150915

Võro Oahpa koosolek 15.09.2015

Osalejad: Jack, Sulev, Heli

Päevakord:

 1. Võro FST
 2. Võro Oahpa
 3. Trello
 4. Järgmise koosoleku aeg

Võro FST

Genereerib liiga palju vorme, kõik ei ole sobivad õigete vastustena näitamiseks.

-de, -dõ illatiiv ei ole normatiivne. Kasutame märngendit +Err/Orth+Use/NG

+Use/NG märgendit kasutame kõigi vormide jaoks, mida me ei taha näidata õige vastusena.

Vigaseid vorme on näiteks järgmistes tüüpides:

 • -us-, -üs-lõpulised sõnad
 • kuu, üü
 • päiv
 • pettäi

Kõikide verbivormide genereerimine:

 
vro/devtools/generate-verb-wordforms.sh 

morf_codes="+V+Inf \
      +V+Ind+Prs+Sg3 \
      +V+Ind+Prt+Pl1 \
      +V+Ind+ConNegII \
      +V+PrfPrc"

Saame ette anda, millised vormid genereerida.

Noomeni yaml-testidega on ring peal. Verbi yaml-testidega töö jätkub (praegu enamasti lühikujul).

Vaja teha:

Võro Oahpa

Kasutajaliides

 • lokaliseerimine - OK
 • muu

Heli paneb kasutajaliidese keele vahetamise menüü ka mängude (Leksa, Morfa-S jt.) sisse.

Numra

Kell ei tööta.

 • Jack tegeleb sellega.

Leksa

Üldiselt töötab hästi, on üksikuid vigu.

Vaja teha:

 • Sulev saadab vead Helile.

Morfa-S

nouns

  Vaja teha:

  • Sulev kirjutab vigased vormid välja ja paneb Trellosse.

  verbs

  Vaja teha:

  • Heli määrab etteantavaks vormiks ma-tegevusnime. Praegu antakse ette suvalisi vorme.

  Morfa-C

  Nouns

   Vaja teha:

   • Heli saadab Sulevile semantiliste klasside FOOD ja DRINK loendid.
   • Sulev täiendab loendeid uute söödavate ja joodavate asjadega.
    • Heli laiendab ostetavate asjade hulka uute semantiliste kategooriatega, nt kirjatarbed.
     • Heli lisab juurde sõnu semantilisse klassi PLACE_LOCAL või asendab selle küsimus-vastus mallis teise sem. kategooriaga.

       Verbs

       Nii olevikus kui minevikus tegija: PROFESSION verb: ACTION_V

       Vaja teha:

       • Heli saadab Sulevile ACTION_V verbide loendi.
       • Sulev valib loendist välja Morfa-C harjutusse sobivad ja lisab ka uusi.
       • Heli lisab programmidesse Morfa-S ja Morfa-C kontrolli, mis keelab ära korduvad harjutused sama hulga sees.

       Trello

       Kasutagem seda infovahetuseks!

       Järgmine koosolek

       T, 6. oktoobril kell 10.