161222

Võru koosolek 22.12.2016

Kohal: Heli, Jack, Sulev

Teemad:

 • Oahpa
 • FST
 • Artiklid
  • Läänemeresoome konverentsi järgne kogumik
  • Nodalida 2017 Göteborgis

Oahpa

Sulev tutvustas Oahpat põhjalikult seminaril.

Tagasiside:

 • Leksa: rohkem õigeid vastuseid lubada (sünonüümid).
 • Morfa ja Numra spell-relax (tavaline apostroof peaks olema lubatav).

Heli parandas Oahpa sõnastikku - tõlked (saksa, rootsi), hääldused. Online versioonis veel uuendamata.

Heli uurib spell-relaxi ühtlustamist ja jätkab 15. nov. koosoleku protokollis olevate ülesannete täitmist.

Sulev tegeleb edasi uue noomeni ja verbitabeli korrektuuriga.

Uusi ideid

Muuttüübipõhiseid valikuvõimalusi Morfa-S-sse:

 • s-lõpulised ja ilma s-lõputa verbid - harjutus nende kohta, kus peab valima, kas s või ilma s-ita
lugõ vs kirotas
aja vs kaes
herre : hereheq 
herre : herreq
 • Vok-harm vigade paranduse harjutus: nt paranda vok-harm vead:
tule > tulõ
pesa > pesä
unehtama > unõhtama
teretama > teretämä
(Leksa / Fona* / Morfa / Numra)

FST

Eesmärk: Oahpa sõnastikku kattev FST nii korda, et Morfa töötaks veatult!

mõts : mõtsa : mõtsa : HAIN, TARK, SÕBÕR 46 (kas ei ole)
hain : haina : haina : hainan
mass : massa : massa : massan
varb : varba : varba : varban
tark : targa : tarka : targan
teder : tedre : tetre
kipõn' : kibõna
tannom' : tanoma
verrev : verevä
tukõv : tukõv
elläi : eläjä
sallai : salaja
tekij : tegijä

vaia, kaia, aia maia

maja : part majja ehk maia
kaja : part kajja ehk kaia
aid : aia

täkk : täko : pl part täkke / täkkõ
ä > e / o > õ
nägo : näke / näkõ
tego : pl gen / par teke : tekõ (tekä / teka)

http://umakiil.eu/grammatika - võru k vokaalharmoonia reeglid

Artiklid

1. Läänemeresoome konverentsi järgne kogumik - artikli tähtaeg 15. veebr., min 3-4 lk.

2. Nodalida 2017 Göteborgis

a) Põhikonverents - tähtaeg 22. jaanuar

Teoreetilised artiklid. Pedagoogilisele rakendusele orienteeritud FST-de ehitamine mitmele sarnasele keelele sobib sinna. Arutelu: kas saab ehitada universaalse FST, mis sobib paljude rakenduste jaoks? Keeled: sms, vro

Jack teeb mustandi / kava ?

b) Workshop NLP4CALL - tähtaeg märtsis

Idee: ankeedid võru Oahpa kasutajatele. Veebruari alguses algab võru k algkursus.

Teha: ankeediküsimused, spell-relax korda

c) Demod - tähtaeg 20. märts

Võru Oahpa demo koos laialdase kõnesünteesi kasutamisega.

Teha: kõnesüntees korda, võimalikult vähe vigu kõikides mängudes

Järgmine koosolek

T, 10. jaanuar kell 10 Võru aja järgi