160614

Võru Oahpa koosolek 14.06.2016

Kohal: Jack, Sulev, Heli

Päevakord

 • FST
 • Läänemeresoome konverents
 • Oahpa
 • Järgmine koosolek

FST

Korrektuuritabelid

Sulev on peaaegu vaadanud läbi noomenite korrektuuritabeli ja saatnud Jackile, natuke veel teha.

Verbide tabel on ka olemas ja tuleb järgmisena läbivaatusele.

Jack alustab FST parandamist noomenite korrektuuritabeli alusel.

Märgendid ees- ja tagaeituse jaoks

ConNegI, ConNegII, Neg
saa eiq:: saa   ConNegI
ei saaq:: saaq  ConNegII
saa-aiq       Neg

saaq eiq - praktiliselt ei kasutata, võib tähelepanuta jätta

Läänemeresoome konverents Võrus (oktoobri lõpus)

Mõlemad ettekanded võeti vastu.

Võru Oahpa - suuline ettekanne

Võru FST - poster?

Oahpa

Lokaliseerimine

Morfa-C käänete loetelud ja instruktsioonid - tehtud

Morfa-C

Noomen illatiivi/allatiivi ja inessiivi/adessiivi harjutustes uute mallide lisamine ning vastavate semantiliste klasside lisamine sõnastikus õigetele sõnadele - tegemisel

Heli alustab Morfa-C verbi eituse harjutuste ja Morfa-C pronoomeniharjutuste formaliseerimist.

Heli parandab Morfa-C noomeni harjutuste malle (genitiivi-nominatiivi, illatiivi-allatiivi ja inessiivi-adessiivi harjutus).

Hääldused Leksa jaoks

Saame hulga hääldusfaile ja tabeli: sõna - hääldusfaili nimi. (valmib juuni lõpuks)

Järgmine koosolek

N, 30. juunil kell 11: 00 Tartus, Lossi 3