semantiske_sett

Disse settene er i bruk i sørsamisk Oahpa:

Supersett HUMAN (Menneske/menneskelignende)

 • PEOPLE - slike som ikke passer inn i de to andre, f.eks. kvinne, mann, tyv
 • PEOPLE_OTHER - benevnelser på folk f. eks urfolk, urmenneske osv.
 • MYTH_HUMAN - hulder, draug, troll, stallo

Supersett RELATIVES (Familie/slekt)

 • FAMILY - slektskapsord, men også ord som venn, navnesøster
 • FAMILY_OTHER - ord som ikke passer inn i den forrige; laahkoe, fuelhkie osv

Supersett WORKERS (Yrker)

 • PROFESSION - yrker

Supersett HUMAN_DOING (Folks handlinger)

 • HUMAN_V - verb som typisk utføres av en person, og som ikke passer inn i de andre settene her
 • HUMAN_A - adjektiv som kan karakterisere et menneske: flink, oppfinnsom....
 • EXPERIENCE_A - hva synes du om filmen? Den var spennende, morsom, skummel..
 • VERBAL_V - snakke, si, spørre, fortelle...
 • EXPERIENCE_V - bli trøtt, vite, fryse, savne...
 • AUX_V - hjelpeverb

Supersett FOOD/DRINK (Mat/drikke)

 • FOOD_GROCERY - matvarer man kan kjøpe i butikken
 • FOOD_DISH - mat man kan spise til middag, dessert, frokost, lunsj, kveldsmat osv
 • FOOD_OTHER - ord som ikke passer inn i de to foregående, f.eks. fett, mat, deig, kveldsmat...
 • DRINK
 • FOOD_DRINK_V - koke, steike, bake, dekke på, handle..
 • SOUP_A - adjektiv som karaktiserer mat: varm, kald, bitter, god, fersk...
 • FOOD_BERRY - multe,blåbær, bringebær..

Supersett ANIMAL (Dyr)

 • ANIMAL_DOM - husdyr
 • ANIMAL_WILD - ville dyr
 • ANIMAL_PET - kjæledyr
 • ANIMAL_PREDATOR - gaupe,ulv,bjørn..
 • ANIMAL_HUNT - dyr man jakter på
 • ANIMAL_OTHER - andre ord om dyr
 • ANIMAL_V - springe, ligge, hoppe....
 • ANIMAL_SOUND_V - lyder av dyr som pistre, mjaue, bjeffe..
 • ANIMAL_A - rask, feit, stygg, slem, dum, treg, snill, liten, stor...

Supersett BIRD_FISH (Fugl/fisk)

 • BIRD
 • FISH
 • ANIMAL_FISH - fisk man fisker i ferskvann
 • ANIMAL_SALTFISH - fisk man fisker i saltvann
 • ANIMAL_BIRDHUNT - fugler man jakter på
 • BIRD_FISH_V - fly, kvitre

Supersett OBJECT (Ting)

 • TOOL - redskap
 • THING - som ikke passer inn ellers
 • KITCHEN - ting som hører til på kjøkkenet
 • BATHROOM - ting som hører til på badet
 • SLEEPINGROOM - ting som hører til på soverommet
 • CONTAINER - hvor er ringen? (veske, bag, kiste, kasse, kopp)
 • OBJECT_V -
 • BELONGINGS - personlige eiendeler som sekk,penal,smykke,sjal...

Supersett CONCRETES (Konkret)

 • CONTAINER
 • INSTRUMENT - piano, fiolin..
 • EXPOSURE_V - knuses, gå hull i, bli tom, ødelegges
 • OBJECT_A - rund, lav, liten, stor,

Supersett BODY (Kropp)

 • BODYPART - kroppsdel
 • BODYPART_PL - flertallssubstantiv, f.eks. hår
 • ILLNESS - sykdommer
 • BODY_V - sette seg, ligge, hinke, gjøre vondt...
 • BODY_A - døv, blind, høy, liten, tynn, tykk...
 • BODY_ADV -

Supersett CLOTHES (Klær)

 • CLOTHING - klær
 • CLOTHING_PL - flertallssubstantiv
 • CLOTHING_OTHER - erme, knapp...
 • CLOTHES_V - sy, lappe, dekorere...
 • CLOTHES_A - vid, trang, høvelig, moderne...
 • COLOUR - farger som rød, grønn, blå...

Supersett BUILDINGS/ROOMS (Bygninger/rom)

 • BUILDING
 • ROOM
 • ROOM_PART - golv, vegg, vindu, dør...
 • ROOM_OTHER - møbel, rot, pute..
 • SHOP - butikker
 • CONSTRUCTION - gjerde, svømmebasseng, flaggstang...
 • FURNITURE
 • BUILDING_ROOM_A - adjektiver som beskriver en bygning, rom eller møbler f. eks stor, liten, farger osv.

Supersett NATUREWORDS (Natur)

 • NATURE - måne, sol, himmelretning, luft..
 • NATURE_WATER - elv, innsjø...
 • NATURE_PLACE - jenta er i/på ... (åker, berg, fjell, marka..)
 • NATURE_OTHER (tømmerstokk, småstein, jord/mold
 • NATURE_V - handlinger man typisk gjør ute i naturen: gå på ski, jakte, fiske, ro, ha bål..
 • NATURE_A - våt, tørr, trang, høy, bred...

Supersett PLANTS (Planter)

 • PLANT - planter og plantedeler

Supersett WEATHERTYPES (Vær)

 • WEATHER - vind, storm, regn, snøvær...
 • WEATHER_V - blåse, regne...
 • WEATHER_A - varm, kald, mild...
 • SNOW - snøord

Supersett LEISURETIME/AT_HOME (Fritid/hjemme)

 • ARRANGEMENT - fest, middag, dåp...
 • SPORT - akebakke, handball, fotball, uteaktiviteter f.eks. ild, skinn
 • HOME_ACTIVITY - aktiviteter i hjemmet
 • CHRISTMAS - julefest, juletre, julegave, stearinlys, pepperkake ...
 • SLIDE_TOOL - akebrett, kjelke, ski...
 • TOY - sandslott, spill, dukke...
 • LEISURETIME_HOME_V - verb som passer inn i dette !!Supersettet: leke gjømt, spille, leke, gå i kirka, joike..
 • SHOW - duodjeutstilling, reinkappkjøring... (Jenta ser på ...)

Supersett TRAVEL (Reise)

 • PLACE_STAYING - hvor man kan bo: by, bygd, tettsted, leilighet...
 • PLACE_OTHER - sted, møtested...
 • PLACE_LOCAL - gårdsplass, vedhugstplass, bålbredd...
 • TRAVELLING - bensin, påsketur, billett...
 • VEHICLE - buss, bil, tog..
 • ROAD - veg, vegkant, gatekryss...
 • TRAVELLING_V - verb med bevegelse i f. eks kjøre, reise, dra, komme ..
 • TRAVEL_V - verb som handler om reising f. eks bli igjen, stoppe, overnatte, pakke..
 • MOVEMENT_V - springe, gå..
 • MOVEMENT_A - raskt

Supersett ABSTRACTS (Abstrakte ord)

 • FEELING
 • THOUGHT
 • ACTION
 • ACTION_V - f.eks brenne, puffe, skyve, bruke, nytte
 • ABSTRACT
 • SOUND
 • AMOUNT
 • ABSTRACT_A ENDRET 12/4-11

Supersett WORK/ECONOMY/TOOLS (Arbeid/økonomi/verktøy)

 • JOB
 • ORGANIZATION
 • FINANCE
 • TOOL
 • WORK_ECONOMY_V lage,skape,arbeide, grave
 • FINANCE_V - selge, bestille, kjøpe, betale

Supersett TIMEEXPRESSIONS (Tidsuttrykk)

 • TIME - måneder, år
 • TIME_DAY - ukedager
 • TIME_V - f.eks. begynne, ha tid, slutte
 • TIME_A - ord som som beskriver tid f. eks tidlig, sein

Supersett LITERATURE/TEXT (Litteratur/tekst)

 • TEXT - innledning, artikkel, historie som er skrevet materale
 • STORY - vits, løgn, historie osv som er matereriale man forteller eller snakker om..
 • TEXT_OTHER - ord som skal være i supersettet, men hører ikke hjemme i de to foregående
 • LANGUAGE - språk, dialekt,
 • LANGUAGEPART - verb, substantiv, setning, spørsmål...
 • ISSUE_A - adjektiv som passer til, f.eks. muntlig, skriftlig, aktuell, internasjonal...

Supersett SCHOOL/EDUCATION (Skole/utdanning)

 • SCHOOL
 • EDUCATION - skoler, kurs
 • SCHOOL_V - lære, undervise, skrive, regne, synge...
 • SCHOOL_A - lett, vanskelig, elementært
 • SCHOOL_ADV -

Supersett REINDEER/HERDING (Reindrift)

 • HERDING - ord som har med reindriften å gjøre
 • REINDEER - ord som har med rein å gjøre
 • REINDEER_ANIMAL - aaltoe, miesie, sarva...
 • NATURE_PLACE_REINDEER - tjahke, vaerie, giedtie...
 • REINDEER_HERD - ealoe, tjomhpe, krievvie
 • HERDING_THING - baegkie, laemtjie, soehpenje

Supersett TRADITIONAL (Tradisjonsord)

 • GAMME - Hva man har og gjør i tilknytning til gamma
 • FISHING
 • TRAD_OBJECT
 • TRAD_OTHER
 • TRAD_FOOD
 • TRAD_CLOTHING - ord med tradisjonelle klær
 • VUEKIE

Supersett DUEDTIE (Duedtie)

 • VÆTNOE
 • HANDICRAFTS - duodjeverktøy, arbeidsredskaper
 • VÆTNOE_GÅARODH - saker man syr, gapta,beelhte, boengeskuvmie..
 • VÆTNOE_GARRE - hardsløyd og saker man ikke syr, nejpie,guksie, voedtegh

Supersett MULTIWORD (Flerordsuttrykk)

 • EXPRESSIONS
 • TIME_U - tidsuttrykk, f.eks daan biejjien , daan iehkeden

Supersett MORFA-C (skal ikke være med i leksa)

 • mACTIVITY_V
 • mPERSNAME - Laara, Saara....
 • mNUMBER - bruk tallene 2 til 10
 • mCOMMAND_V - rekke, sende gi, hente , lete, finne..
 • mCLOTHES_WORK - verb som passer med CLOTHING som objekt
 • mVISSJH_V - vïssjedh, sïjhtedh, astedh,buektehtidh, maehtedh..)
 • mLONG_SHORT -ord som kan beskrives som lengre/kortere (hår,ski,fingre..)
 • mHARD_SOFT - ord som kan beskrives som hardere/mykere (komp) (sofa,ball,pute)
 • mCONVERSATION -ord man kan snakke om , været, kjærlighet,jobb,livet..
 • mTHING_A -adjektiv som kan beskrive f.eks et bilde: stort,fint,lite,dyrt
 • mTIME_GEN - tidsord som man kan ha i genitivoppgaver. F.eks biejjie,aerede
 • mMONTH - navn på måneder

Stedsnavn:

 • mPLACE_NAME - stedsnavn
 • mPLACE_COUNTRY - land og fylker
 • mPLACE_DISTRICT - distrikt (fra mPLACE_NATURE)
 • mPLACE_RIVER - navn på elver
 • mPLACE_MOUNTAIN - navn på fjell
 • mPLACE_LAKE - navn på sjøer