160420

Võru Oahpa koosolek 20.04.2016

Osalejad: Jack, Sulev, Heli

Päevakava

 • FST
 • Oahpa
 • Läänemeresoome sügiskonverents

FST

Noomenid

Sulev saatis just praegu noomenite korrektuuritabeli. Üks läbiv probleem olid kordused. Kommentaarid (iga tüübi kohta) on eraldi failis.

Sulev: Üldiselt oli see automaatselt genereeritud vormide tabel palju parem kui eelmine!

Sulev jätkab tööd noomenite tabeliga.

Probleem: Oahpas näidatakse marginaalseid vorme õigete vastustena.

Esimene vorm on yaml testis see, mis on kõige õigem. Kõik ülejäänud tuleks FST-s märgendada kui +Use/NG. Siis neid Oahpas ei näidata kui õigeid vastuseid.

test/src/dict-gt-yamls/  <1 ainus vorm>
test/src/gt-norm-yamls/ <1-N õiged vormid>
test/src/gt-desc-yamls/ <kõik vormid>

Uurime, kas ja miks on valesti. Jack uurib FST-d ja Heli Oahpat.

Pronoomenivormid

Pronoomenivormid on nüüd olemas failis {ped/vro/src/pronounforms.csv}. Jack pani need ka FST-sse.

Vaja teha:

 • Essiiv välja visata. (Heli)
 • XML-fail genereerida ja see Oahpa andmebaasi sisse panna (Heli)

Verbid

Verbitestid on lõpuni tehtud. Verbide jaoks oleks vaja samasugust korrektuuritabelit nagu on olemas noomenitest. (Jack)

Oahpa

Morfa-C verbiülesanne

Olemasolevad küsimus-vastusmallid:

Q: Mida õpetaja tegi eile?
A: Ta ...
Q: Mida sina teed täna?
A: Ma ...

Võiksime lisada eituseülesanded.

Näiteks Mida sa kunagi ei tee? Kasutada nii eeseitust kui tagaeitust.

 • eeseitus ol: Ma ei lääq kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
 • tagaeitus ol: Ma lää-äiq kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
 • eeseitus min: Ma es lääq kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
 • tagaeitus min: Ma lää-äs kunagiq verevä tulõgaq üle tii.

Sulev mõtleb veel vähemalt 10 vastust sellele küsimusele. + veel mõni küsimus + vastused kõige harilikumate verbidega (vaatan ülikooli võru k kursuse harjutustest).

Q: Kas sa tiit täämbä kodotüüd?
A: ma ei tiiq
A: ma tii-iq

Q: Kas sa teit eeläq kodotüüd?
A: ma es tiiq
A: ma tii-is

Vanasõnad jms:

Mida Juku ei opiq, tuud Juhan ei tiiäq.

Mida Juku es opiq, tuud Juhan es tiiäq.

Morfa-C pronoomen

Q: Kellel on koer? Kinkal om pini?
A: minul, meil mul, meil

Q: Kas sul pini / auto ... / raamat om?
A: Mul om pini.
A: Mul ei olõq pinni.
A: Mul olõ-õi pinni.

Sulev teeb u. 10 sellist lauset.

Läänemeresoome sügiskonverents

27.-29. okt. 2016 Võrus.

Teesid (kuni 2000 tähemärki) 30. aprilliks:

 1. Võro Oahpa tutvustus (Sulev - pedagoogiline ja keeleline pool võru keeles, Heli - tehniline pool eesti keeles) Heli kirjutab mustandi E, 25. aprilliks. Sulev täiendab, parandab ja teeb võrukeelse versiooni ka.
 2. fst (Sulev - Jack) Jack kirjutab soome keeles ja Sulev teeb võrukeelse versiooni ka.

Järgmine koosolek

T, 3. mai kell 10 Eesti/Soome aja järgi