141001

Võro koosolek 1. okt. 2014 kohal: Sulev, Jack, Heli

palatalisatsioon

  • jätame palatalisatsioonimärgi transduktori (ja seega ka Oahpas väljastatava märgi) samaks - ʼ (letter modifier apostrophy)
  • Oahpa aktsepteerib lisaks ka ’ (right single quote apostrophy), mis näeb visuaalselt väga sarnane välja. Lisatud funktsiooni spellrelax() failis vro_drill/forms.py.
  • larüngaalklusiil (glottal stop) - Oahpa väljastab q, aga aktsepteerime q asemel ka igasugust ülakoma, aga mitte seda, et larüngaalklusiil üldse ära jäetakse. Lisatud funktsiooni spellrelax() failis vro_drill/forms.py.

Numra kuupäevad, kellaajad online praegu genereerib rahvusvahelisi ja võrukeelseid kuupäevi läbisegi. Sjur parandas filtri ehitamise skripti. todo: kompileerida automaadid uuesti, testida