160831

Võru koosolek 31.08.2016

Kohal: Jack, Sulev, Heli

Kokkuvõte eelnevast

Sulev testis Oahpat (juunis). Siin on loetelu leitud vigadest ja soovitavatest täiendustest:

  • Morfa-C noun harjutustel vähe sõnu. Sõnad, mis on sem. klassist building või room, aga millel pole sisseütlevat (vbl pole üldse FST-s) -> võtta välja see loend ja saata Jackile, et ta paneks FST-sse.
  • Morfa-C verb. Ei tegijad ega verbid ei tohiks korduda. Lisada vastavad kontrollid. (Miks praegune verbi korduste vältimise algoritm ei tööta???) Tegijate varieerimiseks lisada uusi malle, kus tegijaks FAMILY, PEOPLE vms.
  • Morfa-C verb MAINV antakse õige vastusena (verb: luuletama)
  • Morfa-C noun Kaasaütlev: vastuste kontrollimise juures unhandled exception
  • Genereerida uus Oahpa andmebaas serveris. -> testida uuesti, kas on rohkem sõnu Morfa-C harjutustes, eriti kaasaütlev ja sisseütlev.
  • Lokaliseerimine. Inglise ja soome keeles käänete küsimused. On ainult mida?, peaks olema keda? mida?
  • Avalehele veel linke teistele õppematerjalidele. umakiil.eu/grammatika (häälikuõpetus) äänioppiMein Zimmer (ediv.planet.ee/meinZimmer) - Võtmepeituse mäng = harjutus kaassõnade kasutamise kohta. võru k. ede-tagasõna - OK
  • Morfa-C harjutuste ettelugemine häälega (kõnesüntees). Häälekõvendaja ikoon küsimuse järele. - Heli tegeles, aga tekkisid tehnilised probleemid.

Heli teeb need parandused ja täiendused hiljemalt oktoobriks (hea, kui jõuaks sügissemestri alguseks).

Sulev: 1/5 noomenite korrektuuritabelist teha. Edasi töö verbide tabeliga.

Märkused, kommentaarid, probleemid ja nende arutelu

Morfa-C nimisõna vead:

  • kaasaütlev
  • translatiiv - ainult üks lause.

Morfa-C tegusõna viga:

ühekülgne: ainult oleviku mitmuse 3. pööre ja mineviku ainsuse 3. pööre. realiseerida rohkem malle.

Hääldused Leksas

Sulev küsib Kaurilt sõnaraamatu helifailid (õigemini, kuidas failid endale saada nii, et seisu saaks automaatselt uuendada).

3. välte märkimine?

EKI ja TÜ, keeleteaduslikus kirjanduses - graavis

Võru sõnaraamatus - punkt sõna ees, vahel ka sõnaosa ees, kui see on kaasrõhuline

Võru wikipedia tekstide analüüsimine.

Praegune seis: 76% tundmatud vormid.

Kohanimed

Jack paneb svn-i faili propernouns_newwords

Sulev määrab tüübid.

Kohanimede tüüpe on määratud kahte moodi:

a) ainsuse nimetav Vahtseliin

b) ainsuse nimetav Vahtseliina

Otsustasime, et kohanimedele pole vaja tüüpe, vaja on kolme põhivormi.

Liitsõnad

piir - analüüsitav

kund - analüüsitav

piirkund - tundmatu

Vaja teha: Liitsõnade genereerimise reeglid FST-sse panna.

Järgmise koosoleku aeg

N, 15. sept. kell 10 Eesti aja järgi