160524

Võru Oahpa koosolek 24.05.2016

Kohal: Sulev, Heli

Morfa-C verb:eitus

Sulev tegi eituse harjutuse jaoks lauseid:

Näiteks Mida sa ei tee? / Midä sa ei tiiq?

Näiteks Mida sa kunagi ei tee? / Midä sa kunagiq ei tiiq?

Näiteks Milline sa kunagi ei ole? / Määne sa kunagiq ei olõq?

Kasutada nii eeseitust kui tagaeitust.

1)  eeseitus ol: Ma ei lääq kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
   tagaeitus ol: Ma lää-äiq kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
   eeseitus min: Ma es lääq kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
   tagaeitus min: Ma lää-äs kunagiq verevä tulõgaq üle tii.
  
2)  eeseitus ol: Ma ei süüq kärbläsesiint.
   tagaeitus ol: Ma ei süü-üiq kärbläsesiint.
   eeseitus min: Ma es süüq kärbläsesiint.
   tagaeitus min: Ma süü-üs kärbläsesiint.
  
3)  eeseitus ol: Ma ei käüq talvõl pall'a päägaq.
   tagaeitus ol: Ma ei käü-üiq talvõl pall'a päägaq.
   eeseitus min: Ma es käüq talvõl pall'a päägaq.
   tagaeitus min: Ma käü-üs talvõl pall'a päägaq.
 
4)  eeseitus ol: Ma ei olõq kunagiq hõel ja kuri.
   tagaeitus ol: Ma olõ-õiq kunagiq hõel ja kuri.
   eeseitus min: Ma es olõq kunagiq hõel ja kuri.
   tagaeitus min: Ma olõ-õs kunagiq hõel ja kuri.

5) eeseitus ol: Ma ei olõq kunagiq kadõ.
  tagaeitus ol: Ma olõ-õiq kunagiq kadõ.
  eeseitus min: Ma es olõq kunagiq kadõ.
  tagaeitus min: Ma olõ-õs kunagiq kadõ.

6) eeseitus ol: Ma ei tiiq tõõsõlõ haigõt.
  tagaeitus ol: Ma tii-iq tõõsõlõ haigõt.
  eeseitus min: Ma es tiiq tõõsõlõ haigõt.
  tagaeitus min: Ma tii-is tõõsõlõ haigõt.
  
7) eeseitus ol: Ma ei varastaq.
  tagaeitus ol: Ma varasta-aiq.
  eeseitus min: Ma es varastaq.
  tagaeitus min: Ma varasta-as.
 
8) eeseitus ol: Ma ei juuq hinnäst purjo.
  tagaeitus ol: Ma juu-uiq hinnäst purjo.
  eeseitus min: Ma es juuq hinnäst purjo.
  tagaeitus min: Ma juu-us hinnäst purjo.
 
9) eeseitus ol: Ma ei tasoq arvit pangaautomaadin.
  tagaeitus ol: Ma taso-oiq arvit pangaautomaadin.
  eeseitus min: Ma es tasoq arvit pangaautomaadin.
  tagaeitus min: Ma taso-os arvit pangaautomaadin.
  
10) eeseitus ol: Ma ei käseq tõisil ummi töid ärq tetäq.
   tagaeitus ol: Ma käse-eiq tõisil ummi töid ärq tetäq.
   eeseitus min: Ma es käseq tõisil ummi töid ärq tetäq.
   tagaeitus min: Ma käse-es tõisil ummi töid ärq tetäq.

11) eeseitus ol: Ma ei kõnõlõq tõisi takan.
   tagaeitus ol: Ma kõnõlõ-õiq tõisi takan.
   eeseitus min: Ma es kõnõlõq tõisi takan.
   tagaeitus min: Ma kõnõlõ-õs tõisi takan.

12) eeseitus ol: Ma ei häöq siist ilmast ilma jälge jätmäldäq.
   tagaeitus ol: Ma häö-öiq siist ilmast ilma jälge jätmäldäq.
   eeseitus min: Ma es häöq siist ilmast ilma jälge jätmäldäq.
   tagaeitus min: Ma häö-ös siist ilmast ilma jälge jätmäldäq.

Morfa-C pronoomeni harjutused

 • Kinkal om pini? (veli, auto, illos müts, hää tujo, kurb miil, pall'o aigo)
 
maq Mul om pini.
saq  Sul om pini.
tää  Täl om pini.
miiq  Meil om pini.
tiiq   Teil om pini.
nääq Näil om pini.
 • Kinkalõ miildüs palli mängiq? (ijätüst süvväq, ujoman kävvüq, kiili oppiq, seenen kävvüq, linnugigaq linnadaq, tõisi avitaq)
 
maq Mullõ miildüs palli mängiq.
saq  Sullõ miildüs palli mängiq.
tää  Tälle miildüs palli mängiq.
miiq  Meile miildüs palli mängiq.
tiiq   Teile miildüs palli mängiq.
nääq Näile miildüs palli mängiq.
 • Kinkaq oppaja kõnõlõs? Kinkaq Mari eeläq kinon käve? Kinkaq sõsar' hummõn' puuti lätt?
 
maq Oppaja kõnõlõs mukkaq.
saq  Oppaja kõnõlõs sukkaq.
tää  Oppaja kõnõlõs täägaq.
miiq  Oppaja kõnõlõs miikaq.
tiiq   Oppaja kõnõlõs tiikaq.
nääq Oppaja kõnõlõs näidegaq.
 • Osast. Kedä pois'kõnõ näkk'?
 
maq Poisk'õnõ näkk' minno.
saq  näkk' sinno.
tää   näkk' tedä.
miiq  näkk' meid.
tiiq   teid.
nääq  näid.
 • Seestütlev. Kinkast täämbäne aoleht' kirot'?
must
sust
tääst
meist
teist
näist
 • Omast. Kelle oma see auto on? Kink uma seo auto om?
muq uma
suq uma
tää uma
miiq uma
tiiq uma
näide uma

Sulev mõtleb, kas veel mõne pronoomenikäände kohta oleks harjutusi vaja.

Heli alustab Morfa-C verbi eituse harjutuste ja Morfa-C pronoomeniharjutuste formaliseerimist.

Heli parandab Morfa-C noomeni harjutuste malle (genitiivi-nominatiivi, illatiivi-allatiivi ja inessiivi-adessiivi harjutus).

Järgmine koosolek

T, 14. juunil kell 10 Eesti aja järgi