morfas_110411

Testing 11.4.2011

MorfaS, Pronomen

Vi har problem med pronomen i fleirtal. Her er fasit frå MorfaS:

geah
___________________	 mejtie, giejtie	

Dette er det vi får frå analysatoren:

geah
geah	gie+Pron+Interr+Pl+Nom

mejtie
mejtie	mij+Pron+Interr+Pl+Ill

giejtie
giejtie	gie+Pron+Interr+Pl+Ill

Det ser ut til at analysatoren byggjer fasit utan å ta omsyn til grunnforma. I og med at både mejtie og giejtie har tagstreng +Pron+Interr+Pl+Ill blir begge inkludert i fasiten. Men det er ikkje rett, pronomena må (som andre ord) ta grunnforma med.

Same feil har vi her:

sijjieh
___________________	 sijjese, dejtie

Analysator:

sijjese
sijjese	sijjieh+Pron+Pers+Pl3+Ill

dejtie
dejtie	dah+Pron+Pers+Pl3+Ill

Same feil har vi her også:

	
dah guaktah
___________________	 sotnese, dejtie guaktide	

Her burde vi ha hatt ein annan tag (+Pron+Log) på sotnese.