Sem_sett_stat

Oversikt over antall ord i de semantiske settene (noen ord er med i flere sett):

HUMAN:

 • 44 Sem_PEOPLE.jspwiki
 • 1 Sem_ACTOR.jspwiki
 • 10 Sem_MYTH_HUMAN.jspwiki
 • 55 total

RELATIVES:

 • 71 Sem_FAMILY.jspwiki
 • 71 total

WORKERS:

 • 45 Sem_PROFESSION.jspwiki
 • 45 total

HUMAN_DOING:

 • 173 Sem_HUMAN_V.jspwiki
 • 84 Sem_HUMAN_A.jspwiki
 • 8 Sem_EXPERIENCE_A.jspwiki
 • 33 Sem_VERBAL_V.jspwiki
 • 85 Sem_EXPERIENCE_V.jspwiki
 • 19 Sem_AUX_V.jspwiki
 • 402 total

FOOD/DRINK:

 • 49 Sem_FOOD_GROCERY.jspwiki
 • 46 Sem_FOOD_DISH.jspwiki
 • 22 Sem_FOOD_OTHER.jspwiki
 • 15 Sem_DRINK.jspwiki
 • 49 Sem_FOOD_DRINK_V.jspwiki
 • 25 Sem_SOUP_A.jspwiki
 • 206 total

ANIMAL:

 • 10 Sem_ANIMAL_DOM.jspwiki
 • 44 Sem_ANIMAL_WILD.jspwiki
 • 4 Sem_ANIMAL_PET.jspwiki
 • 33 Sem_ANIMAL_OTHER.jspwiki
 • 28 Sem_ANIMAL_V.jspwiki
 • 39 Sem_ANIMAL_A.jspwiki
 • 158 total

BIRD_FISH:

 • 32 Sem_BIRD.jspwiki
 • 17 Sem_FISH.jspwiki
 • 3 Sem_BIRD_FISH_OTHER.jspwiki
 • 11 Sem_BIRD_FISH_V.jspwiki
 • 63 total

OBJECT:

 • 19 Sem_TOOL.jspwiki
 • 32 Sem_THING.jspwiki
 • 36 Sem_KITCHEN.jspwiki
 • 13 Sem_BATHROOM.jspwiki
 • 14 Sem_SLEEPINGROOM.jspwiki
 • 26 Sem_CONTAINER.jspwiki
 • 140 total

CONCRETES:

 • 26 Sem_CONTAINER.jspwiki
 • 2 Sem_INSTRUMENT.jspwiki
 • 46 Sem_EXPOSURE_V.jspwiki
 • 36 Sem_OBJECT_A.jspwiki
 • 110 total

BODY:

 • 59 Sem_BODYPART.jspwiki
 • 0 Sem_BODYPART_PL.jspwiki
 • 18 Sem_ILLNESS.jspwiki
 • 71 Sem_BODY_V.jspwiki
 • 16 Sem_BODY_A.jspwiki
 • 7 Sem_BODY_ADV.jspwiki
 • 171 total

CLOTHES:

 • 46 Sem_CLOTHING.jspwiki
 • 3 Sem_CLOTHING_PL.jspwiki
 • 6 Sem_CLOTHING_OTHER.jspwiki
 • 26 Sem_CLOTHES_V.jspwiki
 • 38 Sem_CLOTHES_A.jspwiki
 • 119 total

BUILDINGS/ROOMS:

 • 32 Sem_BUILDING.jspwiki
 • 11 Sem_ROOM.jspwiki
 • 7 Sem_ROOM_PART.jspwiki
 • 15 Sem_ROOM_OTHER.jspwiki
 • 4 Sem_SHOP.jspwiki
 • 0 Sem_FURNITURE.jspwiki
 • 19 Sem_BUILDING_ROOM_A.jspwiki
 • 88 total

NATUREWORDS:

 • 18 Sem_NATURE.jspwiki
 • 42 Sem_NATURE_WATER.jspwiki
 • 78 Sem_NATURE_PLACE.jspwiki
 • 6 Sem_NATURE_OTHER.jspwiki
 • 54 Sem_NATURE_V.jspwiki
 • 19 Sem_NATURE_A.jspwiki
 • 217 total

PLANTS:

 • 59 Sem_PLANT.jspwiki
 • 59 total

WEATHERTYPES:

 • 48 Sem_WEATHER.jspwiki
 • 26 Sem_WEATHER_V.jspwiki
 • 13 Sem_WEATHER_A.jspwiki
 • 18 Sem_SNOW.jspwiki
 • 105 total

LEISURETIME/AT_HOME:

 • 19 Sem_ARRANGEMENT.jspwiki
 • 27 Sem_SPORT.jspwiki
 • 13 Sem_HOME_ACTIVITY.jspwiki
 • 21 Sem_CHRISTMAS.jspwiki
 • 2 Sem_SLIDE_TOOL.jspwiki
 • 9 Sem_TOY.jspwiki
 • 62 Sem_LEISURETIME_HOME_V.jspwiki
 • 3 Sem_SHOW.jspwiki
 • 156 total

TRAVEL:

 • 82 Sem_PLACE_NAME.jspwiki
 • 19 Sem_PLACE_COUNTRY.jspwiki
 • 69 Sem_PLACE_NATURE.jspwiki
 • 13 Sem_PLACE_STAYING.jspwiki
 • 8 Sem_PLACE_OTHER.jspwiki
 • 7 Sem_PLACE_LOCAL.jspwiki
 • 14 Sem_TRAVELLING.jspwiki
 • 17 Sem_VEHICLE.jspwiki
 • 7 Sem_ROAD.jspwiki
 • 20 Sem_TRAVEL_V.jspwiki
 • 16 Sem_MOVEMENT_V.jspwiki
 • 3 Sem_MOVEMENT_A.jspwiki
 • 275 total

ABSTRACTS:

 • 35 Sem_FEELING.jspwiki
 • 10 Sem_THOUGHT.jspwiki
 • 4 Sem_ACTION.jspwiki
 • 109 Sem_ACTION_V.jspwiki
 • 44 Sem_ABSTRACT.jspwiki
 • 4 Sem_SOUND.jspwiki
 • 8 Sem_AMOUNT.jspwiki
 • 214 total

WORK/ECONOMY/TOOLS:

 • 41 Sem_JOB.jspwiki
 • 19 Sem_ORGANIZATION.jspwiki
 • 23 Sem_FINANCE.jspwiki
 • 19 Sem_TOOL.jspwiki
 • 25 Sem_WORK_ECONOMY_V.jspwiki
 • 127 total

TIMEEXPRESSIONS:

 • 113 Sem_TIME.jspwiki
 • 4 Sem_TIME_V.jspwiki
 • 3 Sem_TIME_A.jspwiki
 • 120 total

LITERATURE/TEXT:

 • 42 Sem_TEXT.jspwiki
 • 21 Sem_LANGUAGE.jspwiki
 • 22 Sem_LANGUAGEPART.jspwiki
 • 1 Sem_ISSUE_adj.jspwiki
 • 86 total

SCHOOL/EDUCATION:

 • 106 Sem_SCHOOL.jspwiki
 • 8 Sem_EDUCATION.jspwiki
 • 20 Sem_SCHOOL_V.jspwiki
 • 15 Sem_SCHOOL_A.jspwiki
 • 25 Sem_SCHOOL_ADV.jspwiki
 • 174 total

REINDEER/HERDING:

 • 162 Sem_HERDING.jspwiki
 • 149 Sem_REINDEER.jspwiki
 • 311 total

TRADITIONAL:

 • 45 Sem_GAMME.jspwiki
 • 37 Sem_FISHING.jspwiki
 • 24 Sem_TRAD_OBJECT.jspwiki
 • 13 Sem_TRAD_OTHER.jspwiki
 • 31 Sem_TRAD_FOOD.jspwiki
 • 18 Sem_TRAD_CLOTHING.jspwiki
 • 17 Sem_VUEKIE.jspwiki
 • 185 total

DUEDTIE:

 • 113 Sem_VÆTNOE.jspwiki
 • 29 Sem_HANDICRAFTS.jspwiki
 • 142 total

MULTIWORD:

 • 65 Sem_EXPRESSIONS.jspwiki
 • 22 Sem_TIME_U.jspwiki
 • 87 total

ACTIVITY_V:

145 Sem_ACTIVITY_V.jspwiki