161115

Võru Oahpa koosolek 15. nov. 2016

Kohal: Sulev, Jack, Heli

Päevakord

 • Pehmendusmärgid Numra automaatides
 • Leksa bug
 • testing.oahpa.no/voro
 • Eelmisel kohtumisel kirjapandud todo-listi staatus
 • Järgmine koosolek

Pehmendusmärgid Numra automaatides

Numbrite automaat:

lookup transcriptor-numbers-text2digit.filtered.lookup.xfst
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%

 ***** LEXICON LOOK-UP *****

kuus'
kuus'  kuus'  +?


 gtsvn/langs/vro/src/orthography/spellrelax.regex
 24:katsʼkümmend% neli%  ANDMINUTES_first ;
25:katsʼkümmend% viisʼ%  ANDMINUTES_first ;
26:katsʼkümmend% kuusʼ+Use/NG%  ANDMINUTES_first ;
27:katsʼkümmend% säidse+Use/NG% ANDMINUTES_first ;
28:katsʼkümmend% katõsa+Use/NG%  ANDMINUTES_first ;
 24:kats'kümmend% neli+Use/NG%  ANDMINUTES_first ;

Lene: But you can also concatenate the transcriptor fst with a spellrelax with a tag, so you can give specific feedback about wrong character to the user.

like in Plains Cree:

niyanan 5+Err/ShLo

You can look at the code, to see how it is done.

niyânan is correct

+Err/ShLo = the long vowel is not marked (â), or the other way round
  langs/crk/src/orthography/spellrelax-tags.regex
 langs/crk/src/orthography/spellrelax-with-tags.xfscript

Numras veel üks parandus: sõna puul > puul' (clock).

Vaja teha:

 • Jack proovib esmalt lahendada spell-relaxi FST-s. Hea oleks, kui töötaks vähemalt tavaline apostroof (üts') ja tavaline akuut tähe järel (üts´). See, kui on tähe peal akuut, juba töötab: ütś, viiś, kuuś.
 • Kui liiga keeruline või FST läheb suureks, siis Heli realiseerib Numra spell-relaxi Oahpas.

Leksa bug

Kui valida keeltepaariks eesti - võru, siis tulemuseks kollane leht veateatega:

MultipleObjectsReturned at /voro/leksa/  
get() returned more than one Word -- it returned 2!

Heli selgitab välja, milles asi. Viga tekkis õigetele vastustele häälduste lisamisel. Quick fix tehtud, kollast lehte enam ei anna, aga hääldus antakse praegu ainult esimesele õigele vastusele, kui neid on mitu.

testing.oahpa.no/voro

Suunata ümber lehele oahpa.no/voro - OK (17. nov.)

Eelmise koosoleku märkmed:

1. nov. 2016

Võru Oahpa parandamise ideid 1. Parandused kasutajaliideses, lokaliseerimine, uuendamine

 • Logo OAHPA all lisaks võrukeelne selgitus s"Opiq võro kiilt!" ka mängude sees. - OK
 • Punane hoiatus ka Morfa-S ja Morfa-C sees. Üleval harjutuse juhise kohal. - OK
 • Pealehel "Other online materials" - lokaliseerida eesti ja soome keelde. - OK
 • MeinZimmer link ei tööta praegu üldse. Sulev küsib, ja kui ei ole lähemal ajal lootust, siis üldse välja kommenteerida.
 • Esimene link inglise k. -> parandada "Phonetics and orthography of Võro". - OK
 • Ehitada Numra automaadid uuesti gtoahpas (pehmendusmärk ei töötanud enne nii nagu vaja). - Automaadid uuendatud, aga apostroofi ei aktsepteerita endiselt pehmendusmärgina.

2. Vead 2.1. Leksa

 • Pehmendusmärk Akuuti (') ja tähe kohal olevat sümbolit (s,r,g,m,n,b,v,h) ei loeta õigeks pehmendusmärgi sümboliks. Vaadata üle spell-relax reeglid.

2.2. Morfa-S ja Morfa-C

 • Tõlke-tooltip ei tööta. - nüüd töötab
 • Mõnel sõnal (ilves, jutus, katus) ei näidata õiget vastust alaleütlevast käändest (ilves+N+Sg+All). Kas vastavad vormid puudu? Ei ole puudu, aga on märgitud kui no-show, järelikult on nad FST-s märgitud kui +Use/NG (ilvessõlõ (vok-harmoonia viga), õige: ilvessele)

"ilvessõlõ" ei ole olemas lookup generator-oahpa-gt-norm-dial_main.xfst -s

on olemas generator-oahpa-gt-norm.xfst -s

Vaja teha:

Parandused FST-s ilves -tüübis (Jack)

 • Õige vastuse näitamine. Näidata tuleks yaml-testis olevat esimest vormi. Teistel peaks olema juures märgend +Use/NG ja neid õigete vastustena ei tohi näidata. Uurida, kas viga on FST-s või Oahpas. - Oahpa peaks neid õigesti käsitlema.

3. Lähtefailide täiendamine ja parandamine

3.1. Leksa

 • Tõlkida ära puuduvad sõnad eng, fin (Sulev - tehtud!) ja nob, swe (Heli). deu - filtreerida harjutustest välja sõnad, millel saksakeelseks tõlkeks _DEU, sest neid on päris palju. Tavalisemad sõnad tõlkida ära.
 • Hääldused (fail puuduvad_hääldused_uus.csv): €S ja €M - saab kohe lisada. €L (lugeda) osa - vaadata, mis sõnad ja kui palju seal on ja mis nendega teha.

4. Uued funktsioonid, mida programmeerida

4.1. Leksa

 • Õigete vastuste hääldused (kui keeltepaar on X -> võru). 4.2. Morfa-S
 • Hääldus nii algvormil (Sg Nom sõnaraamatust, Pl Nom kõnesünteesiga) kui ka õigel muutevormil (kõnesünteesiga)
 • Panna tööle Opiraamat-menüü (tüüpsõnad / kõik).

a) Nimisõnatüüpide loend on olemas, aga vaja markeerida sõnastikus ning selle alusel menüü toimima panna.

b) Verbitüüpide loend (40 verbi) võtta Sulevi doktoritööst (Tabel 21).

4.3. Morfa-C

 • Vastus (terve lause) lugeda ka häälega ette.

4.4. Numra

 • Lisada hääldused:

a) hääldus sõnaraamatust (põhi- ja järgarvsõnad ja ühesõnalised ajaväljendid, mis on olemas)

b) hääldus kõnesünteesiga (mitmesõnalised ajaväljendid)

Järgmine koosolek

T, 29. nov. kell 10 Eesti aja järgi