />
      </sources>
     </app>
   </apps>
   <mg>
     <tg>
      <semantics>
        <sem class="YYY" />
      </semantics>
      <tf dict="yes" oa="yes" pos="phrase_n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">kaldt vær</tf>  <==== pref
      <te dict="yes" oa="yes" xml:lang="nob">om sommeren</te>
     </tg>
   </mg>
  </e>

  <e>
   <lg>
     <l pos="n">jueskie</l>
   </lg>
   <stem class="bisyllabic"></stem>
   <apps>
     <app name="oahpa">
      <sources>
        <book name="s3" />
        <book name="s4" />
      </sources>
     </app>
   </apps>
   <mg>
     <tg>
      <semantics>
        <sem class="YYY" />
      </semantics>
      <t decl="1" dict="yes" gen="f" oa="yes" pos="n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">kulde</t> <==== pref
      <tf dict="yes" gen="n" oa="yes" pos="phrase_n" tcomm="no" xml:lang="nob">kaldt vær</tf>
     </tg>
   </mg>
  </e>

  <e>
   <lg>
     <l pos="n">tjåetskeme</l>
   </lg>
   <stem class="trisyllabic"></stem>
   <apps>
     <app name="oahpa">
      <sources>
        <book name="s1" />
        <book name="s2" />
        <book name="s3" />
        <book name="dej" />
        <book name="åa2" />
      </sources>
     </app>
   </apps>
   <mg>
     <tg>
      <semantics>
        <sem class="WEATHER" />
      </semantics>
      <t decl="1" dict="yes" gen="f" oa="yes" pos="n" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">kulde</t> <==== pref
      <tf dict="yes" oa="yes" pos="phrase_n" tcomm="no" xml:lang="nob">kaldt vær</tf>
     </tg>
   </mg>
  </e>


  <e>
   <lg>
     <l class="VI" p3p="illie" pos="v">illedh</l>
   </lg>
   <stem class="bisyllabic"></stem>
   <apps>
     <app name="oahpa">
      <sources>
        <book name="s2" />
        <book name="s4" />
      </sources>
     </app>
   </apps>
   <mg>
     <tg>
      <t dict="yes" oa="no" pos="v" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">fylle år</t>
      <xg>
        <x>vïjhte jaepieh illeme</x>
        <xt>har fylt fem år</xt>
      </xg>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg>
      <semantics>
        <sem class="ACTION_V" />
      </semantics>
      <tf dict="yes" oa="yes" pos="phrase_v" stat="pref" tcomm="no" xml:lang="nob">gjøre ferdig</tf>
      <t dict="yes" oa="yes" pos="v" tcomm="no" xml:lang="nob">avslutte</t>
      <t dict="yes" oa="yes" pos="v" tcomm="no" xml:lang="nob">klargjøre</t>
      <xg>
        <x>voedtegidie illedh</x>
        <xt>gjøre ferdig skobånd</xt>
      </xg>
     </tg>
   </mg>
  </e>