to_do

Liste over ting som skal rettes opp i sma-oahpa

Dette avsnittet er før Røros.

 • noen entryer skal bare presenteres i nobsma
  • <e exclude="smanob"> - betyr at entryen ikke skal presenteres i smanob
 • re og te kommer istedenfor for oversettelse
 • oversettelse i Leksa-smanob: Skal være stat="pref", det fungerer ikke nå - hmm, tror det fungerer men at vi må se på valg (scope?)
  • Godta alle omsetjingar i same entry, uavhengig av mg og tg
  • (rapportert tidlegare men framleis ikkje i boks)
 • Bug: stat="pref" står initialt i kvar tg.
  • Løysing på dette problemet: Ha stat="pref" på den første t/tf-noden i kvar mg
 • hindre at noen substantiv presenteres som flertall i MorfaS
  • legge til <only-sg /> som datter til entry ?? (slik er det gjort i smeOahpa)
 • hindre at noen substantiv presenteres som entall i MorfaS
  • og rette grunnforma til Pl. - det er smør på flesk - med lemma i plural, blir det bare plural
  • spørsmålet er om det er like velorganisert som i nordsamisk…
  • hvis ikke, så legger vi til lemmaet som plural i fst. Og da genereres bare flertallsformer, det er ikke mulig å generere en sg-form av et pl-lemma
  • Maja sit poeng var at illativ av jåvle skulle vere jåvlide
  • - men da er lemmaet feil, det burde være et flertallslemma
 • YYY skal ut av Leksa - dette er gjort
 • TRADITIONAL skal bli splitta i to - det er gjort, mangler bare i locale_filene /gjørt i forms.py fila, local skal genereres på nytt!
  • Trond fiksar locale/no
 • tostavelses trestavelses stammer ==> likestavelses ulikestavelses stammer (Trond)
 • mystiske buger:
  • <l pos="a">båeries</l> får "ıgammel" som oversetting sjøl om det står "gammel" i xml-fila (???)
  • Cip har sjekkat det akkurat nå og fikk rett svar! Kvem fikk det? Lene og Berit Anne - har sendt bilder av fenomenet i chaten til Cip
 • Lage eit regex-filter for å godta skrivemåten äøi for korrekt æöï
  • Dei to sakene er ulike:
   • I leksikon står bare æö. äø skal vere ok.
   • I leksikon har nokre ord i, andre har ï. i skal vere ok skrivemåte av ï
  • Feedback til brukaren skal alltid vere korrekt æöï

Framover

Dette avsnittet er framtidsmusikk.

 • tcomm
  • må implementeres, og legges til i xml-filene.
  • skal fungere slik at hvis brukeren skriver oversettelse merket tcomm="yes", så skal oversettelsen godtas, men som kommentar gis oversettelsen merka med stat="pref"
 • Folk skriver "å" foran verb
  • løsning: godta "å kjøre" som "kjøre"
 • Folk ser ikke forskjell på substantivet og verbet vise
 • presentere "å" for å vise at det er verb
 • Problem: Det er for mange vanskelege ord innafor kvart sett -- Løysing: Dele setta i to etter nivå: lett og vanskeleg.
  • Mulige løsninger:
  • Ha ein uavhengig variabel level="2" (attributten level="2" legges til en del entryer)
  • Dele setta i to sem="FAMILY1" sem="FAMILY2" og dermed får man supersett på to nivåer = dobbelt så mange sett
 • verb: imperativ i MorfaS - bare sg2, du2 og pl2
 • verb: få fram verbklasse ved å klikke på verbet i MorfaS
 • Velge språkparvalg i forhold til lokaliseringspråk

Arbeid først og fremst for lingvister - noe med konsekvenser for programmerere

 • dtd-utvikling
  • stemcomment på hvilken måte - på samme måte som i sme - det kommer etterhvert flere attributter for feedback om morfologi - men vi begynner med stem - Lene gjort for subst og verb
 • Leksa: pronomen -- implementering og vurdering av norske former
 • Implementere nektingsverbet i MorfaS
  • pedagogisk: hvordan skal det framstilles - i første omgang lik de andre verbene, så får vi se
  • lingvistisk: generere
  • infrastruktur: programmererne
 • nektingsform av verb i MorfaC (MorfaS?)
 • verb: fjerne korte former som ikke er i bruk fra analysatoren
  • Bestem realitetene (Røros, Maja, ...)
  • Gå gjennom koden og skriv +Use/NG (Maja/Trond/Thomas)
 • verb: imperativ i MorfaS
 • samsvarsbøying påpekende pronomen + subst i MorfaC
 • adjektiv i MorfaS:
  • attributt (grunnform ==> predikativ)
  • komparering - anna? snakke med Maja
 • nettordbok i Oahpa - i første omgang smanob - Cip/Ryan (@cip: very funny!)

Bøker

Avkrysning og ikkje rullegardin

Gjort

Leksa

 • Leksa: pronomen - lage fil - Trond -- gjort (men krev diskusjonar ved implementering)

Morfa

 • pron i MorfaS - ok
 • verb: få fram verbklasse ved å klikke på verbet i MorfaS
 • subst: likestavelses vs ulikest i MorfaS legge til stem-attributt i xml - ok Lene
 • subst: elativ, inessiv i MorfaS - ok i nouncodes : -)
 • verb: likest vs ulikest i MorfaS legge til stem-attributt i xml, nå har vi bare verbklasse I-VI, muligens ikke helt komplett engang, ok Lene (må enda sjekke at alle verbklassene er med)
 • verb: presens, preteritum i MorfaS