151006

Võru Oahpa koosolek 6. okt. 2015 Osalejad: Sulev, Heli

Kommentaarid allpool (kommentaaride alguses kuupäev 6.10.).

Eelmise koosoleku protokoll:

Võro FST

Genereerib liiga palju vorme, kõik ei ole sobivad õigete vastustena näitamiseks.

-de, -dõ illatiiv ei ole normatiivne. Kasutame märngendit +Err/Orth+Use/NG

+Use/NG märgendit kasutame kõigi vormide jaoks, mida me ei taha näidata õige vastusena.

Vigaseid vorme on näiteks järgmistes tüüpides:

 • -us-, -üs-lõpulised sõnad
 • kuu, üü
 • päiv
 • pettäi

Kõikide verbivormide genereerimine:

vro/devtools/generate-verb-wordforms.sh

morf_codes="+V+Inf \
      +V+Ind+Prs+Sg3 \
      +V+Ind+Prt+Pl1 \
      +V+Ind+ConNegII \
      +V+PrfPrc"

Saame ette anda, millised vormid genereerida.

Noomeni yaml-testidega on ring peal. Verbi yaml-testidega töö jätkub (praegu enamasti lühikujul).

Vaja teha:

6.10. Sulev: Selline märgendusviis on kohati liiga töömahukas, mõnede süstemaatiliste vigade puhul on mõistlikum kasutada kommentaaride tulpa. Näiteks kui terves paradigmas esineb liigne pehmendusmärk või kui tuleb lisada uus morfoloogiline alamtüüp.

Võro Oahpa

Kasutajaliides

 • lokaliseerimine - OK
 • muu

Heli paneb kasutajaliidese keele vahetamise menüü ka mängude (Leksa, Morfa-S jt.) sisse.

Numra

Kell ei tööta.

 • Jack tegeleb sellega.

Leksa

Üldiselt töötab hästi, on üksikuid vigu.

Vaja teha:

 • Sulev saadab vead Helile.

6.10. Sulev näitas Leksat ja Numrat üliõpilastele ja kutsus neid üles katsetama ja otsima vigu.

Morfa-S

nouns

  Vaja teha:

  • Sulev kirjutab vigased vormid välja ja paneb Trellosse.

  verbs

  Vaja teha:

  • Heli määrab etteantavaks vormiks ma-tegevusnime. Praegu antakse ette suvalisi vorme. 6.10. - tehtud

  Morfa-C

  Nouns

   Vaja teha:

   • Heli saadab Sulevile semantiliste klasside FOOD ja DRINK loendid. 6.10. - tehtud
   • Sulev täiendab loendeid uute söödavate ja joodavate asjadega.
    • Heli laiendab ostetavate asjade hulka uute semantiliste kategooriatega, nt kirjatarbed.
     • Heli lisab juurde sõnu semantilisse klassi PLACE_LOCAL või asendab selle küsimus-vastus mallis teise sem. kategooriaga.

       Verbs

       Nii olevikus kui minevikus tegija: PROFESSION verb: ACTION_V

       Vaja teha:

       • Heli saadab Sulevile ACTION_V verbide loendi. 6.10. - tehtud
       • Sulev valib loendist välja Morfa-C harjutusse sobivad ja lisab ka uusi.
       • Heli lisab programmidesse Morfa-S ja Morfa-C kontrolli, mis keelab ära korduvad harjutused sama hulga sees.

       Üldist

       6.10. Võru Instituudile on tulnud kiri Tallinnast - tuntakse huvi võru keele õppimise võimaluse vastu kaugõppe teel. Just see on koht, kus Oahpat kõige rohkem vaja on. Püüame Morfa-S ja Morfa-C korralikult tööle saada, siis või Võru Oahpat hakata laiemalt reklaamima. Nõudlus on olemas.

       Järgmine koosolek

       Lepime kokku meili teel.