150619

Võro Oahpa koosolek 19.06.2015 (Tartus)

Osalejad: Sulev, Heli

Päevakord: Vaadata läbi kogu olemasolev Võru Oahpa ja püstitada eesmärgid - mis peaks olema tehtud ülikooli õppeaasta alguseks, et Oahpat saaks kasutada TÜ-s võru keelte kursuste raames.

Vaja teha

(Hiljem lisatud kommentaarid selle kohta, mis on tehtud.)

 1. Nimisõnad uuesti genereerida. 17.08. läks hästi (ka +Use/NG arvesse võetud)
 2. Kasutajaliidese vead parandada (vt paberilt) - OK
 3. Morfa-C püsti panna - töötab, kuid osaliselt naljakad/mõttetud laused.
 4. Morfa-S verb olevik ja minevik - palju vigu
 5. Leksa - implementeerida spell-relax, nii et pehmendusmärgi puudumine ei loeta veaks, aga õige vastus näidatakse pehmendusmärgiga. - OK
 6. Viited netisõnastikele (nii avalehel kui Morfa sees): - OK
  1. synaq.org
  2. sonad.oahpa.no
 7. Morfa-C nimisõna kohakäänetes - kontrollida üle sem. kat. nimed (PLACE, PLACE_ON, PLACE_ADPON)