151209

Võro Oahpa koosolek 9. dets. 2015

Osalejad

Heli, Sulev

Päevakord

 1. Mari-Ann Loosaare uurimistöö -> transduktori täiendamine
 2. Kella ja kuupäeva automaadid (Numra)
 3. Semantiliste klasside loendid
 4. Võro Oahpa kasutajaliides
 5. Mis edasi?
 6. Järgmise koosoleku aeg

Mari-Ann Loosaare uurimistöö -> transduktori täiendamine

Jack is working on the FST intensively. He is concentrating on the work directly associated with 5 parallel texts. Sulev has edited a copy that is easier to work with.

Kella ja kuupäeva automaadid (Numra)

Jack has corrected the clock and date FSTs. Numra clock and date seem to work ?

Viga:

 • Ühekohalised päevad, kui null on ees, loetakse veaks. Ühekohaline kuu, mis algab nulliga ja lõpust puuduv punkt loetakse õigeks.

Semantiliste klasside loendid

Sulev saatis Helile action verbide loendi. Heli lisas need Oahpasse. (vt http://testing.oahpa.no/voro/morfac/)

Just praegu saatis Sulev ka täiendusi söödavate ja joodavate asjade loendisse.

Vaja teha:

 • Heli lisab uued söögid ja joogid Oahpasse (tulemus saab olema nähtav Morfa-C noun partitive harjutuses).
 • Heli püüab lahendada korduste probleemi Morfa-C-s (nende viie harjutuse hulgas, mida korraga näidatakse).
 • Kuidas lahendada seda, et mõned sõnad ei ilmuks harjutusse eriti sageli? Nt. oksendama jms. (Heli)

Võro Oahpa kasutajaliides

Heli parandas ära soome keele lokalisatsioonifaili ja kompileeris uuesti. Nüüd soomekeelne kasutajaliides olemas.

Kasutajaliidese keele valiku menüü on lisatud ka mängude sisse, aga ei tööta veel korralikult.

Vaja teha:

 • Heli paneb kasutajaliidese keele valiku menüü tööle.

Mis edasi?

 • Jätkata sõnavormide korrektuuri (Jack saadab Sulevile uue versiooni noomenivormidest, kus on esimesed parandused sees).
 • Sulev parandab edasi verbivormide loendit.

Järgmise koosoleku aeg

K, 6. jaan. kell 11 Tartus