140219

Võro Oahpa koosolek 19.02.2014

Osalejad: Sulev, Jack, Heli

Päevakord:

 • Semantilised klassid (nagu mains/ped/sme/src)
 • Oahpa sõnastiku struktuur
 • Võro Oahpa URL
 • Võro FST

Semantilised klassid ja sõnastiku struktuur

Sulev: Esialgu võiksime lähtuda langolandi klassidest. (?) Pärast võib lisada juurde, kui vaja.

 greetings - family
 house - city
 transport - Post
 geography - climate
 nature - animals
 food - fruit - vegetable
 body - clothes - sport
 colors
 numbers - geometry
 time - days - months
 pronouns - questions

sme-Oahpa sem. klassid:

SEMTYPE_CHOICES = (
  ('FAMILY', _('family')), 
  ('HUMAN', _('human')),
  ('HUMAN-LIKE', _('human-like')),
  ('ANIMAL', _('animal')),
  ('FOOD/DRINK', _('food/drink')),
  ('TIME', _('time')),
  ('CONCRETES', _('concretes')),
  ('BODY', _('body')),
  ('CLOTHES', _('clothes')),
  ('BUILDINGS/ROOMS', _('buildings/rooms')),
  ('CITY', _('city')), 
  ('NATUREWORDS', _('naturewords')),
  ('LEISURETIME/AT_HOME', _('leisuretime/at_home')),
  ('CHRISTMAS', _('christmas')),
  ('PLACES', _('places')),
  ('LITERATURE', _('literature')),
  ('SCHOOL/EDUCATION', _('school/education')),
  ('ABSTRACTS', _('abstracts')),
  ('WORK/ECONOMY/TOOLS', _('work/economy/tools')),
  ('MULTIWORD', _('Multiword')),
  ('all', _('all')),
)

main/gtcore/schemas/fiu-dict-schema.xsd

 <xs:attribute name="class">
   <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
<!-- Super set: ABSTRACTS -->
      <xs:enumeration value="ABSTRACT"/>
<!-- Super set: ABSTRACTS -->
      <xs:enumeration value="ABSTRACT_A"/>
<!-- Super set: ABSTRACTS -->
      <xs:enumeration value="ACTION"/>
<!-- Super set: ABSTRACTS -->
      <xs:enumeration value="ACTION_V"/>
<!-- Super set: MORFAS -->
      <xs:enumeration value="ACTOR"/>
<!-- Super set: MORFAS -->
      <xs:enumeration value="ACTIVITY_V"/>
<!-- Super set: ABSTRACTS -->
      <xs:enumeration value="AMOUNT"/>
<!-- Super set: ANIMATE -->
      <xs:enumeration value="ANIMATE"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_A"/>
<!-- Super set: BIRD_FISH -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_BIRDHUNT"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_DOM"/>
<!-- Super set: BIRD_FISH -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_FISH"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_HUNT"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_OTHER"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_PET"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_PREDITOR"/>
<!-- Super set: BIRD_FISH -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_SALTFISH"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_SOUND_V"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_V"/>
<!-- Super set: ANIMAL -->
      <xs:enumeration value="ANIMAL_WILD"/>
<!-- Super set: LEISURETIME/AT_HOME -->
      <xs:enumeration value="ARRANGEMENT"/>
      <xs:enumeration value="ARRANGEMENT_PL"/>
<!-- Super set: HUMAN_DOING -->
      <xs:enumeration value="AUX_V"/>
<!-- Super set: OBJECT -->
      <xs:enumeration value="BATHROOM"/>
<!-- Super set: OBJECT -->
      <xs:enumeration value="BELONGINGS"/>
<!-- Super set: BIRD_FISH -->
      <xs:enumeration value="BIRD"/>
      <xs:enumeration value="BIRD_FISH_OTHER"/>
<!-- Super set: BIRD_FISH -->
      <xs:enumeration value="BIRD_FISH_V"/>
<!-- Super set: BODY -->
      <xs:enumeration value="BODYPART"/>
<!-- Super set: BODY -->
      <xs:enumeration value="BODYPART_PL"/>
<!-- Super set: BODY -->
      <xs:enumeration value="BODY_A"/>
<!-- Super set: BODY -->
      <xs:enumeration value="BODY_ADV"/>
<!-- Super set: BODY -->
      <xs:enumeration value="BODY_OTHER"/>
<!-- Super set: BODY -->
      <xs:enumeration value="BODY_V"/>
<!-- Super set: BUILDING/ROOMS -->
      <xs:enumeration value="BUILDING"/>
<!-- Super set: BUILDING/ROOMS -->
      <xs:enumeration value="BUILDING_ROOM_A"/>
      <xs:enumeration value="CARDS"/>
<!-- Super set: LEISURETIME/AT_HOME -->
      <xs:enumeration value="CHRISTMAS"/>
      <xs:enumeration value="CITY"/>
<!-- Super set: CLOTHES -->
      <xs:enumeration value="CLOTHES"/>
      <xs:enumeration value="CLOTHES_A"/>
<!-- Super set: CLOTHES -->
      <xs:enumeration value="CLOTHES_V"/>
<!-- Super set: MORFAS -->
      <xs:enumeration value="CLOTHES_WORK"/>
<!-- Super set: CLOTHES -->
      <xs:enumeration value="CLOTHING"/>
      <xs:enumeration value="CLOTHING_A"/>
<!-- Super set: CLOTHES -->
      <xs:enumeration value="CLOTHING_OTHER"/>
<!-- Super set: CLOTHES -->
      <xs:enumeration value="CLOTHING_PL"/>
      <xs:enumeration value="CLOTHING_V"/>
<!-- Super set: CLOTHES -->
      <xs:enumeration value="COLOUR"/>
...

Vaja teha:

 • sõnaliikide märgendid (Heli)
 • mõelda, kas ja kuidas klassifitseerida sõnu muuttüübi järgi - tunnused, võib-olla eraldi verbide ja nimisõnade jaoks. iga tunnuse jaoks eraldi tulp (Sulev)
 • kui on mitu tõlget, siis komaga eraldatud loend, aga eelistatuim tõlge esimesena //e/lg/st/@Contlex = muuttüüp
 • soomekeelsed tõlked (Jack -> üliõpilased)

Võro Oahpa URL ?

Teised keeled:

davvi
aarjel
rusoahpa
sjdoahpa

vro_oahpa, voro_oahpa, voro ??

Otsustame, et URL-iks saab testing.oahpa.no/voro

Võro FST-de kompileerimine

main/langs/vro/src
--
cd main/langs/vro
make
--
 • Lähemal ajal paneme püsti suurema hulga Oahpasid, sealhulgas mrj, myv, olo, liv, yrk. Järjekord: Numra, MorfaS, Leksa, MorfaC
 • Võro numbriautomaat Numra jaoks Jack saab arvsõnad ja numbrid võro sõnaraamatust Sulev saadab Jackile kuupäevad, nädalapäevad, kellaajad